Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані історією"
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1992530
Документ 530-92-п, поточна редакція — Редакція від 13.12.2012, підстава - 1124-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 вересня 1992 р. N 530
Київ
Про підготовку і випуск серії книг
"Реабілітовані історією"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 428 ( 428-2003-п ) від 31.03.2003
N 1124 ( 1124-2012-п ) від 28.11.2012 }

З метою забезпечення своєчасного випуску багатотомного
науково-документального видання про жертви репресій на Україні
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Академії наук, Державного
комітету по пресі, Служби безпеки, Всеукраїнської спілки
краєзнавців, Українського культурно-просвітницького товариства
"Меморіал" імені В. Стуса про підготовку і випуск починаючи з
1992 року по Республіці Крим, областях, мм. Києву і Севастополю
тематичної серії книг у 27 томах "Реабілітовані історією" про
громадян, які стали жертвами репресій в Україні протягом 20 - 50-х
років нинішнього століття.

2. { Абзац перший пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1124 ( 1124-2012-п ) від 28.11.2012 }

Раді Міністрів Республіки Крим, державним адміністраціям
областей, мм. Києва і Севастополя затвердити редакційні колегії
томів серії, створити при них штатні редакційно-видавничі групи
для підготовки рукописів, організувати їх фінансування й
матеріально-технічне забезпечення за рахунок місцевих бюджетів і
коштів громадських організацій. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 428
( 428-2003-п ) від 31.03.2003 }
3. Науково-методичне забезпечення підготовки книг серії
"Реабілітовані історією" покласти на Академію наук, утворивши для
цього відповідний структурний підрозділ у штаті Інституту історії
України.
Визнати за необхідне створити в Інституті історії України
Академії наук національний банк даних, в якому сконцентрувати
матеріали, пов'язані з репресіями на Україні в 20 - 50-х роках.
Міністерству освіти включити до планів наукових робіт вищих
навчальних закладів підготовку матеріалів до книг вказаної серії.
4. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів
України, Службі безпеки, їхнім органам на місцях створити належні
умови для роботи редколегій, авторських колективів і
редакційно-видавничих груп, подавати їм допомогу у виявленні й
використанні документальних матеріалів.
5. Для здійснення науково-редакційного опрацювання видавничих
оригіналів, підготовки і випуску книг серії "Реабілітовані
історією" створити при видавництві "Українська енциклопедія" імені
М.П. Бажана спеціалізований науково-редакційний виробничий
підрозділ - Головну редакцію серії з необхідним штатом працівників
(до 30 чоловік) відповідного профілю.
6. Міністерству фінансів щорічно починаючи з 1992 року
передбачати виділення Академії наук і Державному комітетові по
пресі відповідних коштів на фінансування робіт, що стосуються
підготовки і випуску книг вказаної серії.
7. Установити, що серія "Реабілітовані історією" випускається
на засадах державного замовлення з покриттям фактичних витрат
видавництва "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана і
поліграфічних підприємств за рахунок бюджетних коштів Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
Раді Міністрів Республіки Крим, державним адміністраціям
областей, мм. Києва і Севастополя до 1 квітня 1993 р. укласти з
видавництвом "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана та з
Інститутом історії України відповідні угоди на підготовку і випуск
книг серії, передбачивши виплату авторського гонорару та
авансування робіт.
8. Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку
відкрити Головній редакційній колегії "Реабілітовані історією"
окремий рахунок для проведення банківських операцій, пов'язаних з
її діяльністю.
9. Міністерству економіки передбачити щорічне виділення
Державному комітетові по пресі для випуску книг серії
"Реабілітовані історією" необхідні матеріально-технічні ресурси, а
також цільовим призначенням для видавництва "Українська
енциклопедія" імені М.П. Бажана ліміти на меблі в сумі 0,5 млн.
карбованців.
10. Державному комітетові по пресі забезпечити видання книг
зазначеної серії належною поліграфічною базою.
11. Головній редакційній колегії разом з Академією наук,
Державним комітетом України по пресі та Міністерством фінансів
розробити і до 1 жовтня 1992 р. подати на розгляд Кабінету
Міністрів України кошторис витрат по підготовці та випуску серії
"Реабілітовані історією".
12. Академії наук разом із Державним комітетом по пресі,
Службою безпеки, Головним архівним управлінням, Всеукраїнською
спілкою краєзнавців здійснити протягом 1993 - 2000 років випуск
науково-документальних збірників "З архівів ВНК-ДПУ-НКВС-КДБ".
Міністерству фінансів передбачити виділення Академії наук
відповідних коштів для фінансування робіт, пов'язаних з
підготовкою та виданням зазначених науково-документальних
збірників.
13. Київській міській державній адміністрації розглянути до
1 жовтня 1992 р. і вирішити питання про надання приміщення для
роботи Головної редакційної колегії та Головної редакції серії
"Реабілітовані історією".
14. Голові Головної редакційної колегії Троньку П. Т. разом з
Державним комітетом по пресі і Академією наук у двомісячний строк
розробити і затвердити Положення про Головну редакційну колегію.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28вгору