Документ 548/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.08.2019, підстава - 606/2019

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 606/2019 ( 606/2019 ) від 20.08.2019 }
Про першочергові заходи
щодо забезпечення доступу до публічної інформації
в допоміжних органах, створених Президентом України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 883/2014 ( 883/2014 ) від 17.11.2014 }

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ
до публічної інформації" ( 2939-17 ) та керуючись частиною
другою статті 102 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити Головний департамент забезпечення доступу до
публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним
структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку
доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд,
опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання
відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента
України, Адміністрації Президента України, а також надає
консультації під час оформлення таких запитів. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 883/2014 ( 883/2014 ) від 17.11.2014 }

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 883/2014 ( 883/2014 ) від 17.11.2014 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 883/2014 ( 883/2014 ) від 17.11.2014 }

4. Внести до Положення про Адміністрацію Президента України,
затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року
N 504 ( 504/2010 ), зміну, доповнивши пункт 4 підпунктом 19-1
такого змісту:
"19-1) забезпечує через Головне управління забезпечення
доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до
публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію,
аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що
надходять до Президента України та Адміністрації Президента
України, консультацій під час оформлення запитів".

{ Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 883/2014 ( 883/2014 ) від 17.11.2014 }

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 травня 2011 року
N 548/2011вгору