Документ 566-IV, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели до
кризового фінансового стану Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна", та перевірки
дотримання законності при здійсненні його ліквідації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.139 )

Заслухавши інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового
фінансового стану Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна", та перевірки дотримання законності при здійсненні його
ліквідації (далі - Тимчасова слідча комісія), Верховна Рада
України відзначає, що причини, які призвели до банкрутства одного
з найбільших системних банків України - Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" (далі - банк "Україна"),
з'ясовано остаточно. Головними з цих причин є: вкрай ризикована та
шкідлива практика вкладення значних фінансових ресурсів у кредити,
гарантії, акредитиви, цінні папери, що призвело до виснаження
фінансового потенціалу банку; зловживання та злочинна діяльність
посадових осіб банку "Україна"; відсутність контролю Національного
банку України за діяльністю банку "Україна", Кабінету Міністрів
України - за виконанням своїх рішень щодо діяльності банку
"Україна"; слабка діяльність правоохоронних органів з попередження
зловживань у банківській сфері.
Генеральна прокуратура України порушила кримінальні справи
стосовно посадових осіб, винних у злочинних діях, які довели банк
"Україна" до кризового фінансового стану.
На 1 січня 2003 року задоволено вимоги кредиторів першої
черги, встановленої Законом України "Про врегулювання
заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших
кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" ( 3097-14 ).
На виконання Постанови Верховної Ради України від 10 січня
2002 року "Про інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового
фінансового стану Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" (далі - Постанова Верховної Ради України від 10 січня
2002 року N 2956-III ( 2956-14 ) Тимчасовою слідчою комісією
перевірено законність створення Акціонерно-комерційного банку
соціального розвитку "Укрсоцбанк" та Українського акціонерного
комерційного промислово-інвестиційного банку "Промінвестбанк
України". Порушень законодавства не виявлено. Вказані банки було
створено шляхом акціонування, а не приватизації.
Водночас Верховна Рада України констатує, що Закон України
"Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних
осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна" ( 3097-14 ) виконується
незадовільно.
Виявлено грубі порушення чинного законодавства з боку
колишнього ліквідатора банку "Україна" - Агентства з питань
банкрутства, що призвело до зриву встановленого зазначеним Законом
( 3097-14 ) терміну задоволення вимог кредиторів першої черги.
Заходи, яких вживають Генеральна прокуратура України та
Міністерство внутрішніх справ України для повернення незаконно
отриманих кредитів, є неефективними. Обсяги прострочених та
неповернених кредитів, отриманих суб'єктами підприємницької
діяльності, за рахунок відсотків зросли з 1,3 млрд. гривень до
1,45 млрд. гривень. За півтора року проходження ліквідаційної
процедури повернуто лише 52 млн. гривень, причому жоден з
найбільших боржників не зменшив свого боргу.
Постійне зростання сум прострочених боргів перед банком
"Україна" є також наслідком зволікань та неякісної роботи судових
органів, слабкої діяльності Міністерства юстиції України.
Кабінет Міністрів України по суті усунувся від сприяння
розв'язанню проблем банку "Україна". Кабінетом Міністрів України
та Національним банком України не виконано Постанову Верховної
Ради України від 10 січня 2002 року N 2956-III ( 2956-14 ), в
результаті чого виникає загроза втрати цілісного майнового
комплексу банку "Україна".
Неналежне виконання наведених вище законодавчих актів
органами виконавчої влади, суттєві недоліки у роботі Генеральної
прокуратури України та судових органів ставлять під сумнів
можливість задоволення законних вимог кредиторів другої та третьої
черг.
Суттєво звужує вплив та контроль Тимчасової слідчої комісії
за процедурою ліквідації банку "Україна" відсутність достатньої
законодавчої бази, яка б визначала її права та обов'язки.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати роботу Національного банку України, Кабінету
Міністрів України, Генеральної прокуратури України з виконання
законодавчих доручень, пов'язаних з ліквідацією банку "Україна",
недостатньою.
2. Національному банку України і Кабінету Міністрів України:
терміново, з урахуванням законних інтересів кредиторів банку
"Україна", визначитися щодо використання нерухомого майна банку
"Україна", яке знаходиться в заставі у Національного банку
України, до вирішення цього питання в законодавчому порядку
заборонити ліквідатору банку "Україна" продовжувати та укладати
нові договори оренди нерухомого майна банку "Україна", що
знаходиться в заставі Національного банку України;
у місячний термін розробити та представити Верховній Раді
України комплексну програму заходів з підвищення ефективності
ліквідаційної процедури та повного задоволення законних вимог
кредиторів банку "Україна".
3. Кабінету Міністрів України у десятиденний термін відновити
діяльність Міжвідомчої робочої групи для сприяння розв'язанню
проблем банку "Україна".
4. Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх
справ України до 1 квітня 2003 року відзвітувати перед Верховною
Радою України щодо виконання пункту 3 статті 3 Закону України "Про
врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників
та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового
банку "Україна" ( 3097-14 ).
5. Рекомендувати Верховному Суду України:
взяти під особливий контроль розгляд судових справ,
пов'язаних з поверненням кредитів, наданих банком "Україна";
надати Верховній Раді України детальну інформацію із
зазначеного питання до 1 травня 2003 року.
6. Звернути увагу Національного банку України на невиконання
ліквідатором банку "Україна" вимог абзацу другого
пункту 7 Постанови Верховної Ради України від 10 січня 2002 року
N 2956-III ( 2956-14 ) про щомісячне оприлюднення через засоби
масової інформації даних про стан повернення боргів банку
"Україна" та рух коштів на накопичувальному рахунку.
7. Звернути увагу Президента України на неналежне виконання
положення пункту 2 статті 3 Закону України "Про врегулювання
заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших
кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку
"Україна" ( 3097-14 ) та рекомендувати вжити заходів щодо
притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
8. Верховній Раді України з метою створення правових умов
роботи Тимчасових слідчих комісій:
розглянути в першочерговому порядку законопроект про внесення
доповнень до статей 62, 96 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" (реєстр. N 2570);
повернутися до розгляду закону про тимчасові слідчі та
спеціальні комісії Верховної Ради України.
9. З метою підвищення ефективності процедури ліквідації банку
"Україна" підготувати та прийняти закон про внесення змін до
Закону України "Про врегулювання заборгованості за вкладами
фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів Акціонерного
комерційного агропромислового банку "Україна".
10. Національному банку України до 1 квітня 2003 року подати
Верховній Раді України пропозиції щодо:
внесення змін до законодавства з метою удосконалення правових
умов здійснення процедури банкрутства та ліквідації банків;
основних положень порядку задоволення вимог кредиторів
третьої черги банку "Україна" для затвердження їх Верховною Радою
України.
11. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 566-IVвгору