Документ 605-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2012 р. № 605-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки, необхідні для виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати кожного півріччя до 10 числа наступного місяця Державній міграційній службі звіт про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для його узагальнення та подання до 25 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 605-р

ПЛАН
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

1. Розробити законопроекти про внесення змін до законодавчих актів з питань освіти, праці, медичного, соціального, пенсійного забезпечення, надання безоплатної правової допомоги з метою гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МВС, ДМС, Мін'юст, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2012 рік.

2. Забезпечити:

1) систематичне проведення з міграційними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями консультацій щодо вивчення та поширення міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МВС, ДМС, МЗС, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

Постійно;

2) обмін з іноземними державами та міжнародними організаціями інформацією про досвід роботи з біженцями та особами, які потребують додаткового захисту.


ДМС, МЗС, Українська рада з питань біженців (за згодою), регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Постійно;

3) участь представників центральних органів виконавчої влади в міжнародних семінарах, засіданнях за круглим столом, конференціях, тренінгах і робочих зустрічах з питань притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, МЗС, Українська рада з питань біженців (за згодою), регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Постійно;

4) формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, Мінкультури, Українська рада з питань біженців (за згодою).

Постійно;

5) підготовку:

фахівців з української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України.


МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

Починаючи з 2013 року;

медичного персоналу для роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


МОЗ, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

Постійно;

6) розбудову мережі пунктів тимчасового розміщення біженців у регіонах їх найбільшої концентрації.


ДМС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Агентство держмайна, Фонд державного майна, Мін'юст, Мінекономрозвитку.

2014-2016 роки;

7) реалізацію проекту надання медичної, психосоціальної допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.


МОЗ, ДМС, МОНмолодьспорт, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

Починаючи з 2013 року;

8) проведення для одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, консультацій щодо надання медичної та юридичної допомоги, особливостей їх соціальної реабілітації.


ДМС, МОЗ, Мін'юст, Мінсоцполітики, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2015-2016 роки;

9) функціонування:

адаптаційних курсів для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі навчальних закладів та державних центрів соціальної інтеграції.


МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), громадські об'єднання (за згодою).

Починаючи з 2013 року;

курсів з вивчення української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, згідно із затвердженими програмами.


МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Починаючи з липня 2013 р.;

10) функціонування та вдосконалення автоматизованої інформаційної системи “Біженці”.


ДМС.

Постійно;

11) здійснення заходів щодо оздоровлення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім'єю, в санаторно-курортних дитячих закладах та таборах відпочинку.


ДМС, МОЗ, МОНмолодьспорт, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

Починаючи з 2014 року;

12) взаємодію адміністрацій пунктів тимчасового розміщення біженців та відповідних центрів зайнятості щодо започаткування діяльності мобільного центру зайнятості з інформування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, про вакансії в регіоні.


Мінсоцполітики, Державний центр зайнятості, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

Починаючи з 2013 року;

13) взаємодію із засобами масової інформації з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Українська рада з питань біженців (за згодою), регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Починаючи з 2013 року;

14) налагодження співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МВС, ДМС, МЗС, Мін'юст.

Починаючи з 2013 року.

3. Розробити і затвердити:

1) регіональні плани заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

2) порядок визначення віку дитини, розлученої із сім'єю, яка має намір подати заяву щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


МОЗ, ДМС.

2012 рік;

3) навчальні програми з вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

Червень 2013 р.;

4) типову індивідуальну програму інтеграції біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, в українське суспільство.


ДМС, МВС, МОНмолодьспорт, МЗС, Мін'юст, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2014 рік.

4. Розробити:

1) типову програму навчання державних службовців та працівників правоохоронних органів з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство.


ДМС, МВС, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада з питань біженців (за згодою).

2013-2014 роки;

2) вимоги до матеріально-побутового забезпечення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що проживають у пунктах тимчасового розміщення біженців, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, МВС, Мін'юст, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2013-2015 роки;

3) програму інтеграції осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство, передбачивши в ній роз'яснення основних принципів функціонування українського суспільства, норм поведінки, а також базовий (розмовний) курс української мови.


ДМС, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), громадські об'єднання (за згодою).

2014 рік;

4) кваліфікаційні вимоги та порядок визначення рівня володіння українською мовою особами, які подають клопотання про прийняття до громадянства України.


МОНмолодьспорт, Мін'юст, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

5) методичні рекомендації щодо:

особливостей організації навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім'єю.


МОНмолодьспорт, Мін'юст, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

повернення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, що розлучені із сім'єю, в їх сім'ї.


ДМС, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2014 рік;

роботи з особами, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


ДМС, Мінсоцполітики, Державний центр зайнятості, Мін'юст, МОЗ, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

2013-2014 роки;

6) методичний посібник з питань роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями та особами, які потребують додаткового захисту, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою).

2014-2015 роки;

7) програму проведення тренінгів для співробітників:

центру прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою).

