Питання Адміністрації Президента України
Указ Президента України від 14.07.2014592/2014
Документ 592/2014, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2019, підстава - 347/2019

Указ
Президента України

Питання Адміністрації Президента України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 656/2014 від 20.08.2014
№ 958/2014 від 26.12.2014
№ 305/2015 від 30.05.2015
№ 561/2015 від 25.09.2015
№ 181/2016 від 28.04.2016
№ 186/2016 від 29.04.2016
№ 283/2016 від 02.07.2016
№ 384/2018 від 22.11.2018
№ 347/2019 від 31.05.2019}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити граничну чисельність працівників Адміністрації Президента України у кількості 432 штатні одиниці.

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 656/2014 від 20.08.2014, № 305/2015 від 30.05.2015, № 384/2018 від 22.11.2018}

2. Визначити таку структуру Адміністрації Президента України:

Глава Адміністрації Президента України;

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України;

заступники Глави Адміністрації Президента України;

Керівник апарату Адміністрації Президента України;

перший помічник, помічники Президента України;

Радник Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України;

радники Президента України;

Прес-секретар Президента України;

представники Президента України;

уповноважені Президента України;

Офіс Глави Адміністрації Президента України;

Головний департамент з питань впровадження реформ;

Головний департамент з питань національної безпеки та оборони;

Головний державно-правовий департамент;

Головний департамент правової політики;

Головний департамент з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції;

Головний департамент регіональної та кадрової політики

Головний контрольний департамент;

Головний департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції;

Головний департамент Державного Протоколу та Церемоніалу;

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації;

Головний департамент з питань гуманітарної політики;

Головний департамент з питань внутрішньої політики;

Головний департамент з питань економічної політики

Головний департамент інформаційної політики;

Головний департамент документального забезпечення;

Головний департамент стратегічного планування та оперативного забезпечення;

Департамент інформаційних технологій;

Департамент управління персоналом;

Департамент місцевого самоврядування та децентралізації;

Департамент державних нагород;

Департамент з питань громадянства;

Приймальня Президента України;

Департамент з питань помилування;

Режимно-секретний департамент;

Відділ забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою України;

Відділ забезпечення зв’язків Президента України з Кабінетом Міністрів України;

Відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини;

Відділ представництва інтересів Президента України в судах;

Відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу;

Відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю.

Відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 656/2014 від 20.08.2014, № 958/2014 від 26.12.2014, № 305/2015 від 30.05.2015, № 561/2015 від 25.09.2015, № 181/2016 від 28.04.2016, № 186/2016 від 29.04.2016, № 384/2018 від 22.11.2018, № 347/2019 від 31.05.2019}

3. Схему розподілу обов’язків між Главою Адміністрації Президента України, його Першим заступником та заступниками, Керівником апарату Адміністрації Президента України, закріплення за ними самостійних структурних підрозділів Адміністрації Президента України затверджує Глава Адміністрації Президента України.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 958/2014 від 26.12.2014; в редакції Указу Президента № 283/2016 від 02.07.2016}

4. Внести до Положення про Адміністрацію Президента України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 (зі змінами, внесеними Указами від 5 квітня 2011 року № 352, від 5 травня 2011 року № 548, від 30 червня 2011 року № 722, від 8 липня 2011 року № 739, від 29 листопада 2011 року № 1081, від 16 січня 2013 року № 23, від 16 грудня 2013 року № 686, від 9 квітня 2014 року № 387, від 10 червня 2014 року № 522 і від 3 липня 2014 року № 558), такі зміни:

а) у пункті 4:

підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції щодо утворення і ліквідації судів, першого призначення на посаду професійного судді, переведення суддів, звільнення суддів з посад";

у підпункті 19-1 слова "через Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації" замінити словами "через Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації";

у підпункті 20 слова "об'єднань громадян (у тому числі політичних партій, професійних спілок)" замінити словами "політичних партій та громадських організацій (у тому числі професійних спілок)";

б) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. До складу Адміністрації входять:

Глава Адміністрації Президента України;

два перші заступники Глави Адміністрації Президента України;

заступники Глави Адміністрації Президента України;

перший помічник Президента України, помічники, радники Президента України;

Прес-секретар Президента України;

уповноважені Президента України;

Служба Президента України, Офіс Глави Адміністрації Президента України, головні департаменти, Приймальня Президента України, а також департаменти та відділи, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації";

в) абзац перший пункту 8 після слів "перший помічник Президента України" доповнити словом "помічники";

г) підпункт 6 пункту 9 після слів "першого помічника Президента України" доповнити словом "помічників";

д) абзац п’ятий пункту 11 виключити;

е) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:

"12. Керівник Служби Президента України, Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України, керівники головних департаментів, Керівник Приймальні Президента України, а також керівники департаментів і відділів, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації".

5. Визнати такими, що втратили чинність:

1) статті 1 і 2 Указу Президента України від 5 квітня 2011 року № 352 "Деякі питання Адміністрації Президента України”;

2) підпункти "а" і "б" пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 30 червня 2011 року № 722 ’’Питання Адміністрації Президента України”;

3) підпункти "а" і "б" пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 8 липня 2011 року № 739 "Питання Адміністрації Президента України";

4) статті 3 і 4 Указу Президента України від 11 серпня 2011 року № 811 "Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини";

5) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 29 листопада 2011 року № 1081 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352";

6) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 23 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352";

7) Указ Президента України від 5 липня 2013 року № 369 "Про внесення змін до Указу Президента України від 5 квітня 2011 року № 352";

8) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2013 року № 686 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352";

9) Указ Президента України від 31 грудня 2013 року № 718 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 5 квітня 2011 року № 352";

10) пункт 2 статті 1 та статтю 2 Указу Президента України від 9 квітня 2014 року № 387 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352";

11) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 10 червня 2014 року № 522 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352";

12) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 3 липня 2014 року № 558 "Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року № 504 та від 5 квітня 2011 року № 352".

6. Главі Адміністрації Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.

7. Кабінету Міністрів України:

1) вирішити в установленому порядку питання віднесення відповідних посад працівників Адміністрації Президента України до категорій посад державних службовців;

2) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2014 року
№ 592/2014
вгору