Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
Закон України; Статут від 24.03.1999548-XIV
Документ 548-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.10.2018, підстава - 2523-VIII


     знати потреби і запити особового складу,  вживати заходів для 
своєчасного розгляду скарг і заяв, підтримувати зв'язок з сім'ями
військовослужбовців, піклуватися про здоров'я, харчування,
поліпшення матеріально-побутового стану особового складу;
організовувати роз'яснення законодавства України та брати
участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог;
своєчасно доповідати командирові батальйону та заступникові
командира полку з виховної роботи про військовослужбовців та
членів їх сімей, які потребують соціального захисту;
організовувати й особисто проводити заняття з гуманітарної
підготовки, подавати теоретичну та методичну допомогу керівникам
груп та їх помічникам;
постійно інформувати військовослужбовців про
суспільно-політичну обстановку в Україні, воєнну політику держави
та завдання Збройних Сил України;
піклуватися про духовний і культурний розвиток
військовослужбовців, розробляти план проведення вихідних,
святкових та неробочих днів, разом з командирами підрозділів
організовувати і проводити культурно-виховну, духовно-освітню
роботу і дозвілля особового складу;
ефективно використовувати технічні засоби для проведення
виховної роботи;
вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції
про вдосконалення форм і методів виховної роботи;
вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, та
готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни;
своєчасно доповідати командирові батальйону (корабля 3 рангу)
та заступнику командира полку з виховної роботи про стан
військової дисципліни та морально-психологічний стан особового
складу;
готувати і своєчасно подавати у порядку підпорядкованості
донесення про вчинені військовослужбовцями правопорушення.
Заступник командира батальйону з
озброєння (технічної частини)*
--------------- * Далі - заступник командира батальйону з озброєння.
109. Заступник командира батальйону з озброєння в мирний і
воєнний час відповідає за технічне забезпечення батальйону, за
технічний стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки,
їх правильну експлуатацію, ремонт та евакуацію, за технічну
підготовку особового складу батальйону, за бойову підготовку,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан
підпорядкованих йому підрозділів.
Заступник командира батальйону з озброєння підпорядковується
командирові батальйону і є прямим начальником усього особового
складу батальйону.
110. Заступник командира батальйону з озброєння зобов'язаний:
брати участь у розробленні плану бойової підготовки
батальйону і організовувати його виконання відповідно до своєї
спеціальності;
керувати підготовкою та діяльністю підпорядкованого йому
підрозділу;
знати ділові якості та морально-психологічний стан
військовослужбовців безпосередньо підпорядкованого йому
підрозділу, постійно проводити з ними індивідуальну роботу з
підготовки за спеціальністю;
керувати технічною підготовкою особового складу батальйону,
проводити заняття з офіцерами та прапорщиками батальйону з
водіння, вивчення озброєння, бойової та іншої техніки, з
технічного забезпечення, а також проводити заходи щодо підготовки
спеціалістів технічної служби;
організовувати правильну експлуатацію, ремонт та евакуацію
озброєння, бойової та іншої техніки, а також
навчально-тренувальних засобів батальйону, керувати роботами,
пов'язаними з їх технічним обслуговуванням і ремонтом, вживати
заходів для вдосконалення навчально-матеріальної бази технічної
підготовки;
стежити за правильним застосуванням і ощадливим витрачанням
пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин у підрозділах;
знати будову, порядок експлуатації та ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки батальйону, наявність, технічний стан і
місце перебування машин; не менше ніж один раз на три місяці
перевіряти технічний стан озброєння, техніки і матеріальних
засобів батальйону і проводити перевірку стрілецької зброї за
номерами та стану боєприпасів у підрозділах;
проводити роботу, пов'язану із влаштуванням та обладнанням
приміщень і території парку, закріплених за батальйоном, а також
забезпечувати підтримання внутрішнього порядку в них;
керувати підготовкою озброєння, бойової та іншої техніки до
застосування та експлуатації в польових умовах, вживати заходів
щодо забезпечення їх обладнанням і засобами для підвищення
прохідності;
вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам,
аваріям і поломкам озброєння та техніки, аналізувати їх причини,
негайно доповідати про них і вжиті заходи командирові батальйону;
дотримуватися вимог безпеки під час експлуатації, ремонту й
евакуації озброєння, бойової та іншої техніки, а також виконання
заходів пожежної безпеки у парку;
вести облік і звітність.