2015-2016 роки;

центру прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2014-2015 роки;

8) методику надання допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, що перебувають у складних життєвих обставинах.


Мінсоцполітики, МОЗ, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Серпень 2015 р.;

9) навчальні програми, у тому числі індивідуальні, для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з ліквідації неписьменності (безграмотності) з метою отримання ними базової середньої освіти, а також програми дошкільної підготовки дітей таких осіб.


МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2013-2014 роки.

5. Розробити та видати навчальні посібники з питань вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2013 рік.

6. Опрацювати питання щодо:

1) визначення шляхів забезпечення потреб ДМС та її територіальних органів у послугах:

перекладачів.


ДМС.

2013-2015 роки;

із збирання, проведення аналізу інформації про країни походження біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, Мін'юст, Мінекономрозвитку, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), представництво Європейської комісії в Україні (за згодою).

2014-2015 роки;

2) медичного страхування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МОЗ, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

3) можливості надання біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, соціального житла та в разі потреби підготувати пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства.


Мінрегіон, Мінсоцполітики, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013-2014 роки;

4) утворення центрів для тимчасового забезпечення житлом біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що перебувають у складних життєвих обставинах.


ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

2014 рік;

5) сприяння добровільному розселенню та працевлаштуванню біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в сільській місцевості.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДМС, Державний центр зайнятості, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2014 рік;

6) забезпечення житлом біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в депресивних регіонах.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

7) доступності банківського кредитування для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з метою відкриття власної справи.


ДМС, Мінсоцполітики, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік.

7. Утворити в установленому порядку:

1) робочі групи з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на загальнодержавному і регіональному рівні.


ДМС, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МОНмолодьспорт, МЗС, Мін'юст, МОЗ, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Державний центр зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою), регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2012 рік;

2) центри соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Вінниці.


ДМС, Мін'юст, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Агентство держмайна, Фонд державного майна, Київська міська, Харківська та Вінницька обласні держадміністрації.

2013-2015 роки;

3) пункти тимчасового розміщення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


ДМС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Агентство держмайна, Фонд державного майна, Мін'юст, Мінекономрозвитку, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада з питань біженців (за згодою).

2013-2015 роки;

4) центр прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.


ДМС, Київська облдержадміністрація, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2014 рік;

5) центр прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.


ДМС, Київська облдержадміністрація, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2014 рік.

8. Провести:

1) консультації щодо розроблення програм надання доступного житла біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

2) аналіз законодавства у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, з метою врегулювання питання щодо перебування на території України дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


МВС, ДМС, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Данська рада у справах біженців (за згодою), регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою).

2013 рік;

3) навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство із залученням міжнародної технічної допомоги, зокрема інструментів TAIEX, TWINNING.


Нацдержслужба, ДМС, МЗС, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

Постійно;

4) аналіз рівня підготовки дітей-біженців з урахуванням вимог, визначених законодавством щодо дошкільної підготовки дітей.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою).

Постійно;

5) просвітницьку роботу з працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, Державний центр зайнятості, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Постійно.

9. Визначити:

1) перелік навчальних закладів, на базі яких організовані курси з вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, розробити та затвердити порядок видачі відповідних сертифікатів державного зразка.


МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2013 рік;

2) механізм та джерела надання стипендій біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, на період навчання.


МОНмолодьспорт.

2013-2014 роки;

3) перелік закладів охорони здоров'я, на базі яких проводиться оцінка віку дитини, розлученої із сім'єю, яка має намір подати заяву щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.


МОЗ, ДМС.

2012-2013 роки.

10. Урегулювати питання щодо:

1) визнання іноземних дипломів про освіту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


МОНмолодьспорт, Мін'юст, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

2013 рік;

2) забезпечення доступності медичної допомоги для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, та у разі потреби внести зміни до нормативно-правових актів.


МОЗ, ДМС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

2013 рік.

11. Сприяти:

1) збереженню національно-культурної самобутності біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


ДМС, Мінкультури, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою).

Постійно;

2) працевлаштуванню біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, з урахуванням їх професійного досвіду та освітньо-кваліфікаційного рівня.


Мінсоцполітики, Державний центр зайнятості, МОНмолодьспорт, ДМС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою).

Постійно;

3) забезпеченню реалізації прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на соціальний захист у разі безробіття.


Мінсоцполітики, Державний центр зайнятості, ДМС, Мін'юст, МЗС.

2013-2014 роки.

12. Здійснити заходи щодо підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.


Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Адміністрація Держприкордонслужби, Державний центр зайнятості, ДМС, МВС, регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Починаючи з 2013 року.

13. Створити цикл тематичних теле- та радіопередач, забезпечити розміщення в електронних та друкованих засобах масової інформації відповідних матеріалів з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, підвищення рівня поінформованості суспільства.


ДМС, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, Українська рада з питань біженців (за згодою), регіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні (за згодою), Данська рада у справах біженців (за згодою), представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою).

Починаючи з 2013 року.вгору