Документ 614/2014, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.2018, підстава - 281/2018

Указ
Президента України

Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 22/2015 від 19.01.2015
№ 267/2015 від 13.05.2015
№ 471/2016 від 24.10.2016
№ 281/2018 від 13.09.2018}

З метою забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ, із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження системного підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити:

Національну раду реформ як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації;

{Абзац третій статті 1 виключено на підставі Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

Виконавчий комітет реформ як допоміжний орган при Президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

2. Установити, що:

Головою Національної ради реформ є Президент України;

до складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, керівники депутатських фракцій, які сформували коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України, чотири представники від громадських об'єднань;

{Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015; в редакції Указу Президента № 471/2016 від 24.10.2016}

Виконавчий комітет реформ утворюється у складі співголів, якими є: Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, - за посадою, один із членів Кабінету Міністрів України - за погодженням із Прем'єр-міністром України, а також голова одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою). Співголів Виконавчого комітету реформ призначає Президент України;

{Абзац четвертий статті 2 в редакції Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

персональний склад Національної ради реформ затверджує Президент України;

{Абзац п'ятий статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 22/2015 від 19.01.2015, № 267/2015 від 13.05.2015}

голова та члени Національної ради реформ, співголови Виконавчого комітету реформ беруть участь у роботі Національної ради реформ та Виконавчого комітету реформ на громадських засадах.

{Абзац шостий статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 22/2015 від 19.01.2015; в редакції Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

3. Призначити САЄНКА Олександра Сергійовича - Міністра Кабінету Міністрів України, ГОПКО Ганну Миколаївну - голову Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою) та МАРЧЕНКА Сергія Михайловича - Заступника Глави Адміністрації Президента України співголовами Виконавчого комітету реформ.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 22/2015 від 19.01.2015, № 471/2016 від 24.10.2016, № 281/2018 від 13.09.2018}

{Статтю 4 виключено на підставі Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

{Статтю 5 виключено на підставі Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

{Статтю 6 виключено на підставі Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 липня 2014 року
№ 614/2014
вгору