Командир роти (корабля 4 рангу)
111. Командир роти (корабля 4 рангу) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність роти (корабля), за бойову
підготовку, виховання, військову дисципліну,
морально-психологічний стан особового складу роти (корабля), за
підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної
безпеки в роті (на кораблі), за стан і збереження озброєння,
боєприпасів, техніки та іншого майна роти (корабля), за успішне
виконання ротою (кораблем) бойових завдань, за ведення ротного
(корабельного) господарства.
Командир роти (корабля 4 рангу) підпорядковується командирові
батальйону (дивізіону кораблів) і є прямим начальником усього
особового складу роти (корабля).
112. Командир роти (корабля 4 рангу) зобов'язаний:
підтримувати особовий склад роти (корабля), озброєння, бойову
та іншу техніку в постійній бойовій готовності;
організовувати в роті (на кораблі) бойову підготовку,
складати розклад занять на тиждень, проводити заняття з офіцерами,
прапорщиками (мічманами) і сержантами (старшинами), а також з
підрозділами роти (корабля);
знати тактику дій роти в різних видах бою, управляти вогнем і
підрозділами роти під час навчань і в бою;
досконало знати і вміло володіти всіма видами зброї і техніки
роти, правильно їх зберігати, використовувати та особисто
перевіряти їх наявність, утримання та бойову готовність;
перевіряти знання і практичні навички солдатів, сержантів
(старшин), прапорщиків (мічманів) та офіцерів роти (корабля);
постійно вдосконалювати свої знання за спеціальністю і
методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання
військового обов'язку;
організовувати проведення ранкової фізичної зарядки;
з пошаною ставитися до підлеглих, дбати про виховання
солдатів, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;
знати військове звання, прізвище, строк служби, посаду чи
спеціальність, родинний стан, ділові якості та
морально-психологічний стан кожного військовослужбовця роти
(корабля), постійно проводити з ними індивідуальну виховну
роботу;
виховувати особовий склад роти (корабля) в дусі поваги до
військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до
озброєння, бойової техніки та майна роти (корабля);
піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань;
суворо стежити за виконанням особовим складом заходів безпеки
під час проведення занять і робіт, за поводженням зі зброєю,
боєприпасами і технікою, їх обслуговуванням та бойовим
застосуванням, за своєчасним здаванням на склад невитрачених
боєприпасів та вибухових речовин;
доповідати командирові батальйону про потреби підлеглих, а
також про застосовані заохочення і накладені стягнення на особовий
склад роти (корабля);
організовувати розміщення особового складу в місцях постійної
дислокації та в польових умовах, підтримувати внутрішній порядок
і дисципліну в роті (на кораблі);
підтримувати в належному стані та вдосконалювати навчальну
матеріально-технічну базу роти;
стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх
приміщень, відведених для роти, за чистотою ділянки території,
закріпленої за ротою (на кораблі - оглядати жилі та службові
приміщення, постійно стежити за станом корпусу корабля), а також
за проведенням заходів пожежної безпеки у роті (на кораблі);
готувати особовий склад добового наряду від роти (корабля) та
контролювати несення ним служби;
проводити огляд та інструктувати військовослужбовців роти
перед їх відпусткою, відрядженням і контролювати їх повернення;
періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті (на кораблі);
вести встановлений облік занять з бойової підготовки та облік
особового складу роти (корабля), знати чисельність (наявність і
відсутність) особового складу за списком, а також наявність і стан
озброєння, боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних
засобів;
щотижня підбивати підсумки бойової підготовки, військової
дисципліни та внутрішнього порядку;
здійснювати добір кандидатів для військової служби на
контрактній основі і для вступу до військово-навчальних закладів;
рекомендувати солдатів, сержантів (старшин) до присвоєння
чергових військових звань та на заміщення вакантних посад на
конкурсній основі;
своєчасно забезпечувати належне постачання особового складу
роти (корабля), дбати про побут своїх підлеглих, їх здоров'я,
стежити за додержанням правил особистої гігієни кожним
військовослужбовцем;
одержувати в установлені строки у фінансовій службі частини
грошове забезпечення готівкою і своєчасно виплачувати його
військовослужбовцям строкової служби свого підрозділу;
стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними
правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням
спорядження, обмундирування, взуття;
організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію,
збереження, технічне обслуговування і ремонт озброєння, техніки,
казарменого інвентарю, речового, технічного та іншого майна роти
(корабля), перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх
наявність, стан та облік (командирові корабля - не менше ніж один
раз на місяць робити огляд корабля, його озброєння, боєприпасів,
технічних засобів і здійснювати щоденний обхід корабля).
