Документ 532/2001, поточна редакція — Редакція від 22.07.2003, підстава - 740/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо боротьби
з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001
N 740/2003 ( 740/2003 ) від 22.07.2003 )

З метою дальшого вдосконалення роботи щодо боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення
створення комплексної системи державного контролю за сумнівними
операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності,
активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва
у сфері протидії відмиванню доходів, що здобуті злочинним
шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо
створення комплексної системи боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, для чого:
1) активізувати роботу щодо прискорення прийняття Закону
України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
( Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 1199/2001 ( 1199/2001 ) від 10.12.2001 )
( Пункт 3 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 740/2003 ( 740/2003 ) від 22.07.2003 )
4) вжити в установленому порядку заходів щодо обміну
загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що
здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, надання
правової допомоги у справах, пов'язаних з відмиванням грошових
коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі
шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних
двосторонніх та багатосторонніх угод, а також інших заходів із
зміцнення міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації
таких доходів;
5) проаналізувати в місячний строк та подати інформацію про
виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції
про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним шляхом, 1990 року ( 995_029 ), ратифікованої Верховною
Радою України 17 грудня 1997 року ( 738/97-ВР ).
2. Державній податковій адміністрації України:
активізувати роботу щодо боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, виявлення фактів маскування
незаконного походження доходів, їх дійсного характеру і джерел
набуття, місцезнаходження і переміщення, використання, в тому
числі для здійснення підприємницької, іншої господарської,
інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних
операцій;
вжити заходів щодо утворення в установленому порядку
департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, та забезпечити його укомплектування кадрами відповідної
кваліфікації.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 липня 2001 року
N 532/2001вгору