Документ 571/97-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.10.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про незадовільне виконання Кабінетом Міністрів України
та Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України
Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України", Постанови Верховної Ради України від 17 липня 1997 року "Про виплату у 1997 році установами Ощадного банку України грошових заощаджень
громадян відповідно до Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 49, ст. 300 )

Верховна Рада України відзначає, що Кабінет Міністрів України
та Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України
незадовільно виконують вимоги Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ) і
Постанови Верховної Ради України від 17 липня 1997 року "Про
виплату у 1997 році установами Ощадного банку України грошових
заощаджень громадян відповідно до Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 472/97-ВР ). Робота по реалізації цієї надзвичайно важливої державної
соціальної акції органами виконавчої влади та установами Ощадного
банку України проводиться вкрай повільно. До цього часу не визначено порядок і не розпочато
перерахування коштів з Державного бюджету України установам
Ощадного банку України. Не проведено в установлені строки
одноразову індексацію вкладів і не видано на проіндексовані суми
вкладникам ощадні книжки. Порушено право вкладників на повернення
до установ Ощадного банку України не використаних для приватизації
державного майна компенсаційних сертифікатів. Незважаючи на застереження Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та праці члени Правління Ощадного банку
України безвідповідально поставилися до своїх виступів у засобах
масової інформації і вдалися до дій по відновленню грошових
заощаджень громадян, що виходять із суб'єктивного витлумачення
окремих положень Закону України "Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян", яке суперечить цьому законодавчому акту,
створює нові, не передбачені Законом правовідносини в частині
використання компенсаційних сертифікатів, відновлення грошових
заощаджень і в ході приватизації державного майна порушує права та
інтереси сотень тисяч громадян України, які є вкладниками. Усе це викликає численні скарги громадян України, сприяє
подальшому посиленню соціальної напруги в суспільстві.
З метою захисту прав вкладників, забезпечення виконання
Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень
громадян України", Постанови Верховної Ради України від 17 липня
1997 року "Про виплату у 1997 році установами Ощадного банку
України грошових заощаджень громадян відповідно до Закону України
"Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Включити в порядок денний сесії Верховної Ради України у
другій декаді листопада 1997 року звіт Кабінету Міністрів України
про виконання цієї Постанови.
2. Зобов'язати Національний банк України та Державний
спеціалізований комерційний ощадний банк України: привести у відповідність із Законом України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" рішення стосовно
відновлення грошових заощаджень громадян України; сповістити через засоби масової інформації громадян України,
які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, про
проведення одноразової індексації грошових заощаджень, поміщених в
період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що
діяли на території України; забезпечити відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про
державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"
реалізацію прав вкладників на повернення до установ Ощадного банку
України не використаних для приватизації державного майна
компенсаційних сертифікатів.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 жовтня 1997 року
N 571/97-ВРвгору