Результати огляду озброєння, боєприпасів та техніки записувати до
книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів
(додаток 11 до цього Статуту);
перевіряти підготовку та стан озброєння і техніки роти
(корабля) перед кожним виходом на навчання чи заняття, а також їх
наявність після повернення із занять та навчань, вживати заходів
до запобігання катастрофам, аваріям і поломкам, втратам зброї та
боєприпасів (командирові корабля, крім того, забезпечувати
живучість корабля та безпеку його плавання);
один раз на місяць звіряти дані ротного (корабельного) обліку
особового складу, а також матеріальних засобів з обліковими даними
військової частини;
керувати господарством роти. { Стаття 112 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Заступник командира роти
113. Заступник командира роти в мирний і воєнний час
відповідає за бойову й мобілізаційну готовність та успішне
виконання ротою бойових завдань, за бойову підготовку роти, за
утримання в належному стані об'єктів навчальної
матеріально-технічної бази, навчальних приладів та обладнання, за
спортивно-масову роботу, за підтримання внутрішнього порядку і
військової дисципліни в роті, за підготовку кваліфікованих
спеціалістів роти.
Заступник командира роти підпорядковується командирові роти і
є прямим начальником усього особового складу роти; за відсутності
командира роти виконує його обов'язки.
114. Заступник командира роти зобов'язаний:
разом з командиром роти розробляти розклад занять на тиждень
і вести облік занять з бойової підготовки роти;
всебічно знати особовий склад роти, постійно проводити
індивідуальну роботу з виховання підлеглих;
проводити заняття з прапорщиками, сержантами та підрозділами
роти;
подавати допомогу командирам взводів в організації та
проведенні занять з бойової підготовки й усувати виявлені
недоліки;
знати озброєння і техніку роти, матеріальну частину, правила
експлуатації, зберігання та особисто перевіряти їх наявність і
бойову готовність;
проводити спортивно-масову роботу, організовувати
винахідницьку і раціоналізаторську роботу в роті;
підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у
роті, за вказівкою командира роти готувати особовий склад добового
наряду і перевіряти несення ним служби;
стежити за утриманням у чистоті ділянки території,
закріпленої за ротою, та за виконанням особовим складом роти
правил пожежної безпеки;
періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті;
організовувати та особисто стежити за підготовкою у роті
кваліфікованих спеціалістів;
брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і
навчань, вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам,
аваріям і поломкам;
вимагати від особового складу роти додержання правил носіння
військової форми одягу;
організовувати правильне використання та збереження
навчальних посібників, приладів, обладнання та об'єктів навчальної
матеріально-технічної бази, наявних у роті або закріплених за нею.
Заступник командира роти з виховної роботи
115. Заступник командира роти з виховної роботи в мирний і
воєнний час відповідає за організацію і проведення виховної
роботи, за військову дисципліну, морально-психологічний стан, за
морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової
підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльності особового
складу роти, за гуманітарну підготовку, інформаційну і
культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх
соціальний захист.
Заступник командира роти з виховної роботи підпорядковується
командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. У виховній роботі з особовим складом головні зусилля він
зосереджує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.
116. Заступник командира роти з виховної роботи зобов'язаний:
брати участь у розробленні розкладу занять роти, планувати
виховну роботу, здійснювати заходи щодо соціально-психологічного
забезпечення повсякденної діяльності особового складу;
забезпечувати виконання рішень командира роти, вивчати та
аналізувати морально-психологічні якості кожного
військовослужбовця, соціально-психологічний клімат у
підпорядкованих підрозділах, подавати допомогу командирам взводів
у його поліпшенні;
проводити роботу з виховання у військовослужбовців відданості
Українському народові, формування в особового складу високих
морально-психологічних якостей громадянина - патріота України,
свідомого виконання положень Конституції України і законів
України, вимог Військової присяги, військових статутів Збройних
Сил України, інших нормативно-правових актів і наказів командирів
(начальників);
виховувати особовий склад роти в дусі свідомого ставлення до
виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі,
Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства,
любові до своєї частини, постійної пильності та бойової
готовності;
проводити виховну роботу, спрямовану на якісне виконання
завдань бойової підготовки, підвищення боєздатності роти,
зміцнення єдиноначальності, поліпшення морального стану особового
складу;
здійснювати конкретні заходи щодо зміцнення військової
дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед
особового складу, згуртування військових колективів;
забезпечувати соціально-психологічну адаптацію
