Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.05.2006622
Документ 622-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.06.2015, підстава - 379-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 622
Київ
Про затвердження Положення про
Державний реєстр географічних назв
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012
N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про географічні назви"
( 2604-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний реєстр географічних назв,
що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 622
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр географічних назв
{ У тексті Положення слово "Укргеодезкартографія" у всіх
відмінках замінено словом "Держземагентство" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }
{ У тексті Положення слово "Держземагентство" в усіх відмінках
замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

1. Державний реєстр географічних назв (далі - Державний
реєстр) - це автоматизована система обліку унормованих назв
географічних об'єктів, що створюється та ведеться
Держгеокадастром.
2. Джерелами для формування Державного реєстру є акти
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування з питань найменування і перейменування
географічних об'єктів, а також архівні, картографічні,
статистичні, енциклопедичні та інші довідкові видання.
3. Державний реєстр ведеться державною мовою в формі
систематизованого переліку унормованих географічних назв і
складається з двох частин - відомості про назви географічних
об'єктів, що знаходяться на території України, та назви інших
географічних об'єктів, які використовуються в Україні.
4. Інформація про найменування та перейменування географічних
об'єктів, що здійснюється за рішенням Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету Міністрів України, вноситься до
Державного реєстру Держгеокадастром.
Інформація про найменування та перейменування географічних
об'єктів, що здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, подається
ними Держгеокадастру на його запит.
5. До Державного реєстру вносяться, зокрема, такі відомості:
унормована назва географічного об'єкта, дата і номер її
реєстрації;
джерело і дата найменування та перейменування географічного
об'єкта;
вид географічного об'єкта із зазначенням джерела і дати
встановлення відомостей про нього;
місце розташування географічного об'єкта із зазначенням
джерела встановлення відомостей про нього;
координати географічного об'єкта (широта і довгота).
За рішенням Держгеокадастру до Державного реєстру можуть
вноситися інші відомості щодо географічних об'єктів.
6. Реєстрація географічних назв проводиться за формою, що
затверджується Держгеокадастром.вгору