Документ 5463-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII


у частині третій слова "Державною митною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) у статті 9:

у частині сьомій слова "Державна прикордонна служба України, Державна митна служба України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань охорони державного кордону, митні органи";

у частині восьмій слова "Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

7) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги";

у частині другій слово "комісії" замінити словами "спеціально уповноважені державні органи";

у частині третій слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

у частині четвертій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у частині п’ятій слова "відповідної комісії" замінити словами "відповідного спеціально уповноваженого державного органу";

8) у статті 11-1:

у частинах другій та третій слова "праці та" виключити;

у частині другій слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

9) у частині четвертій статті 12 слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

10) у статті 13:

у назві, частинах першій та другій слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства" у відповідному відмінку;

у частині другій слова "Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях" замінити словами "Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги".

41. У пункті "д" статті 7 Закону України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 158) слова "правоохоронних і контрольно-ревізійних органів" замінити словами "правоохоронних органів і органів державного фінансового контролю".

42. У Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4731-VI):

1) в абзаці другому статті 1 слова "органами законодавчої та виконавчої влади" замінити словами "державними органами";

2) в абзаці першому частини першої статті 17 слова "Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";

3) у тексті Закону слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального розвитку" у відповідному відмінку.

43. У Законі України "Про Всеукраїнський перепис населення" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 51-52, ст. 446):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

2) останнє речення частини третьої статті 7 викласти в такій редакції: "Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідними науковими установами, організаціями програма Перепису населення і переписний інструментарій, календарний план підготовки і проведення Перепису населення, метод Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

3) у статті 8:

в абзаці п’ятому частини третьої слова "в органах служби зайнятості" замінити словами "в державній службі зайнятості";

частини п’яту та шосту виключити;

4) в абзаці другому частини першої статті 12 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

5) у статті 17, частині другій статті 18 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

6) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважені" в усіх відмінках виключити.

44. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

1) у статті 7:

частину десяту викласти в такій редакції:

"До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України. З метою представництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представники органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п’ять років";

у частині чотирнадцятій слова "проведення та реалізацію державної фінансової, економічної та правової політики" замінити словами "формування та реалізують державну фінансову, економічну та правову політику";

2) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Державною комісією" замінити словами "Національною комісією";

3) у пункті 4 частини першої статті 62 слова "Державної податкової служби України" замінити словами "державної податкової служби";

4) у пункті 5 частини першої статті 62 та частині шостій статті 64 слова "центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу", "спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

5) у частині шостій статті 62 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

6) у пункті 5-1 частини першої статті 96 слова "Міністерства фінансів України, що" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, які".

45. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21):

1) у частині другій статті 3 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

2) у статті 7:

у частині першій слова "органи Державного казначейства України, що здійснюють" замінити словами "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які проводять";

в абзаці другому частини другої слова "органів Державного казначейства України" замінити словами "органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

3) у частині другій статті 13-1 слова "державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів державної податкової служби, державного фінансового контролю".

{Пункт 46 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1315-VII від 05.06.2014}

{Пункт 47 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 124-VIII від 15.01.2015}

48. У тексті Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420) слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.

49. У частинах другій та третій статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 261; 2010 р., № 10, ст. 101) слова "Міністерство промислової політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики" у відповідному відмінку.

{Пункт 50 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014}

51. У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111):

1) у статті 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

2) текст статті 12 викласти в такій редакції:

"При Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, можуть створюватися громадські експертні ради з питань індексації";

3) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Гласність у роботі по встановленню індексу споживчих цін

Щомісячні звіти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей економіки публікуються в газеті "Урядовий кур’єр";

4) у статті 14 слова "органами державної влади" замінити словами "державними органами".

52. У Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст. 46):

1) останнє речення частини першої статті 22 викласти в такій редакції: "Форма звіту та строки його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного експортного контролю";

2) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:

"Форми протоколу та постанови затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного експортного контролю";

3) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю" у відповідному відмінку.

53. У Законі України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 315):

1) в абзаці сьомому статті 4 слова "органів державної влади та місцевого самоврядування" замінити словами "державних органів, органів місцевого самоврядування";

2) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Державний захист прав покупців машин, користувачів послуг з технічного сервісу в межах своєї компетенції здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, охорони праці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також судові органи".

54. У Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 19-20, ст. 170, № 37, ст. 445):

1) у частині першій статті 18 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики (далі - спеціально уповноважений орган) і його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику (далі - уповноважений орган)";

2) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, розробленого центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, уповноваженому органу";

в абзаці першому частини другої слова "або робочого органу Кабінету Міністрів України, утвореного для узгодження та підготовки питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України (далі - урядовий комітет), на розгляд якого внесено проект регуляторного акта" виключити;

у частині третій слова "чи відповідного урядового комітету" та "чи урядового комітету" виключити;

3) у статті 21:

у назві слова "спеціально уповноваженим органом або його територіальними органами" замінити словами "уповноваженим органом";

частини першу та другу замінити однією частиною такого змісту:

"Проекти регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підлягають погодженню із уповноваженим органом".

У зв’язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами другою - дев’ятою;

у тексті статті слова "або його територіальний орган" та "чи його територіальний орган" в усіх відмінках виключити;

4) статті 22 та 23 виключити;

5) у частині третій статті 24 слова "урядового комітету" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

6) у статті 25:

у частині першій:

в абзацах четвертому та п’ятому слова "спеціально уповноваженим органом або його відповідним територіальним органом" та "спеціально уповноваженим органом або його територіальним органом" замінити словами "уповноваженим органом";

абзаци шостий та сьомий виключити;

у частинах другій та третій слова "спеціально уповноважений орган, його територіальний орган" та "спеціально уповноваженого органу або його територіального органу" замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку;

7) частини другу - п’яту статті 26 замінити двома частинами такого змісту:

"Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органом виконавчої влади, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до уповноваженого органу.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає уповноважений орган";

8) у частині восьмій статті 28 слова "за умови неподання органом виконавчої влади скарги щодо рішення спеціально уповноваженого органу до урядового комітету, визначеного Кабінетом Міністрів України" виключити;

9) у статті 29:

у частині першій слова "урядового комітету, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

у частині шостій слова "на засідання урядового комітету" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

у тексті статті слова "урядовий комітет" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

10) у статті 30:

частину першу виключити;

абзац десятий частини другої виключити;

11) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку.