військовослужбовців до умов служби з урахуванням їх спеціальності
та індивідуально-психологічних особливостей;
знати кожного військовослужбовця роти, його ділові,
професійні якості, морально-психологічний стан, запити, настрої,
сімейний стан і відповідно до цього вести виховну роботу;
проводити заняття з сержантами з основ педагогіки та
психології, навчати їх методів і форм індивідуальної роботи з
підлеглими;
навчати особовий склад роти безконфліктному нерепресивному
спілкуванню і ненасильницькому розв'язанню проблем, які виникають
під час служби, постійно підвищувати свій теоретичний і практичний
рівень з цих питань;
здійснювати морально-психологічну підтримку
військовослужбовців та їх підготовку до екстремальних умов під час
бойових дій, формувати у них стійкість до психологічного і
морального впливу противника;
проводити виховну роботу з особовим складом роти, призначеним
до варти (бойового чергування);
брати участь у роботі з організації якісного опанування
військовослужбовцями і зразкового збереження ними озброєння,
бойової та іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони
довкілля;
організовувати гуманітарну підготовку і постійно інформувати
військовослужбовців про суспільно-політичне життя, особисто
керувати однією з груп гуманітарної підготовки особового складу
роти, подавати керівникам груп та їх помічникам допомогу в
підготовці та проведенні занять;
дбати про створення соціальних і психологічних передумов
гармонійного розвитку особистості кожного військовослужбовця;
піклуватися про поліпшення матеріально-побутових умов
підлеглих, їх соціальний і правовий захист, знати потреби і запити
військовослужбовців, вживати заходів для вирішення скарг і заяв,
підтримувати зв'язок із сім'ями особового складу роти;
вивчати і впроваджувати передовий досвід виховної роботи,
вдосконалювати форми і методи морально-психологічного забезпечення
бойової підготовки;
розробляти план проведення вихідних, святкових та неробочих
днів, разом з командиром роти організовувати та проводити
культурно-масову та спортивну роботу з особовим складом, керувати
художньою самодіяльністю роти;
правильно використовувати технічні засоби під час проведення
виховної роботи, забезпечувати своєчасність доставки особовому
складові газет та журналів;
вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей;
своєчасно доповідати командирові роти та інформувати
заступника командира батальйону з виховної роботи про стан
військової дисципліни та морально-психологічний стан особового
складу, про заплановані та здійснені заходи.
Заступник командира роти з озброєння
(технічної частини, старший технік)*
--------------------- * Далі - заступник командира роти з озброєння.
117. Заступник командира роти з озброєння в мирний і воєнний
час відповідає за технічну справність озброєння, бойової та іншої
техніки, їх експлуатацію і ремонт, технічну підготовку всього
особового складу роти.
Заступник командира роти з озброєння підпорядковується
командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. Старший технік роти є прямим начальником для рядового,
сержантського і старшинського складу.
118. Заступник командира роти з озброєння зобов'язаний:
брати участь у розробленні розкладу занять на тиждень;
організовувати технічно правильну експлуатацію озброєння,
бойової та іншої техніки роти, вживати заходів для утримання їх у
справному стані;
знати ділові якості та морально-психологічний стан
механіків-водіїв (водіїв) бойових та інших машин роти, проводити
роботу, спрямовану на підвищення їх фахового рівня;
проводити заняття з особовим складом роти з технічної
підготовки, основ і правил водіння машин та забезпечувати належну
підготовку технічних спеціалістів;
знати будову, порядок і правила експлуатації та ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки роти, їх наявність і технічний
стан, особисто керувати роботами, пов'язаними з технічним
обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, їх ремонтом
силами екіпажів (водіїв);
перевіряти стан машин, які виходять із парку, допускати до
експлуатації лише технічно справні машини з відміткою про це в
дорожньому листі;
не менше ніж один раз на місяць перевіряти технічний стан
озброєння, бойової та іншої техніки роти й проводити перевірку
стрілецької зброї за номерами;
організовувати технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки роти перед навчаннями, заняттями, під час їх
проведення та після повернення до парку;
вживати заходів для запобігання катастрофам, аваріям і
поломкам озброєння, техніки, негайно доповідати про їх причини та
вжиті заходи командирові роти; під час організації роботи і занять
з використанням озброєння і техніки доводити до особового складу
зміст заходів безпеки і добиватися їх виконання;
стежити за ощадливим витрачанням пального, мастильних
матеріалів і спеціальних рідин, запасних частин та іншого
технічного майна;
своєчасно подавати заявки на необхідне технічне майно,
організовувати правильну його експлуатацію;
здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці території, яка
відведена роті, у паркових приміщеннях і на машинах роти,
забезпечувати належний порядок;
вести облік і звітність.
