Документ 591-2014-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2016, підстава - 688-2016-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 червня 2014 р. № 591-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 688-р від 22.09.2016}

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 1008-р від 17.09.2014
№ 349-р від 08.04.2015}

Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2014 р. № 591-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

{У тексті плану заходів слово “Держземагентство” замінено словом “Держгеокадастр” згідно з Розпорядженням КМ № 349-р від 08.04.2015}

1. Розробити концептуальні пропозиції на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування щодо:

внесення змін до Конституції України стосовно реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.


Мінрегіон, Мін’юст, Мінфін,
Мінекономрозвитку.


Протягом II кварталу 2014 року;

внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.


Мінфін, Мінрегіон, інші
заінтересовані центральні
та місцеві органи виконавчої влади.


Липень 2014 року;

законодавчого врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти права державної власності.


Мінрегіон, Держгеокадастр, Мінфін,
Мінекономрозвитку, Мін’юст, інші
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади.


Березень 2015 року;

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Розпорядження КМ № 349-р від 08.04.2015}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Розпорядження КМ № 349-р від 08.04.2015}

{Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Розпорядження КМ № 349-р від 08.04.2015}

2. Розробити проекти Законів України:

“Про органи самоорганізації населення” (нова редакція).


Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мін’юст,
Мінфін за участю всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування.


У тримісячний строк з дня набрання
чинності Законом України про внесення
змін до Конституції України щодо
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Розпорядження КМ № 349-р від 08.04.2015}

“Про службу в органах місцевого самоврядування” (нова редакція).


Нацдержслужба, Мінрегіон, Мінфін,
Мінекономрозвитку, Мін’юст.


Березень 2015 року;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Розпорядження КМ № 1008-р від 17.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 349-р від 08.04.2015}

“Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (нова редакція).


Мін’юст, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
Мінфін, Центральна виборча комісія
(за згодою).


Травень 2015 року;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням КМ № 349-р від 08.04.2015}

“Про адміністративно-територіальний устрій”.


Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мін’юст,
Мінфін, Держгеокадастр, інші
заінтересовані центральні та місцеві
органи виконавчої влади за участю
всеукраїнських асоціацій органів місцевого
самоврядування.


У тримісячний строк з дня набрання
чинності Законом України про внесення
змін до Конституції України щодо
реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням КМ № 349-р від 08.04.2015}

“Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція).


Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
Мін’юст, Мінфін,
Держгеокадастр, інші
заінтересовані центральні
та місцеві органи виконавчої влади,
за участю всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування.


У тримісячний строк з дня
набрання чинності Законом України
про внесення змін до Конституції України
щодо реформування місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади;

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 349-р від 08.04.2015}

“Про місцеві органи виконавчої влади”.


Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
Мін’юст, Мінфін,
Держгеокадастр, інші
заінтересовані центральні
та місцеві органи виконавчої влади.


У тримісячний строк з дня
набрання чинності Законом України
про внесення змін до Конституції України
щодо реформування місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади.

3. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

“Про місцевий референдум”.


Мінрегіон, Мін’юст - відповідно
до компетенції;

“Про добровільне об’єднання територіальних громад”.


Мінрегіон.

4. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів про затвердження:

методики формування спроможних територіальних громад.


Мінрегіон, Мінфін,
Мінекономрозвитку, Мін’юст,
інші заінтересовані центральні
та місцеві органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування.


У місячний строк з дня набрання
чинності Законом України
“Про добровільне об’єднання
територіальних громад”;

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей.


Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні
держадміністрації, Мінрегіон,
Мінекономрозвитку, Мін’юст,
Мінфін.


У тримісячний строк з дня
набрання чинності Законом України
“Про добровільне об’єднання
територіальних громад”.

5. Розробити та затвердити в установленому порядку державні стандарти (нормативи) якості адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних сферах.


Мінсоцполітики, інші центральні
органи виконавчої влади -
відповідно до компетенції.


Червень 2015 року.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 349-р від 08.04.2015}

6. Забезпечити:

розроблення навчальних програм для посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та державних службовців з питань децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.


Нацдержслужба, Мінрегіон,
МОН, Мінфін,
Мінекономрозвитку, Мін’юст,
інші заінтересовані центральні
та місцеві органи виконавчої влади.


Протягом другого півріччя 2014 року;

утворення регіональних робочих груп з підготовки перспективного плану формування територій громад відповідного регіону.


Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні
держадміністрації, Мінрегіон,
Мінфін, Мінекономрозвитку,
Мін’юст, МОЗ.


У місячний строк з дня набрання
чинності Законом України
“Про добровільне об’єднання
територіальних громад”;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади із залученням представників органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги.


Мінрегіон, Держкомтелерадіо,
інші центральні органи
виконавчої влади.


Протягом 2014 року;

заслуховування звітів відповідних центральних органів виконавчої влади щодо стану виконання завдань, передбачених цим планом заходів.


Мінрегіон.


Вересень 2014 року.
вгору