Документ 60-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.07.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. Фокіна В.П. Заступником Голови
Ради Міністрів Української РСР, Головою Державного
комітету Української РСР по економіці
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст. 433 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Фокіна Вітольда Павловича Заступником Голови
Ради Міністрів Української РСР, Головою Державного комітету
Української РСР по економіці.

Перший заступник
Голови Верховної Ради Української РСР І.ПЛЮЩ
м. Київ, 18 липня 1990 року
N 60-XIIвгору