Командир взводу (групи, башти)
119. Командир взводу (групи, башти) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність взводу (групи, башти) та успішне
виконання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання,
військову дисципліну, морально-психологічний стан особового
складу, за збереження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та
майна взводу (групи, башти), за підтримання внутрішнього порядку у
взводі (групі, башті).
Командир взводу (групи, башти) підпорядковується командирові
роти (бойової частини) і є прямим начальником усього особового
складу взводу (групи, башти).
120. Командир взводу (групи, башти) зобов'язаний:
підтримувати особовий склад взводу (групи, башти), озброєння
і техніку в постійній бойовій готовності;
проводити з особовим складом взводу (групи, башти) заняття з
бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що
проводять командири відділень (старшини команд), вести облік
бойової підготовки взводу (групи, башти);
знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти
взводом (групою, баштою) під час виконання бойових завдань;
досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки
взводу (групи, башти), правильно зберігати, експлуатувати,
обслуговувати та особисто перевіряти їх бойову готовність;
постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички,
подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового
обов'язку;
з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання
солдатів, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;
{ Абзац сьомий статті 120 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові
якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять
перед військовою службою, родинний стан, адресу батьків (рідних),
успіхи й недоліки на службі, постійно вести індивідуальну роботу з
виховання, складати іменний список особового складу взводу (групи,
башти);
виховувати особовий склад взводу (групи, башти) в дусі поваги
до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до
озброєння, бойової техніки й майна взводу (групи, башти);
неухильно стежити за додержанням військовослужбовцями
військової дисципліни у взводі (групі, башті), їх зовнішнім
виглядом, виконанням правил носіння військової форми одягу,
правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та
за додержанням правил особистої гігієни;
піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати
про їх здоров'я, вживати заходів для його зміцнення; постійно
вдосконалювати фізичну тренованість особового складу;
своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про
потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені
стягнення на солдатів, сержантів (старшин) взводу (групи, башти);
{ Абзац дванадцятий статті 120 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці у взводі (групі, башті), за розпорядженням командира
роти проводити ранкову фізичну зарядку з ротою;
стежити за наявністю і правильною експлуатацією,
обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження,
речового та іншого майна у взводі (групі, башті) і не менше ніж
раз на два тижні особисто проводити їх огляд і перевірку
наявності;
готувати особовий склад взводу, озброєння й техніку до виходу
на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і
стан після повернення із занять і навчань;
стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях,
стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням;
перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин.
Старшина роти
121. Старшина роти у мирний і воєнний час відповідає за
правильне несення служби рядовим і сержантським складом, військову
дисципліну та підтримання внутрішнього порядку в роті, за
зберігання, належне використання озброєння, боєприпасів та іншого
майна роти, зберігання особистих речей військовослужбовців у
кімнаті для зберігання майна, за стан пожежної безпеки приміщень
роти і закріпленої території.
Старшина роти підпорядковується командирові роти і є прямим
начальником сержантського і рядового складу роти, а якщо старшина
роти має військове звання "прапорщик", то й для прапорщиків роти.
У разі відсутності в роті офіцерів старшина виконує обов'язки
командира роти.
122. Старшина роти зобов'язаний:
знати рядовий і сержантський склад роти (військове звання і
прізвище, строк служби, посаду або спеціальність, особисті якості,
родинний стан) і піклуватися про підлеглих;
забезпечувати всім необхідним заняття з бойової підготовки
роти, а також особисто проводити заняття за вказівкою командира
роти;
своєчасно одержувати й оглядати зброю та інші матеріальні
засоби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю,
правильним зберіганням та експлуатацією і своєчасно передавати в
ремонт; дбати про наявність матеріалів для ремонту речового майна
особовим складом роти;
розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визначати
черговість нарядів сержантів, перевіряти правильність ведення
нарядів у взводах; здійснювати підготовку добового наряду роти,
оглядати його перед розводом, інструктувати і своєчасно відсилати
на розвід;
з дозволу командира роти видавати боєприпаси для варт, а
також особисто приймати їх і оглядати після повернення;
здійснювати контроль за неухильним виконанням обов'язків
черговим і днювальними роти;
стежити за зовнішнім виглядом рядового і сержантського складу
та проводити для них індивідуальне припасування обмундирування і
взуття;
оглядати й відправляти кожну команду, призначену від роти;
команди, що вирушають з розташування військової частини,
представляти черговому частини;
особисто водити роту до лазні та на медичний огляд;
забезпечувати особовий склад роти їжею під час навчань і
занять у полі;
керувати проведенням ранкового огляду і за розпорядженням
командира роти проводити вечірню перевірку роти, а також бойовий
розподіл на випадок тривоги та пожежі;
водити особисто або направляти роту до їдальні під командою
одного із заступників командирів взводів;
подавати черговому частини через чергового роти відомості про
відсутніх на вечірній перевірці, а за наявності самовільно
відсутніх - повідомляти їх прізвища, імена та по батькові;
під час звільнення з розташування частини видавати записки
