Документ 634/97-ВР, поточна редакція — Прийняття від 13.11.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про хід виконання Постанови Верховної Ради України
"Про незадовільне виконання Кабінетом
Міністрів України та Державним спеціалізованим
комерційним ощадним банком України Закону України
"Про державні гарантії відновлення заощаджень
громадян України" та Постанови Верховної Ради України
"Про виплату у 1997 році установами
Ощадного банку України грошових заощаджень громадян
відповідно до Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 14 )
Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про хід
виконання Постанови Верховної Ради України від 15 жовтня 1997
року "Про незадовільне виконання Кабінетом Міністрів України та
Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України
Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень
громадян України" ( 571/97-ВР ) та Постанови Верховної Ради
України від 17 липня 1997 року "Про виплату у 1997 році
установами Ощадного банку України грошових заощаджень громадян
відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" ( 472/97-ВР ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України у вищезазначеному
питанні взяти до відома.
2. Визнати незадовільною роботу міністерств і відомств по
виконанню Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ). Попередити Уряд, що в разі подальшого неналежного виконання
ним вимог Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" в частині перерахування Ощадному
банку України коштів, визначених на повернення знецінених
заощаджень громадян України, та стосовно права вкладників на
повернення до установ Ощадного банку України не використаних для
приватизації державного майна компенсаційних сертифікатів,
Верховна Рада України буде змушена розглянути питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України.
3. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань
соціальної політики та праці разом з Кабінетом Міністрів України: розглянути пропозицію народного депутата України Кужель О.В.
щодо проведення часткової вексельної компенсації вкладів
населення; підготувати пропозиції стосовно порядку впорядкування обліку
залишків на рахунках та залишків на позабалансових рахунках, де
обраховуються компенсаційні сертифікати.
4. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
здійснити випуск облігацій з метою залучення коштів для виплати
установами Ощадного банку України грошових заощаджень відповідно
до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень
громадян України".
5. Включити в порядок денний сесії Верховної Ради України до
розгляду в другій декаді грудня 1997 року питання про проекти
законів України про Державний компенсаційний фонд, про формування
Державного компенсаційного фонду, внесених народним депутатом
України Донченком Ю.Г. 15 січня 1997 року, та про внесення змін до
статті 6 Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України" стосовно запровадження безготівкових
форм використання громадянами проіндексованих вкладів. Розгляд
зазначених законопроектів здійснити у невідкладному порядку.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 13 листопада 1997 року
N 634/97-ВРвгору