Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII


2. (a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;

(b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

3. У разі коли згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

4. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

(a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подібні вироби, які мають спеціальну форму і призначені для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;

(b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Це положення є необов’язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

Особливості застосування специфічних і комбінованих ставок ввізного мита

При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за кілограм маси товару, або комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу.

Одиниці виміру та обліку

Основною одиницею виміру та обліку (далі - ОВО) кількості товарів в УКТЗЕД є одиниця маси - кілограм (кг). У разі потреби для цілей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додаткові ОВО.

У третій графі УКТЗЕД наведено додаткові ОВО; знак "-" означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО - кілограм.

У таблиці, наведеній нижче, визначено перелік ОВО, які використовуються в УКТЗЕД.

Умовне позначення

Назва

Основна одиниця

кг

кілограм

Додаткові ОВО

брутто-реєстр. т

брутто-реєстрова тонна

вантажпідйом. метрич. т

вантажопідйомність у метричних тоннах

г

грам

г поділ. ізотоп

грам подільних ізотопів

кар

карат метричний (= 200 мг)

м-2

квадратний метр

кг N

кілограм азоту

кг KOH

кілограм гідроокису калію

кг NaOH

кілограм гідроокису натрію

кг K2O

кілограм оксиду калію

кг H2O2

кілограм пероксиду водню

кг P2O5

кілограм п’ятиокису фосфору

кг C5H14ClNO

кілограм хлорид холіну

кг мет. ам.

кілограм метиламіну

кг сух. 90 % реч

кілограм сухої на 90 % речовини

кг U

кілограм урану

м-3

кубічний метр

Ki

кюрі

л

літр

л 100 % спирт

літр чистого (100 %) спирту

м

метр

пар

пара (2 шт.)

100 шт

сто штук

тис. м-3

тисяча кубічних метрів

тис. л

тисяча літрів

тис. шт

тисяча штук

тис. кВт·год

тисяча кіловат-годин

шт

штука

Перелік скорочень та символів

УКТЗЕД

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

ГС

Гармонізована система опису та кодування товарів

ASTM

American Society for Testing Materials (Американське об’єднання випробувань матеріалів)

INN

International non-proprietary name (Міжнародна непатентована назва)

INNM

International non-proprietary name Modified (Міжнародна модифікована непатентована назва)

ISO

International on standartization organization (Міжнародна організація по стандартизації)

Бк

беккерель

В

вольт

Вт

ват

Гц

герц

кВ·А

кіловольт-ампер

квар

кіловольт-ампер реактивний (кіловар)

кВт

кіловат

А

ампер

кВ

кіловольт

МВт

мегават

т

тонна

кг

кілограм

г

грам

м

метр

см

сантиметр

см-2

квадратний сантиметр

см-3

кубічний сантиметр

мм

міліметр

мкм

мікрометр

Н

ньютон

мН

міліньютон

кН

кілоньютон

кПа

кілопаскаль

мас. %

відсоток вмісту за масою

об. %

відсоток вмісту за об’ємом

М-

мета-

О-

орто-

П-

пара-

К

кельвін

°C

градус Цельсія

бар

бар (= 10-5 Па)

Кбіт

кілобіт (1024 біт)

Мбіт

мегабіт (1048576 біт)

%

відсоток

Розділ I
ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Примітки:

1. Будь-яке посилання в цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.

2. В УКТЗЕД термін "сушені", якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднювання, випарювання або сублімаційного сушіння.

Група 01
Живі тварини

Примітка:

1. Ця група включає всіх живих тварин, крім:

(a) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306, 0307 або 0308;

(b) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002; та

(c) тварин товарної позиції 9508.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

0101

Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:


- коні:

0101 21 00 00

- - чистопородні племінні тварини


0

0

шт

0101 29

- - інші:

0101 29 10 00

- - - для забою


5

5

шт

0101 29 90 00

- - - інші


5

5

шт

0101 30 00 00

- віслюки


5

5

шт

0101 90 00 00

- інші


5

5

шт

0102

Велика рогата худоба, жива:


- велика рогата худоба:

0102 21

- - чистопородні племінні тварини:

0102 21 10 00

- - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)


0

0

шт

0102 21 30 00

- - - корови


0

0

шт

0102 21 90 00

- - - інші


0

0

шт

0102 29

- - інші:

0102 29 10 00

- - - масою не бiльш як 80 кг


5

5

шт


- - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг:

0102 29 21 00

- - - - для забою


5

5

шт

0102 29 29 00

- - - - інші


5

5

шт


- - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:

0102 29 41 00

- - - - для забою


5

5

шт

0102 29 49 00

- - - - інші


15

15

шт


- - - масою понад 300 кг:


- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):

0102 29 51 00

- - - - - для забою


5

5

шт

0102 29 59 00

- - - - - інші


5

5

шт


- - - - корови:

0102 29 61 00

- - - - - для забою


5

5

шт

0102 29 69 00

- - - - - інші


5

5

шт


- - - - інші:

0102 29 91 00

- - - - - для забою


5

5

шт

0102 29 99 00

- - - - - інші


5

5

шт


- буйволи:

