Документ 527/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про акцизний збір на алкогольні напої
та тютюнові вироби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 45, ст.287 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 40, ст. 297) такі зміни:
1. Останній абзац статті 1 виключити.
2. Частину п'яту статті 6 викласти в такій редакції: "5. Ввезення алкогольних напоїв у автомобільних та
залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємкостях
місткістю більше 5 літрів з метою реалізації або обміну на
території України здійснюється без обклеювання їх марками
акцизного збору. При цьому акцизний збір справляється відповідно
до чинного законодавства".
3. У статті 7: 1) абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "Забороняється ввезення, зберігання, транспортування,
прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території
України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає
марок акцизного збору встановленого зразка"; 2) в абзаці першому частини дев'ятої слова "або належним
чином оформлений відповідно до Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних
напоїв та тютюнових виробів простий вексель на відстрочку платежу"
виключити; 3) частину тринадцяту виключити.
4. Друге речення частини третьої статті 9 викласти в такій
редакції: "У разі виявлення фактів порушення порядку ввезення,
зберігання, транспортування, реалізації або торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами без наявності марок акцизного збору
зазначені контролюючі органи складають і передають державним
податковим органам протокол та опис товарів, на яких немає марок
акцизного збору встановленого зразка, для прийняття відповідної
постанови".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 1997 року
N 527/97-ВРвгору