про звільнення рядового та сержантського складу строкової служби й
перевіряти форму одягу та знання правил поведінки у громадських
місцях;
подавати через чергового роти черговому їдальні заявки про
запас їжі для осіб, які перебувають у наряді чи відсутні через
службові обставини;
організовувати утримання в чистоті й порядку приміщень роти
та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним
прибиранням;
стежити за додержанням правил опалення печей, справністю
засобів пожежогасіння й додержанням рядовим і сержантським складом
роти правил пожежної безпеки;
доповідати командирові роти про надзвичайні події в роті;
вимагати від рядового і сержантського складу роти додержання
військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати
командирові роти про порушення військової дисципліни, застосовані
заохочення і накладені на солдат і сержантів роти стягнення;
{ Абзац двадцятий статті 122 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
організовувати зберігання особистих речей
військовослужбовців;
організовувати зберігання та облік одержаних статутів,
порадників і навчальних посібників, а також їх видачу у тимчасове
користування та контролювати їх зберігання у взводах;
приймати за описом та зберігати гроші й цінні речі від
заарештованих солдатів і сержантів роти перед відправленням на
гауптвахту; { Абзац двадцять третій статті 122 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }
щомісяця проводити звірку книги обліку військового майна роти
з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений
облік і звітність;
під час вибуття з розташування роти залишати замість себе
одного із заступників командирів взводів.
Заступник командира взводу
123. Заступник командира взводу в мирний і воєнний час
відповідає за навчання, виховання й військову дисципліну особового
складу взводу, внутрішній порядок у взводі, правильне несення
служби та зовнішній вигляд солдатів і сержантів взводу. { Частина перша статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
Заступник командира взводу підпорядковується командирові
взводу, а з питань підтримання внутрішнього порядку - старшині
роти і є прямим начальником рядового і сержантського складу
взводу.
124. Заступник командира взводу зобов'язаний:
навчати й виховувати особовий склад взводу та особисто
проводити заняття за вказівкою командира взводу;
знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, рік народження, особисті якості, рід занять перед
військовою службою, родинний стан, успіхи й недоліки в бойовій
підготовці;
знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало і
вміло володіти всіма видами зброї й техніки взводу;
стежити за додержанням військової дисципліни і правильним
несенням служби командирами відділень та особовим складом взводу;
утримувати в належному стані озброєння, техніку, спорядження
та інше майно взводу, суворо стежити за їх наявністю;
дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх
прибирання; вимагати від підлеглих охайного утримання постелі,
обмундирування і взуття; стежити за своєчасністю дрібного ремонту
речового майна особовим складом взводу;
проводити ранковий огляд особового складу взводу;
дбати про підлеглих і знати їх потреби;
доповідати командирові взводу про всі прохання підлеглих,
заохочення, провини й накладені стягнення;
призначати рядовий склад у наряди на службу, вести лист
нарядів взводу, облік особового складу, озброєння та інших
матеріальних засобів взводу;
постійно знати наявність особового складу, місце його
перебування та чим він займається;
залишаючись за командира взводу чи старшину роти, виконувати
їх обов'язки.
Командир відділення
125. Командир відділення у мирний і воєнний час відповідає за
успішне виконання відділенням бойових завдань, навчання,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан,
стройову підготовку й фізичну витривалість, охайний вигляд
підлеглих, правильну експлуатацію, зберігання озброєння, техніки,
спорядження та за утримання їх у належному стані.
Командир відділення підпорядковується командирові взводу та
його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу
відділення.
126. Командир відділення зобов'язаний:
підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній
готовності до бойового застосування;
навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити
тренування, спрямовані на поліпшення стройової виправки та
посилення фізичної витривалості;
знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло
командувати під час виконання бойових завдань;
досконало знати й вміло володіти зброєю і технікою
відділення, забезпечувати їх правильне зберігання й експлуатацію;
постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички,
своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад
зразкового виконання військового обов'язку;
дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх
потреби, вимагати від них додержання військової дисципліни;
знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості й
захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан,
успіхи й недоліки у службі;
виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби
і свого фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки та
майна;
проводити ранковий огляд особового складу відділення;
стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім
порядком у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і
взуття підлеглих, їх своєчасним ремонтом і просушуванням,
правильним припасуванням спорядження, додержанням підлеглими
правил особистої гігієни і носіння військової форми одягу, правил
безпеки під час користування зброєю і технікою, її обслуговування
і бойового застосування;
перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;
щоденно оглядати та постійно утримувати в порядку та
справності озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх
наявністю;
своєчасно доповідати заступникові командира взводу про
захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини,
а також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності
озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;
постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі.