55. В абзаці восьмому частини третьої статті 4 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 111) слова "Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

56. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4431-VI):

1) у частині п’ятій статті 6 слова "центральними органами виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів і з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у частині другій статті 14:

в абзаці третьому слова "центральних органів виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики";

в абзаці четвертому слова "центральних органів виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти і науки";

3) у статті 18:

у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

в абзаці четвертому слова "центральних органів виконавчої влади з питань фінансів, з питань освіти і науки" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сфері освіти і науки";

в абзацах сьомому та восьмому слова "центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти і науки";

4) у назві та абзаці першому статті 20 слова "центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

5) у назві та абзаці першому статті 21 слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;

6) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань фінансів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку.

57. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2012 р., № 10-11, ст. 73):

1) у частині шостій статті 3 слова "та судової влади" замінити словами "влади та органами судової влади";

2) у статті 23:

у частині третій слова "державної контрольно-ревізійної служби України" замінити словами "органів державного фінансового контролю";

у частині четвертій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у пункті 2 частини третьої статті 29 слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів державного фінансового контролю".

58. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 499; 2010 р., № 12, ст. 116):

1) у частині першій статті 6 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики за участю Міністерства закордонних справ України та центрального органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, за участю Міністерства закордонних справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

2) у частині другій статті 11 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань економічної та регіональної політики, Міністерством фінансів України та Міністерством закордонних справ України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної регіональної політики, державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики, та Міністерством закордонних справ".

59. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, № 46, ст. 547; 2011 р., № 42, ст. 426, № 43, ст. 444; 2012 р., № 7, ст. 53, № 23, ст. 236):

1) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, визначений Президентом України";

2) у статті 5:

в абзаці дев’ятому частини четвертої слова "територіального органу" виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений орган розробляє Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

3) у частині п’ятій статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва" замінити словами "уповноважений орган";

4) у частині другій та абзаці першому частини четвертої статті 7 слова "уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

5) у статті 9-1:

у частині першій слово "ним" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";

в абзаці першому частини другої слова "уповноваженим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку".

60. У тексті Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) слова "органи державної влади" та "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державні органи" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики" у відповідному відмінку.

{Пункт 61 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 124-VIII від 15.01.2015}

62. У Законі України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 260; 2011 р., № 39, ст. 391):

1) у частинах третій - п’ятій статті 8 слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку;

2) у частині п’ятій статті 19 слова "та відомства" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади".

63. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) у частині четвертій статті 15 слова "центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань промислової політики, з питань стандартизації, метрології та сертифікації, з питань охорони навколишнього середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екологічного контролю";

2) у частині першій статті 22:

в абзаці четвертому слова "центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

в абзаці п’ятому слова "центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екологічного контролю".

64. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 40, ст. 480):

1) у підпункті "ж" пункту 3 частини першої статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері економічного розвитку та державну фінансову політику";

2) у частині одинадцятій статті 11 слова "Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

3) у частині другій статті 12 слова "центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

4) у частині шостій статті 16 слова "центральному органу виконавчої влади з питань економіки" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".

65. У Законі України "Про сільськогосподарський перепис" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 115):

1) у частині четвертій статті 6 та в абзаці другому частини першої статті 14 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики" та "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики" та "центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики";

2) у статті 10:

в абзацах третьому та четвертому частини першої слова "і затверджує" виключити;

після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики, затверджує програму проведення сільськогосподарського перепису та його інструментарій, методологічне забезпечення, календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, методи оброблення та програму розроблення матеріалів перепису".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

частину четверту виключити;

3) у частині першій статті 15 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, територіальних органів державної статистики та їх працівників" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та його посадових осіб";

4) у частині другій статті 18 слова "органи державної влади" замінити словами "державні органи";

5) у статті 19 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, територіальні органи державної статистики забезпечують" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики" у відповідному відмінку.

66. У тексті Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133), слова "Міністр фінансів України" та "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку.

{Пункт 67 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

{Пункт 68 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

69. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524):

1) у частині третій статті 17 слова "орган виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";

2) у частині першій статті 22:

у назві та абзаці першому слова "уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";

абзац третій викласти в такій редакції:

"підготовка пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства";

3) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

{Пункт 70 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 794-VII від 27.02.2014}

71. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144, № 48-49, ст. 536):

1) в абзаці сьомому частини першої статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності";

2) у частині шостій статті 10 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

3) статтю 14 виключити;

4) у частині четвертій статті 42 слова "та їх територіальних органів" виключити;

5) у тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку" у відповідному відмінку;

слова "органи державної влади", "органи державної влади України" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

72. У Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145):

1) у частині третій статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації" у відповідному відмінку;

2) у частинах третій та четвертій статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

3) у частині четвертій статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

4) у статті 13:

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Відомості, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, повинні бути доступними для органів державного ринкового нагляду, митних органів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";

5) у частині третій статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".

73. У Законі України "Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 157):

1) у статті 3 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі";

2) в абзаці першому частини третьої статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку".

74. У пункті 2 частини першої статті 54 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73) слова "Міністерством юстиції України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5463-VI
вгору