Документ 5460-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2017, підстава - 2145-VIII


25) у статті 46:

у частині третій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" та "центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

26) у статті 48:

у другому реченні частини першої та абзаці третьому частини десятої слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту" у відповідному відмінку;

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

27) у статті 49:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту";

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

28) перше речення частини третьої статті 50 замінити двома реченнями такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту. Аналіз виконання цих планів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту";

29) у частині п’ятій статті 51 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

30) у частині третій статті 53 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту".

{Пункт 59 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 329-VIII від 09.04.2015}

60. У Законі України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1):

1) у частині другій статті 13 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

2) у частині другій статті 19 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у частині другій статті 20 слово "органами" замінити словом "органом";

4) у частині п’ятій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у статті 34:

у частині другій слова "державною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

у частині третій слова "територіальні органи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері промислової безпеки та охорони праці, органи внутрішніх справ";

у частині шостій слова "органи місцевої виконавчої влади" замінити словами "місцеві органи виконавчої влади";

6) у частині четвертій статті 36 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань палива та енергетики, а за використанням та охороною земель – уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а за використанням та охороною земель - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі".

61. У Законі України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 4, ст. 23):

1) у частині першій статті 4 та частині другій статті 5 слова "галузевих академій наук" замінити словами "національних галузевих академій наук";

2) у частинах другій та четвертій статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки" у відповідному відмінку.

62. У Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 182):

1) у частині другій статті 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки";

2) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" у відповідному відмінку.

63. У Законі України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 8 вересня 2011 року № 3715-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 166):

1) у статті 3:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обгрунтування готує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, та подає їх на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, який у встановленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій";

2) у статті 5:

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності";

у частині п’ятій слова "центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій";

3) у частині першій статті 7 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про медичні вироби;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5460-VI
вгору