0102 31 00 00

- - чистопородні племінні тварини


0

0

шт

0102 39

- - інші:

0102 39 10 00

- - - свiйськi види


5

5

шт

0102 39 90 00

- - - інші


5

5

шт

0102 90

- iншi:

0102 90 20 00

- - чистопородні племінні тварини


0

0

шт


- - інші:

0102 90 91 00

- - - свiйськi види


5

5

шт

0102 90 99 00

- - - інші


5

5

шт

0103

Свинi, живi:

0103 10 00 00

- чистопороднi племiннi тварини


0

0

шт


- iншi:

0103 91

- - масою менш як 50 кг:

0103 91 10 00

- - - свiйськi види


5

5

шт

0103 91 90 00

- - - iншi


5

5

шт

0103 92

- - масою 50 кг або бiльше:


- - - свiйськi види:

0103 92 11 00

- - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймні один раз


8

8

шт

0103 92 19 00

- - - - iншi


8

8

шт

0103 92 90 00

- - - iншi


8

8

шт

0104

Вiвцi та кози, живi:

0104 10

- вiвцi:

0104 10 10 00

- - чистопороднi племiннi тварини


0

0

шт


- - iншi:

0104 10 30 00

- - - ягнята (вiком до одного року)


2

2

шт

0104 10 80 00

- - - iншi


2

2

шт

0104 20

- кози:

0104 20 10 00

- - чистопороднi племiннi тварини


2

2

шт

0104 20 90 00

- - iншi


2

2

шт

0105

Свiйська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живі:


- масою не бiльш як 185 г:

0105 11

- - кури свійські (Gallus domesticus):


- - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:

0105 11 11 00

- - - - яєчних порiд


0

0

шт

0105 11 19 00

- - - - iншi


0

0

шт


- - - iншi:

0105 11 91 00

- - - - яєчних порiд


0

0

шт

0105 11 99 00

- - - - iншi


0

0

шт

0105 12 00 00

- - iндики


2

2

шт

0105 13 00 00

- - качки


2

2

шт

0105 14 00 00

- - гуси


2

2

шт

0105 15 00 00

- - цесарки


2

2

шт


- iншi:

0105 94 00

- - кури свійські (Gallus domesticus):

0105 94 00 10

- - - курчата племінні 90-120-денні


0

0

шт

0105 94 00 90

- - - інші


10

10

шт

0105 99

- - iншi:

0105 99 10 00

- - - качки


10

10

шт

0105 99 20 00

- - - гуси


10

10

шт

0105 99 30 00

- - - iндики


10

10

шт

0105 99 50 00

- - - цесарки


10

10

шт

0106

Інші тварини, живі:


- ссавці:

0106 11 00

- - примати:

0106 11 00 10

- - - для зоопарків


0

0

шт

0106 11 00 90

- - - iншi


10

10

шт

0106 12 00

- - кити, дельфіни, морські свині (ссавці ряду Cetacea); ламантини та дюгони (ссавці ряду Sirenia); тюлені, морські леви та моржі (ссавці підряду Pinnipedia):

0106 12 00 10

- - - для зоопарків


0

0

шт

0106 12 00 90

- - - iншi


10

10

шт

0106 13 00 00

- - верблюди та інші тварини родини верблюдячих (Camelidae)


10

10

шт

0106 14

- - кролі та зайці:

0106 14 10 00

- - - кролі свійські


10

10

шт

0106 14 90 00

- - - інші


10

10

-

0106 19 00

- - інші:

0106 19 00 10

- - - - для зоопарків


0

0

-

0106 19 00 90

- - - - iншi


10

10

-

0106 20 00

- рептилії (включаючи змій і черепах):

0106 20 00 10

- - для зоопарків


0

0

шт

0106 20 00 90

- - iншi


10

10

шт


- птахи:

0106 31 00

- - хижі птахи:

0106 31 00 10

- - - для зоопарків


0

0

шт

0106 31 00 90

- - - інші


10

10

шт

0106 32 00

- - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):

0106 32 00 10

- - - для зоопарків


0

0

шт

0106 32 00 90

- - - iншi


10

10

шт

0106 33 00

- - страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):

0106 33 00 10

- - - для зоопарків


0

0

шт

0106 33 00 90

- - - iншi


10

10

шт

0106 39

- - інші:

0106 39 10

- - - голуби:

0106 39 10 10

- - - - для зоопарків


0

0

шт

0106 39 10 90

- - - - інші


10

10

шт

0106 39 80

- - - інші:

0106 39 80 10

- - - - для зоопарків


0

0

-

0106 39 80 90

- - - - iншi


10

10

-


- комахи:

0106 41 00 00

- - бджоли


10

10

-

0106 49 00

- - інші:

0106 49 00 10

- - для зоопарків


0

0

-

0106 49 00 90

- - iншi


10

10

-

0106 90 00

- інші:

0106 90 00 10

- - для зоопарків


0

0

-

0106 90 00 90

- - iншi


10

10

-вгору