Про заходи щодо видання Книги Пам'яті України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.1992537
Документ 537-92-п, поточна редакція — Прийняття від 16.09.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 вересня 1992 р. N 537
Київ
Про заходи щодо видання Книги
Пам'яті України

З метою своєчасної підготовки і випуску Книги Пам'яті України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Головну редакційну колегію Книги Пам'яті
України у складі, що додається.
Включити до складу Головної редакційної колегії з правом
дорадчого голосу керівників редколегій Книги Пам'яті по Республіці
Крим, областях, містах Києву і Севастополю та директорів
видавництв, що здійснюють випуск її томів.
2. Покласти на Головну редакційну колегію організацію,
підготовку та координацію науково-пошукової і видавничої
діяльності по створенню Книги Пам'яті України, увічненню пам'яті
захисників Батьківщини, борців за свободу і незалежність України.
3. Головній редакційній колегії за участю відповідних
наукових установ Академії наук з урахуванням змін у
суспільно-політичному житті України, нових архівних документів, а
також оцінки вчених:
до 1 жовтня 1992 р. внести уточнення до концепції Книги
Пам'яті України;
утворити координаційну раду для об'єднання зусиль і
спрямування діяльності міністерств і відомств, об'єднань громадян
і рухів, що займаються пошуковими роботами, установленням імен
загиблих, здійснюють догляд військових кладовищ і памятників,
готують матеріали для Книги Пам'яті України;
підготувати до 1 листопада 1992 р. і затвердити програму
заходів щодо благоустрою війскових поховань, могил борців за
свободу і незалежність України, з тим щоб реалізувати її в
1993-1995 роках;
організувати разом з Міністерством закордонних справ збір
матеріалів про поховання на території зарубіжних країн громадян
України, які загинули в роки другої світової війни, і встановити
зв'язки з відповідними організаціями, що займаються цими
питаннями.
4. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів
України, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки, військовим комісаріатам надавати своєчасну й
ефективну допомогу Головній редакційній колегії Книги Пам'яті
України у виконанні поставлених перед нею завдань.
5. Установити, що до Книги Пам'яті України входять:
зведена Книга Пам'яті України з узагальнюючими відомостями
про внесок українського народу в перемогу над фашизмом у другій
світовій війні, про подвиг громадян України у боротьбі за свободу
і незалежність своєї Вітчизни;
поіменна Книга Пам'яті по Республіці Крим;
обласні поіменні Книги Пам'яті;
Київська і Севастопольська міські поіменні Книги Пам'яті;
поіменна зведена Книга Пам'яті громадян України, які загинули
у воєнних конфліктах за кордоном, в яких брав участь колишній
СРСР.
6. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству державних ресурсів на умовах державного замовлення
передбачити відповідне фінансування і матеріально-технічне
постачання підготовки і випуску Книги Пам'яті України.
7. Державному комітетові по пресі разом із Головною
редакційною колегією вирішити комплекс організаційно-технічних
заходів, пов'язаних з виданням Книги Пам'яті України відповідно до
підготовлених рукописів і графіків їх випуску.
8. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям створити належні
умови для творчої діяльності робочих груп і редакцій по завершенню
рукописів Книги Пам'яті України та вирішувати питання про їх
фінансово-господарське забезпечення за рахунок місцевих бюджетів,
а також коштів громадських організацій і благодійних внесків.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 1992 р. N 537
СКЛАД
Головної редакційної колегії Книги Пам'яті України
ГЕРАСИМОВ Іван Олександрович - голова Ради ветеранів України,
генерал армії у відставці
(керівник)
КОВАЛЬ Анатолій Васильович - завідуючий науковою редакцією
Книги Пам'яті України,
генерал-майор у відставці,
кандидат історичних наук
(заступник керівника)
ВИШНЕВСЬКИЙ Роман Гнатович - відповідальний секретар -
заступник директора
видавництва "Українська
енциклопедія", головний
редактор видання Книги Пам'яті
України (відповідальний
секретар)
Члени Головної редакційної колегії
БЕДЗИК Юрій Дмитрович - голова правління Українського
фонду миру, письменник
ВЛАД Марія Миколаївна - головний спеціаліст
Соціально-психологічної служби
Міністерства оборони,
письменниця
ГЕРМАНЧУК Петро Кузьмич - заступник Міністра фінансів
ГОРБАТЮК Василь Степанович - перший заступник голови Служби
безпеки
ІВАНЕНКО Борис Васильович - начальник Головного архівного
управління при Кабінеті
Міністрів України
КЛІЧАК Василь Йосипович - завідуючий відділом
Всеукраїнського товариства
"Просвіта", письменник
КЛОКОВ Всеволод Іванович - член-кореспондент Академії
наук
КОВАЛЬ Михайло Васильович - завідуючий відділом Інституту
історії України Академії наук,
доктор історичних наук,
професор
КОЛОМІЄЦЬ Володимир Семенович - відповідальний працівник
апарату Кабінету Міністрів
України
КОНАШЕВИЧ Володимир Давидович - перший заступник голови
правління Добровільного
товариства любителів книги
КУРАС Іван Федорович - директор Інституту
національних відносин і
політології Академії наук,
академік-секретар відділення
історії, філософії й права
Академії наук,
член-кореспондент Академії
наук
МЕНШУН Валентина Іванівна - головний редактор журналу
"Трибуна"
МУКОВСЬКИЙ Іван Тимофійович - науковий співробітник
Інституту історії України
Академії наук, доктор
історичних наук
ОХМАКЕВИЧ Микола Федорович - президент Державної
телерадіомовної компанії
ПАЛАМАРЧУК Анатолій Васильович - начальник управління
Міністерства оборони,
генерал-майор
ПОДОЛЮК Юліан Васильович - заступник голови Державного
комітету по пресі
РАДЧЕНКО Юрій Михайлович - голова правління добровільного
товариства "Пошук"
САМБУЛЬСЬКИЙ Михайло Васильович - перший заступник генерального
директора ВО "Поліграфкнига"
СЕРГІЙЧУК Володимир Іванович - завідуючий відділом
українознавства Київського
університету імені
Т.Г. Шевченка, кандидат
історичних наук
СОКОЛ Віталій Васильович - керуючий справами, член
колегії Міністерства освіти
СПОДАРЕНКО Іван Васильович - головний редактор газети
"Сільські вісті", письменник
СТАФІЙЧУК Іван Павлович - начальник Управління книжкових
видань Державного комітету по
пресі
ТОЛОЧКО Петро Петрович - голова правління Українського
товариства охорони пам'яток
історії та культури, академік
ТРОНЬКО Петро Тимофійович - голова Всеукраїнської спілки
краєзнавців, академік
ХАРЧУК Борис Гнатович - голова Товариства сприяння
обороні
ЧАМАРА Віктор Федорович - заступник директора Укрінформу
ШУГАЛІЙ Віктор Леонтійович - заступник голови Державного
комітету по охороні державного
кордону України, заступник
командуючого прикордонними
військами, генерал-майорвгору