Обов'язки рядового (матроса)
127. Солдат (матрос) у мирний і воєнний час відповідає за
точне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків і
поставлених йому завдань, а також за утримання своєї зброї та
дорученої техніки у справному стані, за збереження виданого йому
майна.
Солдат (матрос) підпорядковується командирові відділення.
За зразкове виконання обов'язків військової служби, успіхи у
бойовій підготовці та зразкову дисципліну солдату може бути надане
військове звання старший солдат, а матросу - старший матрос.
Старший солдат (старший матрос) зобов'язаний допомагати
командирові відділення в навчанні та вихованні солдатів
(матросів). { Стаття 127 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
128. Солдат (матрос) зобов'язаний:
сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої
службові обов'язки, засвоювати все, чого навчають командири
(начальники), та бути готовим до виконання завдань, пов'язаних із
захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України;
знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих
начальників до командира з'єднання включно;
виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за
військовим званням військовослужбовців, шанувати честь і гідність
товаришів по службі, додержувати правил військової ввічливості,
поведінки та військового вітання;
зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно
виконувати накази командирів (начальників); ( Абзац п'ятий статті
128 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 )
від 03.02.2004 )
повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну
підготовку;
постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати
правил особистої та громадської гігієни;
досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди
справними, чистими, готовими до бою;
охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх
лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;
неухильно виконувати правила безпеки під час використання
зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також
додержувати правил пожежної безпеки;
бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних
вчинків і стримувати від них інших військовослужбовців;
у разі потреби відлучитися в межах розташування військової
частини (підрозділу) запитати дозволу в командира відділення, а
після повернення доповісти йому про прибуття;
під час перебування поза розташуванням військової частини
поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського
порядку та негідних вчинків. { Стаття 128 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }
ЧАСТИНА 2
ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК
Загальні положення
129. Внутрішній порядок - це суворе додержання визначених
військовими статутами правил розміщення, повсякденної діяльності,
побуту військовослужбовців у військовій частині (підрозділі) й
несення служби добовим нарядом.
130. Внутрішній порядок досягається:
глибоким розумінням, свідомим і неухильним виконанням
військовослужбовцями обов'язків, визначених законами України та
військовими статутами Збройних Сил України;
чіткою організацією бойової підготовки;
зразковим бойовим чергуванням та несенням служби добовим
нарядом;
неухильним виконанням розпорядку дня;
додержанням правил експлуатації озброєння, бойової та іншої
техніки, матеріальних засобів, створенням у місцях розташування
військовослужбовців умов для їх повсякденної діяльності, життя й
побуту, що відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил
України;
цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої
вимогливості командирів (начальників) з постійною турботою про
підлеглих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні
здоров'я;
додержанням вимог пожежної безпеки, а також проведенням
заходів щодо охорони довкілля в районі діяльності військової
частини.
Розділ 4. Розміщення військовослужбовців
Загальні положення
131. Військовослужбовці, які проходять строкову військову
службу та військовослужбовці, призвані на військову службу під час
мобілізації, на особливий період, курсанти військових навчальних
закладів, крім матросів і старшин, які перебувають на кораблях,
розміщуються в казармах, а ті, що проходять військову службу за
контрактом, - у службових жилих приміщеннях. { Частина перша статті 131 в редакції Закону N 1865-IV ( 1865-15 )
від 24.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2181-VIII ( 2181-19 ) від 07.11.2017 }
У разі відсутності службового жилого приміщення
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у
шлюбі, можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у
розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних
гуртожитках. Військовослужбовці-жінки розміщуються в окремих
службових жилих приміщеннях. { Частина друга статті 131 в редакції Закону N 1865-IV ( 1865-15 )
від 24.06.2004 }
Прапорщики і мічмани, які обіймають посаду старшини роти,
розміщуються поблизу розташування військової частини.
Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини роти
чи іншу посаду, яку комплектують з офіцерів і прапорщиків, можуть
розташовуватися в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.
132. Усі жилі та нежилі приміщення і територія військової
частини розподіляються між підрозділами командиром військової
частини.
