Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді
Указ Президента України від 03.07.2008616/2008
Документ 616/2008, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді

З метою підвищення ролі молоді в розбудові демократичного
громадянського суспільства, створення належних умов для
інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих
громадян п о с т а н о в л я ю:
1. Провести у 2009 році в Україні Рік молоді.
2. Кабінету Міністрів України:
1) утворити до 1 жовтня 2008 року організаційний комітет з
підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді,
затвердити персональний склад цього комітету, включивши до нього
представників всеукраїнських молодіжних громадських організацій;
2) розробити та затвердити план заходів з підготовки та
проведення у 2009 році в Україні Року молоді;
3) посилити координацію роботи міністерств, інших органів
виконавчої влади у сфері реалізації державної молодіжної політики,
зокрема, щодо:
сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму,
формування особистості на засадах духовності, моральності,
толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального,
культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного
та творчого потенціалу молодих громадян;
активізації роботи із залучення молоді, у тому числі з числа
осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями,
до участі у громадському та суспільному житті;
підтримки діяльності молодіжних і дитячих громадських
організацій;
сприяння соціальній адаптації, зайнятості та розвитку
підприємницької діяльності молоді, вдосконаленню її професійної
орієнтації відповідно до потреб ринку праці;
формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і
безпечному способі життя, проведення профілактики негативних
проявів у молодіжному середовищі;
надання підтримки молодим сім'ям, спрямованої, зокрема, на
поліпшення демографічної ситуації в державі, сприяння молоді у
вирішенні житлових проблем;
4) вирішити питання щодо створення міжвідомчої ради з питань
формування здорового способу життя дітей та молоді;
5) розробити та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України законопроект про гарантоване забезпечення
молоді першим робочим місцем;
6) передбачити у проекті Загальнодержавної цільової
соціальної програми "Здорова нація" на 2009-2013 роки комплексні
заходи, спрямовані на формування здорового способу життя дітей та
молоді;
7) розробити та затвердити концепцію
національно-патріотичного виховання молоді;
8) передбачати у проектах закону про Державний бюджет України
на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з
реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих
громадських організацій;
9) вживати заходів щодо залучення молоді до участі у
формуванні інформаційного простору, роботи в засобах масової
інформації, створення молодіжних теле- та радіопрограм;
10) забезпечити вирішення в установленому порядку питання
щодо створення Всеукраїнського центру патріотичного виховання
молоді та Будинку молоді України;
11) сприяти здійсненню заходів щодо інтеграції української
молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, зокрема,
шляхом міжнародного молодіжного обміну між містами-побратимами,
навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
розробити та здійснити на регіональному рівні заходи з
підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді,
залучивши до участі в них молодіжні громадські організації;
ужити заходів щодо створення центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді відповідно до плану розвитку мережі таких
центрів, забезпечення їх кваліфікованими кадрами;
передбачати у проектах бюджету Автономної Республіки Крим,
відповідних місцевих бюджетів на 2009 та наступні роки збільшення
асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки
молодіжних і дитячих громадських організацій;
сприяти ефективній діяльності молодіжних центрів праці,
центрів патріотичного виховання молоді, центрів ресоціалізації
наркозалежної молоді, інших закладів та установ для молоді.
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації
заходів з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року
молоді.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 липня 2008 року
N 616/2008вгору