Про реформу грошової системи України
Указ Президента України від 07.11.1992549/92
Документ 549/92, поточна редакція — Редакція від 09.12.1994, підстава - 744/94

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про реформу грошової системи України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 744/94 ( 744/94 ) від 09.12.94 }

Виходячи з положень Декларації про державний суверенітет
України ( 55-12 ) щодо впровадження своєї грошової одиниці та на
виконання статті 6 Закону України "Про економічну самостійність
України" ( 142-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Починаючи з 23-ї години 12 листопада 1992 року припинити
функціонування рубля в грошовому обігу на території України.
2. Встановити, що єдиним законним засобом платежу на
території України стає український карбованець, представником
якого в готівковому обігу виступає купон Національного банку
України.
3. Встановити, що дія статті 2 Указу Президента України від
19 березня 1992 року "Про заходи щодо стимулювання
зовнішньоекономічної діяльності" ( 162/92 ) не поширюється на
операції з рублями. Кабінету Міністрів України і Національному банку України
внести пропозиції щодо порядку і строків припинення дії статті 2
по відношенню до інших іноземних валют. Припинити дію статті 4 зазначеного Указу Президента України.
4. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України встановити порядок та строки вилучення з обігу на
території України рублевої готівки та переоцінки активів і пасивів
юридичних та фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, і
установ банків, що діють в Україні, у співвідношенні 1 до 1 без
обмежень по сумах коштів.
5. Бухгалтерський облік господарсько-фінансових та кредитних
операцій та звітність в Україні ведуться в українських
карбованцях.
6. Укладені в рублях господарські, торговельні,
фінансово-кредитні та інші угоди між суб'єктами господарювання
України підлягають виконанню в українських карбованцях.
7. Розрахунки всіх юридичних та фізичних осіб України з
суб'єктами інших держав проводяться згідно з міжнародною
торговельною та банківською практикою відповідно до чинних
міждержавних угод.
8. З метою збереження взаємовигідних господарських зв'язків з
державами рублевої зони вводиться режим конвертованості
українського карбованця щодо рубля. Обмін цих валют здійснюється
за курсом та в порядку, визначеному Національним банком України.
9. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України: до 11 листопада 1992 року в установленому порядку довести до
банків, інших відповідальних виконавців та Представників
Президента України на місцях нормативні документи про здійснення
реформи грошової системи України, що випливають з цього Указу; до 16 листопада 1992 року подати пропозиції щодо внесення
змін і доповнень до чинних законодавчих та інших нормативних
актів, необхідних для виконання цього Указу.
10. Місцевим державним адміністраціям подавати необхідну
допомогу установам банків, підприємствам, організаціям та
громадянам у здійсненні заходів по реформі грошової системи
України, передбачених Кабінетом Міністрів України та Національним
банком.
{ Стаття 11 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 744/94 ( 744/94 ) від 09.12.94 }

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 7 листопада 1992 року
N 549/92

{ Склад втратив чинність на підставі Указу Президента
N 744/94 від 09.12.94 }вгору