Якщо у військовому містечку розташовано кілька військових
частин, приміщення і територія між ними розподіляються начальником
гарнізону (старшим військового містечка).
133. Для розміщення кожної роти необхідно передбачати такі
приміщення:
спальне приміщення для особового складу;
народознавчу світлицю;
кімнату для командира роти;
кімнату для підготовки офіцерів до занять;
кімнату для підготовки сержантів до занять;
кімнату для зберігання зброї;
кімнату (місце) для чищення зброї;
кімнату побутового обслуговування;
кімнату для зберігання майна роти та особистих речей
військовослужбовців;
кімнату (місце) для занять фізичними вправами та спортом;
кімнату для вмивання;
сушарню для просушування обмундирування і взуття;
кімнату (місце) для чищення взуття та куріння;
місце для зберігання господарського інвентарю;
душову;
туалет.
134. У кожному батальйоні відводяться кімнати для командира
батальйону, його заступників, штабу батальйону, для підготовки до
занять і проведення нарад.
Для проведення занять у військовій частині обладнуються
відповідні класи.
135. Для розміщення особового складу в спальних приміщеннях
відводиться площа з розрахунку 2,5-4 кв. м на кожного
військовослужбовця. При цьому об'єм повітря має бути 9-12 куб. м
на одну особу.
136. Ліжка у спальних приміщеннях розставляються так, щоб
біля кожного з них чи біля двох зсунутих разом лишалося місце для
тумбочок, а між рядами ліжок було вільне місце, необхідне для
шикування особового складу. Ліжка повинні бути однаковими
(стандартними) і розставляються не ближче 50 см від зовнішніх стін
із додержанням суворого рівняння. Ліжка у спальних приміщеннях
можуть бути розміщені в один або два яруси.
137. Тумбочка біля ліжка призначена для зберігання предметів
туалету, комірців, носових хустинок та інших дрібних предметів
особистого користування. У тумбочці також можна зберігати книги й
зошити.
138. Постіль військовослужбовців, розміщених у казармі, має
складатися з ковдри, двох простирадл, подушки з наволочкою,
матраца й підстилки. Біля кожного ліжка мають бути тапочки,
килимки чи доріжки. Забороняється сідати й лягати на постіль в
обмундируванні, за винятком чергового роти під час відпочинку
(сну).
139. Рушники для обличчя складаються вдвоє за довжиною і
вішаються на спинках ліжок у головах, а рушники для ніг - на
нижніх поперечинах ліжок у ногах і підгортаються під матраци.
140. Польові утеплені куртки, брюки та головні убори
зберігаються в шафах, установлених у приміщеннях казарми.
Парадно-вихідне обмундирування та спортивний одяг зберігаються на
вішалках у шафах кімнати для зберігання майна. Спеціальне
обмундирування, призначене для роботи, зберігається поза спальним
приміщенням роти у спеціальних шафах, на окремих стелажах і
вішалках.
141. Місця для зберігання всіх видів обмундирування
закріплюються за військовослужбовцями й позначаються ярликами із
зазначенням військового звання, прізвища та ініціалів
військовослужбовця.
Повсякденне обмундирування і ремінь поясний перед сном охайно
і в певному порядку складаються на табуретку, взуття ставиться в
ногах біля ліжка.
142. Одяг, білизна і взуття за потреби просушуються у
сушарнях. Укомплектовані речові мішки, сталеві шоломи та
індивідуальні засоби захисту зберігаються в спальному чи іншому
приміщенні в шафах чи на стелажах.
143. Порядок зберігання і користування особистими
фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними
телефонами, іншими засобами мобільного зв’язку та передачі
інформації, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною
технікою для військовослужбовців, які виконують обов’язки
військової служби, встановлюється командиром військової частини.
{ Стаття 143 в редакції Закону N 568-VIII ( 568-19 ) від
01.07.2015 }
144. У підрозділах (на кораблях) стрілецька зброя, в тому
числі навчальна, та боєприпаси до неї зберігаються у кімнаті для
зберігання зброї з металевими гратами на вікнах, з чарунками не
більше ніж 150 х 150 мм і з діаметром грат не менше ніж 10
міліметрів.
Кімната має бути обладнана електрозвуковою і світловою
сигналізацією, яка має працювати і у разі відключення промислової
електромережі, з прихованим виводом сигнальних пристроїв до
чергового частини.
145. У кімнаті для зберігання зброї вивішується опис
матеріальних засобів, де зазначається кількість ставниць, шаф,
ящиків, стендів та іншого майна, що зберігається у цій кімнаті, а
також інвентарні номери шаф і номер печатки, якою їх запечатують.вгору