Документ 553-99-п, поточна редакція — Редакція від 17.07.2000, підстава - 293-2000-р

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1999 р. N 553
Київ
Про переліки відкритих акціонерних товариств,
пакети акцій яких підлягають продажу
у 1999 році за кошти
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 547-р ( 547-99-р ) від 09.06.99
N 585-р ( 585-99-р ) від 22.06.99
N 599-р ( 599-99-р ) від 22.06.99
N 756-р ( 756-99-р ) від 30.07.99
N 52-р ( 52-2000-р ) від 24.01.2000
N 293-р ( 293-2000-р ) від 17.07.2000 )

З метою забезпечення додаткових надходжень від приватизації
до державного бюджету Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити переліки відкритих акціонерних товариств,
пакети акцій яких підлягають продажу у 1999 році за кошти, згідно
з додатками 1 - 3.
2. Фонду державного майна внести у тижневий термін зміни до
планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, визначивши найбільш
ефективні способи продажу цих акцій, та затвердити помісячний
графік їх продажу.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 31 липня 1998 р. N 1196 ( 1196-98-п ) "Про
додаткові заходи щодо виконання Указу Президента України від
27 березня 1998 р. N 233" та від 18 вересня 1998 р. N 1459
( 1459-98-п ) "Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів
України від 31 липня 1998 р. N 1196" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 38, ст. 1391).
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1999 р. N 553
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких
підлягають продажу у 1999 році за кошти
------------------------------------------------------------------ Код | | Розмір згідно із | Назва відкритого акціонерного |пакетів ЄДРПОУ | товариства |акцій, що | |підлягають | |продажу, у | |відсотках | |до статут- | |ного фонду ------------------------------------------------------------------
1412851 Завод металоконструкцій імені Бабушкіна, 25
м. Дніпропетровськ
14308428 Львівський завод радіоелектронної 11,32
медичної апаратури
14312217 Вінницький електротехнічний завод 25
210986 Південдизельмаш, м. Токмак 25
206256 Житомирський завод хімічного волокна 25
203602 Сімферопольський завод пластмас 25
222999 Краматорський завод важкого 25
верстатобудування
14307251 Суднобудівний завод "Залив", м. Керч 25
222344 Одеський верстатобудівний завод 25
5748890 Завод радіально-свердлильних верстатів, 15
м. Одеса
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 52-р ( 52-2000-р ) від 24.01.2000 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1999 р. N 553
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких,
раніше закріплені у державній власності, підлягають
продажу у 1999 році за кошти
------------------------------------------------------------------ Код | | Розмір згідно із | Назва відкритого акціонерного |пакетів ЄДРПОУ | товариства |акцій, що | |підлягають | |продажу, у | |відсотках | |до статут- | |ного фонду ------------------------------------------------------------------
19413845 Валса, м. Біла Церква 25
213196 Південний електромашинобудівний завод, 25
м. Нова Каховка
21530831 Трібо, м. Біла Церква 25
223941 Бентоніт, м. Дашуківка 25
231610 Кременчуцький колісний завод 25
214505 Донбаскабель, м. Донецьк 25
5389959 Стахановський завод технічного вуглецю 25
5808787 Львівський автобусний завод 25
217863 Холодмаш, м. Одеса 25
14312387 Завод "Фрегат", м. Первомайськ 25
222338 Одеський завод прецизійних верстатів 25
"Мікрон"
210602 Енергомашспецсталь, м. Краматорськ 25
5393085 Дніпродзержинський коксохімічний завод 25
191035 Ясинівський коксохімічний завод, 25
м. Макіївка
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 547-р ( 547-99-р ) від 09.06.99, N 756-р ( 756-99-р ) від
30.07.99 )
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1999 р. N 553
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких
у розмірі 25 відсотків статутного фонду з раніше
закріплених у державній власності пакетів акцій у
розмірі 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція
підлягають продажу у 1999 році за кошти
------------------------------------------------------------------ Код | згідно із | Назва відкритого акціонерного товариства ЄДРПОУ | ------------------------------------------------------------------
14307972 Завод "Нева", м. Хмельницький
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 585-р ( 585-99-р ) від 22.06.99, N 599-р ( 599-99-р ) від
22.06.99, N 293-р ( 293-2000-р ) від 17.07.2000 )
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору