Документ 557-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питання порушення законодавства під час
проведення виборів до органів місцевого самоврядування
в м. Черкаси у 2006 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.128 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питання порушення законодавства під час проведення виборів до
органів місцевого самоврядування в м. Черкаси у 2006 році взяти до
відома.
2. Враховуючи, що питання, для проведення розслідування яких
було утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питання порушення законодавства під час проведення виборів до
органів місцевого самоврядування в м. Черкаси у 2006 році,
вирішено по суті, припинити повноваження Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питання порушення законодавства
під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування в
м. Черкаси у 2006 році ( 28-16, 105-16 ) без заслуховування її
звіту на пленарному засіданні Верховної Ради України.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 січня 2007 року
N 557-Vвгору