Документ 504/2011, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національний план дій на 2011 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава"

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ),
та посилення координації роботи державних органів з її реалізації
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" ( n0004100-10 ) (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава" ( n0004100-10 ) (далі - Національний план);
контроль за виконанням передбачених Національним планом
заходів у встановлені строки;
інформування Президента України про стан виконання заходів,
передбачених Національним планом, щомісяця;
проведення разом із місцевими державними адміністраціями, із
залученням наукових установ, експертів, широкої роз'яснювальної
роботи щодо змісту Національного плану.
3. Запропонувати Національному банку України, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання
Національного плану.
4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Адміністрації Президента України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 27 квітня 2011 року
N 504/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 квітня 2011 року N 504/2011
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Зміст завдання | | Найменування заходу |Відповідальний |Строк виконання| | | | | | за виконання | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Стабілізація державного бюджету | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Стабілізація дефіциту державного бюджету та державного боргу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. |Посилення фінансової | 1.1.1. |Розроблення проектів |керівники |квітень | | |та фіскальної | |нормативно-правових |центральних | | | |дисципліни | |актів щодо скорочення |органів | | | | | |кількості та укрупнення |виконавчої | | | | | |державних цільових |влади | | | | | |програм |А.Клюєв | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проектів | | | | | | |нормативно-правових | | | | | | |актів щодо скорочення | | | | | | |кількості та укрупнення | | | | | | |державних цільових | | | | | | |програм | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.3. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |до 15 вересня | | | | |Закону України про | | | | | | |Державний бюджет України| | | | | | |на 2012 рік (під час | | | | | | |підготовки законопроекту| | | | | | |здійснити оптимізацію | | | | | | |кількості бюджетних | | | | | | |програм) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |до 15 вересня | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про Державний бюджет | | | | | | |України на 2012 рік | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.5. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |Державний бюджет України| | | | | | |на 2012 рік у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.6. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |державний борг та | | | | | | |гарантований державою | | | | | | |борг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.7. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про державний борг та | | | | | | |гарантований державою | | | | | | |борг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.1.8. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |державний борг та | | | | | | |гарантований державою | | | | | | |борг у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності державних видатків | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. |Підвищення якості | 1.2.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |квітень | | |капітального | |Закону України про | | | | |бюджетування | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |інвестиційну діяльність"| | | | | | |( 1560-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |інвестиційну діяльність"| | | | | | |( 1560-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |інвестиційну діяльність"| | | | | | |( 1560-12 ) | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.4. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |червень | | | | |Закону України про Фонд | | | | | | |майбутніх поколінь | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про Фонд майбутніх | | | | | | |поколінь | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.2.6. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про Фонд | |Закону | | | | |майбутніх поколінь у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поліпшення управління державними фінансами | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. |Запровадження | 1.3.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |травень | | |середньострокового | |Закону України про | | | | |планування | |державне стратегічне | | | | | | |планування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про державне стратегічне| | | | | | |планування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |державне стратегічне | | | | | | |планування у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.4. |Розроблення та внесення |Ф.Ярошенко |грудень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |схвалення Прогнозу | | | | | | |Державного бюджету | | | | | | |України на 2013-2014 | | | | | | |роки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ф.Ярошенко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про схвалення | | | | | | |Прогнозу Державного | | | | | | |бюджету України на | | | | | | |2013-2014 роки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1.4. |Приведення | 1.4.1. |Розроблення та внесення |П.Андрєєв |червень | | |внутрішнього аудиту у | |на розгляд Кабінету |Ф.Ярошенко | | | |відповідність із | |Міністрів України | | | | |стандартами | |проекту акта Кабінету | | | | |Європейського Союзу | |Міністрів України про | | | | | | |заходи щодо утворення в | | | | | | |міністерствах, інших | | | | | | |центральних органах | | | | | | |виконавчої влади служб | | | | | | |внутрішнього аудиту та | | | | | | |організації їх | | | | | | |діяльності | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |П.Андрєєв | | | | | |України проекту акта |Ф.Ярошенко | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про заходи щодо | | | | | | |утворення в | | | | | | |міністерствах, інших | | | | | | |центральних органах | | | | | | |виконавчої влади служб | | | | | | |внутрішнього аудиту та | | | | | | |організації їх | | | | | | |діяльності | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1.5. |Проведення | 1.5.1. |Розроблення та внесення |О.Рябченко |листопад | | |інвентаризації | |на розгляд Кабінету | | | | |об'єктів державної | |Міністрів України | | | | |власності | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Порядку проведення | | | | | | |інвентаризації об'єктів | | | | | | |державної власності | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.5.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |О.Рябченко | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |проведення | | | | | | |інвентаризації об'єктів | | | | | | |державної власності | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 1.6. |Запровадження | 1.6.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |квітень | | |механізму концентрації| |Закону України про | | | | |фінансових ресурсів на| |принципи та критерії | | | | |пріоритетних напрямах | |розподілу субвенцій з | | | | |регіонального | |державного бюджету | | | | |розвитку, визначених у| |місцевим бюджетам для | | | | |стратегічних | |виконання інвестиційних | | | | |документах | |програм (проектів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.6.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про принципи та критерії| | | | | | |розподілу субвенцій з | | | | | | |державного бюджету | | | | | | |місцевим бюджетам для | | | | | | |виконання інвестиційних | | | | | | |програм (проектів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 1.6.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |принципи та критерії | | | | | | |розподілу субвенцій з | | | | | | |державного бюджету | | | | | | |місцевим бюджетам для | | | | | | |виконання інвестиційних | | | | | | |програм (проектів) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Реформа податкової системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення справедливого оподаткування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Зниження рівня | 2.1.1. |Розроблення |Ф.Ярошенко |квітень | | |податкового | |законопроекту щодо | | | | |навантаження на бізнес| |реформування спрощеної | | | | | | |системи оподаткування та| | | | | | |звітності суб'єктів | | | | | | |малого підприємництва | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |законопроекту щодо | | | | | | |реформування спрощеної | | | | | | |системи оподаткування та| | | | | | |звітності суб'єктів | | | | | | |малого підприємництва | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.1.3. |Супроводження |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |законопроекту щодо | |Закону | | | | |реформування спрощеної | | | | | | |системи оподаткування та| | | | | | |звітності суб'єктів | | | | | | |малого підприємництва у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Побудова цілісної законодавчої бази та гармонізація законодавства України із законодавством | | Європейського Союзу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. |Упровадження механізму| 2.2.1. |Розроблення |Ф.Ярошенко |квітень | | |індексації ставок | |законопроекту щодо | | | | |податків і зборів, що | |внесення змін до | | | | |мають фіксоване | |Податкового кодексу | | | | |значення, для | |України ( 2755-17 ) | | | | |компенсації | |стосовно ставок | | | | |інфляційного впливу на| |оподаткування, | | | | |розмір податків | |визначених в абсолютних | | | | | | |значеннях, з урахуванням| | | | | | |індексів споживчих цін, | | | | | | |індексів цін виробників | | | | | | |промислової продукції за| | | | | | |деякими податками і | | | | | | |зборами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |законопроекту щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | | |стосовно ставок | | | | | | |оподаткування, | | | | | | |визначених в абсолютних | | | | | | |значеннях, з урахуванням| | | | | | |індексів споживчих цін, | | | | | | |індексів цін виробників | | | | | | |промислової продукції за| | | | | | |деякими податками і | | | | | | |зборами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.2.3. |Супроводження |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |законопроекту щодо | |Закону | | | | |внесення змін до | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | | |стосовно ставок | | | | | | |оподаткування, | | | | | | |визначених в абсолютних | | | | | | |значеннях, з урахуванням| | | | | | |індексів споживчих цін, | | | | | | |індексів цін виробників | | | | | | |промислової продукції за| | | | | | |деякими податками і | | | | | | |зборами у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності адміністрування податків | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. |Введення в дію та | 2.3.1. |Розроблення та внесення |Ф.Ярошенко |червень | | |реалізація Податкового| |на розгляд Кабінету | | | | |кодексу України | |Міністрів України | | | | |( 2755-17 ) | |проектів актів Кабінету | | | | | | |Міністрів України для | | | | | | |реалізації положень | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України ( 2755-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.3.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ф.Ярошенко | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України для реалізації | | | | | | |положень Податкового | | | | | | |кодексу України | | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.3.3. |Формування Державного |О.Лавринович |до кінця року | | | | |реєстру речових прав на | | | | | | |нерухоме майно | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.3.4. |Забезпечення своєчасного|Ф.Ярошенко |постійно | | | | |відшкодування ПДВ |В.Захарченко |протягом року | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 2.4. |Реформування державної| 2.4.1. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |липень | | |податкової служби | |Закону України про |В.Захарченко | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |податкову службу в | | | | | | |Україні" ( 509-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України |В.Захарченко | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |державну податкову | | | | | | |службу в Україні" | | | | | | |( 509-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 2.4.3. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про |В.Захарченко |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |податкову службу в | | | | | | |Україні" ( 509-12 ) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Розвиток фінансового сектору | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Утримання низького рівня інфляції | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. |Посилення взаємодії | 3.1.1. |Виконання спільного |С.Арбузов |протягом року | | |між Національним | |плану Кабінету Міністрів|(за згодою) | | | |банком України та | |України та Національного|А.Клюєв | | | |Кабінетом Міністрів | |банку України щодо |Ф.Ярошенко | | | |України щодо виконання| |переходу до режиму | | | | |завдань підтримання | |грошово-кредитної | | | | |цінової стабільності | |політики, який базується| | | | | | |на ціновій стабільності | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення стабільності та рівня капіталізації фінансової системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. |Завершення | 3.2.1. |Подання у разі потреби |С.Арбузов |протягом року | | |рекапіталізації за | |Експертно-аналітичній |(за згодою) | | | |рахунок державних | |раді з питань участі |Ф.Ярошенко | | | |коштів, реорганізації | |держави у капіталізації | | | | |або ліквідації банків,| |банків пропозицій щодо | | | | |що втратили | |капіталізації та/або | | | | |платоспроможність під | |докапіталізації банків | | | | |час кризи | |за рахунок державних | | | | | | |коштів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.3. |Розроблення і | 3.3.1. |Проведення процедури |Ф.Ярошенко |квітень | | |реалізація державної | |закупівлі послуг | | | | |стратегії стосовно | |фінансового радника, | | | | |державних фінансових | |який залучатиметься до | | | | |установ і банків, у | |розроблення і реалізації| | | | |яких держава набула | |стратегії приватизації | | | | |істотної участі в | |банків, у капіталізації | | | | |результаті | |яких взяла участь | | | | |рекапіталізації | |держава | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.3.2. |Розроблення фінансовим |Ф.Ярошенко |відповідно до | | | | |радником з питань | |строків, | | | | |реструктуризації та | |визначених у | | | | |рекапіталізації | |договорі з | | | | |банківського сектору | |фінансовим | | | | |України стратегії | |радником | | | | |приватизації банків, у | | | | | | |капіталізації яких узяла| | | | | | |участь держава | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Збільшення обсягу надання фінансових послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним | | зниженням рівня ризиків фінансової системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.4. |Удосконалення | 3.4.1. |Розроблення проекту |С.Арбузов |до прийняття | | |нормативного | |Закону України щодо |(за згодою) |Закону | | |регулювання щодо | |захисту прав кредиторів | | | | |забезпечення виконання| |та споживачів фінансових| | | | |зобов'язань | |послуг та забезпечення | | | | |позичальників за | |його супроводження у | | | | |кредитними договорами | |комітетах Верховної Ради| | | | |з метою підвищення | |України | | | | |захисту прав кредитора| | | | | | |та вкладників банків | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.5. |Створення нових | 3.5.1. |Поступове запровадження |С.Арбузов |протягом року | | |інструментів зниження | |валютних деривативів на |(за згодою) | | | |валютних ризиків, у | |міжбанківському | | | | |тому числі за участю | |валютному ринку України | | | | |Національного банку | |з урахуванням ступеня | | | | |України | |розвитку законодавства, | | | | | | |стану розвитку | | | | | | |економічного середовища | | | | | | |в державі, а також | | | | | | |необхідності | | | | | | |забезпечення | | | | | | |врівноваженого стану на | | | | | | |валютному ринку | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.6. |Підвищення вимог до | 3.6.1. |Внесення змін до |С.Арбузов |у шестимісячний| | |розкриття обов'язкової| |нормативно-правових |(за згодою) |строк після | | |інформації учасниками | |актів Національного | |прийняття | | |фінансового ринку, у | |банку України щодо | |Закону | | |тому числі інформації | |впровадження норм Закону| | | | |про кінцевих власників| |України від 15 лютого | | | | |фінансових установ | |2011 року N 3024-VI | | | | | | |( 3024-17 ) "Про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |регулювання діяльності | | | | | | |банків" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.2. |Супроводження проекту |В.Волга |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |регулювання ринків | | | | | | |фінансових послуг | | | | | | |(реєстр. N 7511) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до законів| | | | | | |України "Про | | | | | | |господарські товариства"| | | | | | |і "Про цінні папери та | | | | | | |фондовий ринок" щодо | | | | | | |розкриття інформації на | | | | | | |фондовому ринку (реєстр.| | | | | | |N 7106) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.4. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |листопад | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |контролю Державною | | | | | | |комісією з цінних | | | | | | |паперів та фондового | | | | | | |ринку за особами з | | | | | | |істотною участю | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |щодо контролю Державною | | | | | | |комісією з цінних | | | | | | |паперів та фондового | | | | | | |ринку за особами з | | | | | | |істотною участю | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.6. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |контролю Державною | | | | | | |комісією з цінних | | | | | | |паперів та фондового | | | | | | |ринку за особами з | | | | | | |істотною участю у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.6.7. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України з питань | | | | | | |бухгалтерського обліку | | | | | | |(реєстр. N 8194) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.7. |Удосконалення системи | 3.7.1. |Супроводження проекту |В.Пасічник |до прийняття | | |гарантування вкладів | |Закону України про |(за згодою) |Закону | | |населення | |систему гарантування | | | | | | |вкладів фізичних осіб у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.7.2. |Затвердження, внесення |В.Пасічник |у шестимісячний| | | | |змін та державна |(за згодою) |строк після | | | | |реєстрація нормативно- | |прийняття | | | | |правових актів Фонду | |Закону України | | | | |гарантування вкладів | |про систему | | | | |фізичних осіб | |гарантування | | | | | | |вкладів | | | | | | |фізичних осіб | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.7.3. |Укладення договору про |В.Пасічник |у шестимісячний| | | | |співпрацю та обмін |(за згодою) |строк після | | | | |інформацією між Фондом |С.Арбузов |прийняття | | | | |гарантування вкладів |(за згодою) |Закону України | | | | |фізичних осіб та | |про систему | | | | |Національним банком | |гарантування | | | | |України | |вкладів | | | | | | |фізичних осіб | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зменшення частки проблемних активів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.8. |Створення умов для | 3.8.1. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |грудень | | |підвищення якості | |Закону України про |В.Волга | | | |кредитного аналізу | |внесення змін до деяких |С.Арбузов | | | |платоспроможності | |законів України щодо |(за згодою) | | | |позичальників і | |запровадження механізмів| | | | |забезпеченості | |перевірки фінансовими | | | | |кредитів, у т.ч. | |установами достовірності| | | | |надання фінансово- | |даних, що надаються | | | | |кредитним установам | |потенційними | | | | |можливості перевіряти | |позичальниками, та | | | | |достовірність поданих | |внесення його на розгляд| | | | |документів потенційних| |Верховної Ради України | | | | |позичальників |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 3.8.2. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |запровадження механізмів| | | | | | |перевірки фінансовими | | | | | | |установами достовірності| | | | | | |даних, що надаються | | | | | | |потенційними | | | | | | |позичальниками, у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 3.9. |Реалізація моделі | 3.9.1. |Розроблення та внесення |С.Арбузов |квітень | | |реструктуризації | |на розгляд Верховної |(за згодою) | | | |проблемних активів у | |Ради України проекту | | | | |банківській сфері, | |Закону України щодо | | | | |зокрема створення | |врегулювання питання | | | | |банку проблемних | |реструктуризації | | | | |активів або | |проблемних активів у | | | | |перехідного банку (із | |банківській сфері | | | | |залученням держави або|--------+------------------------+----------------+---------------| | |приватних інвесторів) | 3.9.2. |Супроводження проекту |С.Арбузов |до прийняття | | | | |Закону України щодо |(за згодою) |Закону | | | | |врегулювання питання | | | | | | |реструктуризації | | | | | | |проблемних активів у | | | | | | |банківській сфері у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.10. |Посилення |3.10.1. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |листопад | | |пруденційного нагляду | |Закону України про | | | | |за діяльністю банків і| |внесення змін до Закону | | | | |введення системи | |України "Про державне | | | | |пруденційного нагляду | |регулювання ринку цінних| | | | |за небанківськими | |паперів в Україні" | | | | |фінансовими установами| |( 448/96-ВР ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.10.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |державне регулювання | | | | | | |ринку цінних паперів в | | | | | | |Україні" ( 448/96-ВР ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.10.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державне | | | | | | |регулювання ринку цінних| | | | | | |паперів в Україні" | | | | | | |( 448/96-ВР ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.10.4. |Супроводження проекту |С.Арбузов |до прийняття | | | | |Закону України про |(за згодою) |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України (щодо | | | | | | |нагляду на | | | | | | |консолідованій основі) | | | | | | |(реєстр. N 7399) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.11. |Спрощення механізму |3.11.1. |Розроблення єдиного |О.Рябченко |червень | | |продажу, передачі, | |стандарту оцінки |С.Арбузов | | | |списання "поганих | |банківських активів |(за згодою) | | | |активів", у тому числі| | | | | | |в межах проведення | | | | | | |досудових процедур | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зростання і розвиток фондового ринку та сектору фінансових послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.12. |Поліпшення координації|3.12.1. |Розроблення проекту |Ф.Ярошенко |вересень | | |діяльності | |Закону України про |В.Волга | | | |регуляторних органів | |внесення змін до Закону |Д.Тевелєв | | | |фінансового сектору з | |України "Про фінансові |С.Арбузов | | | |метою проведення | |послуги та державне |(за згодою) | | | |моніторингу системних | |регулювання ринків | | | | |фінансових ризиків та | |фінансових послуг" | | | | |вироблення погодженої | |( 2664-14 ) у | | | | |стратегії і тактики | |частині вдосконалення | | | | |регулювання фінансових| |координації діяльності | | | | |ринків | |регуляторних органів | | | | | | |фінансового сектору з | | | | | | |метою реалізації єдиної | | | | | | |фінансової політики у | | | | | | |сфері фінансових послуг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.12.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |Ф.Ярошенко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |фінансові послуги та | | | | | | |державне регулювання | | | | | | |ринків фінансових | | | | | | |послуг" ( 2664-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.12.3. |Супроводження проекту |Ф.Ярошенко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про фінансові | | | | | | |послуги та державне | | | | | | |регулювання ринків | | | | | | |фінансових послуг" | | | | | | |( 2664-14 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.13. |Посилити |3.13.1. |Розроблення проекту |В.Волга |квітень | | |інституціональну | |Закону України про | | | | |спроможність й | |непоширення положень | | | | |операційну | |Закону України "Про | | | | |незалежність | |засади державної | | | | |регуляторів ринку | |регуляторної політики у | | | | |небанківських | |сфері господарської | | | | |фінансових послуг і | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | | |фондового ринку | |на регуляторні акти | | | | | | |регуляторів ринку | | | | | | |небанківських фінансових| | | | | | |послуг та фондового | | | | | | |ринку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.13.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |В.Волга | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про непоширення положень| | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади державної | | | | | | |регуляторної політики у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | | | | |на регуляторні акти | | | | | | |регуляторів ринку | | | | | | |небанківських фінансових| | | | | | |послуг та фондового | | | | | | |ринку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.13.3. |Супроводження проекту |В.Волга |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |непоширення положень | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади державної | | | | | | |регуляторної політики у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" ( 1160-15 ) | | | | | | |на регуляторні акти | | | | | | |регуляторів ринку | | | | | | |небанківських фінансових| | | | | | |послуг та фондового | | | | | | |ринку у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.14. |Підвищення рівня |3.14.1. |Розроблення та |В.Волга |грудень | | |капіталізації | |організація громадського| | | | |страхових компаній, | |обговорення проекту | | | | |запровадження | |Закону України про | | | | |принципів страхового | |внесення змін до Закону | | | | |нагляду відповідно до | |України "Про | | | | |стандартів Міжнародної| |страхування" | | | | |асоціації органів | |( 85/96-ВР ) (нова | | | | |страхового нагляду, | |редакція) | | | | |створення системи | | | | | | |гарантування страхових| | | | | | |виплат за договорами | | | | | | |страхування життя | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.15. |Підвищення вимог до |3.15.1. |Внесення змін до |В.Волга |грудень | | |діяльності кредитних | |законодавства в частині | | | | |спілок | |підвищення вимог до | | | | | | |діяльності кредитних | | | | | | |спілок | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.16. |Створення законодавчої|3.16.1. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |квітень | | |бази для впровадження | |Закону України про | | | | |нових фінансових | |похідні (деривативи) | | | | |інструментів та |--------+------------------------+----------------+---------------| | |механізмів |3.16.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | |перерозподілу коштів, | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | |у тому числі похідних | |проекту Закону України | | | | |цінних паперів | |про похідні (деривативи)| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |похідні (деривативи) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.4. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо цільових | | | | | | |облігацій (реєстр. | | | | | | |N 7331) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.5. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |листопад | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про інститути | | | | | | |спільного інвестування | | | | | | |(пайові та корпоративні | | | | | | |інвестиційні фонди)" | | | | | | |( 2299-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.6. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |інститути спільного | | | | | | |інвестування (пайові та | | | | | | |корпоративні | | | | | | |інвестиційні фонди)" | | | | | | |( 2299-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.16.7. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про інститути | | | | | | |спільного інвестування | | | | | | |(пайові та корпоративні | | | | | | |інвестиційні фонди)" | | | | | | |( 2299-14 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.17. |Удосконалення |3.17.1. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | |регулювання іпотечного| |Закону України про | |Закону | | |ринку, у тому числі | |внесення змін до деяких | | | | |вирішення питання | |законів України щодо | | | | |обігу заставних | |іпотечних облігацій | | | | |інструментів на | |(реєстр. N 7107) у | | | | |іпотечному ринку | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.18. |Створення єдиної |3.18.1. |Розроблення проекту |Д.Тевелєв |квітень | | |системи депозитарного | |Закону України про | | | | |обліку цінних паперів | |систему депозитарного | | | | | | |обліку цінних паперів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.18.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |Д.Тевелєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про систему | | | | | | |депозитарного обліку | | | | | | |цінних паперів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |3.18.3. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |систему депозитарного | | | | | | |обліку цінних паперів у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.19. |Введення єдиних правил|3.19.1. |Супроводження проекту |Д.Тевелєв |до прийняття | | |розрахунків біржового | |Закону України про | |Закону | | |курсу цінних паперів, | |внесення змін до деяких | | | | |запобігання | |законодавчих актів | | | | |маніпулюванню | |України щодо | | | | |ціноутворенням на | |інсайдерської інформації| | | | |ринку цінних паперів, | |(реєстр. N 7330) у | | | | |посилення на | |комітетах Верховної Ради| | | | |законодавчому рівні | |України | | | | |відповідальності за | | | | | | |використання | | | | | | |інсайдерської | | | | | | |інформації | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |3.20. |Стимулювання |3.20.1. |Продаж на фондових |О.Рябченко |протягом року | | |збільшення обсягів | |біржах державних пакетів| | | | |операцій на | |акцій розміром до 25 | | | | |організованому | |відсотків статутного | | | | |сегменті фондового | |капіталу приватизованих | | | | |ринку шляхом продажу | |об'єктів | | | | |на фондовій біржі | | | | | | |пакетів акцій розміром| | | | | | |до 25 відсотків | | | | | | |статутного капіталу | | | | | | |приватизованих | | | | | | |об'єктів | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. |Запровадження | 4.1.1. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |червень | | |стратегічного | |на розгляд Кабінету | | | | |планування розвитку | |Міністрів України | | | | |Автономної Республіки | |проекту постанови | | | | |Крим, областей, міст | |Кабінету Міністрів | | | | |Києва та Севастополя | |України про внесення | | | | |на основі угод щодо | |змін до постанови | | | | |регіонального розвитку| |Кабінету Міністрів | | | | |між Кабінетом | |України від 21 липня | | | | |Міністрів України та | |2006 року N 1001 | | | | |відповідними органами | |( 1001-2006-п ) "Про | | | | |місцевого | |затвердження Державної | | | | |самоврядування | |стратегії регіонального | | | | | | |розвитку на період до | | | | | | |2015 року" та приведення| | | | | | |її у відповідність із | | | | | | |Програмою економічних | | | | | | |реформ на 2010-2014 роки| | | | | | |"Заможне суспільство, | | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | | |економіка, ефективна | | | | | | |держава" ( n0004100-10 )| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 21| | | | | | |липня 2006 року N 1001 | | | | | | |( 1001-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної стратегії | | | | | | |регіонального розвитку | | | | | | |на період до 2015 року" | | | | | | |та приведення її у | | | | | | |відповідність із | | | | | | |Програмою економічних | | | | | | |реформ на 2010-2014 | | | | | | |роки "Заможне | | | | | | |суспільство, | | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | | |економіка, ефективна | | | | | | |держава" ( n0004100-10 )| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.3. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |червень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |встановлення порядку | | | | | | |розроблення, моніторингу| | | | | | |та оцінки реалізації | | | | | | |Державної стратегії | | | | | | |регіонального розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |встановлення порядку | | | | | | |розроблення, моніторингу| | | | | | |та оцінки реалізації | | | | | | |Державної стратегії | | | | | | |регіонального розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.5. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |серпень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проектів актів Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |схвалення або внесення | | | | | | |змін до угод щодо | | | | | | |регіонального розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.6. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |вересень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про схвалення | | | | | | |або внесення змін до | | | | | | |угод щодо регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.7. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |запровадження оцінки | | | | | | |ефективності здійснення | | | | | | |спільних заходів, | | | | | | |передбачених угодами | | | | | | |щодо регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.8. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |запровадження оцінки | | | | | | |ефективності здійснення | | | | | | |спільних заходів, | | | | | | |передбачених угодами | | | | | | |щодо регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.1.9. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |червень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |унормування процедури | | | | | | |розроблення, моніторингу| | | | | | |та оцінки реалізації | | | | | | |регіональних стратегій | | | | | | |розвитку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |4.1.10. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо унормування| | | | | | |процедури розроблення, | | | | | | |моніторингу та оцінки | | | | | | |реалізації регіональних | | | | | | |стратегій розвитку | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 4.2. |Законодавче визначення| 4.2.1. |Розроблення проекту |В.Тихонов |вересень | | |засад державної | |Закону України про | | | | |регіональної політики | |основи державної | | | | | | |регіональної політики | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про основи державної | | | | | | |регіональної політики | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.2.3. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |основи державної | | | | | | |регіональної політики у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 4.3. |Запровадження | 4.3.1. |Розроблення проекту |В.Тихонов |вересень | | |механізму об'єднання | |Закону України про | | | | |територіальних громад | |об'єднання | | | | | | |територіальних громад | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про об'єднання | | | | | | |територіальних громад | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.3.3. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |об'єднання | | | | | | |територіальних громад у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 4.4. |Удосконалення | 4.4.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |травень | | |механізму проведення | |на розгляд Кабінету | | | | |моніторингу розвитку | |Міністрів України | | | | |регіонів | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 20 червня | | | | | | |2007 року N 833 | | | | | | |( 833-2007-п ) "Про | | | | | | |запровадження | | | | | | |комплексної оцінки | | | | | | |соціально-економічного | | | | | | |розвитку Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |областей, м.м. Києва та | | | | | | |Севастополя" щодо | | | | | | |удосконалення порядку, | | | | | | |методики та переліку | | | | | | |показників, за якими | | | | | | |проводиться оцінка | | | | | | |соціально-економічного | | | | | | |розвитку регіонів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 20| | | | | | |червня 2007 року N 833 | | | | | | |( 833-2007-п ) | | | | | | |"Про запровадження | | | | | | |комплексної оцінки | | | | | | |соціально-економічного | | | | | | |розвитку Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |областей, м.м. Києва та | | | | | | |Севастополя" щодо | | | | | | |удосконалення порядку, | | | | | | |методики та переліку | | | | | | |показників, за якими | | | | | | |проводиться оцінка | | | | | | |соціально-економічного | | | | | | |розвитку регіонів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 4.5. |Упровадження | 4.5.1. |Розроблення та |Ф.Ярошенко |серпень | | |програмно-цільового | |затвердження нормативно-| | | | |методу на рівні | |правового акта | | | | |місцевих бюджетів | |Міністерства фінансів | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до нормативно- | | | | | | |правових актів | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | |України стосовно | | | | | | |запровадження програмно-| | | | | | |цільового методу на | | | | | | |рівні місцевих бюджетів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 4.6. |Запровадження | 4.6.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |квітень | | |механізму концентрації| |на розгляд Кабінету | | | | |фінансових ресурсів на| |Міністрів України | | | | |пріоритетних напрямах | |проекту акта Кабінету | | | | |регіонального | |Міністрів України про | | | | |розвитку, визначених у| |надання статусу | | | | |стратегічних | |депресивних територій | | | | |документах |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.6.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про надання | | | | | | |статусу депресивних | | | | | | |територій | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.6.3. |Розроблення проекту |В.Тихонов |квітень | | | | |Закону України щодо |Ф.Ярошенко | | | | | |створення Державного |А.Клюєв | | | | | |фонду регіонального | | | | | | |розвитку з метою | | | | | | |фінансового забезпечення| | | | | | |подолання диспропорцій | | | | | | |на рівні соціально- | | | | | | |економічного розвитку | | | | | | |регіонів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.6.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо створення | | | | | | |Державного фонду | | | | | | |регіонального розвитку з| | | | | | |метою фінансового | | | | | | |забезпечення подолання | | | | | | |диспропорцій на рівні | | | | | | |соціально-економічного | | | | | | |розвитку регіонів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 4.6.5. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |створення Державного | | | | | | |фонду регіонального | | | | | | |розвитку з метою | | | | | | |фінансового забезпечення| | | | | | |подолання диспропорцій | | | | | | |на рівні соціально- | | | | | | |економічного розвитку | | | | | | |регіонів | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Реформа медичного обслуговування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення доступності медичних послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. |Розмежування медичної | 5.1.1. |Розроблення проекту |І.Ємець |квітень | | |допомоги за видами її | |Закону України про | | | | |надання (первинна, | |внесення змін до Основ | | | | |вторинна, третинна, | |законодавства України | | | | |екстрена) | |про охорону здоров'я | | | | | | |( 2801-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Основ законодавства | | | | | | |України про охорону | | | | | | |здоров'я | | | | | | |( 2801-12 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.3. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Основ | | | | | | |законодавства України | | | | | | |про охорону здоров'я | | | | | | |( 2801-12 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.4. |Розроблення проекту |І.Ємець |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |особливості діяльності | | | | | | |закладів охорони | | | | | | |здоров'я | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про особливості | | | | | | |діяльності закладів | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.6. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |особливості діяльності | | | | | | |закладів охорони | | | | | | |здоров'я у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.7. |Розроблення проекту |І.Ємець |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |загальнодержавну систему| | | | | | |надання екстреної | | | | | | |медичної допомоги | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.8. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про загальнодержавну | | | | | | |систему надання | | | | | | |екстреної медичної | | | | | | |допомоги | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.1.9. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |загальнодержавну систему| | | | | | |надання екстреної | | | | | | |медичної допомоги у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 5.2. |Структурна | 5.2.1. |Розроблення та |І.Ємець |вересень | | |реорганізація сфери | |затвердження нормативно-| | | | |охорони здоров'я | |правового акта | | | | | | |Міністерства охорони | | | | | | |здоров'я України щодо | | | | | | |порядку направлення | | | | | | |пацієнтів до закладів | | | | | | |охорони здоров'я, що | | | | | | |надають відповідний вид | | | | | | |медичної допомоги | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.2.2. |Розроблення та |І.Ємець |вересень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства охорони | | | | | | |здоров'я України щодо | | | | | | |порядку реалізації права| | | | | | |вибору пацієнтом лікаря | | | | | | |первинної медичної | | | | | | |(медико-санітарної) | | | | | | |допомоги | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення якості медичних послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.3. |Упровадження медичних | 5.3.1. |Розроблення та |І.Ємець |вересень | | |стандартів | |затвердження нормативно-| | | | |(уніфікованих | |правових актів | | | | |клінічних протоколів) | |Міністерства охорони | | | | |надання медичної | |здоров'я України щодо | | | | |допомоги на засадах | |медичних стандартів | | | | |доказової медицини | |(уніфікованих клінічних | | | | | | |протоколів) надання | | | | | | |первинної медичної | | | | | | |(медико-санітарної) | | | | | | |допомоги | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 5.4. |Розроблення системи | 5.4.1. |Розроблення та |І.Ємець |жовтень | | |індикаторів якості | |затвердження нормативно-| | | | |роботи медичних | |правових актів | | | | |закладів | |Міністерства охорони | | | | | | |здоров'я України щодо | | | | | | |уніфікованої методики з | | | | | | |розроблення системи | | | | | | |індикаторів якості | | | | | | |медичної допомоги | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 5.5. |Визначення функцій та | 5.5.1. |Розроблення та |І.Ємець |жовтень | | |матеріально-технічного| |затвердження нормативно-| | | | |забезпечення закладів | |правових актів | | | | |охорони здоров'я | |Міністерства охорони | | | | |відповідного профілю | |здоров'я України | | | | |та спеціалізації | |(примірних положень) | | | | | | |для: лікарні | | | | | | |інтенсивного лікування, | | | | | | |лікарні планового | | | | | | |лікування, лікарні | | | | | | |відновного лікування, | | | | | | |хоспісу, лікарні | | | | | | |медико-соціальної | | | | | | |допомоги, центру | | | | | | |первинної медичної | | | | | | |(медико-санітарної) | | | | | | |допомоги, дитячої | | | | | | |міської лікарні | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.5.2. |Розроблення та |І.Ємець |жовтень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правових актів | | | | | | |Міністерства охорони | | | | | | |здоров'я України | | | | | | |(табелів оснащення) для:| | | | | | |лікарні інтенсивного | | | | | | |лікування, лікарні | | | | | | |планового лікування, | | | | | | |лікарні відновного | | | | | | |лікування, хоспісу, | | | | | | |лікарні медико- | | | | | | |соціальної допомоги, | | | | | | |центру первинної | | | | | | |медичної (медико- | | | | | | |санітарної) допомоги, | | | | | | |дитячої міської лікарні | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.5.3. |Розроблення та |І.Ємець |жовтень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства охорони | | | | | | |здоров'я України щодо | | | | | | |оновленої номенклатури | | | | | | |закладів охорони | | | | | | |здоров'я | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 5.6. |Створення економічної | 5.6.1. |Розроблення та внесення |І.Ємець |квітень | | |мотивації для | |на розгляд Кабінету | | | | |підвищення якості | |Міністрів України | | | | |медичного | |проекту акта Кабінету | | | | |обслуговування | |Міністрів України щодо | | | | | | |вдосконалення умов | | | | | | |оплати праці працівників| | | | | | |галузі охорони здоров'я | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.6.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |вдосконалення умов | | | | | | |оплати праці працівників| | | | | | |галузі охорони здоров'я | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.6.3. |Розроблення та внесення |І.Ємець |липень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 26 вересня | | | | | | |2006 року N 1361 | | | | | | |( 1361-2006-п ) "Про | | | | | | |надання одноразової | | | | | | |адресної грошової | | | | | | |допомоги деяким | | | | | | |категоріям випускників | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.6.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 26| | | | | | |вересня 2006 року N 1361| | | | | | |( 1361-2006-п ) | | | | | | |"Про надання одноразової| | | | | | |адресної грошової | | | | | | |допомоги деяким | | | | | | |категоріям випускників | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.6.5. |Розроблення та внесення |І.Ємець |липень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |встановлення надбавки у | | | | | | |розмірі 50 відсотків до | | | | | | |посадового окладу | | | | | | |медичним працівникам | | | | | | |закладів охорони | | | | | | |здоров'я у сільській | | | | | | |місцевості | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.6.6. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |встановлення надбавки у | | | | | | |розмірі 50 відсотків до | | | | | | |посадового окладу | | | | | | |медичним працівникам | | | | | | |закладів охорони | | | | | | |здоров'я у сільській | | | | | | |місцевості | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності державного фінансування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.7. |Забезпечення | 5.7.1. |Розроблення проекту |І.Ємець |квітень | | |ефективного | |Закону України про | | | | |використання бюджетних| |проведення у Вінницькій,| | | | |коштів | |Дніпропетровській та | | | | | | |Донецькій областях | | | | | | |експерименту з | | | | | | |реформування системи | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.7.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про проведення у | | | | | | |Вінницькій, | | | | | | |Дніпропетровській та | | | | | | |Донецькій областях | | | | | | |експерименту з | | | | | | |реформування системи | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.7.3. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |проведення у Вінницькій,| | | | | | |Дніпропетровській та | | | | | | |Донецькій областях | | | | | | |експерименту з | | | | | | |реформування системи | | | | | | |охорони здоров'я у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.7.4. |Розроблення та внесення |І.Ємець |жовтень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |запровадження у системі | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | |програмно-цільового | | | | | | |методу у бюджетному | | | | | | |процесі | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 5.7.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |листопад | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |запровадження у системі | | | | | | |охорони здоров'я | | | | | | |програмно-цільового | | | | | | |методу у бюджетному | | | | | | |процесі | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Реформа системи пенсійного страхування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Стабілізація солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. |Збалансування | 6.1.1. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | |солідарної системи | |Закону України про | |Закону | | |загальнообов'язкового | |заходи щодо | | | | |державного пенсійного | |законодавчого | | | | |страхування | |забезпечення | | | | | | |реформування пенсійної | | | | | | |системи (реєстр. N 7455)| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 6.2. |Поступовий | 6.2.1. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |вересень | | |перерозподіл ставки | |Закону України щодо | | | | |внеску на пенсійне | |поступового | | | | |страхування між | |перерозподілу ставки | | | | |роботодавцем та | |внеску на пенсійне | | | | |працівником | |страхування між | | | | | | |роботодавцем та | | | | | | |працівником | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |вересень | | | | |Верховної Ради України |С.Тігіпко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо поступового | | | | | | |перерозподілу ставки | | | | | | |внеску на пенсійне | | | | | | |страхування між | | | | | | |роботодавцем та | | | | | | |працівником | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.2.3. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |поступового | | | | | | |перерозподілу ставки | | | | | | |внеску на пенсійне | | | | | | |страхування між | | | | | | |роботодавцем та | | | | | | |працівником у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 6.3. |Удосконалення порядку | 6.3.1. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |серпень | | |призначення та | |Закону України щодо | | | | |індексації пенсій, | |вдосконалення порядку | | | | |створення рівних умов | |призначення та | | | | |індексації пенсії | |індексації пенсій, | | | | |незалежно від закону, | |створення рівних умов | | | | |за яким вона | |індексації пенсії | | | | |призначена | |незалежно від закону, за| | | | | | |яким вона призначена | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |вересень | | | | |Верховної Ради України |С.Тігіпко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо вдосконалення | | | | | | |порядку призначення та | | | | | | |індексації пенсій, | | | | | | |створення рівних умов | | | | | | |індексації пенсії | | | | | | |незалежно від закону, за| | | | | | |яким вона призначена | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.3.3. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |удосконалення порядку | | | | | | |призначення та | | | | | | |індексації пенсій, | | | | | | |створення рівних умов | | | | | | |індексації пенсії | | | | | | |незалежно від закону, за| | | | | | |яким вона призначена, у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 6.4. |Скорочення пільг, у | 6.4.1. |Проведення |С.Тігіпко |вересень | | |тому числі скасування | |інвентаризації пенсійних| | | | |необґрунтованих пільг | |пільг на предмет їх | | | | |щодо дострокового | |обґрунтованості | | | | |виходу на пенсію та із|--------+------------------------+----------------+---------------| | |сплати внесків на | 6.4.2. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |жовтень | | |пенсійне страхування | |Закону України стосовно | | | | | | |скорочення пільг щодо | | | | | | |дострокового виходу на | | | | | | |пенсію та із сплати | | | | | | |внесків на пенсійне | | | | | | |страхування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.4.3. |Внесення на розгляд |М.Азаров |листопад | | | | |Верховної Ради України |С.Тігіпко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |стосовно скорочення | | | | | | |пільг щодо дострокового | | | | | | |виходу на пенсію та із | | | | | | |сплати внесків на | | | | | | |пенсійне страхування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.4.4. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України стосовно | |Закону | | | | |скорочення пільг щодо | | | | | | |дострокового виходу на | | | | | | |пенсію та із сплати | | | | | | |внесків на пенсійне | | | | | | |страхування у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 6.5. |Звільнення солідарної | 6.5.1. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |жовтень | | |пенсійної системи від | |Закону України щодо | | | | |невластивих для неї | |звільнення солідарної | | | | |видатків (зокрема на | |пенсійної системи від | | | | |фінансування | |невластивих для неї | | | | |дострокових та | |видатків (зокрема на | | | | |пільгових пенсій) | |фінансування дострокових| | | | | | |та пільгових пенсій) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.5.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |С.Тігіпко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо звільнення | | | | | | |солідарної пенсійної | | | | | | |системи від невластивих | | | | | | |для неї видатків | | | | | | |(зокрема на фінансування| | | | | | |дострокових та пільгових| | | | | | |пенсій) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.5.3. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |звільнення солідарної | | | | | | |пенсійної системи від | | | | | | |невластивих для неї | | | | | | |видатків (зокрема на | | | | | | |фінансування дострокових| | | | | | |та пільгових пенсій) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.6. |Створення умов для | 6.6.1. |Удосконалення |Б.Зайчук |червень | | |запровадження | |нормативно-правової бази| | | | |накопичувальної | |та програмно-технічного | | | | |системи | |забезпечення за | | | | |загальнообов'язкового | |результатами | | | | |державного пенсійного | |запровадження з 1 січня | | | | |страхування та | |2011 року збору та | | | | |розвитку недержавного | |обліку єдиного внеску на| | | | |пенсійного | |загальнообов'язкове | | | | |забезпечення | |державне соціальне | | | | | | |страхування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.6.2. |Упровадження |В.Волга |червень | | | | |інтегрованої системи | | | | | | |обміну інформацією між | | | | | | |органами, які здійснюють| | | | | | |державний нагляд та | | | | | | |контроль у | | | | | | |накопичувальній системі | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | |державного пенсійного | | | | | | |страхування та системі | | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | | |забезпечення | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 6.7. |Підвищення | 6.7.1. |Розроблення проекту |В.Волга |квітень | | |ефективності | |Закону України щодо | | | | |державного нагляду за | |вдосконалення | | | | |накопичувальними | |інституційної | | | | |пенсійними фондами | |спроможності та | | | | | | |підвищення ефективності | | | | | | |державного регулювання | | | | | | |та нагляду у системі | | | | | | |накопичувального | | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.7.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |В.Волга | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо вдосконалення | | | | | | |інституційної | | | | | | |спроможності та | | | | | | |підвищення ефективності | | | | | | |державного регулювання | | | | | | |та нагляду у системі | | | | | | |накопичувального | | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 6.7.3. |Супроводження проекту |В.Волга |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |вдосконалення | | | | | | |інституційної | | | | | | |спроможності та | | | | | | |підвищення ефективності | | | | | | |державного регулювання | | | | | | |та нагляду у системі | | | | | | |накопичувального | | | | | | |пенсійного забезпечення | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Реформа системи освіти | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Удосконалення системи управління освітою | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1. |Здійснення єдиної | 7.1.1. |Розроблення проекту |Д.Табачник |травень | | |освітньої політики, | |Закону України про вищу | | | | |забезпечення | |освіту (нова редакція), | | | | |наступності між | |передбачивши, зокрема, | | | | |рівнями освіти | |надання провідним вищим | | | | | | |навчальним закладам | | | | | | |реальної автономії як | | | | | | |засобу поліпшення якості| | | | | | |вищої освіти, | | | | | | |запровадження їх | | | | | | |змагальності та | | | | | | |відповідальності за | | | | | | |результати роботи, | | | | | | |посилення інтеграції | | | | | | |освіти, науки, | | | | | | |виробництва, наукової | | | | | | |та інноваційної | | | | | | |складових у діяльності | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Д.Табачник | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про вищу освіту (нова | | | | | | |редакція) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.1.3. |Супроводження проекту |Д.Табачник |до прийняття | | | | |Закону України про вищу | |Закону | | | | |освіту (нова редакція) у| | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.2. |Підвищення | 7.2.1. |Розроблення |Д.Табачник |травень | | |самостійності | |Міністерством освіти і |Ф.Ярошенко | | | |навчальних закладів у | |науки, молоді та спорту | | | | |розпорядженні | |України і Міністерством | | | | |фінансовими ресурсами | |фінансів України | | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | |розпорядження | | | | | | |навчальними закладами | | | | | | |відповідними фінансовими| | | | | | |ресурсами місцевих | | | | | | |бюджетів, сформованими з| | | | | | |видатків, які | | | | | | |враховуються під час | | | | | | |визначення міжбюджетних | | | | | | |трансфертів з бюджету | | | | | | |відповідного рівня | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.2.2. |Розроблення нормативно- |Д.Табачник |червень - | | | | |правових актів щодо | |листопад | | | | |розширення автономії | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів і | | | | | | |спрощення процедури | | | | | | |розпорядження | | | | | | |фінансовими ресурсами | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.3. |Оптимізація мережі | 7.3.1. |Розроблення проекту |Д.Табачник |травень | | |навчальних закладів з | |Закону України про | | | | |урахуванням | |внесення змін до | | | | |демографічної і | |законодавчих актів щодо | | | | |економічної ситуації | |спрощення процедури | | | | |та необхідності | |відкриття приватних | | | | |підвищення якості | |дошкільних навчальних | | | | |освіти (створення | |закладів, передусім | | | | |освітніх округів, | |розрахованих на невелику| | | | |оптимізація мережі | |кількість дітей або на | | | | |шкіл; реформування | |короткотермінове їх | | | | |системи інтернатних | |перебування у закладі, | | | | |закладів; завершення | |надання необхідної | | | | |процесу передачі | |підтримки таким закладам| | | | |функцій з оперативного|--------+------------------------+----------------+---------------| | |управління професійно-| 7.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | |технічними навчальними| |Верховної Ради України |Д.Табачник | | | |закладами на місцевий | |проекту Закону України | | | | |рівень зі збереженням | |про внесення змін до | | | | |державної форми | |законодавства щодо | | | | |власності; утворення | |спрощення процедури | | | | |укрупнених | |відкриття приватних | | | | |регіональних вищих | |дошкільних навчальних | | | | |навчальних закладів) | |закладів, передусім | | | | | | |розрахованих на невелику| | | | | | |кількість дітей або на | | | | | | |короткотермінове їх | | | | | | |перебування у закладі, | | | | | | |надання необхідної | | | | | | |підтримки таким | | | | | | |закладам, створеним за | | | | | | |європейськими зразками | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.3. |Супроводження проекту |Д.Табачник |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до | | | | | | |законодавства щодо | | | | | | |спрощення процедури | | | | | | |відкриття приватних | | | | | | |дошкільних навчальних | | | | | | |закладів, передусім | | | | | | |розрахованих на невелику| | | | | | |кількість дітей або на | | | | | | |короткотермінове їх | | | | | | |перебування у закладі, | | | | | | |надання необхідної | | | | | | |підтримки таким закладам| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.4. |Забезпечення збільшення |Д.Табачник |червень - | | | | |мережі дошкільних |голови |грудень | | | | |навчальних закладів, у |обласних | | | | | |тому числі шляхом |державних | | | | | |стимулювання приватної |адміністрацій | | | | | |ініціативи у сфері | | | | | | |дошкільної освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.5. |Вироблення рекомендацій |Д.Табачник |липень | | | | |для органів місцевого | | | | | | |самоврядування щодо | | | | | | |оптимізації мережі | | | | | | |навчальних закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.6. |Затвердження |Д.Табачник |жовтень | | | | |Міністерством освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України загального плану| | | | | | |заходів щодо | | | | | | |вдосконалення | | | | | | |функціонування | | | | | | |інтернатних закладів та | | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | |регіональних планів | | | | | | |заходів по кожному | | | | | | |такому закладу | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.7. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |Програму вдосконалення | | | | | | |мережі державних | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | |навчальних закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.8. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про Програму | | | | | | |вдосконалення мережі | | | | | | |державних професійно- | | | | | | |технічних навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.3.9. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |липень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проектів актів Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |передачі до сфери | | | | | | |управління Міністерства | | | | | | |освіти і науки, молоді | | | | | | |та спорту України вищих | | | | | | |навчальних закладів, | | | | | | |підпорядкованих іншим | | | | | | |центральним органам | | | | | | |виконавчої влади, та | | | | | | |створення в регіонах | | | | | | |укрупнених державних | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.10. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо передачі до| | | | | | |сфери управління | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України вищих навчальних| | | | | | |закладів, | | | | | | |підпорядкованих іншим | | | | | | |центральним органам | | | | | | |виконавчої влади, та | | | | | | |створення в регіонах | | | | | | |укрупнених державних | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.11. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |вересень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до Порядку| | | | | | |ліцензування діяльності | | | | | | |з надання освітніх | | | | | | |послуг, затвердженого | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 8 | | | | | | |серпня 2007 року N 1019 | | | | | | |( 1019-2007-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.12. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |жовтень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до Порядку | | | | | | |ліцензування діяльності | | | | | | |з надання освітніх | | | | | | |послуг, затвердженого | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 8 | | | | | | |серпня 2007 року N 1019 | | | | | | |( 1019-2007-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.13. |Розроблення та |Д.Табачник |грудень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до Ліцензійних умов| | | | | | |надання освітніх послуг | | | | | | |у сфері вищої освіти | | | | | | |( z0075-04 ) (у | | | | | | |частині посилення вимог | | | | | | |до наукового, кадрового,| | | | | | |матеріально-технічного | | | | | | |та методичного | | | | | | |забезпечення навчального| | | | | | |процесу) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.14. |Розроблення проекту |Д.Табачник |листопад | | | | |Закону України щодо | | | | | | |передачі Раді міністрів | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | |Крим, обласним, | | | | | | |Київській та | | | | | | |Севастопольській міським| | | | | | |державним адміністраціям| | | | | | |повноважень з управління| | | | | | |державними професійно- | | | | | | |технічними навчальними | | | | | | |закладами та внесення | | | | | | |його на розгляд | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.15. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Д.Табачник | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо передачі Раді | | | | | | |міністрів Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |обласним, Київській та | | | | | | |Севастопольській міським| | | | | | |державним адміністраціям| | | | | | |повноважень з управління| | | | | | |державними професійно- | | | | | | |технічними навчальними | | | | | | |закладами та внесення | | | | | | |його на розгляд | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.3.16. |Супроводження проекту |Д.Табачник |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |передачі Раді міністрів | | | | | | |Автономної Республіки | | | | | | |Крим, обласним, | | | | | | |Київській та | | | | | | |Севастопольській міським| | | | | | |державним адміністраціям| | | | | | |повноважень з управління| | | | | | |державними професійно- | | | | | | |технічними навчальними | | | | | | |закладами у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.4. |Розроблення нових | 7.4.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |квітень | | |державних стандартів | |на розгляд Кабінету | | | | |початкової, базової та| |Міністрів України | | | | |повної загальної | |проекту акта Кабінету | | | | |середньої освіти та | |Міністрів України про | | | | |професійно-технічної | |затвердження Державного | | | | |освіти | |стандарту початкової | | | | | | |освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Державного стандарту | | | | | | |початкової освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.4.3. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |листопад | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження Державного | | | | | | |стандарту базової та | | | | | | |повної загальної | | | | | | |середньої освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.4.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Державного стандарту | | | | | | |базової та повної | | | | | | |загальної середньої | | | | | | |освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.4.5. |Розроблення та внесення |М.Азаров |грудень | | | | |на розгляд Кабінету |Д.Табачник | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |нові стандарти | | | | | | |професійно-технічної | | | | | | |освіти | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.5. |Розроблення | 7.5.1. |Забезпечення участі |Д.Табачник |травень | | |національної системи | |загальноосвітніх | | | | |оцінювання якості | |навчальних закладів у | | | | |освіти | |міжнародних порівняльних| | | | | | |дослідженнях з питань | | | | | | |якості освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.5.2. |Розроблення та |Д.Табачник |грудень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України щодо критеріїв | | | | | | |системи рейтингового | | | | | | |оцінювання діяльності | | | | | | |загальноосвітніх та | | | | | | |професійно-технічних | | | | | | |навчальних закладів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.5.3. |Затвердження нормативно-|Д.Табачник |жовтень | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України щодо | | | | | | |впровадження | | | | | | |національної системи | | | | | | |рейтингового оцінювання | | | | | | |діяльності вищих | | | | | | |навчальних закладів на | | | | | | |основі методики, яка | | | | | | |стимулює підвищення | | | | | | |якості | | | | | | |конкурентоспроможності | | | | | | |вищої освіти, участь | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів в основних | | | | | | |міжнародних рейтингах | | | | | | |найкращих університетів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.6. |Створення у навчальних| 7.6.1. |Розроблення районних, |Д.Табачник |травень | | |закладах середовища, | |міських, регіональних | | | | |що сприяє збереженню | |програм розвитку мережі | | | | |здоров'я | |"Школа сприяння | | | | | | |здоров'ю" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.6.2. |Розроблення та |Д.Табачник |серпень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України щодо умов | | | | | | |проведення конкурсу - | | | | | | |захисту сучасної моделі | | | | | | |навчального закладу | | | | | | |"Школа сприяння | | | | | | |здоров'ю" | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.7. |Широке запровадження | 7.7.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |квітень | | |інформаційно- | |на розгляд Кабінету | | | | |комунікаційних | |Міністрів України | | | | |технологій у | |проекту акта Кабінету | | | | |навчальних закладах | |Міністрів України про | | | | | | |Державну цільову | | | | | | |програму впровадження у | | | | | | |навчально-виховний | | | | | | |процес загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | |інформаційно- | | | | | | |комунікаційних | | | | | | |технологій "Сто | | | | | | |відсотків" на період до | | | | | | |2015 року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 7.7.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта про| | | | | | |Державну цільову | | | | | | |програму впровадження у | | | | | | |навчально-виховний | | | | | | |процес загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | |інформаційно- | | | | | | |комунікаційних | | | | | | |технологій "Сто | | | | | | |відсотків" на період до | | | | | | |2015 року | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.8. |Узгодження | 7.8.1. |Розроблення та |Д.Табачник |грудень | | |кваліфікаційних | |затвердження методичних |С.Тігіпко | | | |характеристик, | |рекомендацій щодо | | | | |стандартів і | |формування | | | | |навчальних програм з | |кваліфікаційних | | | | |освітньо- | |характеристик професій | | | | |кваліфікаційними | |працівників (за | | | | |вимогами робочих місць| |робітничими професіями) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 7.9. |Мотивація роботодавців| 7.9.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |липень | | |до участі в підготовці| |на розгляд Кабінету | | | | |навчальних програм, | |Міністрів України | | | | |узгодження з ними | |проекту акта Кабінету | | | | |освітніх і професійних| |Міністрів України про | | | | |стандартів; | |Державну цільову | | | | |переорієнтація | |програму розвитку | | | | |навчальних планів на | |професійно-технічної | | | | |збільшення частини | |освіти на 2011-2015 | | | | |практичного | |роки | | | | |компонента; масштабне |--------+------------------------+----------------+---------------| | |запровадження програм | 7.9.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | |стажування на | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | |виробництві | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про Державну | | | | | | |цільову програму | | | | | | |розвитку професійно- | | | | | | |технічної освіти на | | | | | | |2011-2015 роки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |7.10. |Розподіл у вищих |7.10.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |листопад | | |навчальних закладах | |на розгляд Кабінету | | | | |навчальних програм | |Міністрів України | | | | |академічного та | |проекту акта Кабінету | | | | |практичного профілю, | |Міністрів України щодо | | | | |розвиток професійно- | |порядку розроблення | | | | |орієнтованої вищої | |стандартів вищої освіти | | | | |освіти |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.10.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо порядку | | | | | | |розроблення стандартів | | | | | | |вищої освіти | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення доступності освіти | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.11. |Посилення державної |7.11.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |квітень | | |підтримки розвитку | |на розгляд Кабінету | | | | |мережі дошкільних і | |Міністрів України | | | | |позашкільних закладів | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |Державну цільову | | | | | | |соціальну програму | | | | | | |розвитку дошкільної | | | | | | |освіти на період до 2017| | | | | | |року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.2. |Розроблення та |М.Азаров |червень | | | | |затвердження Кабінетом |Д.Табачник | | | | | |Міністрів України | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |соціальної програми | | | | | | |розвитку дошкільної | | | | | | |освіти на період до 2017| | | | | | |року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.3. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |Державну цільову | | | | | | |програму "Шкільний | | | | | | |автобус" на 2011-2015 | | | | | | |роки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінету Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про Державну | | | | | | |цільову програму | | | | | | |"Шкільний автобус" на | | | | | | |2011-2015 роки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.5. |Розроблення та прийняття|Д.Табачник |червень | | | | |Міністерством освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України нормативно- | | | | | | |правового акта про | | | | | | |затвердження Положення | | | | | | |про консультативний | | | | | | |центр для батьків | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.6. |Розроблення проекту |Д.Табачник |жовтень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про дошкільну | | | | | | |освіту" ( 2628-14 ) | | | | | | |(щодо типів | | | | | | |дошкільних навчальних | | | | | | |закладів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.7. |Внесення на розгляд |М.Азаров |листопад | | | | |Верховної Ради України |Д.Табачник | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |дошкільну освіту" | | | | | | |( 2628-14 ) | | | | | | |(щодо типів дошкільних | | | | | | |навчальних закладів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.8. |Супроводження проекту |Д.Табачник |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про дошкільну | | | | | | |освіту" ( 2628-14 ) | | | | | | |(щодо типів | | | | | | |дошкільних навчальних | | | | | | |закладів) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.9. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |листопад | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 12| | | | | | |березня 2003 року N 305 | | | | | | |( 305-2003-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Положення про дошкільний| | | | | | |навчальний заклад" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.10.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 12 березня | | | | | | |2003 року N 305 | | | | | | |( 305-2003-п ) "Про | | | | | | |затвердження Положення | | | | | | |про дошкільний | | | | | | |навчальний заклад" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.11.11.|Розроблення та |Д.Табачник |грудень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правового акта | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Положення про дошкільний| | | | | | |навчальний заклад | | | | | | |сімейного типу | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |7.12. |Розроблення і |7.12.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |квітень | | |впровадження нових | |на розгляд Кабінету | | | | |підходів до виконання | |Міністрів України | | | | |завдань щодо | |проекту акта Кабінету | | | | |інтеграції в | |Міністрів України про | | | | |суспільство дітей з | |Порядок організації | | | | |особливими освітніми | |інклюзивного та | | | | |потребами | |інтегрованого навчання у| | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладах | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.12.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про Порядок | | | | | | |організації інклюзивного| | | | | | |та інтегрованого | | | | | | |навчання у | | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладах | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.12.3. |Затвердження |Д.Табачник |травень | | | | |Міністерством освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України Положення про | | | | | | |центральну та | | | | | | |республіканську | | | | | | |(Автономної Республіки | | | | | | |Крим), обласні, Київську| | | | | | |та Севастопольську | | | | | | |міські, районні (міські)| | | | | | |психолого-медико- | | | | | | |педагогічні консультації| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.12.4. |Розроблення та |Д.Табачник |серпень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правових актів | | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | | |України щодо навчально- | | | | | | |методичного забезпечення| | | | | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів з | | | | | | |інклюзивним навчанням | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |7.13. |Запровадження |7.13.1. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |квітень | | |профільного навчання у| |на розгляд Кабінету | | | | |загальноосвітніх | |Міністрів України | | | | |навчальних закладах | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |Державну цільову | | | | | | |соціальну програму | | | | | | |підвищення якості | | | | | | |шкільної природничо- | | | | | | |математичної освіти на | | | | | | |період до 2015 року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.13.2. |Забезпечити розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про Державну | | | | | | |цільову соціальну | | | | | | |програму підвищення | | | | | | |якості шкільної | | | | | | |природничо-математичної | | | | | | |освіти на період до 2015| | | | | | |року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.13.3. |Забезпечення видання |Д.Табачник |серпень | | | | |підручників для учнів 11| | | | | | |класу загальноосвітніх | | | | | | |навчальних закладів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |7.14. |Запровадження |7.14.1. |Розробити та внести на |Д.Табачник |листопад | | |Національної рамки | |розгляд Кабінету | | | | |кваліфікацій | |Міністрів України проект| | | | | | |акта Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |Національної рамки | | | | | | |кваліфікацій | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.14.2. |Забезпечити розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |Національної рамки | | | | | | |кваліфікацій | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |7.15. |Створення умов для |7.15.1. |Розробити та внести на |Д.Табачник |листопад | | |безперервності та | |розгляд Кабінету | | | | |доступності освіти | |Міністрів України проект| | | | | | |акта Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо організації| | | | | | |післядипломної освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.15.2. |Забезпечити розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо організації| | | | | | |післядипломної освіти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.15.3. |Розроблення та внесення |Д.Табачник |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |навчання студентів та | | | | | | |стажування аспірантів, | | | | | | |наукових і науково- | | | | | | |педагогічних працівників| | | | | | |у провідних вищих | | | | | | |навчальних закладах та | | | | | | |наукових установах за | | | | | | |кордоном | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |7.15.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Д.Табачник | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо навчання | | | | | | |студентів та стажування | | | | | | |аспірантів, наукових і | | | | | | |науково-педагогічних | | | | | | |працівників у провідних | | | | | | |вищих навчальних | | | | | | |закладах та наукових | | | | | | |установах за кордоном | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Реформа соціальної підтримки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Посилення адресності всіх видів соціальної підтримки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1. |Уніфікація (на | 8.1.1. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |червень | | |принципах адресності | |Закону України про | | | | |та з урахуванням | |внесення змін до Закону | | | | |доходів громадян) | |України "Про державну | | | | |підходів до надання | |допомогу сім'ям з | | | | |всіх видів соціальної | |дітьми" ( 2811-12 ) | | | | |допомоги (за винятком |--------+------------------------+----------------+---------------| | |допомоги при | 8.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | |народженні дитини, | |Верховної Ради України |С.Тігіпко | | | |допомоги при | |проекту Закону України | | | | |усиновленні дитини, | |про внесення змін до | | | | |державної соціальної | |Закону України "Про | | | | |допомоги інвалідам з | |державну допомогу сім'ям| | | | |дитинства та на дітей-| |з дітьми" ( 2811-12 ) | | | | |інвалідів) |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 8.1.3. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |допомогу сім'ям з | | | | | | |дітьми" ( 2811-12 ) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 8.2. |Запровадження методів | 8.2.1. |Розроблення та внесення |С.Тігіпко |травень | | |непрямої оцінки | |на розгляд Кабінету | | | | |доходів громадян, які | |Міністрів України | | | | |претендують на | |проекту акта Кабінету | | | | |одержання соціальної | |Міністрів України щодо | | | | |підтримки | |впровадження методів | | | | | | |непрямої оцінки доходів | | | | | | |громадян для призначення| | | | | | |соціальної допомоги | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 8.2.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |впровадження методів | | | | | | |непрямої оцінки доходів | | | | | | |громадян для призначення| | | | | | |соціальної допомоги | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 8.3. |Урахування рівня | 8.3.1. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |травень | | |доходів під час | |Закону України про | | | | |надання всіх видів | |внесення змін до деяких | | | | |пільг (крім пільг для | |законів України щодо | | | | |осіб, які мають | |посилення адресності | | | | |виняткові заслуги | |надання пільг | | | | |перед Батьківщиною) |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 8.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України | | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |щодо посилення | | | | | | |адресності надання пільг| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 8.3.3. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |посилення адресності | | | | | | |надання пільг у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 8.4. |Використання | 8.4.1. |Розроблення проекту |С.Тігіпко |травень | | |електронної соціальної| |Закону України щодо | | | | |картки як інструмента | |підвищення адресності | | | | |для підвищення | |пільг та соціальної | | | | |адресності пільг та | |допомоги, який | | | | |соціальної допомоги | |передбачає використання | | | | | | |електронної соціальної | | | | | | |картки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 8.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |С.Тігіпко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо підвищення | | | | | | |адресності пільг та | | | | | | |соціальної допомоги, | | | | | | |який передбачає | | | | | | |використання електронної| | | | | | |соціальної картки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 8.4.3. |Супроводження проекту |С.Тігіпко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |підвищення адресності | | | | | | |пільг та соціальної | | | | | | |допомоги, який | | | | | | |передбачає використання | | | | | | |електронної соціальної | | | | | | |картки, у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Дерегуляція та розвиток підприємництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Спрощення дозвільної системи | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.1. |Затвердження на | 9.1.1. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | |законодавчому рівні | |Закону України про | |Закону | | |вичерпного переліку | |перелік документів | | | | |документів дозвільного| |дозвільного характеру у | | | | |характеру та | |сфері господарської | | | | |максимальне скорочення| |діяльності (реєстр. | | | | |його у подальшому | |N 3224) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.2. |Скорочення переліку | 9.2.1 |Розроблення та внесення |А.Клюєв |червень | | |документів, що | |на розгляд Кабінету |керівники | | | |подаються для | |Міністрів України |центральних | | | |одержання дозволів | |проектів актів Кабінету |органів | | | |(подання лише тих | |Міністрів України щодо |виконавчої | | | |документів, що | |скорочення переліку |влади | | | |підтверджують | |документів, які | | | | |здатність суб'єкта | |подаються для одержання | | | | |господарювання | |дозволів | | | | |провадити відповідну |--------+------------------------+----------------+---------------| | |діяльність) | 9.2.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо скорочення | | | | | | |переліку документів, які| | | | | | |подаються для одержання | | | | | | |дозволів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.3. |Усунення численних | 9.3.1. |Проведення аналізу |А.Клюєв |червень | | |дублювань документів, | |процедури видачі |керівники | | | |що подаються для | |документів дозвільного |центральних | | | |одержання дозволів, на| |характеру та в разі |органів | | | |кожному етапі | |потреби розроблення |виконавчої | | | |дозвільної процедури | |проектів актів Кабінету |влади | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |усунення дублювань під | | | | | | |час подання і розгляду | | | | | | |дозвільних документів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.3.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України (у разі потреби)| | | | | | |проектів актів Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |усунення дублювань під | | | | | | |час подання і розгляду | | | | | | |дозвільних документів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.4. |Передача | 9.4.1. |Розроблення проектів |керівники |червень | | |територіальним органам| |законодавчих та інших |центральних | | | |центральних органів | |нормативно-правових |органів | | | |виконавчої влади та | |актів щодо передачі |виконавчої | | | |місцевим державним | |територіальним органам |влади | | | |адміністраціям | |центральних органів | | | | |повноважень з видачі | |виконавчої влади та | | | | |документів дозвільного| |місцевим державним | | | | |характеру | |адміністраціям | | | | | | |повноважень з видачі | | | | | | |документів дозвільного | | | | | | |характеру | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.5. |Посилення | 9.5.1. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | |відповідальності | |Закону України про | |Закону | | |посадових осіб | |внесення змін до деяких | | | | |дозвільних органів за | |законодавчих актів | | | | |порушення вимог | |України щодо посилення | | | | |законодавства з питань| |відповідальності | | | | |видачі документів | |посадових осіб органів | | | | |дозвільного характеру | |державної влади та | | | | | | |органів місцевого | | | | | | |самоврядування (реєстр. | | | | | | |N 7497) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.5.2. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів щодо | | | | | | |вдосконалення дозвільної| | | | | | |системи у сфері | | | | | | |господарської діяльності| | | | | | |та застосування норм | | | | | | |адміністративного права | | | | | | |(реєстр. N 7413-д) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.5.3. |Розроблення проекту |В.Тихонов |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |посилення | | | | | | |відповідальності | | | | | | |посадових осіб та | | | | | | |громадян за негативні | | | | | | |наслідки, спричинені | | | | | | |допущеними порушеннями | | | | | | |будівельних норм та | | | | | | |стандартів у процесі | | | | | | |будівництва відповідних | | | | | | |об'єктів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.5.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про посилення | | | | | | |відповідальності | | | | | | |посадових осіб та | | | | | | |громадян за негативні | | | | | | |наслідки, спричинені | | | | | | |допущеними порушеннями | | | | | | |будівельних норм та | | | | | | |стандартів у процесі | | | | | | |будівництва відповідних | | | | | | |об'єктів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.5.5. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |підвищення | | | | | | |відповідальності | | | | | | |посадових осіб та | | | | | | |громадян за негативні | | | | | | |наслідки, спричинені | | | | | | |допущеними порушеннями | | | | | | |будівельних норм та | | | | | | |стандартів у процесі | | | | | | |будівництва відповідних | | | | | | |об'єктів у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.6. |Спрощення дозвільної | 9.6.1. |Розроблення проекту |В.Тихонов |червень | | |системи у сфері | |Закону України щодо | | | | |містобудування | |скорочення до 60 днів | | | | | | |строку відведення | | | | | | |земельних ділянок для | | | | | | |містобудівних потреб | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.6.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту закону щодо | | | | | | |скорочення до 60 днів | | | | | | |строку відведення | | | | | | |земельних ділянок для | | | | | | |містобудівних потреб | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.6.3. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |скорочення до 60 днів | | | | | | |строку відведення | | | | | | |земельних ділянок для | | | | | | |містобудівних потреб у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.7. |Спрощення порядку | 9.7.1. |Розроблення проекту |О.Лавринович |вересень | | |проведення державної | |Закону України щодо | | | | |реєстрації прав на | |спрощення порядку | | | | |нерухоме майно | |проведення державної | | | | | | |реєстрації прав на | | | | | | |нерухоме майно | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.7.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |О.Лавринович | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо спрощення порядку | | | | | | |проведення державної | | | | | | |реєстрації прав на | | | | | | |нерухоме майно | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.7.3. |Супроводження проекту |О.Лавринович |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |спрощення порядку | | | | | | |проведення державної | | | | | | |реєстрації прав на | | | | | | |нерухоме майно у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ліцензування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.8. |Скорочення строків | 9.8.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |грудень | | |одержання ліцензії, | |Закону України про | | | | |уніфікація принципів | |внесення змін до Закону | | | | |та процедур одержання | |України "Про | | | | |ліцензії, законодавче | |ліцензування певних | | | | |закріплення критеріїв,| |видів господарської | | | | |на підставі яких | |діяльності" ( 1775-14 ) | | | | |ухвалюються рішення |--------+------------------------+----------------+---------------| | |про введення | 9.8.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | |ліцензування певного | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | |виду діяльності | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |ліцензування певних | | | | | | |видів господарської | | | | | | |діяльності" ( 1775-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.8.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |ліцензування певних | | | | | | |видів господарської | | | | | | |діяльності" ( 1775-14 ) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | 9.9. |Узгодження вартості | 9.9.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |травень | | |видачі ліцензій з | |на розгляд Кабінету | | | | |фактичними видатками, | |Міністрів України | | | | |пов'язаними з такою | |проекту постанови | | | | |видачею | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 29 листопада| | | | | | |2000 року N 1755 | | | | | | |( 1755-2000-п ) "Про | | | | | | |строк дії ліцензії на | | | | | | |провадження певних видів| | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності, розміри і | | | | | | |порядок зарахування | | | | | | |плати за її видачу" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | | 9.9.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 29 листопада| | | | | | |2000 року N 1755 | | | | | | |( 1755-2000-п ) "Про | | | | | | |строк дії ліцензії на | | | | | | |провадження певних видів| | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності, розміри і | | | | | | |порядок зарахування | | | | | | |плати за її видачу" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Адміністративні послуги | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.10. |Законодавче |9.10.1. |Розроблення та подання |М.Азаров |квітень | | |забезпечення процедури| |для внесення Президентом|О.Лавринович | | | |надання | |України як невідкладного| | | | |адміністративних | |проекту Закону України | | | | |послуг | |про засади та порядок | | | | | | |надання адміністративних| | | | | | |послуг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.10.2. |Супроводження проекту |О.Лавринович |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |засади та порядок | | | | | | |надання адміністративних| | | | | | |послуг у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.11. |Перегляд затверджених |9.11.1. |Розроблення та внесення |керівники |квітень | | |переліків платних | |на розгляд Кабінету |центральних | | | |послуг з подальшим їх | |Міністрів України |органів | | | |скороченням та | |проектів актів Кабінету |виконавчої | | | |розподілом на | |Міністрів України щодо |влади | | | |адміністративні і | |оптимізації переліків | | | | |господарські послуги | |платних послуг, їх | | | | | | |розподілу на | | | | | | |адміністративні та | | | | | | |господарські, відмови | | | | | | |від надання органами | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | |господарських послуг, | | | | | | |які можуть бути надані | | | | | | |суб'єктами | | | | | | |господарювання | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.11.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |керівники | | | | | |України проектів актів |центральних | | | | | |Кабінету Міністрів |органів | | | | | |України щодо оптимізації|виконавчої | | | | | |переліків платних |влади | | | | | |послуг, їх розподілу на | | | | | | |адміністративні та | | | | | | |господарські, відмови | | | | | | |від надання органами | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | |господарських послуг, | | | | | | |які можуть бути надані | | | | | | |суб'єктами | | | | | | |господарювання | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.11.3. |Забезпечення внесення |М.Азаров |квітень | | | | |змін до законодавства |А.Могильов | | | | | |щодо скасування вимоги | | | | | | |стосовно обов'язкової | | | | | | |наявності у водія | | | | | | |транспортного засобу | | | | | | |інших документів, які | | | | | | |підтверджують право | | | | | | |керування чи | | | | | | |користування | | | | | | |транспортним засобом, | | | | | | |крім посвідчення водія | | | | | | |та реєстраційного | | | | | | |документа на | | | | | | |транспортний засіб | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.11.4. |Розроблення та подання |М.Азаров |квітень | | | | |для внесення Президентом|А.Могильов | | | | | |України як невідкладного| | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про спрощення порядку | | | | | | |проходження технічного | | | | | | |огляду транспортних | | | | | | |засобів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.12. |Створення єдиної |9.12.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |квітень | | |електронної бази даних| |на розгляд Кабінету | | | | |адміністративних | |Міністрів України | | | | |(державних) послуг | |проекту постанови | | | | |органів виконавчої | |Кабінету Міністрів | | | | |влади та органів | |України про внесення | | | | |місцевого | |змін до постанови | | | | |самоврядування | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 27 травня | | | | | | |2009 року N 532 | | | | | | |( 532-2009-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Положення про Реєстр | | | | | | |адміністративних послуг"| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.12.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 27| | | | | | |травня 2009 року N 532 | | | | | | |( 532-2009-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Положення про Реєстр | | | | | | |адміністративних послуг"| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.12.3. |Розроблення та прийняття|А.Клюєв |травень | | | | |нормативно-правового | | | | | | |акта щодо порядку | | | | | | |внесення інформації до | | | | | | |Реєстру адміністративних| | | | | | |послуг | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Започаткування бізнесу і "вихід з бізнесу" | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.13. |Урегулювання питання |9.13.1. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | |про акредитацію | |Закону України про | |Закону | | |представництв і філій | |внесення змін до деяких | | | | |іноземних підприємств | |законодавчих актів | | | | |за заявним принципом | |України щодо акредитації| | | | | | |на території України | | | | | | |відокремлених | | | | | | |підрозділів іноземних | | | | | | |юридичних осіб (реєстр. | | | | | | |N 5148) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.14. |Спрощення процедури |9.14.1. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | |відкриття бізнесу | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо | | | | | | |запровадження принципу | | | | | | |державної реєстрації | | | | | | |юридичних осіб на | | | | | | |підставі модельного | | | | | | |статуту (реєстр. N 8146)| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.14.2. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо спрощення | | | | | | |процедури започаткування| | | | | | |підприємництва (реєстр. | | | | | | |N 8294) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.14.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України (щодо скасування| | | | | | |свідоцтва про державну | | | | | | |реєстрацію юридичної | | | | | | |особи та фізичної | | | | | | |особи - підприємця) | | | | | | |(реєстр. N 7516) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.14.4. |Доопрацювання проекту |А.Клюєв |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України (щодо | | | | | | |запровадження принципу | | | | | | |здійснення господарської| | | | | | |діяльності суб'єктами | | | | | | |приватного права без | | | | | | |печаток) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.14.5. |Внесення на розгляд |А.Клюєв |квітень | | | | |Верховної Ради України | | | | | | |доопрацьованого проекту | | | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України (щодо | | | | | | |запровадження принципу | | | | | | |здійснення господарської| | | | | | |діяльності суб'єктами | | | | | | |приватного права без | | | | | | |печаток) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.14.6. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України (щодо | | | | | | |запровадження принципу | | | | | | |здійснення господарської| | | | | | |діяльності суб'єктами | | | | | | |приватного права без | | | | | | |печаток) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.15. |Спрощення процедури |9.15.1. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | |добровільного | |Закону України про | |Закону | | |припинення | |внесення змін до деяких | | | | |господарської | |законодавчих актів | | | | |діяльності юридичної | |України (щодо спрощення | | | | |особи та фізичної | |процедури припинення | | | | |особи - підприємця | |юридичних осіб та | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | |підприємців) (реєстр. | | | | | | |N 8295) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.16. |Скорочення строків |9.16.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |квітень | | |процедури банкрутства,| |Закону України про | | | | |забезпечення | |відновлення | | | | |паритетності захисту | |платоспроможності | | | | |інтересів боржників і | |боржника або визнання | | | | |кредиторів, | |його банкрутом (нова | | | | |запровадження дієвого | |редакція) | | | | |механізму відновлення |--------+------------------------+----------------+---------------| | |платоспроможності |9.16.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | |боржника та | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | |запобігання | |проекту Закону України | | | | |маніпуляціям з майном | |про відновлення | | | | | | |платоспроможності | | | | | | |боржника або визнання | | | | | | |його банкрутом (нова | | | | | | |редакція) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.16.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |відновлення | | | | | | |платоспроможності | | | | | | |боржника або визнання | | | | | | |його банкрутом (нова | | | | | | |редакція) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Державний нагляд (контроль) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.17. |Завершення роботи щодо|9.17.1. |Розроблення та внесення |М.Азаров |квітень | | |впровадження критеріїв| |на розгляд Кабінету |А.Клюєв | | | |оцінювання ступеня | |Міністрів України |керівники | | | |ризику від провадження| |проектів актів Кабінету |центральних | | | |суб'єктами | |Міністрів України щодо |органів | | | |господарської | |затвердження критеріїв, |виконавчої | | | |діяльності певних | |за якими оцінюється |влади | | | |видів діяльності та | |ступінь ризику від | | | | |встановлення | |провадження суб'єктами | | | | |періодичності | |господарської діяльності| | | | |здійснення планових | |певних видів діяльності | | | | |заходів державного |--------+------------------------+----------------+---------------| | |нагляду (контролю) |9.17.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проектів актів | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження критеріїв, | | | | | | |за якими оцінюється | | | | | | |ступінь ризику від | | | | | | |провадження суб'єктами | | | | | | |господарської діяльності| | | | | | |певних видів діяльності | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.18. |Зміна підходів до | 9.18.1 |Затвердження |А.Клюєв |травень | | |здійснення державного | |уніфікованої форми актів|керівники | | | |нагляду з прямого | |та переліків питань для |центральних | | | |контролю до | |здійснення заходів |органів | | | |профілактики та | |державного нагляду |виконавчої | | | |запобігання порушенням| |(контролю) у сфері |влади | | | |вимог законодавства; | |господарської діяльності| | | | |визначення переліку | | | | | | |питань для вжиття | | | | | | |планових заходів щодо | | | | | | |нагляду (контролю) | | | | | | |залежно від ступеня | | | | | | |ризику | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.19. |Запровадження |9.19.1. |Розроблення проектів |А.Клюєв |липень | | |відповідальності | |законодавчих актів щодо | | | | |посадових осіб органів| |встановлення | | | | |державного нагляду | |відповідальності | | | | |(контролю) за збитки, | |посадових осіб органів | | | | |завдані суб'єкту | |державного нагляду | | | | |господарювання | |(контролю) за | | | | |внаслідок | |недотримання ними | | | | |неправомірних дій і | |процедури здійснення | | | | |недотримання процедури| |державного нагляду | | | | |здійснення державного | |(контролю) та за збитки,| | | | |нагляду (контролю) | |завдані суб'єкту | | | | | | |господарювання внаслідок| | | | | | |неправомірних дій під | | | | | | |час здійснення | | | | | | |державного нагляду | | | | | | |(контролю) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.20. |Забезпечення |9.20.1. |Забезпечення розміщення |А.Клюєв |квітень | | |відкритого доступу до | |на офіційному веб-сайті | | | | |національних | |в мережі Інтернет | | | | |стандартів | |центрального органу | | | | | | |виконавчої влади з | | | | | | |питань стандартизації | | | | | | |національних стандартів,| | | | | | |які в разі | | | | | | |добровільного їх | | | | | | |застосування є доказом | | | | | | |відповідності продукції | | | | | | |вимогам технічних | | | | | | |регламентів | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні та фітосанітарні норми) | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.21. |Приведення системи |9.21.1. |Розроблення проекту |І.Ємець |квітень | | |санітарних та | |Закону України про | | | | |фітосанітарних | |внесення змін до Закону | | | | |стандартів у | |України "Про безпечність| | | | |відповідність із | |та якість харчових | | | | |законодавством | |продуктів" ( 771/97-ВР )| | | | |Європейського Союзу |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |безпечність та якість | | | | | | |харчових продуктів" | | | | | | |( 771/97-ВР ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.3. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про безпечність| | | | | | |та якість харчових | | | | | | |продуктів" ( 771/97-ВР )| | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.4. |Розроблення та внесення |І.Ємець |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про виконання | | | | | | |зобов'язань перед СОТ, | | | | | | |що визначені пунктом | | | | | | |327 Звіту робочої групи | | | | | | |з питань вступу України | | | | | | |до СОТ ( 981_c62 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |виконання зобов'язань | | | | | | |перед СОТ, що визначені | | | | | | |пунктом 327 Звіту | | | | | | |робочої групи з питань | | | | | | |вступу України до СОТ | | | | | | |( 981_c62 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.6. |Затвердження уточненого |І.Ємець |квітень | | | | |переліку об'єктів | | | | | | |державної санітарно- | | | | | | |епідеміологічної | | | | | | |експертизи (з метою його| | | | | | |приведення у | | | | | | |відповідність із | | | | | | |Регламентом ЄвроПарламен| | | | | | |ту та Ради ЄС від | | | | | | |27 січня 1997 р.N 258/97| | | | | | |( 994_b37 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.7. |Затвердження санітарних |І.Ємець |квітень | | | | |правил і норм щодо | | | | | | |застосування | | | | | | |ароматизаторів, у тому | | | | | | |числі переліку | | | | | | |ароматизаторів, | | | | | | |дозволених до | | | | | | |використання в харчових | | | | | | |продуктах | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.8. |Розроблення та внесення |І.Ємець |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |стосовно формування | | | | | | |мережі наукових установ,| | | | | | |що проводитимуть оцінку | | | | | | |ризику для харчової | | | | | | |продукції | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.9. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України стосовно | | | | | | |формування мережі | | | | | | |наукових установ, що | | | | | | |проводитимуть оцінку | | | | | | |ризику для харчової | | | | | | |продукції | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.10.|Розроблення проекту |І.Ємець |жовтень | | | | |Закону України про | | | | | | |загальні вимоги до | | | | | | |предметів та матеріалів,| | | | | | |що контактують з | | | | | | |харчовими продуктами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.11.|Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про загальні вимоги до | | | | | | |предметів та матеріалів,| | | | | | |що контактують з | | | | | | |харчовими продуктами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.21.12.|Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |загальні вимоги до | | | | | | |предметів та матеріалів,| | | | | | |що контактують з | | | | | | |харчовими продуктами, у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.22. |Скасування вимог щодо |9.22.1. |Розроблення проекту |І.Ємець |червень | | |одержання виробниками | |Закону України про | | | | |харчових продуктів | |внесення змін до деяких | | | | |погоджень, | |законів України | | | | |сертифікатів, | |(стосовно гармонізації | | | | |висновків та інших | |національного | | | | |документів, що не | |законодавства із | | | | |застосовуються в | |законодавством ЄС у | | | | |законодавстві | |частині визначення | | | | |Європейського Союзу. | |переліку дозвільних | | | | | | |документів, | | | | | | |сертифікатів, | | | | | | |погоджень, що повинні | | | | | | |одержувати виробники | | | | | | |харчових продуктів) | | | | |----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| | |Максимальне скорочення|9.22.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | |часу видачі документів| |Верховної Ради України |І.Ємець | | | |виробниками харчових | |проекту Закону України | | | | |продуктів | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |(стосовно гармонізації | | | | | | |національного | | | | | | |законодавства із | | | | | | |законодавством ЄС у | | | | | | |частині визначення | | | | | | |переліку дозвільних | | | | | | |документів, | | | | | | |сертифікатів, | | | | | | |погоджень, що повинні | | | | | | |одержувати виробники | | | | | | |харчових продуктів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.22.3. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України | | | | | | |(стосовно гармонізації | | | | | | |національного | | | | | | |законодавства із | | | | | | |законодавством ЄС у | | | | | | |частині визначення | | | | | | |переліку дозвільних | | | | | | |документів, | | | | | | |сертифікатів, | | | | | | |погоджень, що повинні | | | | | | |одержувати виробники | | | | | | |харчових продуктів) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.23. |Забезпечення |9.23.1. |Розроблення та внесення |І.Ємець |травень | | |прозорості роботи | |на розгляд Кабінету | | | | |уповноважених органів | |Міністрів України | | | | |за рахунок | |проекту акта Кабінету | | | | |обов'язкового | |Міністрів України щодо | | | | |планування заходів | |розроблення | | | | |контролю і нагляду на | |національного | | | | |основі критеріїв, за | |довгострокового плану | | | | |якими можна перевірити| |здійснення контролю за | | | | |результативність та | |якістю харчових | | | | |ефективність їх роботи| |продуктів, | | | | | | |гармонізованого з | | | | | | |положеннями Регламенту | | | | | | |Європейського Парламенту| | | | | | |та Ради ЄС від 29 квітня| | | | | | |2004 року N 882/2004 | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.23.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо розроблення| | | | | | |національного | | | | | | |довгострокового плану | | | | | | |здійснення контролю за | | | | | | |якістю харчових | | | | | | |продуктів, | | | | | | |гармонізованого з | | | | | | |положеннями Регламенту | | | | | | |Європейського Парламенту| | | | | | |та Ради ЄС від 29 квітня| | | | | | |2004 року N 882/2004 | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.23.3. |Розроблення проекту |І.Ємець |жовтень | | | | |Закону України щодо | | | | | | |здійснення контролю за | | | | | | |виконанням вимог до | | | | | | |якості харчових | | | | | | |продуктів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.23.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо здійснення контролю| | | | | | |за виконанням вимог до | | | | | | |якості харчових | | | | | | |продуктів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.23.5. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |здійснення контролю за | | | | | | |виконанням вимог до | | | | | | |якості харчових | | | | | | |продуктів у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.24. |Зменшення кількості |9.24.1. |Розроблення та внесення |І.Ємець |травень | | |відомчих лабораторій | |на розгляд Кабінету | | | | |до мінімально | |Міністрів України | | | | |прийнятного рівня, | |проекту акта Кабінету | | | | |забезпечення їх | |Міністрів України щодо | | | | |технічного оснащення | |заходів з оптимізації | | | | | | |мережі державних | | | | | | |лабораторій, які | | | | | | |здійснюють випробування | | | | | | |для цілей державного | | | | | | |контролю (нагляду), з | | | | | | |метою зменшення | | | | | | |кількості лабораторій та| | | | | | |підвищення достовірності| | | | | | |результатів вимірювань | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.24.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |І.Ємець | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо заходів з | | | | | | |оптимізації мережі | | | | | | |державних лабораторій, | | | | | | |які здійснюють | | | | | | |випробування для цілей | | | | | | |державного контролю | | | | | | |(нагляду), з метою | | | | | | |зменшення кількості | | | | | | |лабораторій та | | | | | | |підвищення достовірності| | | | | | |результатів вимірювань | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.25. |Удосконалення |9.25.1. |Розроблення проекту |І.Ємець |червень | | |законодавства щодо | |Закону України про | | | | |маркування продукції | |інформування споживачів | | | | |та приведення його у | |стосовно властивостей | | | | |відповідність із | |харчових продуктів | | | | |законодавством |--------+------------------------+----------------+---------------| | |Європейського Союзу |9.25.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |І.Ємець | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про інформування | | | | | | |споживачів стосовно | | | | | | |властивостей харчових | | | | | | |продуктів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.25.3. |Супроводження проекту |І.Ємець |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |інформування споживачів | | | | | | |стосовно властивостей | | | | | | |харчових продуктів у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Технічне регулювання | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.26. |Розподіл функцій |9.26.1. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | |стандартизації, | |Закону України про | |Закону | | |контролю | |відповідальність за | | | | |відповідності та | |шкоду, завдану внаслідок| | | | |ринкового нагляду між | |дефекту в продукції | | | | |різними органами з | |(реєстр. N 7408) у | | | | |метою уникнення | |комітетах Верховної Ради| | | | |конфлікту інтересів | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.27. |Перехід від державного|9.27.1. |Розроблення та |А.Клюєв |липень | | |контролю за | |затвердження нормативно-|С.Орєхов | | | |виробництвом продукції| |правового акта щодо | | | | |до системи державного | |плану заходів із | | | | |ринкового контролю за | |запровадження системи | | | | |безпекою продукції на | |державного ринкового | | | | |продовольчому ринку | |контролю за безпекою | | | | | | |продукції на | | | | | | |продовольчому ринку | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.28. |Скасування реєстрації |9.28.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |травень | | |виробниками | |Закону України про | | | | |(постачальниками) | |внесення змін до деяких | | | | |продукції декларацій | |законів України щодо | | | | |про відповідність | |скасування реєстрації | | | | |продукції в | |декларацій виробника про| | | | |центральному органі | |відповідність продукції | | | | |виконавчої влади з |--------+------------------------+----------------+---------------| | |питань технічного |9.28.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | |регулювання | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |щодо скасування | | | | | | |реєстрації декларацій | | | | | | |виробника про | | | | | | |відповідність продукції | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.28.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |скасування реєстрації | | | | | | |декларацій виробника про| | | | | | |відповідність продукції | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.29. |Перехід до принципу |9.29.1. |Розроблення та |А.Клюєв |квітень | | |добровільного | |затвердження нормативно-|С.Орєхов | | | |застосування | |правового акта | | | | |національних | |Міністерства | | | | |стандартів, за | |економічного розвитку і | | | | |винятком тих, на які є| |торгівлі України щодо | | | | |посилання в технічних | |плану заходів з | | | | |регламентах | |модернізації | | | | | | |випробувальних та | | | | | | |метрологічних | | | | | | |лабораторій на | | | | | | |2011-2013 роки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.29.2. |Розроблення проекту |С.Орєхов |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |метрологію та | | | | | | |метрологічну діяльність | | | | | | |(нова редакція) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.23.3. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |С.Орєхов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про метрологію та | | | | | | |метрологічну діяльність | | | | | | |(нова редакція) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.29.4. |Супроводження проекту |С.Орєхов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |метрологію та | | | | | | |метрологічну діяльність | | | | | | |(нова редакція) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.29.5. |Розроблення проекту |А.Клюєв |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про акредитацію| | | | | | |органів з оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 2407-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.29.6. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |акредитацію органів з | | | | | | |оцінки відповідності" | | | | | | |( 2407-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.29.7. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про акредитацію| | | | | | |органів з оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 2407-14 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.30. |Утворення |9.30.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |квітень | | |національного органу | |на розгляд Кабінету |С.Орєхов | | | |стандартизації | |Міністрів України | | | | |відповідно до | |проекту нормативно- | | | | |принципів, що | |правового акта щодо | | | | |застосовуються в | |утворення національного | | | | |Європейському Союзі | |органу стандартизації | | | | | | |відповідно до принципів,| | | | | | |що застосовуються в | | | | | | |Європейському Союзі | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.30.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту |С.Орєхов | | | | | |нормативно-правового | | | | | | |акта щодо утворення | | | | | | |національного органу | | | | | | |стандартизації | | | | | | |відповідно до принципів,| | | | | | |що застосовуються в | | | | | | |Європейському Союзі | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.31. |Опрацювання концепції |9.31.1. |Розроблення та прийняття|А.Клюєв |вересень | | |впровадження | |концепції впровадження | | | | |стандартів | |стандартів Європейського| | | | |Європейського Союзу за| |Союзу за методом | | | | |методом "обкладинки" | |"обкладинки" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Реформування митних процедур | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.32. |Створення якісної |9.32.1. |Затвердження нормативно-|Ф.Ярошенко |квітень | | |системи управління | |правового акта щодо |І.Калєтнік | | | |ризиками та перевірки | |порядку застосування | | | | |після митного | |автоматизованої системи | | | | |оформлення | |аналізу та управління | | | | | | |ризиками під час митного| | | | | | |контролю та митного | | | | | | |оформлення товарів із | | | | | | |застосуванням вантажної | | | | | | |митної декларації | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.32.2. |Супроводження проекту |І.Калєтнік |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Митного| | | | | | |кодексу України та інших| | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |(реєстр. N 8130-1) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.32.3. |Розроблення та |Ф.Ярошенко |квітень | | | | |затвердження нормативно-|І.Калєтнік | | | | | |правового акта щодо | | | | | | |внесення змін до Порядку| | | | | | |заповнення рішення про | | | | | | |визначення митної | | | | | | |вартості товарів | | | | | | |( z0534-09 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.32.4. |Розроблення та |Ф.Ярошенко |квітень | | | | |затвердження нормативно-|І.Калєтнік | | | | | |правового акта щодо | | | | | | |внесення змін до Порядку| | | | | | |оформлення результатів | | | | | | |проведення митними | | | | | | |органами на | | | | | | |підприємствах перевірок | | | | | | |системи звітності та | | | | | | |обліку товарів і | | | | | | |транспортних засобів, що| | | | | | |переміщуються через | | | | | | |митний кордон України | | | | | | |( z0653-06 ) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Залучення інвестицій і сприяння розвитку підприємництва | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.33. |Розширення і підтримка|9.33.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |травень | | |діяльності мережі | |Закону України про | | | | |бізнес-центрів, | |розвиток та підтримку | | | | |бізнес-інкубаторів, | |малого та середнього | | | | |інноваційних центрів, | |підприємництва в Україні| | | | |технопарків та інших |--------+------------------------+----------------+---------------| | |об'єктів |9.33.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | |інфраструктури | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | |підтримки | |проекту Закону України | | | | |підприємництва | |про розвиток та | | | | | | |підтримку малого та | | | | | | |середнього | | | | | | |підприємництва в Україні| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.33.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |розвиток та підтримку | | | | | | |малого та середнього | | | | | | |підприємництва в Україні| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.33.4. |Розроблення проекту |А.Клюєв |травень | | | | |Закону України про | | | | | | |ремісничу діяльність | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.33.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про ремісничу діяльність| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.33.6. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |ремісничу діяльність у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.34. |Забезпечення |9.34.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |травень | | |ефективності та | |на розгляд Кабінету | | | | |прозорості | |Міністрів України | | | | |функціонування | |проекту акта Кабінету | | | | |механізму державно- | |Міністрів України про | | | | |приватного партнерства| |затвердження порядку | | | | | | |проведення аналізу | | | | | | |ефективності державно- | | | | | | |приватного партнерства | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.34.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |порядку проведення | | | | | | |аналізу ефективності | | | | | | |державно-приватного | | | | | | |партнерства | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.34.3. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |проведення конкурсу з | | | | | | |визначення приватного | | | | | | |партнера для здійснення | | | | | | |державно-приватного | | | | | | |партнерства щодо | | | | | | |об'єктів державної, | | | | | | |комунальної власності | | | | | | |або тих, що належать | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | |Крим | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.34.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Порядку проведення | | | | | | |конкурсу з визначення | | | | | | |приватного партнера для | | | | | | |здійснення державно- | | | | | | |приватного партнерства | | | | | | |щодо об'єктів державної,| | | | | | |комунальної власності | | | | | | |або тих, що належать | | | | | | |Автономній Республіці | | | | | | |Крим | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |9.35. |Створення умов для |9.35.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |липень | | |розвитку | |Закону України про | | | | |саморегулівних | |саморегулівні | | | | |організацій і | |організації | | | | |поступової передачі їм|--------+------------------------+----------------+---------------| | |частини функцій |9.35.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | |державного регулювання| |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | |та контролю | |проекту Закону України | | | | | | |про саморегулівні | | | | | | |організації | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |9.35.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |саморегулівні | | | | | | |організації у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Приватизація і управління державною власністю | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Оптимізація структури державного сектору та завершення приватизації як широкомасштабного | | соціально-економічного проекту | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.1. |Законодавче |10.1.1. |Розроблення проекту |Д.Колесніков |травень | | |закріплення оновленого| |Закону України про |О.Рябченко | | | |переліку підприємств, | |внесення змін до деяких | | | | |що не підлягають | |законів України з питань| | | | |приватизації | |приватизації (щодо | | | | | | |скорочення переліку | | | | | | |об'єктів державної | | | | | | |власності, що не | | | | | | |підлягають приватизації)| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |Д.Колесніков | | | | | |проекту Закону України |О.Рябченко | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України з| | | | | | |питань приватизації | | | | | | |(щодо скорочення | | | | | | |переліку об'єктів | | | | | | |державної власності, що | | | | | | |не підлягають | | | | | | |приватизації) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.1.3. |Супроводження проекту |Д.Колесніков |до прийняття | | | | |Закону України про |О.Рябченко |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України з питань| | | | | | |приватизації (щодо | | | | | | |скорочення переліку | | | | | | |об'єктів державної | | | | | | |власності, що не | | | | | | |підлягають приватизації)| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.1.4. |Розроблення проектів |О.Рябченко |квітень | | | | |законів України про | | | | | | |Державну програму | | | | | | |приватизації та про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України з питань| | | | | | |приватизації | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.1.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |О.Рябченко | | | | | |проектів законів України| | | | | | |про Державну програму | | | | | | |приватизації та про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України з питань| | | | | | |приватизації | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.1.6. |Супроводження проектів |О.Рябченко |до прийняття | | | | |законів України про | |Закону | | | | |Державну програму | | | | | | |приватизації та про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України з питань| | | | | | |приватизації у комітетах| | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.1.7. |Розроблення проектів |О.Рябченко |у тримісячний | | | | |нормативно-правових | |строк після | | | | |актів, передбачених | |прийняття | | | | |законами України про | |законів | | | | |Державну програму | | | | | | |приватизації та про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України з питань| | | | | | |приватизації | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності управління державним майном | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.2. |Розроблення та |10.2.1. |Розроблення проекту |О.Рябченко |травень | | |прийняття Закону | |Закону України про Фонд | | | | |України "Про Фонд | |державного майна України| | | | |державного майна | |з урахуванням | | | | |України" | |необхідності розподілу | | | | | | |функцій управління | | | | | | |державною власністю та | | | | | | |приватизації | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |О.Рябченко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про Фонд державного | | | | | | |майна України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.2.3. |Супроводження проекту |О.Рябченко |до прийняття | | | | |Закону України про Фонд | |Закону | | | | |державного майна України| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |10.3. |Оптимізація управління|10.3.1. |Розроблення проекту |Д.Колесніков |травень | | |об'єктами державної | |Закону України про | | | | |власності | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про управління | | | | | | |об'єктами державної | | | | | | |власності" ( 185-16 ) | | | | | | |щодо повноважень | | | | | | |Державного | | | | | | |агентства України з | | | | | | |управління державними | | | | | | |корпоративними правами | | | | | | |та майном | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Д.Колесніков | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |управління об'єктами | | | | | | |державної власності" | | | | | | |( 185-16 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |10.3.3. |Супроводження проекту |Д.Колесніков |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про управління | | | | | | |об'єктами державної | | | | | | |власності" | | | | | | |( 185-16 ) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної | | економіки | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |11.1. |Стимулювання |11.1.1. |Розроблення проектів |В.Семиноженко |грудень | | |фундаментальних і | |нормативно-правових |Д.Табачник | | | |прикладних наукових | |актів щодо інтеграції | | | | |досліджень | |вітчизняної науки в | | | | | | |міжнародне наукове | | | | | | |середовище | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.1.2. |Розроблення проектів |В.Семиноженко |травень | | | | |нормативно-правових | | | | | | |актів щодо затвердження | | | | | | |плану заходів із | | | | | | |залучення молодих учених| | | | | | |до роботи в наукових | | | | | | |установах та вищих | | | | | | |навчальних закладах | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.1.3. |Розроблення та внесення |В.Семиноженко |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |методики оптимізації | | | | | | |(атестації) бюджетних | | | | | | |наукових установ | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.1.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Семиноженко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо методики | | | | | | |оптимізації (атестації) | | | | | | |бюджетних наукових | | | | | | |установ | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.1.5. |Розроблення та внесення |В.Семиноженко |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |плану проведення | | | | | | |оптимізації (атестації) | | | | | | |бюджетних наукових | | | | | | |установ | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.1.6. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Семиноженко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо плану | | | | | | |проведення оптимізації | | | | | | |(атестації) бюджетних | | | | | | |наукових установ | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.1.7. |Розроблення проектів |В.Семиноженко |вересень | | | | |нормативно-правових | | | | | | |актів щодо вдосконалення| | | | | | |системи фінансування | | | | | | |науково-технічних | | | | | | |досліджень та щодо | | | | | | |створення Інституту | | | | | | |науково-технічної та | | | | | | |інноваційної експертизи | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |11.2. |Розвиток інноваційної |11.2.1. |Розроблення проекту |В.Семиноженко |квітень | | |інфраструктури | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | |бюджет України на 2011 | | | | | | |рік" ( 2857-17 ) | | | | | | |щодо фінансування | | | | | | |заходів Державної | | | | | | |цільової економічної | | | | | | |програми "Створення в | | | | | | |Україні інноваційної | | | | | | |інфраструктури на | | | | | | |2009-2013 роки", | | | | | | |затвердженої | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 14| | | | | | |травня 2008 року N 447 | | | | | | |( 447-2008-п ) | | | | | | |(стосовно створення | | | | | | |державного та | | | | | | |регіональних центрів | | | | | | |трансферу технологій, | | | | | | |регіональних центрів | | | | | | |науки, інновацій та | | | | | | |інформатизації, | | | | | | |інноваційних бізнес- | | | | | | |інкубаторів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |В.Семиноженко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |Державний бюджет України| | | | | | |на 2011 рік" ( 2857-17 )| | | | | | |щодо фінансування | | | | | | |заходів | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |економічної програми | | | | | | |"Створення в Україні | | | | | | |інноваційної | | | | | | |інфраструктури на | | | | | | |2009-2013 роки", | | | | | | |затвердженої | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 14| | | | | | |травня 2008 року N 447 | | | | | | |( 447-2008-п ) | | | | | | |(стосовно створення | | | | | | |державного та | | | | | | |регіональних центрів | | | | | | |трансферу технологій, | | | | | | |регіональних центрів | | | | | | |науки, інновацій та | | | | | | |інформатизації, | | | | | | |інноваційних бізнес- | | | | | | |інкубаторів) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.2.3. |Супроводження проекту |В.Семиноженко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | |бюджет України на 2011 | | | | | | |рік" ( 2857-17 ) | | | | | | |щодо фінансування | | | | | | |заходів Державної | | | | | | |цільової економічної | | | | | | |програми "Створення в | | | | | | |Україні інноваційної | | | | | | |інфраструктури на | | | | | | |2009-2013 роки", | | | | | | |затвердженої | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 14| | | | | | |травня 2008 року N 447 | | | | | | |( 447-2008-п ) | | | | | | |(стосовно створення | | | | | | |державного та | | | | | | |регіональних центрів | | | | | | |трансферу технологій, | | | | | | |регіональних центрів | | | | | | |науки, інновацій та | | | | | | |інформатизації, | | | | | | |інноваційних бізнес- | | | | | | |інкубаторів) у комітетах| | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.2.4. |Розроблення та внесення |В.Семиноженко |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |створення фонду | | | | | | |підтримки патентування | | | | | | |перспективних науково- | | | | | | |технічних розробок за | | | | | | |кордоном | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.2.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Семиноженко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо створення | | | | | | |фонду підтримки | | | | | | |патентування | | | | | | |перспективних науково- | | | | | | |технічних розробок за | | | | | | |кордоном | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Забезпечення розбудови інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого | | і спрямованого на розвиток | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |11.3. |Реалізація Концепції |11.3.1. |Побудова основних |В.Семиноженко |протягом року | | |розвитку електронного | |системоутворюючих | | | | |урядування в Україні | |елементів системи | | | | |( 2250-2010-р ) | |"Електронний Уряд" | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |11.4. |Задоволення потреб |11.4.1. |Розроблення та внесення |В.Семиноженко |травень | | |громадян України, | |на розгляд Кабінету | | | | |органів влади, | |Міністрів України | | | | |підприємств, установ | |проекту акта Кабінету | | | | |та організацій у | |Міністрів України про | | | | |доступі до | |затвердження Державної | | | | |бібліотечних і | |цільової національно- | | | | |архівних фондів | |культурної програми | | | | | | |створення єдиної | | | | | | |інформаційної | | | | | | |бібліотечної системи | | | | | | |"Бібліотека-XXI" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |11.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Семиноженко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Державної цільової | | | | | | |національно-культурної | | | | | | |програми створення | | | | | | |єдиної інформаційної | | | | | | |бібліотечної системи | | | | | | |"Бібліотека-XXI" | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |11.5. |Створення та |11.5.1. |Забезпечення приймання |В.Семиноженко |протягом року | | |забезпечення | |звітності, |Ф.Ярошенко | | | |функціонування | |обов'язковість подання | | | | |автоматизованої | |якої встановлено | | | | |системи "Єдине вікно | |законодавством, в | | | | |подання електронної | |електронному вигляді | | | | |звітності" | |міністерствами, іншими | | | | | | |центральними органами | | | | | | |виконавчої влади та | | | | | | |фондами | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | |державного соціального | | | | | | |страхування | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. Міжнародна інтеграція та співробітництво | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Побудова ефективної системи прийняття рішень у зовнішньоекономічній сфері | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |12.1. |Утворення постійно |12.1.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |квітень | | |діючої | |на розгляд Кабінету | | | | |зовнішньоекономічної | |Міністрів України | | | | |ради як органу | |проекту акта Кабінету | | | | |системної координації | |Міністрів України щодо | | | | |міжнародного | |утворення | | | | |економічного | |зовнішньоекономічної | | | | |співробітництва | |ради при Кабінеті | | | | | | |Міністрів України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо утворення | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | |ради при Кабінеті | | | | | | |Міністрів України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |12.2. |Запровадження |12.2.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |вересень | | |стратегії залучення, | |на розгляд Кабінету | | | | |використання та | |Міністрів України | | | | |моніторингу | |проекту акта Кабінету | | | | |міжнародної технічної | |Міністрів України щодо | | | | |та фінансової допомоги| |схвалення Концепції | | | | | | |планування, залучення, | | | | | | |ефективного | | | | | | |використання та | | | | | | |моніторингу міжнародної | | | | | | |технічної та фінансової | | | | | | |допомоги | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.2.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |жовтень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо схвалення | | | | | | |Концепції планування, | | | | | | |залучення, ефективного | | | | | | |використання та | | | | | | |моніторингу міжнародної | | | | | | |технічної і фінансової | | | | | | |допомоги | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Створення зони вільної торгівлі і запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |12.3. |Вжиття заходів, |12.3.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |квітень | | |необхідних у | |на розгляд Кабінету | | | | |контексті створення | |Міністрів України | | | | |зони вільної торгівлі | |проекту акта Кабінету | | | | |з Європейським Союзом | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження плану | | | | | | |заходів щодо збільшення | | | | | | |переваг та мінімізації | | | | | | |негативних наслідків | | | | | | |створення зони вільної | | | | | | |торгівлі з Європейським | | | | | | |Союзом для національної | | | | | | |економіки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.3.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |плану заходів щодо | | | | | | |збільшення переваг та | | | | | | |мінімізації негативних | | | | | | |наслідків створення зони| | | | | | |вільної торгівлі з | | | | | | |Європейським Союзом для | | | | | | |національної економіки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.3.3. |Завершення переговорного|А.Клюєв |протягом року | | | | |процесу щодо створення | | | | | | |зони вільної торгівлі | | | | | | |між Україною та | | | | | | |Європейським Союзом | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |12.4. |Здійснення комплексу |12.4.1. |Розроблення та внесення |К.Грищенко |квітень | | |реформ з метою | |на розгляд Кабінету | | | | |створення умов для | |Міністрів України | | | | |лібералізації | |проекту акта Кабінету | | | | |Європейським Союзом | |Міністрів України про | | | | |візового режиму для | |Координаційну комісію з | | | | |України | |виконання плану дій щодо| | | | | | |створення умов для | | | | | | |лібералізації | | | | | | |Європейським Союзом | | | | | | |візового режиму для | | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |К.Грищенко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про | | | | | | |Координаційну комісію з | | | | | | |виконання плану дій щодо| | | | | | |створення умов для | | | | | | |лібералізації | | | | | | |Європейським Союзом | | | | | | |візового режиму для | | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.4.3. |Розроблення проекту |К.Грищенко |квітень | | | | |нормативно-правового | | | | | | |акта щодо Національного | | | | | | |плану заходів на 2011 | | | | | | |рік з виконання плану | | | | | | |дій щодо створення умов | | | | | | |для лібералізації | | | | | | |Європейським Союзом | | | | | | |візового режиму для | | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |12.5. |Розвиток експортного |12.5.1. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |листопад | | |потенціалу України | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |заходи щодо розвитку та | | | | | | |реалізації експортного | | | | | | |потенціалу України та | | | | | | |розширення зовнішніх | | | | | | |ринків збуту товарів | | | | | | |вітчизняних виробників | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.5.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про заходи щодо | | | | | | |розвитку та реалізації | | | | | | |експортного потенціалу | | | | | | |України та розширення | | | | | | |зовнішніх ринків збуту | | | | | | |товарів вітчизняних | | | | | | |виробників | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.5.3. |Розроблення та внесення |А.Клюєв |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |заходи з подолання | | | | | | |негативного сальдо | | | | | | |зовнішньої торгівлі | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.5.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про заходи з | | | | | | |подолання негативного | | | | | | |сальдо зовнішньої | | | | | | |торгівлі | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.5.5. |Розроблення проекту |А.Клюєв |липень | | | | |Закону щодо впровадження| | | | | | |механізмів державної | | | | | | |підтримки експортної | | | | | | |діяльності | | | | | | |(кредитування, | | | | | | |страхування експорту, | | | | | | |гарантування участі | | | | | | |українських експортерів | | | | | | |у тендерах за кордоном) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.5.6. |Внесення на розгляд |М.Азаров |серпень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо механізмів | | | | | | |державної підтримки | | | | | | |експортної діяльності | | | | | | |(кредитування, | | | | | | |страхування експорту, | | | | | | |гарантування участі | | | | | | |українських експортерів | | | | | | |у тендерах за кордоном) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.5.7. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |механізмів державної | | | | | | |підтримки експортної | | | | | | |діяльності | | | | | | |(кредитування, | | | | | | |страхування експорту, | | | | | | |гарантування участі | | | | | | |українських експортерів | | | | | | |у тендерах за кордоном) | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |12.6. |Просування та захист |12.6.1. |Реалізація економічних |А.Клюєв |протягом року | | |економічних інтересів | |інтересів України шляхом| | | | |України за допомогою | |закріплення на ринках | | | | |механізмів СОТ | |держав, що вступають до | | | | | | |СОТ | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.6.2. |Розширення участі |А.Клюєв |протягом року | | | | |України у | | | | | | |багатосторонніх | | | | | | |переговорах СОТ та | | | | | | |розвиток співробітництва| | | | | | |з об'єднаннями та | | | | | | |угрупованнями держав - | | | | | | |членів СОТ | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |12.7. |Створення сприятливого|12.7.1. |Підготовка та укладення |А.Клюєв |до підписання | | |торговельного та | |угод про вільну торгівлю| |угод | | |інвестиційного режиму,| |з перспективними | | | | |в тому числі шляхом | |торговельними партнерами| | | | |укладення економічно | |України | | | | |обгрунтованих угод про| | | | | | |вільну торгівлю з | | | | | | |перспективними | | | | | | |партнерами України | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |12.8. |Розширення співпраці з|12.8.1. |Виконання плану заходів |А.Клюєв |протягом року | | |міжнародними | |щодо реалізації | | | | |організаціями, в тому | |Дорожньої карти | | | | |числі фінансовими, | |співробітництва з | | | | |розроблення | |Організацією | | | | |національної дорожньої| |економічного | | | | |карти з активізації | |співробітництва та | | | | |співробітництва з | |розвитку (ОЕСР) на | | | | |Організацією | |2011-2014 роки | | | | |економічного | | | | | | |співробітництва та | | | | | | |розвитку (ОЕСР) і | | | | | | |набуття членства в ній| | | | | | |у середньостроковій | | | | | | |перспективі | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розширення режиму вільної торгівлі з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав і | | поглиблення співпраці з перспективними торговельними партнерами та регіональними | | інтеграційними об'єднаннями | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |12.9. |Вжиття заходів із |12.9.1. |Участь у підготовці до |А.Клюєв |грудень | | |Укладення нового | |підписання в | | | | |Договору про зону | |установленому порядку | | | | |вільної торгівлі | |Договору про зону | | | | |держав - учасниць | |вільної торгівлі держав-| | | | |Співдружності | |учасниць Співдружності | | | | |Незалежних Держав на | |Незалежних Держав | | | | |основі норм і правил |--------+------------------------+----------------+---------------| | |СОТ. Розроблення і |12.9.2. |Підготовка до підписання|А.Клюєв |перше півріччя | | |прийняття на | |Міждержавної програми | | | | |національному рівні | |інноваційного | | | | |плану заходів щодо | |співробітництва держав- | | | | |реалізації Стратегії | |учасниць Співдружності | | | | |економічного розвитку | |Незалежних Держав на | | | | |Співдружності | |період до 2020 року | | | | |Незалежних Держав на |--------+------------------------+----------------+---------------| | |період до 2020 року |12.9.3. |Забезпечення участі у |А.Клюєв |протягом року | | |( 997_k27 ) | |розробленні плану | | | | | | |заходів з реалізації | | | | | | |другого етапу | | | | | | |(2012-2015 роки) | | | | | | |Стратегії економічного | | | | | | |розвитку Співдружності | | | | | | |Незалежних Держав | | | | | | |на період до 2020 року | | | | | | |( 997_k27 ) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |12.10.|Розроблення та |12.10.1.|Розроблення та внесення |А.Клюєв |травень | | |реалізація нової | |на розгляд Кабінету | | | | |Програми | |Міністрів України | | | | |довгострокового | |проекту акта Кабінету | | | | |торгово-економічного | |Міністрів України щодо | | | | |співробітництва з | |схвалення проекту | | | | |Російською Федерацією,| |Програми довгострокового| | | | |яка включатиме | |торгово-економічного | | | | |конкретні проекти | |співробітництва з | | | | |співпраці в | |Російською Федерацією на| | | | |пріоритетних галузях | |2011-2020 роки | | | | |економіки |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |12.10.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо схвалення | | | | | | |проекту Програми | | | | | | |довгострокового торгово-| | | | | | |економічного | | | | | | |співробітництва з | | | | | | |Російською Федерацією на| | | | | | |2011-2020 роки | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13. Реформа електроенергетики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення прозорості, послідовності і передбачуваності регуляторної політики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |13.1. |Запровадження системи |13.1.1. |Розроблення і видання |С.Тітенко |квітень | | |показників якості для | |постанови Національної | | | | |енергорозподільних | |комісії регулювання | | | | |компаній | |електроенергетики | | | | | | |України щодо порядку | | | | | | |розрахунку показників | | | | | | |якості послуг з передачі| | | | | | |та постачання | | | | | | |електричної енергії | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.1.2. |Розроблення і видання |С.Тітенко |квітень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України стосовно | | | | | | |затвердження форм | | | | | | |звітності щодо | | | | | | |показників надійності | | | | | | |(безперервності) | | | | | | |електропостачання та | | | | | | |показників комерційної | | | | | | |якості надання послуг, а| | | | | | |також інструкцій щодо їх| | | | | | |заповнення | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.2. |Коригування |13.2.1. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |квітень | | |Енергетичної стратегії| |на розгляд Кабінету | | | | |України на період до | |Міністрів України | | | | |2030 року | |проекту розпорядження | | | | |( 145-2006-р ) | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо схвалення | | | | | | |змін до Енергетичної | | | | | | |стратегії України на | | | | | | |період до 2030 року, | | | | | | |схваленої | | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 15| | | | | | |березня 2006 року | | | | | | |N 145-р ( 145-2006-р ) | | | | | | |(в частині розвитку | | | | | | |електроенергетики) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.2.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |схвалення змін до | | | | | | |Енергетичної стратегії | | | | | | |України на період до | | | | | | |2030 року, схваленої | | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 15| | | | | | |березня 2006 року | | | | | | |N 145-р ( 145-2006-р ) | | | | | | |(в частині розвитку | | | | | | |електроенергетики) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Планомірне встановлення економічно обґрунтованих тарифів, що стимулюватимуть зниження витрат і | | забезпечуватимуть можливість залучення інвестицій у галузь електроенергетики | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |13.3. |Ліквідація |13.3.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |травень | | |перехресного | |розпорядження Кабінету | | | | |субсидування | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 10| | | | | | |грудня 2008 року N 1566 | | | | | | |( 1566-2008-р ) | | | | | | |"Питання підприємств з | | | | | | |виробництва первинного | | | | | | |алюмінію та титану | | | | | | |губчастого в період | | | | | | |фінансово-економічної | | | | | | |кризи" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |А.Клюєв | | | | | |України проекту | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 10| | | | | | |грудня 2008 року N 1566 | | | | | | |( 1566-2008-р ) | | | | | | |"Питання підприємств з | | | | | | |виробництва первинного | | | | | | |алюмінію та титану | | | | | | |губчастого в період | | | | | | |фінансово-економічної | | | | | | |кризи" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.3. |Розроблення і видання |С.Тітенко |у місячний | | | | |постанови Національної | |строк після | | | | |комісії регулювання | |внесення змін | | | | |електроенергетики | |до | | | | |України щодо внесення | |розпорядження | | | | |змін до постанови | |Кабінету | | | | |Національної комісії | |Міністрів | | | | |регулювання | |України від 10 | | | | |електроенергетики | |грудня 2008 | | | | |України від 5 березня | |року N 1566 | | | | |2009 року N 279 | |( 1566-2008-р )| | | | |( v0279227-09 ) "Про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |надання компенсації | | | | | | |втрат ВАТ | | | | | | |"Запоріжжяобленерго" від| | | | | | |здійснення постачання | | | | | | |електроенергії | | | | | | |підприємствам з | | | | | | |виробництва первинного | | | | | | |алюмінію та титану | | | | | | |губчастого" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.4. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо визнання | | | | | | |таким, що втратило | | | | | | |чинність, розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 23 травня | | | | | | |2007 року N 342 | | | | | | |( 342-2007-р ) "Про | | | | | | |роздрібний тариф на | | | | | | |електричну енергію для | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |визнання таким, що | | | | | | |втратило чинність, | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 23| | | | | | |травня 2007 року N 342 | | | | | | |( 342-2007-р ) | | | | | | |"Про роздрібний тариф на| | | | | | |електричну енергію для | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.6. |Розроблення та видання |С.Тітенко |у місячний | | | | |постанови Національної | |строк після | | | | |комісії регулювання | |визнання таким,| | | | |електроенергетики | |що втратило | | | | |України щодо визнання | |чинність, | | | | |такою, що втратила | |розпорядження | | | | |чинність, постанови | |Кабінету | | | | |Національної комісії | |Міністрів | | | | |регулювання | |України від 23 | | | | |електроенергетики | |травня 2007 | | | | |України від 26 червня | |року N 342 | | | | |2007 року N 866 | |( 342-2007-р ) | | | | |( v0866227-07 ) "Про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |встановлення роздрібних | | | | | | |тарифів на електричну | | | | | | |енергію для | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.7. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо визнання | | | | | | |такою, що втратила | | | | | | |чинність, постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 26 червня | | | | | | |2007 року N 881 | | | | | | |( 881-2007-п ) "Про | | | | | | |тарифи на електричну | | | | | | |енергію для міського | | | | | | |електротранспорту" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.8. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |визнання такою, що | | | | | | |втратила чинність, | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 26| | | | | | |червня 2007 року N 881 | | | | | | |( 881-2007-п ) | | | | | | |"Про тарифи на | | | | | | |електричну енергію для | | | | | | |міського | | | | | | |електротранспорту" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.9. |Розроблення і видання |С.Тітенко |у місячний | | | | |постанови Національної | |строк після | | | | |комісії регулювання | |визнання такою,| | | | |електроенергетики | |що втратила | | | | |України щодо визнання | |чинність, | | | | |такою, що втратила | |постанови | | | | |чинність, постанови | |Кабінету | | | | |Національної комісії | |Міністрів | | | | |регулювання | |України від 26 | | | | |електроенергетики | |червня 2007 | | | | |України від 26 липня | |року N 881 | | | | |2007 року N 996 | |( 881-2007-п ) | | | | |( v0996227-07 ) "Про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |надання ліцензіатам з | | | | | | |постачання електричної | | | | | | |енергії за регульованим | | | | | | |тарифом компенсації | | | | | | |втрат від здійснення | | | | | | |постачання електричної | | | | | | |енергії міському | | | | | | |електричному транспорту | | | | | | |за тарифами, | | | | | | |встановленими на рівні, | | | | | | |як для населення" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.10.|Розроблення проекту |Ю.Бойко |травень | | | | |Закону України щодо | | | | | | |визнання таким, що | | | | | | |втратив чинність, пункту| | | | | | |6 статті 3 Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |підтримку та особливості| | | | | | |функціонування дитячих | | | | | | |центрів "Артек" і | | | | | | |"Молода гвардія" | | | | | | |( 906-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.11.|Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо визнання таким, що | | | | | | |втратив чинність, пункту| | | | | | |6 статті 3 Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |підтримку та особливості| | | | | | |функціонування дитячих | | | | | | |центрів "Артек" і | | | | | | |"Молода гвардія" | | | | | | |( 906-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.12.|Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |визнання таким, що | | | | | | |втратив чинність, пункту| | | | | | |6 статті 3 Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |підтримку та особливості| | | | | | |функціонування дитячих | | | | | | |центрів "Артек" і | | | | | | |"Молода гвардія" | | | | | | |( 906-17 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.13.|Розроблення та внесення |Ю.Бойко |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 20 жовтня | | | | | | |2004 року N 761 | | | | | | |( 761-2004-р ) "Про | | | | | | |заходи щодо поліпшення | | | | | | |освітлення населених | | | | | | |пунктів" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.14.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 20| | | | | | |жовтня 2004 року N 761 | | | | | | |( 761-2004-р ) | | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | | |поліпшення освітлення | | | | | | |населених пунктів" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.15.|Розроблення і видання |С.Тітенко |у місячний | | | | |постанови Національної | |строк після | | | | |комісії регулювання | |внесення змін | | | | |електроенергетики | |до | | | | |України щодо визнання | |розпорядження | | | | |такою, що втратила | |Кабінету | | | | |чинність, постанови | |Міністрів | | | | |Національної комісії | |України від 20 | | | | |регулювання | |жовтня 2004 | | | | |електроенергетики | |року N 761 | | | | |України від 21 лютого | |( 761-2004-р ) | | | | |2008 року N 198 "Про | | | | | | |( v0198227-08 ) | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |надання ліцензіатам з | | | | | | |постачання електричної | | | | | | |енергії за регульованим | | | | | | |тарифом компенсації | | | | | | |втрат від здійснення | | | | | | |постачання електричної | | | | | | |енергії, яка | | | | | | |використовується для | | | | | | |зовнішнього освітлення | | | | | | |населених пунктів" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.16.|Розроблення і видання |С.Тітенко |у місячний | | | | |постанови Національної | |строк після | | | | |комісії регулювання | |внесення змін | | | | |електроенергетики | |до | | | | |України щодо визнання | |розпорядження | | | | |такою, що втратила | |Кабінету | | | | |чинність, постанови | |Міністрів | | | | |Національної комісії | |України від 20 | | | | |регулювання | |жовтня 2004 | | | | |електроенергетики | |року N 761 | | | | |України від 22 жовтня | |( 761-2004-р ) | | | | |2004 року N 1030 "Про | | | | | | |( v1030227-04 ) | | | | | | |Порядок диференціювання | | | | | | |за годинами доби тарифів| | | | | | |на електроенергію, яка | | | | | | |використовується для | | | | | | |зовнішнього освітлення | | | | | | |населених пунктів" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.17.|Розроблення та видання |С.Тітенко |квітень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України щодо приведення | | | | | | |тарифів на | | | | | | |електроенергію для | | | | | | |населення до економічно | | | | | | |обґрунтованого рівня (I | | | | | | |етап) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.3.18.|Розроблення та видання |С.Тітенко |грудень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України щодо приведення | | | | | | |тарифів на | | | | | | |електроенергію для | | | | | | |населення до економічно | | | | | | |обґрунтованого рівня (II| | | | | | |етап) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.4. |Розроблення та |13.4.1. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |червень | | |впровадження | |Закону України про |С.Тітенко | | | |методології | |внесення змін до Закону | | | | |"стимулюючого | |України "Про природні | | | | |ціноутворення", що | |монополії" ( 1682-14 ) | | | | |створить стимули для | |щодо виключення положень| | | | |підвищення | |стосовно формування | | | | |енергоефективності, | |тарифів для суб'єктів | | | | |залучення інвестицій | |природної монополії, | | | | |та оновлення основних | |виходячи з витрат | | | | |фондів | |відповідно до | | | | | | |податкового | | | | | | |законодавства, та | | | | | | |доповнення положеннями | | | | | | |щодо впровадження | | | | | | |стимулюючого | | | | | | |тарифоутворення для | | | | | | |суб'єктів природних | | | | | | |монополій | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України |С.Тітенко | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |природні монополії" | | | | | | |( 1682-14 ) | | | | | | |щодо виключення положень| | | | | | |стосовно формування | | | | | | |тарифів для суб'єктів | | | | | | |природної монополії, | | | | | | |виходячи з витрат | | | | | | |відповідно до | | | | | | |податкового | | | | | | |законодавства, та | | | | | | |доповнення положеннями | | | | | | |щодо впровадження | | | | | | |стимулюючого | | | | | | |тарифоутворення для | | | | | | |суб'єктів природних | | | | | | |монополій | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.4.3. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про |С.Тітенко |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про природні | | | | | | |монополії" ( 1682-14 ) | | | | | | |щодо виключення положень| | | | | | |стосовно формування | | | | | | |тарифів для суб'єктів | | | | | | |природної монополії, | | | | | | |виходячи з витрат | | | | | | |відповідно до | | | | | | |податкового | | | | | | |законодавства, та | | | | | | |доповнення положеннями | | | | | | |щодо впровадження | | | | | | |стимулюючого | | | | | | |тарифоутворення для | | | | | | |суб'єктів природних | | | | | | |монополій у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.4.4. |Розроблення і видання |С.Тітенко |липень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Порядку розрахунку | | | | | | |роздрібного тарифу на | | | | | | |спожиту електроенергію, | | | | | | |тарифу на передачу | | | | | | |електроенергії місцевими| | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами та | | | | | | |тарифу на постачання | | | | | | |електроенергії (на | | | | | | |основі багаторічного | | | | | | |стимулюючого | | | | | | |регулювання) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.4.5. |Розроблення і видання |С.Тітенко |липень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Національної комісії | | | | | | |регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України від 1 серпня | | | | | | |2001 року N 801 "Про | | | | | | |( v0801227-01 ) | | | | | | |затвердження Процедури | | | | | | |встановлення або | | | | | | |перегляду тарифів для | | | | | | |ліцензіатів з передачі | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | | |електромережами та | | | | | | |постачання | | | | | | |електроенергії за | | | | | | |регульованим тарифом" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.4.6. |Розроблення і видання |С.Тітенко |липень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Методики формування | | | | | | |необхідного доходу | | | | | | |ліцензіатів з передачі | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |місцевими (локальними) | | | | | | |електромережами та | | | | | | |постачання електричної | | | | | | |енергії за регульованим | | | | | | |тарифом | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.4.7. |Розроблення і видання |С.Тітенко |липень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України щодо визнання | | | | | | |такими, що втратили | | | | | | |чинність, постанов | | | | | | |Національної комісії | | | | | | |регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України від 2 квітня | | | | | | |2001 року N 309 | | | | | | |( v0309227-01 ) "Про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |визначення тарифів на | | | | | | |передачу електричної | | | | | | |енергії місцевими | | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами та | | | | | | |постачання | | | | | | |електроенергії за | | | | | | |регульованим тарифом для| | | | | | |ліцензіатів з постачання| | | | | | |електроенергії за | | | | | | |регульованим тарифом" та| | | | | | |від 6 травня 1998 року | | | | | | |N 564 ( v0564227-98 ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Тимчасової методики | | | | | | |розрахунку роздрібного | | | | | | |тарифу за спожиту | | | | | | |електроенергію, тарифу | | | | | | |на передачу електричної | | | | | | |енергії місцевими | | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами та | | | | | | |тарифу на постачання | | | | | | |електроенергії за | | | | | | |регульованим тарифом" | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.5. |Підвищення рівня |13.5.1. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |червень | | |функціонування ринку | |Закону України про |С.Тітенко | | | |електричної енергії | |засади функціонування | | | | |України | |ринку електричної | | | | | | |енергії України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.5.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України |С.Тітенко | | | | | |про засади | | | | | | |функціонування ринку | | | | | | |електричної енергії | | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.5.3. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про |С.Тітенко |Закону | | | | |засади функціонування | | | | | | |ринку електричної | | | | | | |енергії України у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.6. |Перехід від моделі |13.6.1. |Розроблення та внесення |С.Тітенко |жовтень | | |єдиного покупця до | |на розгляд Кабінету |Ю.Бойко | | | |моделі прямих | |Міністрів України | | | | |договорів і | |проекту акта Кабінету | | | | |балансуючого ринку з | |Міністрів України щодо | | | | |поступовим відкриттям | |затвердження плану | | | | |ринку для | |переходу від моделі | | | | |кваліфікованих | |єдиного покупця до | | | | |споживачів | |моделі прямих договорів | | | | | | |і балансуючого ринку з | | | | | | |поступовим відкриттям | | | | | | |ринку для кваліфікованих| | | | | | |споживачів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.6.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |листопад | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта |С.Тітенко | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження плану | | | | | | |переходу від моделі | | | | | | |єдиного покупця до | | | | | | |моделі прямих договорів | | | | | | |і балансуючого ринку з | | | | | | |поступовим відкриттям | | | | | | |ринку для кваліфікованих| | | | | | |споживачів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.7. |Проведення поетапної |13.7.1. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |квітень | | |приватизації | |на розгляд Кабінету | | | | |енергорозподільних і | |Міністрів України | | | | |теплових | |проекту акта Кабінету | | | | |енергогенеруючих | |Міністрів України щодо | | | | |компаній з метою | |продажу пакетів акцій | | | | |залучення інвестицій | |енергетичних компаній | | | | |для модернізації їх |--------+------------------------+----------------+---------------| | |потужностей |13.7.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо продажу | | | | | | |пакетів акцій | | | | | | |енергетичних компаній | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.7.3. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |передачі Фонду | | | | | | |державного майна України| | | | | | |пакетів акцій, що | | | | | | |підлягають продажу, із | | | | | | |статутного капіталу | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Енергетична | | | | | | |компанія України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.7.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо передачі | | | | | | |Фонду державного майна | | | | | | |України пакетів акцій, | | | | | | |що підлягають продажу, | | | | | | |із статутного капіталу | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Енергетична | | | | | | |компанія України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.7.5. |Організація продажу та |О.Рябченко |до кінця року | | | | |продаж пакетів акцій не | | | | | | |менше п'яти | | | | | | |енергорозподільних і | | | | | | |двох енергогенеруючих | | | | | | |компаній | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.7.6. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |червень | | | | |на розгляд Кабінету |О.Рябченко | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 22 червня | | | | | | |2004 року N 794 | | | | | | |( 794-2004-п ) "Про | | | | | | |утворення Національної | | | | | | |акціонерної компанії | | | | | | |"Енергетична компанія | | | | | | |України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.7.7. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 22| | | | | | |червня 2004 року N 794 | | | | | | |( 794-2004-п ) | | | | | | |"Про утворення | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Енергетична | | | | | | |компанія України" | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.8. |Урегулювання питання |13.8.1. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | |приєднання споживачів | |Закону України про | |Закону | | |до електричних мереж | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо | | | | | | |впорядкування оплати | | | | | | |послуг, які надаються | | | | | | |суб'єктами природних | | | | | | |монополій (реєстр. | | | | | | |N 7420) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.8.2. |Розроблення і видання |С.Тітенко |квітень | | | | |постанови Національної | | | | | | |комісії регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження правил | | | | | | |приєднання до | | | | | | |електричних установок та| | | | | | |методики визначення | | | | | | |вартості такого | | | | | | |приєднання | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.9. |Підвищення рівня |13.9.1. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |листопад | | |платіжної дисципліни | |Закону України щодо | | | | |споживачів | |скасування заборони | | | | |електроенергії | |енергопостачальним | | | | | | |компаніям відключати від| | | | | | |електропостачання | | | | | | |боржників та | | | | | | |запровадження | | | | | | |відповідальності | | | | | | |споживачів за | | | | | | |несвоєчасну оплату | | | | | | |спожитої електроенергії | | | | | | |і отриманих житлово- | | | | | | |комунальних послуг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.9.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо скасування заборони| | | | | | |енергопостачальним | | | | | | |компаніям відключати від| | | | | | |електропостачання | | | | | | |боржників та | | | | | | |запровадження | | | | | | |відповідальності | | | | | | |споживачів за | | | | | | |несвоєчасну оплату | | | | | | |спожитої електроенергії | | | | | | |і отриманих житлово- | | | | | | |комунальних послуг | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.9.3. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |скасування заборони | | | | | | |енергопостачальним | | | | | | |компаніям відключати від| | | | | | |електропостачання | | | | | | |боржників та | | | | | | |запровадження | | | | | | |відповідальності | | | | | | |споживачів за | | | | | | |несвоєчасну оплату | | | | | | |спожитої електроенергії | | | | | | |і отриманих житлово- | | | | | | |комунальних послуг у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.9.4. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |червень | | | | |Закону України щодо | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |електроенергетику" | | | | | | |( 575/97-ВР ) | | | | | | |стосовно вдосконалення | | | | | | |механізму фінансування | | | | | | |екологічної броні | | | | | | |електропостачання та | | | | | | |посилення | | | | | | |відповідальності за її | | | | | | |несвоєчасне фінансування| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.9.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |електроенергетику" | | | | | | |( 575/97-ВР ) | | | | | | |стосовно вдосконалення | | | | | | |механізму фінансування | | | | | | |екологічної броні | | | | | | |електропостачання та | | | | | | |посилення | | | | | | |відповідальності за її | | | | | | |несвоєчасне фінансування| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.9.6. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |електроенергетику" | | | | | | |( 575/97-ВР ) | | | | | | |стосовно вдосконалення | | | | | | |механізму фінансування | | | | | | |екологічної броні | | | | | | |електропостачання та | | | | | | |посилення | | | | | | |відповідальності за її | | | | | | |несвоєчасне фінансування| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.10.|Забезпечення реальної |13.10.1.|Підготовка та внесення |Ю.Бойко |червень | | |незалежності | |на розгляд Кабінету |С.Тітенко | | | |регулятора | |Міністрів України | | | | | | |пропозицій до другого | | | | | | |читання проекту Закону | | | | | | |України про державне | | | | | | |регулювання в енергетиці| | | | | | |України (реєстр. N 0889)| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.10.2.|Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |пропозицій Кабінету | | | | | | |Міністрів України до | | | | | | |другого читання проекту | | | | | | |Закону України про | | | | | | |державне регулювання в | | | | | | |енергетиці України | | | | | | |(реєстр. N 0889) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |13.10.3.|Супроводження у |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Верховній Раді України |С.Тітенко |Закону | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про державне регулювання| | | | | | |в енергетиці України | | | | | | |(реєстр. N 0889) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |13.11.|Підвищення |13.11.1.|Корпоратизація |Ю.Бойко |грудень | | |ефективності | |Державного підприємства | | | | |управління державними | |"Національна енергетична| | | | |енергетичними | |компанія "Укренерго" | | | | |компаніями | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. Реформа вугільної галузі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Лібералізація ринку вугільної продукції та механізмів збуту і ціноутворення | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.1. |Формування цін на |14.1.1. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |квітень | | |вугільну продукцію на | |на розгляд Кабінету | | | | |основі балансу попиту | |Міністрів України | | | | |та пропозицій | |проекту Концепції | | | | | | |переходу на біржову | | | | | | |форму продажу вугілля | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |Концепції переходу на | | | | | | |біржову форму продажу | | | | | | |вугілля | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Удосконалення механізму державної підтримки вугільної галузі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.2. |Поетапне припинення |14.2.1. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |жовтень | | |субсидування | |на розгляд Кабінету | | | | |операційних витрат | |Міністрів України | | | | |державних шахт разом | |проекту акта Кабінету | | | | |зі збільшенням | |Міністрів України щодо | | | | |фінансування на | |порядку надання | | | | |працевлаштування та | |державної підтримки | | | | |соціальну підтримку | |шляхом покриття різниці | | | | |працівників | |між ціною реалізації та | | | | | | |собівартістю видобутку | | | | | | |вугілля (з урахуванням | | | | | | |поетапного зменшення | | | | | | |субсидування | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств на часткове | | | | | | |покриття витрат із | | | | | | |собівартості та | | | | | | |збільшення обсягів | | | | | | |бюджетних асигнувань на | | | | | | |закриття шахт та | | | | | | |соціальну підтримку | | | | | | |працівників шахт, що | | | | | | |вивільняються при їх | | | | | | |закритті) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.2.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |листопад | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо порядку | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки шляхом | | | | | | |покриття різниці між | | | | | | |ціною реалізації та | | | | | | |собівартістю видобутку | | | | | | |вугілля (з урахуванням | | | | | | |поетапного зменшення | | | | | | |субсидування | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств на часткове | | | | | | |покриття витрат із | | | | | | |собівартості та | | | | | | |збільшення обсягів | | | | | | |бюджетних асигнувань на | | | | | | |закриття шахт та | | | | | | |соціальну підтримку | | | | | | |працівників шахт, що | | | | | | |вивільняються при їх | | | | | | |закритті) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Приватизація життєздатних підприємств галузі і закриття безнадійно збиткових шахт | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.3. |Забезпечення процесу |14.3.1. |Розроблення проекту |А.Клюєв |червень | | |приватизації вугільних| |Закону України про |Ю.Бойко | | | |підприємств | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про перелік | | | | | | |об'єктів права державної| | | | | | |власності, що не | | | | | | |підлягають приватизації"| | | | | | |( 847-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |А.Клюєв | | | | | |проекту Закону України |Ю.Бойко | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |перелік об'єктів права | | | | | | |державної власності, що | | | | | | |не підлягають | | | | | | |приватизації" | | | | | | |( 847-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.3.3. |Супроводження проекту |А.Клюєв |до прийняття | | | | |Закону України про |Ю.Бойко |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про перелік | | | | | | |об'єктів права державної| | | | | | |власності, що не | | | | | | |підлягають приватизації"| | | | | | |( 847-14 ) | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.3.4. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |травень | | | | |Закону України про | | | | | | |особливості приватизації| | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.3.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про особливості | | | | | | |приватизації | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.3.6. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |особливості приватизації| | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.3.7. |Розроблення галузевої |Ю.Бойко |у місячний | | | | |програми приватизації, | |строк після | | | | |що визначає перелік, | |прийняття | | | | |черговість і механізми | |Закону | | | | |приватизації | | | | | | |вугледобувних | | | | | | |підприємств | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |14.4. |Закриття |14.4.1. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |квітень | | |неперспективних | |на розгляд Кабінету | | | | |збиткових шахт | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |закриття неперспективних| | | | | | |вугільних шахт і | | | | | | |розрізів, торфодобувних | | | | | | |підприємств | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.4.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо закриття | | | | | | |неперспективних | | | | | | |вугільних шахт і | | | | | | |розрізів, торфодобувних | | | | | | |підприємств | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення здатності ринку ефективно перерозподіляти робочу силу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.5. |Здійснення заходів |14.5.1. |Розроблення графіка |Ю.Бойко |травень | | |соціальної підтримки | |скорочення робочих місць| | | | |та створення умов для | |на підприємствах | | | | |перекваліфікації та | |вугільної галузі, що | | | | |працевлаштування | |реструктуризуються, у | | | | |працівників вугільних | |розрізі регіонів та з | | | | |підприємств | |характеристикою | | | | | | |працівників, що | | | | | | |вивільняються (з | | | | | | |урахуванням вікової | | | | | | |категорії, рівня освіти,| | | | | | |складу і доходу сім'ї | | | | | | |тощо) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |14.5.2. |Розрахунок обсягів |С.Тігіпко |липень | | | | |коштів державної |Ю.Бойко | | | | | |підтримки, які | | | | | | |переадресовуватимуться | | | | | | |із субсидування | | | | | | |вугільної продукції на | | | | | | |перекваліфікацію | | | | | | |працівників, що | | | | | | |вивільнюються, та | | | | | | |створення нових робочих | | | | | | |місць | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15. Реформа нафтогазової промисловості | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Створення умов для залучення приватних інвестицій і розвитку конкуренції у видобутку нафти та | | газу | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.1. |Упровадження |15.1.1. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |серпень | | |диференційованих | |Закону України щодо | | | | |ставок рентної плати | |внесення змін до | | | | |для створення | |Податкового кодексу | | | | |сприятливих умов | |( 2755-17 ) | | | | |видобутку вуглеводнів | |України стосовно | | | | |на нерентабельних | |нарахування рентних | | | | |родовищах і родовищах | |платежів за видобуті | | | | |із складними умовами | |нафту, природний газ та | | | | |розробки | |газовий конденсат | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |вересень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо внесення змін до | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | | |України стосовно | | | | | | |нарахування рентних | | | | | | |платежів за видобуті | | | | | | |нафту, природний газ та | | | | | | |газовий конденсат | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.1.3. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |внесення змін до | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | | |України стосовно | | | | | | |нарахування рентних | | | | | | |платежів за видобуті | | | | | | |нафту, природний газ та | | | | | | |газовий конденсат у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |15.2. |Упорядкування |15.2.1. |Розроблення та внесення |М.Злочевський |квітень | | |дозвільних процедур, | |на розгляд Кабінету | | | | |пов'язаних із | |Міністрів України | | | | |розробкою родовищ і | |проекту акта Кабінету | | | | |видобутком | |Міністрів України про | | | | |вуглеводнів, з метою | |затвердження Порядку | | | | |зниження ризиків | |надання спеціальних | | | | |інвесторів | |дозволів на користування| | | | | | |надрами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.2.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Злочевський | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Порядку надання | | | | | | |спеціальних дозволів на | | | | | | |користування надрами | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.2.3. |Розроблення та внесення |М.Злочевський |вересень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження складу | | | | | | |Міжвідомчої робочої | | | | | | |групи з питань | | | | | | |надрокористування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.2.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |жовтень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Злочевський | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |складу Міжвідомчої | | | | | | |робочої групи з питань | | | | | | |надрокористування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.2.5. |Затвердження регламенту |М.Азаров |листопад | | | | |роботи Міжвідомчої |М.Злочевський | | | | | |робочої групи з питань | | | | | | |надрокористування | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Реформування структури галузі та залучення інвестицій у кожний її сегмент | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.3. |Проведення |15.3.1. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |квітень | | |реформування | |Закону України про | | | | |Національної | |внесення змін до Закону | | | | |акціонерної компанії | |України "Про | | | | |"Нафтогаз України" | |трубопровідний | | | | | | |транспорт" ( 192/96-ВР )| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |трубопровідний | | | | | | |транспорт" ( 192/96-ВР )| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.3. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |трубопровідний | | | | | | |транспорт" ( 192/96-ВР )| | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.4. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |липень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |розпорядження | | | | | | |непрофільними активами | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | |України" та її дочірніх | | | | | | |підприємств | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про | | | | | | |розпорядження | | | | | | |непрофільними активами | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | |України" та її дочірніх | | | | | | |підприємств | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.6. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |серпень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо | | | | | | |реформування | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.7. |Внесення на розгляд |М.Азаров |вересень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | |актів України щодо | | | | | | |реформування | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.8. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо | | | | | | |реформування | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | |України" у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.9. |Розроблення програми |Ю.Бойко |липень | | | | |реформування | | | | | | |Національної акціонерної| | | | | | |компанії "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.10.|Розроблення та внесення |Ю.Бойко |вересень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до Енергетичної | | | | | | |стратегії України на | | | | | | |період до 2030 року, | | | | | | |схваленої | | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 15| | | | | | |березня 2006 року N 145 | | | | | | |( 145-2006-р ) | | | | | | |(у частині розвитку | | | | | | |нафтогазового комплексу)| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.3.11.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |жовтень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |розпорядження Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Енергетичної стратегії | | | | | | |України на період до | | | | | | |2030 року, схваленої | | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 15| | | | | | |березня 2006 року N 145 | | | | | | |( 145-2006-р ) | | | | | | |(у частині розвитку | | | | | | |нафтогазового комплексу)| | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Модернізація газотранспортної системи і нафтопереробних потужностей | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.4. |Розроблення програми |15.4.1. |Розроблення техніко- |Ю.Бойко |червень | | |модернізації | |економічного | | | | |внутрішньої | |обґрунтування | | | | |(транзитної) | |модернізації | | | | |газотранспортної | |газотранспортної системи| | | | |системи |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.4.2. |Підготовка і підписання |Ю.Бойко |липень | | | | |фінансової та проектної | | | | | | |угод з ЄБРР та | | | | | | |Європейським | | | | | | |інвестиційним банком | | | | | | |щодо модернізації | | | | | | |газотранспортної системи| | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |15.5. |Модернізація |15.5.1. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |червень | | |нафтопереробних | |Закону України про | | | | |потужностей | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |стимулювання | | | | | | |реконструкції і | | | | | | |модернізації діючих та | | | | | | |будівництва нових | | | | | | |об'єктів нафтопереробної| | | | | | |та нафтохімічної галузей| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.5.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |липень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |щодо стимулювання | | | | | | |реконструкції і | | | | | | |модернізації діючих та | | | | | | |будівництва нових | | | | | | |об'єктів нафтопереробної| | | | | | |та нафтохімічної галузей| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.5.3. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |стимулювання | | | | | | |реконструкції і | | | | | | |модернізації діючих та | | | | | | |будівництва нових | | | | | | |об'єктів нафтопереробної| | | | | | |та нафтохімічної галузей| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості в галузі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.6. |Розроблення і |15.6.1. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | |виконання програми | |Закону України про | |Закону | | |забезпечення | |забезпечення | | | | |споживачів газовими | |комерційного обліку | | | | |лічильниками | |природного газу (реєстр.| | | | | | |N 7024) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.6.2. |Розроблення та |Ю.Бойко |липень | | | | |затвердження програми | | | | | | |забезпечення споживачів | | | | | | |газовими лічильниками | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |15.7. |Розроблення і |15.7.1. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |квітень | | |впровадження механізму| |на розгляд Кабінету | | | | |відключення боржників | |Міністрів України | | | | |(за винятком певних | |проекту постанови | | | | |категорій споживачів, | |Кабінету Міністрів | | | | |таких як лікарні, | |України про внесення | | | | |стратегічно важливі | |змін до постанови | | | | |об'єкти тощо). | |Кабінету Міністрів | | | | |Впровадження | |України від 7 жовтня | | | | |механізму розрахунків | |2009 року N 1087 | | | | |теплопостачальних | |( 1087-2009-п ) "Про | | | | |підприємств за | |затвердження Типового | | | | |природний газ із | |договору про постачання | | | | |застосуванням рахунків| |природного газу | | | | |зі спеціальним режимом| |підприємствам | | | | |використання | |теплоенергетики на | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | |енергії для надання | | | | | | |населенню послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення та постачання | | | | | | |гарячої води" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 7 | | | | | | |жовтня 2009 року N 1087 | | | | | | |( 1087-2009-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Типового договору про | | | | | | |постачання природного | | | | | | |газу підприємствам | | | | | | |теплоенергетики на | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | |енергії для надання | | | | | | |населенню послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення та постачання | | | | | | |гарячої води" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.3. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про засади | | | | | | |функціонування ринку | | | | | | |природного газу" | | | | | | |( 2467-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |засади функціонування | | | | | | |ринку природного газу" | | | | | | |( 2467-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.5. |Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про засади | | | | | | |функціонування ринку | | | | | | |природного газу" | | | | | | |( 2467-17 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.6. |Розроблення та внесення |Ю.Бойко |листопад | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження порядку | | | | | | |визначення розміру | | | | | | |збитків, спричинених | | | | | | |незаконним, у тому числі| | | | | | |безлімітним, безоплатним| | | | | | |та бездоговірним | | | | | | |споживанням природного | | | | | | |газу | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.7. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |грудень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |порядку визначення | | | | | | |розміру збитків, | | | | | | |спричинених незаконним, | | | | | | |у тому числі | | | | | | |безлімітним, безоплатним| | | | | | |та бездоговірним | | | | | | |споживанням природного | | | | | | |газу | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.8. |Розроблення проекту |Ю.Бойко |травень | | | | |Закону України щодо | | | | | | |внесення змін до Законів| | | | | | |України "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ), "Про | | | | | | |місцеве самоврядування в| | | | | | |Україні" ( 280/97-ВР ), | | | | | | |"Про державну | | | | | | |реєстрацію юридичних | | | | | | |осіб та фізичних осіб - | | | | | | |підприємців" ( 755-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.9. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо внесення змін до | | | | | | |Законів України "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ), "Про | | | | | | |місцеве самоврядування в| | | | | | |Україні" ( 280/97-ВР ), | | | | | | |"Про державну | | | | | | |реєстрацію юридичних | | | | | | |осіб та фізичних осіб - | | | | | | |підприємців" ( 755-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.10.|Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |внесення змін до Законів| | | | | | |України "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ), "Про | | | | | | |місцеве самоврядування в| | | | | | |Україні" ( 280/97-ВР ), | | | | | | |"Про державну | | | | | | |реєстрацію юридичних | | | | | | |осіб та фізичних осіб - | | | | | | |підприємців" ( 755-15 ) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.11.|Розроблення проекту |Ю.Бойко |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Кримінального кодексу | | | | | | |( 2341-14 ) | | | | | | |України щодо посилення | | | | | | |відповідальності за | | | | | | |завдання значних | | | | | | |матеріальних збитків, а | | | | | | |також вчинення дій, що | | | | | | |призвели до людських | | | | | | |жертв через самовільне | | | | | | |підключення (врізку), | | | | | | |пошкодження та | | | | | | |руйнування магістральних| | | | | | |газопроводів та | | | | | | |газорозподільних мереж | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.12.|Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Кримінального кодексу | | | | | | |України ( 2341-14 ) | | | | | | |щодо посилення | | | | | | |відповідальності за | | | | | | |завдання значних | | | | | | |матеріальних збитків, а | | | | | | |також вчинення дій, що | | | | | | |призвели до людських | | | | | | |жертв через самовільне | | | | | | |підключення (врізку), | | | | | | |пошкодження та | | | | | | |руйнування магістральних| | | | | | |газопроводів та | | | | | | |газорозподільних мереж | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.13.|Супроводження проекту |Ю.Бойко |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до | | | | | | |Кримінального кодексу | | | | | | |України ( 2341-14 ) | | | | | | |щодо посилення | | | | | | |відповідальності за | | | | | | |завдання значних | | | | | | |матеріальних збитків, а | | | | | | |також вчинення дій, що | | | | | | |призвели до людських | | | | | | |жертв через самовільне | | | | | | |підключення (врізку), | | | | | | |пошкодження та | | | | | | |руйнування магістральних| | | | | | |газопроводів та | | | | | | |газорозподільних мереж, | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.14.|Розроблення проекту |Ю.Бойко |вересень | | | | |Закону України про |В.Тихонов | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.15.|Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |Ю.Бойко | | | | | |проекту Закону України |В.Тихонов | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.16.|Супроводження проекту |Боко Ю.А. |до прийняття | | | | |Закону України про |В.Тихонов |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |теплопостачання" | | | | | | |( 2633-15 ) | | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.17.|Розроблення та внесення |Ю.Бойко |серпень | | | | |на розгляд Кабінету |В.Тихонов | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |внесення змін до Правил | | | | | | |надання послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення, постачання | | | | | | |холодної та гарячої води| | | | | | |і водовідведення та | | | | | | |типового договору про | | | | | | |надання послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення, постачання | | | | | | |холодної та гарячої води| | | | | | |і водовідведення | | | | | | |( 630-2005-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |15.7.18.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |вересень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ю.Бойко | | | | | |України проекту акта |В.Тихонов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до Правил надання | | | | | | |послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення, постачання | | | | | | |холодної та гарячої води| | | | | | |і водовідведення та | | | | | | |типового договору про | | | | | | |надання послуг з | | | | | | |централізованого | | | | | | |опалення, постачання | | | | | | |холодної та гарячої води| | | | | | |і водовідведення | | | | | | |( 630-2005-п ) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення якості нафтопродуктів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.8. |Створення системи |15.8.1. |Розроблення та |Ю.Бойко |грудень | | |контролю за якістю | |затвердження 11 | | | | |нафтопродуктів та | |стандартів на методи | | | | |розроблення графіка | |випробувань | | | | |переходу до стандартів| |нафтопродуктів, | | | | |якості Європейського | |гармонізованих із | | | | |Союзу | |стандартами ISO, EN ISO | | | | | | |та EN, з метою | | | | | | |впровадження ДСТУ | | | | | | |4839:2007 і ДСТУ | | | | | | |4840:2007 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Встановлення економічно обґрунтованих цін | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.9. |Планомірне приведення |15.9.1. |Підготовка та прийняття |С.Тітенко |листопад | | |цін на природний газ | |постанови Національної | | | | |та тарифів на його | |комісії регулювання | | | | |транспортування, | |електроенергетики | | | | |зберігання, розподіл | |України щодо поетапного | | | | |і постачання для | |приведення цін на | | | | |споживачів до | |природний газ до | | | | |економічно | |економічно | | | | |обґрунтованого рівня | |обґрунтованого рівня | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16. Реформа житлово-комунального господарства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Забезпечення рентабельного функціонування підприємств житлово-комунального господарства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |16.1. |Поступове приведення |16.1.1. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |квітень | | |тарифів на житлово- | |на розгляд Кабінету |С.Тітенко | | | |комунальні послуги до | |Міністрів України | | | | |рівня, що покриває | |проектів методик | | | | |економічно | |тарифоутворення на | | | | |обґрунтовані витрати і| |житлово-комунальні | | | | |інвестиційну складову,| |послуги, які | | | | |та впровадження | |забезпечують норму | | | | |стимулюючої моделі | |повернення на вкладений | | | | |тарифоутворення | |капітал у складі тарифу | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов | | | | | |України проектів методик| | | | | | |тарифоутворення на | | | | | | |житлово-комунальні | | | | | | |послуги, які | | | | | | |забезпечують норму | | | | | | |повернення на вкладений | | | | | | |капітал у складі тарифу | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.1.3. |Регулювання |В.Тихонов |квітень | | | | |(встановлення) тарифів |С.Тітенко | | | | | |на послуги суб'єктів |органи | | | | | |природних монополій, які|місцевого | | | | | |провадять діяльність у |самоврядування | | | | | |сфері централізованого | | | | | | |водопостачання та | | | | | | |водовідведення, | | | | | | |транспортування | | | | | | |теплової енергії | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |16.2. |Посилення |16.2.1. |Розроблення проекту |В.Тихонов |липень | | |відповідальності за | |Закону України про | | | | |безквитковий проїзд у | |внесення змін до статті | | | | |міському транспорті | |229 Кодексу України про | | | | | | |адміністративні | | | | | | |правопорушення | | | | | | |( 80732-10 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |серпень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |статті 229 Кодексу | | | | | | |України про | | | | | | |адміністративні | | | | | | |правопорушення | | | | | | |( 80732-10 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.2.3. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до статті | | | | | | |229 Кодексу України про | | | | | | |адміністративні | | | | | | |правопорушення | | | | | | |( 80732-10 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |16.3. |Сприяння та підтримка |16.3.1. |Розроблення та |В.Тихонов |вересень | | |утворення об'єднань | |затвердження методичних |І.Лисенко | | | |співвласників | |рекомендацій щодо | | | | |багатоквартирних | |встановлення меж, | | | | |будинків | |передачі у власність та | | | | | | |надання в оренду | | | | | | |земельних ділянок для | | | | | | |обслуговування | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | |житлових будинків | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.3.2. |Підготовка та надання |В.Тихонов |серпень | | | | |роз'яснень з питань |В.Захарченко | | | | | |оподаткування діяльності| | | | | | |об'єднань співвласників | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | |будинків, управлінців та| | | | | | |управлінських компаній в| | | | | | |сфері житлового | | | | | | |господарства | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.3.3. |Розроблення проекту |В.Тихонов |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів щодо | | | | | | |створення та діяльності | | | | | | |об'єднання співвласників| | | | | | |багатоквартирного | | | | | | |будинку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.3.4. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | |актів щодо створення та | | | | | | |діяльності об'єднання | | | | | | |співвласників | | | | | | |багатоквартирного | | | | | | |будинку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.3.5. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів щодо | | | | | | |створення та діяльності | | | | | | |об'єднання співвласників| | | | | | |багатоквартирного | | | | | | |будинку у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального | | господарства | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |16.4. |Удосконалення |16.4.1. |Розроблення проекту |В.Тихонов |травень | | |механізму державно- | |Закону України про | | | | |приватного партнерства| |внесення змін до Закону | | | | |для модернізації | |України "Про благоустрій| | | | |інфраструктури, | |населених пунктів" | | | | |залучення фінансових | |( 2807-15 ) | | | | |ресурсів вітчизняних і|--------+------------------------+----------------+---------------| | |міжнародних |16.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | |організацій для | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | |реалізації | |проекту Закону України | | | | |інвестиційних проектів| |про внесення змін до | | | | |у сфері житлово- | |Закону України "Про | | | | |комунального | |благоустрій населених | | | | |господарства | |пунктів" ( 2807-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.3. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про благоустрій| | | | | | |населених пунктів" | | | | | | |( 2807-15 ) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.4. |Розроблення проекту |В.Тихонов |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |Загальнодержавну | | | | | | |програму "Питна вода | | | | | | |України" на 2006-2020 | | | | | | |роки" ( 2455-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.5. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |Загальнодержавну | | | | | | |програму "Питна вода | | | | | | |України" на 2006-2020 | | | | | | |роки" ( 2455-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.6. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |Загальнодержавну | | | | | | |програму "Питна вода | | | | | | |України" на 2006-2020 | | | | | | |роки" ( 2455-15 ) | | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.7. |Розроблення проекту |В.Тихонов |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |енергетичну ефективність| | | | | | |будівель | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.8. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про енергетичну | | | | | | |ефективність будівель | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.9. |Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |енергетичну ефективність| | | | | | |будівель у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.10.|Розроблення проекту |В.Тихонов |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |особливості перетворення| | | | | | |на господарські | | | | | | |товариства комунальних | | | | | | |підприємств, що | | | | | | |провадять діяльність у | | | | | | |сфері водо-, | | | | | | |теплопостачання та | | | | | | |водовідведення | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.11.|Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про особливості | | | | | | |перетворення на | | | | | | |господарські товариства | | | | | | |комунальних підприємств,| | | | | | |що провадять діяльність | | | | | | |у сфері водо-, | | | | | | |теплопостачання та | | | | | | |водовідведення | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.12.|Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |особливості перетворення| | | | | | |на господарські | | | | | | |товариства комунальних | | | | | | |підприємств, що | | | | | | |провадять діяльність у | | | | | | |сфері водо-, | | | | | | |теплопостачання та | | | | | | |водовідведення у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.13.|Розроблення та сприяння |В.Тихонов |грудень | | | | |затвердженню |органи | | | | | |регіональних програм |місцевого | | | | | |модернізації систем |самоврядування | | | | | |теплопостачання | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.14.|Розроблення спеціальної |В.Тихонов |листопад | | | | |навчальної програми з | | | | | | |питань впровадження | | | | | | |державно-приватного | | | | | | |партнерства у | | | | | | |комунальному | | | | | | |господарстві для | | | | | | |посадових осіб місцевого| | | | | | |самоврядування | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.15.|Розроблення та |В.Тихонов |жовтень | | | | |затвердження нормативно-| | | | | | |правових актів | | | | | | |Міністерства | | | | | | |регіонального розвитку, | | | | | | |будівництва та житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства України | | | | | | |щодо методичних | | | | | | |рекомендацій з питань | | | | | | |організації проведення | | | | | | |конкурсу на укладення | | | | | | |договорів концесії у | | | | | | |сфері водо-, | | | | | | |теплопостачання та | | | | | | |водовідведення та | | | | | | |укладення відповідних | | | | | | |договорів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.16.|Розроблення навчальної |В.Тихонов |червень | | | | |програми та організація | | | | | | |проведення семінарів для| | | | | | |представників органів | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування, | | | | | | |комунальних підприємств | | | | | | |з питань співробітництва| | | | | | |з міжнародними | | | | | | |фінансовими | | | | | | |організаціями | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.17.|Розроблення проекту |В.Тихонов |липень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про особливості| | | | | | |передачі в оренду чи | | | | | | |концесію об'єктів | | | | | | |централізованого водо-, | | | | | | |теплопостачання і | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | |перебувають у | | | | | | |комунальній власності" | | | | | | |( 2624-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.18.|Внесення на розгляд |М.Азаров |серпень | | | | |Верховної Ради України |В.Тихонов | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |особливості передачі в | | | | | | |оренду чи концесію | | | | | | |об'єктів | | | | | | |централізованого водо-, | | | | | | |теплопостачання і | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | |перебувають у | | | | | | |комунальній власності" | | | | | | |( 2624-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |16.4.19.|Супроводження проекту |В.Тихонов |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про особливості| | | | | | |передачі в оренду чи | | | | | | |концесію об'єктів | | | | | | |централізованого водо-, | | | | | | |теплопостачання і | | | | | | |водовідведення, що | | | | | | |перебувають у | | | | | | |комунальній власності" | | | | | | |( 2624-17 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17. Розвиток транспортної інфраструктури | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Збільшення обсягів фінансування розвитку транспортної інфраструктури | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |17.1. |Затвердження |17.1.1. |Визначення переліку |Б.Колесніков |грудень | | |інфраструктурних | |найважливіших | | | | |проектів | |інфраструктурних | | | | |загальнодержавного | |проектів, які планується| | | | |значення, забезпечення| |реалізувати, з | | | | |їх фінансування з боку| |урахуванням проведеного | | | | |держави, а також | |аналізу і прогнозованого| | | | |Світового банку, ЄБРР,| |бюджету | | | | |інших донорів і | | | | | | |приватних інвесторів | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |17.2. |Забезпечення утворення|17.2.1. |Розроблення проекту |Б.Колесніков |червень | | |та незалежної | |Закону України щодо | | | | |діяльності | |незалежного регулятора в| | | | |національної комісії | |транспортному секторі | | | | |державного регулювання|--------+------------------------+----------------+---------------| | |транспорту |17.2.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |Б.Колесніков | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо незалежного | | | | | | |регулятора в | | | | | | |транспортному секторі | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.2.3. |Супроводження проекту |Б.Колесніков |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |незалежного регулятора в| | | | | | |транспортному секторі у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.2.4. |Забезпечення розроблення|М.Азаров |у місячний | | | | |проекту указу Президента| |строк після | | | | |України щодо створення | |прийняття | | | | |незалежного регулятора в| |Закону України | | | | |транспортному секторі та| |щодо | | | | |внесення його | |незалежного | | | | |Президентові України | |регулятора в | | | | | | |транспортному | | | | | | |секторі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поліпшення управління залізничним транспортом | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |17.3. |Розмежування функцій |17.3.1. |Розроблення проекту |Б.Колесніков |вересень | | |державного і | |Закону України про | | | | |господарського | |внесення змін до Закону | | | | |управління на | |України "Про залізничний| | | | |залізничному | |транспорт" ( 273/96-ВР )| | | | |транспорті та в |--------+------------------------+----------------+---------------| | |Укрзалізниці |17.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |жовтень | | | | |Верховної Ради України |Б.Колесніков | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |залізничний транспорт" | | | | | | |( 273/96-ВР ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.3. |Супроводження проекту |Б.Колесніков |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про залізничний| | | | | | |транспорт" ( 273/96-ВР )| | | | | | |у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.4. |Розроблення та внесення |Б.Колесніков |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до Державної | | | | | | |цільової програми | | | | | | |реформування | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | |на 2010-2015 роки, | | | | | | |затвердженої постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 16 грудня | | | | | | |2009 року N 1390 | | | | | | |( 1390-2009-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Б.Колесніков | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |програми реформування | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | |на 2010-2015 роки, | | | | | | |затвердженої постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 16 грудня | | | | | | |2009 року N 1390 | | | | | | |( 1390-2009-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.6. |Розроблення проекту |Б.Колесніков |жовтень | | | | |нормативно-правового | | | | | | |акта про утворення | | | | | | |органу державного | | | | | | |управління на | | | | | | |залізничному транспорті | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.7. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |листопад | | | | |Кабінетом Міністрів |Б.Колесніков | | | | | |України проекту | | | | | | |нормативно-правового | | | | | | |акта про утворення | | | | | | |органу державного | | | | | | |управління на | | | | | | |залізничному транспорті | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.8. |Розроблення проекту акта|Б.Колесніков |жовтень | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про утворення | | | | | | |господарського суб'єкта | | | | | | |на залізничному | | | | | | |транспорті | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.3.9. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |листопад | | | | |Кабінетом Міністрів |Б.Колесніков | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про утворення | | | | | | |господарського суб'єкта | | | | | | |на залізничному | | | | | | |транспорті | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення рівня відповідальності місцевої влади за інфраструктуру місцевого значення | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |17.4. |Делегування |17.4.1. |Проведення оптимізації |Б.Колесніков |квітень | | |повноважень і | |системи класифікації | | | | |відповідальності щодо | |доріг | | | | |управління дорогами, | | | | | | |метрополітенами та | | | | | | |іншими | | | | | | |інфраструктурними | | | | | | |об'єктами місцевого | | | | | | |значення | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення інвестиційної привабливості галузі та якості послуг на автомобільних пасажирських | | перевезеннях | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |17.5. |Здійснення заходів, що|17.5.1. |Розроблення плану |Б.Колесніков |травень | | |сприятимуть створенню | |заходів щодо створення | | | | |конкуренції на ринку | |здорової конкуренції на | | | | |автомобільних | |ринку перевезень | | | | |пасажирських | |автомобільним | | | | |перевезень | |транспортом | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |17.6. |Скасування пільгових |17.6.1. |Розроблення та |Б.Колесніков |квітень | | |тарифів на вантажні | |затвердження наказу | | | | |перевезення | |Міністерства | | | | | | |інфраструктури України | | | | | | |щодо скасування | | | | | | |пільгових тарифів на | | | | | | |вантажні перевезення | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |17.7. |Реформування системи |17.7.1. |Розроблення методик |Б.Колесніков |жовтень | | |тарифоутворення | |регулювання тарифів на | | | | | | |перевезення вантажів | | | | | | |залізничним транспортом | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.7.2. |Затвердження методик |Б.Колесніков |грудень | | | | |регулювання тарифів на | | | | | | |перевезення вантажів | | | | | | |залізничним транспортом | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.7.3. |Запровадження нової |Б.Колесніков |червень | | | | |системи класифікації | | | | | | |пасажирських поїздів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |17.7.4. |Затвердження тарифів для|Б.Колесніков |грудень | | | | |пасажирських перевезень | | | | | | |преміального класу в | | | | | | |потягах зі швидкістю до | | | | | | |160 км/год. під час ігор| | | | | | |чемпіонату Європи 2012 | | | | | | |року з футболу в Україні| | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18. Розвиток сільського господарства та земельна реформа | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |18.1. |Створення прозорого |18.1.1. |Розроблення проекту |В.Присяжнюк |квітень | | |ринку землі, | |Закону України про ринок| | | | |розроблення | |земель | | | | |ефективного механізму |--------+------------------------+----------------+---------------| | |обороту земель |18.1.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | |сільськогосподарського| |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | |призначення | |проекту Закону України | | | | | | |про ринок земель | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.1.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про ринок| |Закону | | | | |земель у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.1.4. |Удосконалення методики |М.Присяжнюк |грудень | | | | |експертної та | | | | | | |нормативної грошової | | | | | | |оцінки земель | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | |призначення | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.1.5. |Спрощення процедури |М.Присяжнюк |грудень | | | | |встановлення меж | | | | | | |населених пунктів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.1.6. |Завершення видачі |М.Присяжнюк |грудень | | | | |державних актів на право| | | | | | |власності на земельну | | | | | | |ділянку | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.1.7. |Перегляд методики |М.Присяжнюк |грудень | | | | |проведення нормативної | | | | | | |грошової оцінки земель, | | | | | | |у тому числі земель | | | | | | |несільськогосподарського| | | | | | |призначення, за межами | | | | | | |населених пунктів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.2. |Створення електронного|18.2.1. |Створення електронного |М.Присяжнюк |грудень | | |загальнодержавного | |загальнодержавного | | | | |земельного кадастру та| |земельного кадастру та | | | | |відповідної земельно- | |відповідної земельно- | | | | |інформаційної бази | |інформаційної бази даних| | | | |даних, проведення |--------+------------------------+----------------+---------------| | |інвентаризації |18.2.2. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | |земельних ресурсів | |Закону України про | |Закону | | | | |державний земельний | | | | | | |кадастр (реєстр. N 8077)| | | | | | |у комітетах Верховної | | | | | | |Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.2.3. |Проведення |М.Присяжнюк |до кінця року | | | | |інвентаризації земель | | | | | | | | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.3. |Підвищення родючості |18.3.1. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |грудень | | |ґрунтів і захист їх | |Закону України про | | | | |від ерозії | |ґрунти та їх родючість | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про ґрунти та їх | | | | | | |родючість | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.3.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |ґрунти та їх родючість у| | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.3.4. |Розроблення механізму |М.Присяжнюк |грудень | | | | |економічного | | | | | | |стимулювання | | | | | | |використання та охорони | | | | | | |земель і підвищення | | | | | | |родючості ґрунтів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.4. |Удосконалення |18.4.1. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |червень | | |управління землями | |Закону України про | | | | |державної власності | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |розмежування земель | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | |власності" ( 1457-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |розмежування земель | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | |власності" ( 1457-15 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.4.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |розмежування земель | | | | | | |державної та комунальної| | | | | | |власності" | | | | | | |( 1457-15 ) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Фінансово-економічне забезпечення розвитку аграрного сектору | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |18.5. |Розвиток кредитно- |18.5.1. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |грудень | | |фінансового механізму | |Закону України про | | | | |підтримки | |внесення змін до деяких | | | | |сільськогосподарських | |законів України щодо | | | | |виробників, у тому | |вдосконалення механізмів| | | | |числі лізингу | |системи страхування | | | | |сільськогосподарської | |сільськогосподарської | | | | |техніки | |продукції | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.5.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законів України | | | | | | |щодо вдосконалення | | | | | | |механізмів системи | | | | | | |страхування | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | |продукції | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.5.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законів України щодо | | | | | | |вдосконалення механізмів| | | | | | |системи страхування | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | |продукції у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.6. |Відмова держави від |18.6.1. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |грудень | | |адміністративного | |Закону України про | | | | |втручання в | |сільське господарство | | | | |ціноутворення на |--------+------------------------+----------------+---------------| | |сільськогосподарську |18.6.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | |продукцію, | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | |використання | |проекту Закону України | | | | |антимонопольного | |про сільське | | | | |законодавства в разі | |господарство | | | | |різкого коливання цін |--------+------------------------+----------------+---------------| | |на |18.6.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | |сільськогосподарську | |Закону України про | |Закону | | |продукцію | |сільське господарство у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.7. |Забезпечення |18.7.1. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |грудень | | |продовольчої безпеки | |Закону України про | | | | |держави | |продовольчу безпеку | | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.7.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |грудень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про продовольчу безпеку | | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.7.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |продовольчу безпеку | | | | | | |України у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.8. |Підвищення |18.8.1. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |квітень | | |ефективності | |Закону України про | | | | |державного управління | |внесення змін до деяких | | | | |агропромисловим | |законодавчих актів щодо | | | | |комплексом | |нагляду (контролю) в | | | | | | |агропромисловому | | | | | | |комплексі України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.8.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | |актів щодо нагляду | | | | | | |(контролю) в | | | | | | |агропромисловому | | | | | | |комплексі України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.8.3. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів щодо | | | | | | |нагляду (контролю) в | | | | | | |агропромисловому | | | | | | |комплексі України у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток базових галузей сільського господарства, його технологічне переоснащення | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |18.9. |Збільшення обсягів |18.9.1. |Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |червень | | |виробництва | |на розгляд Кабінету | | | | |конкурентоспроможної | |Міністрів України | | | | |сільськогосподарської | |національного проекту | | | | |продукції | |"Зерно України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Зерно України" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.3. |Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Відроджене скотарство" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.4. |Забезпечення розгляду |М.Присяжнюк |травень | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Відроджене скотарство" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.5. |Розроблення проекту |М.Присяжнюк |червень | | | | |Закону України про | | | | | | |органічне виробництво | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.6. |Внесення на розгляд |М.Азаров |червень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про органічне | | | | | | |виробництво | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.7. |Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |органічне виробництво у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.8. |Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |вересень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |схвалення Концепції | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |програми розвитку | | | | | | |овочівництва та | | | | | | |переробної галузі до | | | | | | |2020 року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.9. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |жовтень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про схвалення | | | | | | |Концепції Державної | | | | | | |цільової програми | | | | | | |розвитку овочівництва та| | | | | | |переробної галузі до | | | | | | |2020 року | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.10.|Розроблення проекту |М.Присяжнюк |квітень | | | | |Закону України про рибне| | | | | | |господарство | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.11.|Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |М.Присяжнюк | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про рибне господарство | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.12.|Супроводження проекту |М.Присяжнюк |до прийняття | | | | |Закону України про рибне| |Закону | | | | |господарство у комітетах| | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.13.|Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |червень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження Державної | | | | | | |цільової програми | | | | | | |розвитку рибного | | | | | | |господарства на | | | | | | |2011-2016 роки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.9.14.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |Державної цільової | | | | | | |програми розвитку | | | | | | |рибного господарства на | | | | | | |2011-2016 роки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.10.|Підтримка державою |18.10.1.|Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |травень | | |технічного | |на розгляд Кабінету | | | | |переоснащення | |Міністрів України | | | | |агропромислового | |проекту постанови | | | | |комплексу | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до Державної | | | | | | |цільової програми | | | | | | |реалізації технічної | | | | | | |політики в | | | | | | |агропромисловому | | | | | | |комплексі на період до | | | | | | |2011 року, затвердженої | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 30| | | | | | |травня 2007 року N 785 | | | | | | |( 785-2007-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.10.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |програми реалізації | | | | | | |технічної політики в | | | | | | |агропромисловому | | | | | | |комплексі на період до | | | | | | |2011 року, затвердженої | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 30| | | | | | |травня 2007 року N 785 | | | | | | |( 785-2007-п ) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.11.|Підтримка державою |18.11.1.|Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |червень | | |сталого розвитку | |на розгляд Кабінету | | | | |лісового господарства | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |програми "Ліси України" | | | | | | |на 2010-2015 роки, | | | | | | |затвердженої постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 16 вересня | | | | | | |2009 року N 977 | | | | | | |( 977-2009-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.11.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до Державної | | | | | | |цільової програми "Ліси | | | | | | |України" на 2010-2015 | | | | | | |роки, затвердженої | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 16| | | | | | |вересня 2009 року N 977 | | | | | | |( 977-2009-п ) | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток інфраструктури агропромислового комплексу та зовнішньоекономічної діяльності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |18.12.|Розвиток аграрного |18.12.1.|Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |квітень | | |ринку | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Розбудова мережі | | | | | | |оптових ринків | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | |продукції" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.12.2.|Забезпечення розгляду |М.Присяжнюк |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про затвердження| | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Розбудова мережі | | | | | | |оптових ринків | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | |продукції" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.12.3.|Розроблення із |М.Присяжнюк |травень | | | | |залученням Центральної | | | | | | |спілки споживчих | | | | | | |товариств України | | | | | | |(Укоопспілки) плану | | | | | | |заходів щодо дальшого | | | | | | |розвитку інфраструктури | | | | | | |аграрного ринку | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.13.|Гармонізація системи |18.13.1.|Розроблення нормативних |М.Присяжнюк |грудень | | |стандартизації | |документів, | | | | |сільськогосподарської | |гармонізованих з | | | | |продукції з нормами, | |міжнародними | | | | |що застосовуються в | |(регіональними) та | | | | |Європейському Союзі | |європейськими вимогами, | | | | | | |насамперед стандартів, | | | | | | |застосування яких є | | | | | | |підтвердженням | | | | | | |відповідності продукції | | | | | | |вимогам технічних | | | | | | |регламентів | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.14.|Відмова держави від |18.14.1.|Розроблення проекту |М.Присяжнюк |червень | | |обмеження експорту | |Стратегії просування | | | | |сільськогосподарської | |продукції | | | | |продукції | |агропромислового | | | | | | |виробництва на зовнішній| | | | | | |ринок | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |18.15.|Оптимізація кількості |18.15.1.|Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |травень | | |аграрних вузів; | |на розгляд Кабінету | | | | |інтеграція наукових та| |Міністрів України | | | | |освітніх установ | |проекту акта Кабінету | | | | |аграрного напряму | |Міністрів України про | | | | | | |схвалення Концепції | | | | | | |реформування та розвитку| | | | | | |аграрної освіти та науки| | | | | | |в Україні як складової | | | | | | |єдиного освітнього | | | | | | |простору | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.15.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про схвалення | | | | | | |Концепції реформування | | | | | | |та розвитку аграрної | | | | | | |освіти та науки в | | | | | | |Україні як складової | | | | | | |єдиного освітнього | | | | | | |простору | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.15.3.|Розроблення та внесення |М.Присяжнюк |травень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |схвалення Концепції | | | | | | |формування державної | | | | | | |системи | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | |дорадництва в Україні | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |18.15.4.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |червень | | | | |Кабінетом Міністрів |М.Присяжнюк | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про схвалення | | | | | | |Концепції формування | | | | | | |державної системи | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | |дорадництва в Україні | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19. Реформа системи органів виконавчої влади | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |19.1. |Вдосконалення |19.1.1. |Розроблення та внесення |О.Лавринович |квітень | | |організації діяльності| |на розгляд Кабінету | | | | |Кабінету Міністрів | |Міністрів України | | | | |України | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до Положення про | | | | | | |Секретаріат Кабінету | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 12| | | | | | |серпня 2009 року N 850 | | | | | | |( 850-2009-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.1.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |О.Лавринович | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Положення про | | | | | | |Секретаріат Кабінету | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 12| | | | | | |серпня 2009 року N 850 | | | | | | |( 850-2009-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.1.3. |Розроблення та внесення |О.Лавринович |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про внесення | | | | | | |змін до Регламенту | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України, затвердженого | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 18| | | | | | |липня 2007 року N 950 | | | | | | |( 950-2007-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.1.4. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |О.Лавринович | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Регламенту Кабінету | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України від 18| | | | | | |липня 2007 року N 950 | | | | | | |( 950-2007-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.1.5. |Розроблення та внесення |О.Лавринович |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |скорочення кількості | | | | | | |консультативно-дорадчих | | | | | | |органів, утворених | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.1.6. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |О.Лавринович | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо скорочення | | | | | | |кількості | | | | | | |консультативно-дорадчих | | | | | | |органів, утворених | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |19.2. |Оптимізація системи |19.2.1. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | |центральних органів | |Кабінетом Міністрів |О.Лавринович | | | |виконавчої влади | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України про ліквідацію | | | | | | |урядових органів | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.2. |Розроблення та внесення |О.Лавринович |у двомісячний | | | | |на розгляд Кабінету | |строк з дня | | | | |Міністрів України | |набрання | | | | |проекту постанови | |чинності | | | | |Кабінету Міністрів | |Законом України| | | | |України про затвердження| |"Про центральні| | | | |порядку здійснення | |органи | | | | |заходів, пов'язаних з | |виконавчої | | | | |утворенням, | |влади" | | | | |реорганізацією, | |( 3166-17 ) | | | | |ліквідацією | | | | | | |міністерств, інших | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.3. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |у двомісячний | | | | |Кабінетом Міністрів |О.Лавринович |строк з дня | | | | |України проекту | |набрання | | | | |постанови Кабінету | |чинності | | | | |Міністрів України про | |Законом України| | | | |затвердження порядку | |"Про центральні| | | | |здійснення заходів, | |органи | | | | |пов'язаних з | |виконавчої | | | | |утворенням, | |влади" | | | | |реорганізацією, | |( 3166-17 ) | | | | |ліквідацією | | | | | | |міністерств, інших | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.4. |Розроблення та внесення |Ф.Ярошенко |квітень | | | | |на розгляд Кабінету |керівники | | | | | |Міністрів України |центральних | | | | | |проекту постанови |органів | | | | | |Кабінету Міністрів |виконавчої | | | | | |України про затвердження|влади | | | | | |граничної чисельності | | | | | | |працівників міністерств,| | | | | | |інших центральних | | | | | | |органів виконавчої влади| | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |Ф.Ярошенко | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України про | | | | | | |затвердження граничної | | | | | | |чисельності працівників | | | | | | |міністерств, інших | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.6. |Розроблення та внесення |керівники |у місячний | | | | |на розгляд Кабінету |напрямів |строк після | | | | |Міністрів України |реформ |затвердження | | | | |проектів нормативно- | |положень про | | | | |правових актів щодо | |центральні | | | | |приведення актів | |органи | | | | |законодавства у | |виконавчої | | | | |відповідність із | |влади | | | | |Конституцією України | | | | | | |( 254к/96-ВР ), | | | | | | |законами України "Про | | | | | | |Кабінет Міністрів | | | | | | |України" ( 2591-17 ), | | | | | | |"Про центральні органи | | | | | | |виконавчої влади" | | | | | | |( 3166-17 ), | | | | | | |Указом Президента | | | | | | |України від 9 грудня | | | | | | |2010 року N 1085 | | | | | | |( 1085/2010 ) "Про | | | | | | |оптимізацію системи | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади" та | | | | | | |щодо позбавлення | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від виконання | | | | | | |невластивих йому функцій| | | | | | |і покладання таких | | | | | | |функцій на відповідні | | | | | | |міністерства | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.7. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |у двомісячний | | | | |Кабінетом Міністрів |керівники |строк після | | | | |України проектів |напрямів |затвердження | | | | |нормативно-правових |реформ |положень про | | | | |актів щодо приведення | |центральні | | | | |актів законодавства у | |органи | | | | |відповідність із | |виконавчої | | | | |Конституцією України | |влади | | | | |( 254к/96-ВР ), | | | | | | |законами України "Про | | | | | | |Кабінет Міністрів | | | | | | |України" ( 2591-17 ), | | | | | | |"Про центральні органи | | | | | | |виконавчої влади" | | | | | | |( 3166-17 ), | | | | | | |Указом Президента | | | | | | |України від 9 грудня | | | | | | |2010 року N 1085 | | | | | | |( 1085/2010 ) "Про | | | | | | |оптимізацію системи | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади" та | | | | | | |щодо позбавлення | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від виконання | | | | | | |невластивих йому функцій| | | | | | |і покладання таких | | | | | | |функцій на відповідні | | | | | | |міністерства | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.2.8. |Супроводження проекту |О.Лавринович |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до деяких | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | |України щодо | | | | | | |національних комісій, що| | | | | | |здійснюють державне | | | | | | |регулювання діяльності | | | | | | |природних монополій, | | | | | | |ринків цінних паперів | | | | | | |та фінансових послуг у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |19.3. |Оптимізація системи |19.3.1. |Розроблення проекту |О.Лавринович |квітень | | |місцевих органів | |Закону України щодо | | | | |виконавчої влади | |оптимізації розподілу | | | | | | |функцій між | | | | | | |територіальними органами| | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади та | | | | | | |місцевими державними | | | | | | |адміністраціями | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |О.Лавринович | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |щодо оптимізації | | | | | | |розподілу функцій між | | | | | | |територіальними органами| | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади та | | | | | | |місцевими державними | | | | | | |адміністраціями | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.3. |Супроводження проекту |О.Лавринович |до прийняття | | | | |Закону України щодо | |Закону | | | | |оптимізації розподілу | | | | | | |функцій між | | | | | | |територіальними органами| | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади та | | | | | | |місцевими державними | | | | | | |адміністраціями у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.4. |Розроблення та внесення |В.Тихонов |у місячний | | | | |на розгляд Кабінету | |строк після | | | | |Міністрів України | |прийняття | | | | |проекту постанови | |Закону України | | | | |Кабінету Міністрів | |щодо | | | | |України про внесення | |оптимізації | | | | |змін до додатків 1-4 | |розподілу | | | | |до постанови Кабінету | |функцій між | | | | |Міністрів України від 1 | |територіальними| | | | |серпня 2007 року N 996 | |органами | | | | |( 996-2007-п ) | |центральних | | | | |"Про затвердження | |органів | | | | |рекомендаційних | |виконавчої | | | | |переліків управлінь, | |влади та | | | | |відділів та інших | |місцевими | | | | |структурних підрозділів | |державними | | | | |місцевих державних | |адміністраціями| | | | |адміністрацій" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |у двомісячний | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Тихонов |строк після | | | | |України проекту | |прийняття | | | | |постанови Кабінету | |Закону України | | | | |Міністрів України про | |щодо | | | | |внесення змін у додатки | |оптимізації | | | | |1-4 до постанови | |розподілу | | | | |Кабінету Міністрів | |функцій між | | | | |України від 1 серпня | |територіальними| | | | |2007 року N 996 | |органами | | | | |( 996-2007-п ) "Про | |центральних | | | | |затвердження | |органів | | | | |рекомендаційних | |виконавчої | | | | |переліків управлінь, | |влади та | | | | |відділів та інших | |місцевими | | | | |структурних підрозділів | |державними | | | | |місцевих державних | |адміністраціями| | | | |адміністрацій" | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.6. |Розроблення проекту |О.Лавринович |квітень | | | | |Закону України про | | | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про службу в | | | | | | |органах місцевого | | | | | | |самоврядування" | | | | | | |( 2493-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.7. |Внесення на розгляд |М.Азаров |травень | | | | |Верховної Ради України |О.Лавринович | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про внесення змін до | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |службу в органах | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування" | | | | | | |( 2493-14 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |19.3.8. |Супроводження проекту |О.Лавринович |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |внесення змін до Закону | | | | | | |України "Про службу в | | | | | | |органах місцевого | | | | | | |самоврядування" | | | | | | |( 2493-14 ) у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20. Реформа державної служби | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |20.1. |Визначення |20.1.1. |Розроблення та внесення |С.Скубашевський |квітень | | |організаційно- | |на розгляд Президентові | | | | |правового статусу | |України проекту Указу | | | | |державного органу з | |Президента України | | | | |питань реалізації | |"Питання Державної | | | | |державної політики у | |служби України з питань | | | | |сфері державної служби| |державної служби та | | | | |та служби в органах | |служби в органах | | | | |місцевого | |місцевого | | | | |самоврядування | |самоврядування" (щодо | | | | | | |утворення Державної | | | | | | |служби України з питань | | | | | | |державної служби та | | | | | | |служби в органах | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | |та затвердження | | | | | | |положення про нього) | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |20.2. |Визначення основ |20.2.1. |Супроводження проекту |С.Скубашевський |до прийняття | | |державної служби | |Закону України про | |Закону | | | | |державну службу (нова | | | | | | |редакція) (реєстр. | | | | | | |N 8306) у комітетах | | | | | | |Верховної Ради України | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.2.2. |Розроблення та внесення |С.Скубашевський |у місячний | | | | |на розгляд Кабінету | |строк після | | | | |Міністрів України | |прийняття | | | | |проектів нормативно- | |Закону України | | | | |правових актів з питань | |"Про державну | | | | |організації та | |службу" | | | | |проходження державної | |( 3723-12 ) | | | | |служби | |(нова редакція)| | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.2.3. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |у двомісячний | | | | |проектів нормативно- |С.Скубашевський |строк після | | | | |правових актів з питань | |прийняття | | | | |організації та | |Закону України | | | | |проходження державної | |"Про державну | | | | |служби | |службу" | | | | | | |( 3723-12 ) | | | | | | |(нова редакція)| |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |20.3. |Реформування системи |20.3.1. |Розроблення та внесення |С.Скубашевський |вересень | | |підготовки, | |на розгляд Президентові | | | | |перепідготовки і | |України проекту указу | | | | |підвищення | |Президента України щодо | | | | |кваліфікації державних| |реформування | | | | |службовців та | |Національної академії | | | | |посадових осіб | |державного управління | | | | |місцевого | |при Президентові України| | | | |самоврядування |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.3.2. |Розроблення та внесення |С.Скубашевський |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо внесення | | | | | | |змін до положень про | | | | | | |прийом, стажування | | | | | | |слухачів та | | | | | | |працевлаштування | | | | | | |випускників Національної| | | | | | |академії державного | | | | | | |управління при | | | | | | |Президентові України, | | | | | | |затверджених постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 14 квітня | | | | | | |2004 року N 468 | | | | | | |( 468-2004-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.3.3. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |С.Скубашевський | | | | | |України проекту | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |положень про прийом, | | | | | | |стажування слухачів та | | | | | | |працевлаштування | | | | | | |випускників Національної| | | | | | |академії державного | | | | | | |управління при | | | | | | |Президентові України, | | | | | | |затверджених постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 14 квітня | | | | | | |2004 року N 468 | | | | | | |( 468-2004-п ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.3.4. |Розроблення та внесення |С.Скубашевський |жовтень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту Концепції | | | | | | |реформування системи | | | | | | |підвищення кваліфікації | | | | | | |державних службовців, | | | | | | |посадових осіб | | | | | | |місцевого самоврядування| | | | | | |та депутатів місцевих | | | | | | |рад | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.3.5. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |листопад | | | | |Кабінетом Міністрів |С.Скубашевський | | | | | |України проекту | | | | | | |Концепції реформування | | | | | | |системи підвищення | | | | | | |кваліфікації державних | | | | | | |службовців, посадових | | | | | | |осіб місцевого | | | | | | |самоврядування та | | | | | | |депутатів місцевих рад | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |20.3.6. |Проведення пілотної |С.Скубашевський |вересень | | | | |програми підготовки | | | | | | |лідерів державної служби| | | | | | |в рамках формування | | | | | | |Президентського | | | | | | |кадрового резерву "Нова | | | | | | |еліта нації" | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 21. Реалізація національних проектів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Створення умов для активізації інвестиційної діяльності | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |21.1. |Підвищення |21.1.1. |Створення системи |В.Каськів |червень | | |ефективності | |підготовки інвестиційних| | | | |використання державних| |проектів з урахуванням | | | | |активів | |міжнародного досвіду | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.1.2. |Розроблення та внесення |В.Каськів |квітень | | | | |на розгляд Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |механізму фінансування | | | | | | |підготовки проектної | | | | | | |документації | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | |розвитку територій та | | | | | | |галузей економіки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.1.3. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |квітень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо механізму | | | | | | |фінансування підготовки | | | | | | |проектної документації | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | |розвитку територій та | | | | | | |галузей економіки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.2. |Запровадження |21.2.1. |Здійснення заходів щодо |В.Каськів |грудень | | |ефективного механізму | |реалізації Закону | | | | |залучення інвестицій | |України "Про підготовку | | | | | | |та реалізацію | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | |за принципом "єдиного | | | | | | |вікна" ( 2623-17 ) | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.2.2. |Запровадження проведення|В.Каськів |вересень | | | | |щорічних конференцій з | | | | | | |питань покращення | | | | | | |інвестиційного клімату | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.2.3. |Проведення презентацій |В.Каськів |постійно | | | | |національних проектів з | | | | | | |метою підвищення | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |привабливості держави | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.3. |Визначення |21.3.1. |Визначення інвестиційних|В.Каськів |грудень | | |стратегічних | |пріоритетів розвитку |керівники | | | |інвестиційних | |територій та галузей |центральних та | | | |пріоритетів розвитку | |економіки |місцевих | | | |територій та галузей | | |органів | | | |економіки | | |виконавчої | | | | | | |влади | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.3.2. |Визначення потреб |В.Каськів |грудень | | | | |територій та галузей |керівники | | | | | |економіки в |центральних та | | | | | |інвестиційних ресурсах |місцевих | | | | | | |органів | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.3.3. |Визначення критеріїв для|В.Каськів |жовтень | | | | |відбору проектів |керівники | | | | | |розвитку територій та |центральних та | | | | | |галузей економіки, |місцевих | | | | | |формування регіональних |органів | | | | | |і галузевих переліків |виконавчої | | | | | |проектів |влади | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Впровадження національних проектів | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |21.4. |Нормативно-правове |21.4.1. |Розроблення проекту |В.Каськів |квітень | | |забезпечення | |Закону України про | | | | |реалізації | |національні проекти | | | | |національних проектів |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.4.2. |Внесення на розгляд |М.Азаров |квітень | | | | |Верховної Ради України |В.Каськів | | | | | |проекту Закону України | | | | | | |про національні проекти | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.4.3. |Супроводження проекту |В.Каськів |до прийняття | | | | |Закону України про | |Закону | | | | |національні проекти у | | | | | | |комітетах Верховної Ради| | | | | | |України | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.5. |Підготовка до |21.5.1. |Розроблення та внесення |В.Каськів |червень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"LNG-термінал" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"LNG-термінал" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "LNG-термінал" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.5.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |липень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"LNG-термінал" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "LNG-термінал" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.6. |Підготовка до |21.6.1. |Розроблення та внесення |В.Каськів |липень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Відкритий світ" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Відкритий світ" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Відкритий світ"| | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.6.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Відкритий світ" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Відкритий світ"| | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.7. |Підготовка до |21.7.1. |Розроблення та внесення |В.Каськів |серпень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Доступне житло" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Доступне житло" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Доступне житло"| | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.7.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |вересень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Доступне житло" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Доступне житло"| | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.8. |Підготовка до |21.8.1. |Розроблення та внесення |В.Каськів |липень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Чисте місто" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Чисте місто" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Чисте місто" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.8.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Чисте місто" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Чисте місто" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.9. |Підготовка до |21.9.1. |Розроблення та внесення |В.Каськів |квітень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Повітряний експрес" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Повітряний експрес" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Повітряний | | | | | | |експрес" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.9.2. |Забезпечення розгляду |М.Азаров |травень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Повітряний експрес" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Повітряний | | | | | | |експрес" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.10.|Підготовка до |21.10.1.|Розроблення та внесення |В.Каськів |липень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету |Е.Матвійчук | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Дунайський коридор" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Дунайський коридор" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Дунайський | | | | | | |коридор" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.10.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта |Е.Матвійчук | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Дунайський коридор" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Дунайський | | | | | | |коридор" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.11.|Підготовка до |21.11.1.|Розроблення та внесення |Б.Колесніков |липень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету |В.Каськів | | | |національного проекту | |Міністрів України |керівники | | | |"Олімпійська надія - | |проекту акта Кабінету |центральних та | | | |2022" | |Міністрів України щодо |місцевих | | | | | |затвердження |органів | | | | | |попереднього техніко- |виконавчої | | | | | |економічного |влади | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Олімпійська надія - | | | | | | |2022" та визначення | | | | | | |форми участі держави під| | | | | | |час реалізації | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Олімпійська надія - | | | | | | |2022" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.11.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |Б.Колесніков | | | | | |України проекту акта |В.Каськів | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Олімпійська надія - | | | | | | |2022" та визначення | | | | | | |форми участі держави під| | | | | | |час реалізації | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Олімпійська надія - | | | | | | |2022" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.12.|Підготовка до |21.12.1.|Розроблення та внесення |В.Каськів |липень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Енергія природи" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Енергія природи" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Енергія | | | | | | |природи" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.12.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |серпень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Енергія природи" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Енергія | | | | | | |природи" та/або форми | | | | | | |надання державної | | | | | | |підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.13.|Підготовка до |21.13.1.|Розроблення та внесення |В.Каськів |серпень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету |керівники | | | |національного проекту | |Міністрів України |місцевих | | | |"Нове життя" | |проекту акта Кабінету |органів | | | | | |Міністрів України щодо |виконавчої | | | | | |затвердження |влади | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Нове життя" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Нове життя" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.13.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |вересень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Нове життя" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Нове життя" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.14.|Підготовка до |21.14.1.|Розроблення та внесення |В.Каськів |серпень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету | | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Якісна вода" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Якісна вода" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Якісна вода" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.14.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |вересень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Якісна вода" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Якісна вода" | | | | | | |та/або форми надання | | | | | | |державної підтримки | | | |------+----------------------+--------+------------------------+----------------+---------------| |21.15.|Підготовка до |21.15.1.|Розроблення та внесення |В.Каськів |серпень | | |реалізації | |на розгляд Кабінету |О.Попов | | | |національного проекту | |Міністрів України | | | | |"Місто майбутнього" | |проекту акта Кабінету | | | | | | |Міністрів України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Місто майбутнього" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Місто | | | | | | |майбутнього" та/або | | | | | | |форми надання державної | | | | | | |підтримки | | | | | |--------+------------------------+----------------+---------------| | | |21.15.2.|Забезпечення розгляду |М.Азаров |вересень | | | | |Кабінетом Міністрів |В.Каськів | | | | | |України проекту акта |О.Попов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України щодо | | | | | | |затвердження | | | | | | |попереднього техніко- | | | | | | |економічного | | | | | | |обґрунтування | | | | | | |національного проекту | | | | | | |"Місто майбутнього" та | | | | | | |визначення форми участі | | | | | | |держави під час | | | | | | |реалізації національного| | | | | | |проекту "Місто | | | | | | |майбутнього" та/або | | | | | | |форми надання державної | | | | | | |підтримки. | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору