Документ 538-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 червня 2012 р. № 538
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми  енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії  та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2021, № 80, ст. 2945), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. № 689
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. № 538)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки” (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762), з метою зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекономрозвитку, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держенергоефективності.

Мінекономрозвитку визначає за поданням Держенергоефективності інших розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які безпосередньо здійснюють виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) розроблення стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

2) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

3) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

4) будівництво та реконструкцію електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області;

5) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства.

5. Використання бюджетних коштів здійснюється за такою процедурою:

1) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, Держенергоефективності за результатами проведення процедури закупівлі укладає договори з переможцями конкурсу (підприємства та організації усіх форм власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних робіт;

2) для здійснення заходів, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 4 цього Порядку:

Держенергоефективності проводить на підставі конкурсу відбір енергоефективних проектів у порядку, визначеному Мінекономрозвитку;

Мінекономрозвитку за поданням Держенергоефективності:

- визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та даних такого реєстру;

- перераховує бюджетні кошти на відкриті в органах Казначейства рахунки зазначених розпорядників бюджетних коштів;

3) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 4 пункту 4 цього Порядку, головний розпорядник бюджетних коштів визначає одержувача бюджетних коштів, який є суб’єктом природних монополій у сфері передачі та розподілу електроенергії і здійснює реалізацію програм капітального будівництва, модернізації, технічного переобладнання і реконструкції магістральних та міждержавних електричних мереж.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов’язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об’єкта.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до вимог бюджетного законодавства.

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359) і Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору