Документ 504-96-р, поточна редакція — Прийняття від 13.08.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 13 серпня 1996 р. N 504-р
Київ
Про перелік проектів законів, які необхідно
розробити у зв'язку із прийняттям Конституції
України

Затвердити перелік проектів законів, які необхідно розробити
у зв'язку із прийняттям Конституції України ( 254к/96-ВР )
(додається).
Контроль за виконанням цього розпорядження покладається на
Міністра Кабінету Міністрів України Пустовойтенка В.П.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд. 36

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1996 р. N 504-р
ПЕРЕЛІК
законопроектів, які необхідно розробити у зв'язку із прийняттям
Конституції України
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва проекту | Виконавці |Відповідальні|Термін подання | | за | до Кабінету | | розроблення |Міністрів України —————————————————————————————————————————————————————————————————— Цивільний кодекс робоча група Головатий С.П. грудень
України (нова (розпорядження 1996 р.
редакція) Кабінету
Міністрів України
від 24 березня
1992 р. N 176
( 176-92-р )
Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Земельний кодекс Держкомзем, Зубець М.В. вересень
України (зміни і Мінекономіки, 1996 р.
доповнення) Мінекобезпеки, Засуха А.А.
Мінсільгосппрод,
Мінлісгосп,
Держводгосп,
Держкоммісто-
будування,
Мінфін, Мінюст
разом з Україн-
ською академією
аграрних наук
Відділ з питань
агропромислового
комплексу і
продовольства
Житловий кодекс Держжитлокомун- Кінах А.К. жовтень
України (нова госп, 1996 р.
редакція) Мінекономіки, Онищук Г.І.
Мінфін,
Держкоммісто-
будування,
Мінюст
Відділ з питань
будівництва,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства
Податковий Мінфін, Головна Пинзеник В.М. лютий
кодекс державна 1997 р.
України податкова Короневський
інспекція, В.М.
Мінекономіки,
МЗЕЗторг,
Держмитком,
МВС, Мінюст
Відділ з питань
грошово-
кредитної
політики і
фінансів
Кримінальний робоча група Тацій В.Я. грудень
кодекс України (розпорядження 1996 р.
Кабінету
Міністрів України
від 24 березня
1992 р. N 176)
Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби із
злочинністю
Кодекс України робоча група Стефанюк В.С. січень
про (розпорядження (за згодою) 1997 р.
адміністративні Кабінету
правопорушення Міністрів України
(нова редакція) від 24 березня
1992 р. N 176)
Концепція Мінюст разом з Головатий С.П. листопад
судово-правової Верховним Судом 1996 р.
реформи Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Закон України Головна державна Пинзеник В.М. листопад
"Про державну податкова 1996 р.
податкову інспекція, Ільїн В.Н.
адміністрацію" Мінфін,
Мінекономіки,
МЗЕЗторг, МВС,
СБУ,Держмитком,
Мінюст, Мінпраці
разом з
Національним
банком та
Генеральною
прокуратурою
Відділ з питань
грошово-
кредитної
політики і
фінансів
Закон України ГоловКРУ, Пинзеник В.М. січень
"Про державну Мінфін, 1997 р.
контрольно- Мінекономіки, Тахтай В.С.
ревізійну МВС, Мінюст
службу Відділ з питань
в Україні" грошово-
(нова редакція) кредитної
політики і
фінансів
Закон України Мінюст, Фонд Головатий С.П. січень
"Про власність" державного 1997 р.
(нова редакція) майна,
Мінекономіки,
Мінфін разом з
Національною
академією наук
Відділ з питань
власності і
підприємництва
Закон України Мінекономіки, Пинзеник В.М. січень
"Про управління Фонд державного 1997 р.
об'єктами майна, Мінюст, Гуреєв В.М.
державної Антимонопольний
власності" комітет разом з
Національною
академією наук
Відділ з питань
власності і
підприємництва
Закон України Державна комісія Пинзеник В.М. грудень
"Про цінні з цінних паперів 1996 р.
папери та і фондового Мозговий О.М.
фондову ринку, Мінфін,
біржу" (нова Мінекономіки,
редакція) Антимонопольний
комітет, Фонд
державного
майна, Мінюст
разом з
Національним
банком
Відділ з питань
грошово-
кредитної
політики і
фінансів
Концепція МЗЕЗторг, МЗС, Пинзеник В.М. листопад
зовнішньо- Мінекономіки, Осика С.Г. 1996 р.
економічної Мінфін,
політики Держмитком,
України Мінюст разом з
Національною
академією наук
Відділ з питань
зовнішніх
економічних
зв'язків
Закон України Міністерство у Кінах А.К. листопад
"Про основи справах науки і 1996 р.
державної технологій,
політики в сфері Держпатент,
науки та Держіннофонд,
науково- Мінекономіки,
технічної Мінфін,
діяльності" Міносвіти,
(нова редакція) Мінюст разом з
Національною
академією наук,
Українською
академією
аграрних наук,
Академією
медичних наук,
Академією
педагогічних
наук, Академією
правових наук
Відділ з питань
науки і нових
технологій
Закон України Укрстрахнагляд, Пинзеник В.М. листопад
"Про фінансові Мінфін, Державна 1996 р.
послуги комісія з цінних Яковенко І.В.
громадянам" паперів і
фондового ринку,
Мінекономіки,
Антимонопольний
комітет,
Національний
банк, Фонд
державного майна,
МВС, Мінюст
Відділ з питань
грошово-кредитної
політики і
фінансів
Закон України Державна комісія Пинзеник В.М. жовтень
"Про з цінних паперів 1996 р.
інвестиційні та фондового
фонди та ринку, Мозговий О.М.
інвестиційні Фонд державного
компанії" майна, Мінфін,
Мінекономіки,
Антимонопольний
комітет, Мінюст
Відділ з питань
грошово-кредитної
політики і
фінансів
Програма Мінекономіки, Пинзеник В.М. листопад
структурної Мінфін, 1996 р.
перебудови Мінмашпром, Гуреєв В.М.
економіки Мінпром,
України Мінвуглепром,
(концептуальний Міненерго,
варіант) Мінсільгосппрод,
Мінекобезпеки,
Мінтранс,
Держкоматом,
Держкоммісто-
будування,
Міністерство у
справах науки і
технологій,
Антимонопольний
комітет, Фонд
державного майна
Відділ з розвитку
національної
економіки
Концепція Фонд Пинзеник В.М. жовтень
приватизації державного 1996 р.
об'єктів майна, Єхануров Ю.і.
соціально- Мінекономіки,
культурного Мінфін, Мінюст
призначення Відділ з питань
власності і
підприємництва
Закон України МОЗ, Курас І.Ф. січень
"Про інфекційні Мінекономіки, 1997 р.
хвороби людей" Мінфін, МЗС,
Держкомкордон, Сердюк А.М.
Мінюст разом з
Академією
медичних наук
Відділ з питань
освіти, культури
та охорони
здоров'я
Кодекс Мінтранс, Дурдинець В.В. березень
автомобільного Мінекономіки, 1997 р.
транспорту Мінфін, Данькевич І.П.
України Мінюст,
Антимонопольний
комітет, Фонд
державного майна
Відділ з питань
транспорту і
зв'язку
Закон України Держкомзем, Зубець М.В. лютий
"Про оренду Мінсільгосппрод, 1997 р.
землі" Мінекономіки, Засуха А.А.
Мінюст, Мінфін,
Держкоммісто-
будування,
Держжитло-
комунгосп,
Фонд державного
майна разом з
Українською
академією
аграрних наук
Відділ з питань
агропромислового
комплексу і
продовольства
Закон України Держкомзем, Зубець М.В. лютий
"Про заставу" Мінсільгосппрод, 1997 р.
(зміни і Мінекономіки, Засуха А.А.
доповнення) Мінюст, Фонд
державного майна
разом з
Українською
академією
аграрних наук
Відділ з питань
агропромислового
комплексу і
продовольства
Закон України Держкомгеології, Пинзеник В.М. листопад
"Про концесії" Мінекономіки, 1996 р.
МЗЕЗторг, Гуреєв В.М.
Мінекобезпеки,
Мінфін,
Держкомзем,
Фонд державного
майна,
Мінлісгосп,
Мінюст
Відділ взаємодії
з міжнародними
фінансовими
організаціями,
іноземних
інвестицій та
вільних
економічних зон
Закон України Мінекономіки, Пинзеник В.М. січень
"Про державне Мінфін, 1997 р.
прогнозування Національний Гуреєв В.М.
та розроблення банк, Мінстат,
програм Фонд державного
економічного майна,
і соціального Антимонопольний
розвитку" комітет, Мінюст
разом з
Національною
академією наук
Відділ з розвитку
національної
економіки
Закон України МЗС, Державний Удовенко Г.Й. січень
"Про правовий комітет у 1997 р.
статус справах
іноземців" національностей
та міграції,
Мінсоцзахист,
Мінфін, МВС, СБУ
Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Закон України МВС, Мінюст, Дурдинець В.В. лютий
"Про порядок Міністерство 1997 р.
збирання, інформації,
зберігання, СБУ, Державний
використання та комітет з питань
поширення державних
конфіденційної секретів та
інформації про технічного
особу" захисту
інформації
разом з
Генеральною
прокуратурою,
Верховним Судом
Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Закон України Мінюст, Мінфін, Головатий С.П. березень
"Про безоплатне Мінекономіки 1997 р.
надання правової разом з
допомоги Верховним та
громадянам" Вищим арбітражним
судами,
Генеральною
прокуратурою,
Спілкою адвокатів
України
Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Закон України Міноборони, Кузьмук О.І. травень
"Про надання МЗС, МВС, СБУ, 1997 р.
військової Мінюст
допомоги Відділ з питань
іноземним оборони
державам"
Закон України МВС, Мінюст Кравченко Ю.Ф. травень
"Про органи разом 1997 р.
внутрішніх з Генеральною
справ" прокуратурою
Відділ з питань
правоохоронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Закон України Мінфін, Пинзеник В.М. грудень
"Про бюджетну Мінекономіки, 1996 р.
систему Мінюст Короневський
України" Відділ з питань В.М.
(зміни і грошово-
доповнення) кредитної
політики і
фінансів
Закон України Мінюст, МВС, Головатий С.П. березень
"Про проведення СБУ разом з 1997 р.
зборів,мітингів, Генеральною
походів і прокуратурою,
демонстрацій" Верховним Судом
Відділ
взаємодії з
громадсько-
політичними
організаціями
Закон України Мінюст Головатий С.П. червень
"Про Відділ взаємодії 1997 р.
територіальний з місцевими
устрій України" радами та
органами
виконавчої
влади

Закон України Мінюст, МЗС, Головатий С.П. червень
"Про державні МВС, СБУ, 1997 р.
символи України" Міноборони,
Держмитком,
Держкомкордон
Відділ взаємодії
з місцевими
радами та
органами
виконавчої влади
Закон України МОЗ, Мінпраці, Курас І.Ф. травень
"Про медичне Мінсоцзахист, 1997 р.
страхування Мінекономіки, Сердюк А.М.
громадян" Укрстрахнагляд,
Мінюст
Відділ з питань
освіти, культури
та охорони
здоров'я
Закон України Пенсійний фонд, Пинзеник В.М. березень
"Про недержавні Мінсоцзахист, 1997 р.
пенсійні фонди" Мінекономіки, Зайчук Б.О.
Мінфін, Мінпраці,
Державна комісія
з цінних паперів
і фондового
ринку,
Укрстрахнагляд,
Мінюст
Відділ з питань
соціального
захисту та
трудових відносин

Закон України Мінюст, Фонд Головатий С.П. лютий
"Про правові державного майна, 1997 р.
засади вилучення Мінфін,
об'єктів Мінекономіки,
приватної та Держжитло-
комунальної комунгосп,
власності" Держкомзем разом
з Національною
академією наук,
Верховним та
Вищим
арбітражним
судами,
Генеральною
прокуратурою
Відділ з питань
власності і
підприємництва
Основи Мінпраці, Мінфін, Пинзеник В.М. жовтень
законодавства Мінсоцзахист, 1996 р.
України про МОЗ, Держнагляд- Білоблоцький
соціальне охоронпраці, М.П.
страхування Пенсійний фонд,
Мінюст,
Укрстрахнагляд
Відділ з питань
соціального
захисту та
трудових відносин
Закон України Мінпраці, Пинзеник В.М. після
"Про обов'язкове Мінекономіки, прийняття
соціальне Мінфін, Мінюст, Білоблоцький Основ
страхування Укрстрахнагляд М.П. законодавства
громадян Відділ з питань про соціальне
на випадок соціального страхування
безробіття" захисту та в термін,
трудових відносин визначений
Кабінетом
Міністрів
України
Закон України Мінсоцзахист, Пинзеник В.М. після
"Про пенсійне Мінпраці, Мінфін, прийняття
страхування" Пенсійний фонд, Алейник Б.Г. Основ
Мінюст законодавства
Відділ з питань про соціальне
соціального страхування
захисту та в термін,
трудових відносин визначений
Кабінетом
Міністрів
України

Закон України Мінсоцзахист, Пинзеник В.М. після
"Про соціальну Мінпраці, Мінфін, прийняття
допомогу" Мінюст разом з Алейник Б.Г. Основ
Національною законодавства
академією наук про соціальне
Відділ з питань страхування в
соціального термін,
захисту та визначений
трудових відносин Кабінетом
Міністрів
України
Закон України Мінюст, Головатий С.П. листопад
"Про профспілки" Мінпраці разом 1996 р.
із Національною
академією наук,
Федерацією
профспілок
України
Відділ з питань
соціального
захисту та
трудових відносин
Закон України Мінпраці, Мінфін, Пинзеник В.М. серпень
"Про порядок Мінекономіки, 1996 р.
розв'язання Мінюст разом із Білоблоцький
колективних Національною М.П.
трудових академією наук,
спорів і Верховним Судом,
конфліктів" Генеральною
прокуратурою
Відділ з питань
соціального
захисту та
трудових відносин
Закон України Мінпраці, Мінфін, Пинзеник В.М. серпень
"Про соціальне Мінекономіки, 1996 р.
партнерство" Мінюст разом з Білоблоцький
Національною М.П.
академією наук,
Федерацією
профспілок
України
Відділ з питань
соціального
захисту та
трудових відносин
Закон України Міністерство Курас І.Ф. січень
"Про друковані інформації, 1997 р.
засоби масової Мінфін,
інформації Мінекономіки,
(пресу) в Мінюст
Україні" Відділ з питань
(нова редакція) освіти, культури
та охорони
здоров'я
Закон України Мінюст, Головатий С.П. до 1 жовтня
"Про столицю Мінекономіки, 1996 р.
України - місто Мінфін,
Київ" Фонд
державного
майна разом
з Київською
міськдерж-
адміністрацією
та міськрадою,
іншими
заінтересованими
міністерствами
і відомствами
Відділ взаємодії
з місцевими
радами та
органами
виконавчої
влади
Закон України Мінюст, Головатий С.П. до 1 жовтня
"Про статус Мінекономіки, 1996 р.
міста Мінфін, Фонд
Севастополя" державного
майна,
Міноборони,
МЗС разом з
Севастопольською
міськдерж-
адміністрацією
та міськрадою,
іншими
заінтересованими
міністерствами і
відомствами
Відділ
взаємодії з
місцевими
радами та
органами
виконавчої
влади
Закон України Антимонопольний Пинзеник В.М. листопад
"Про комітет, 1996 р.
Антимонопольний Мінюст, Мінфін, Завада О.Л.
комітет Відділ з питань
України" власності і
(зміни і підприємництва
доповнення)
Закон України Міністерство у Курас І.Ф. червень
"Про соціальну справах сім'ї 1997 р.
роботу з і молоді,
неповнолітніми Мінпраці,
та молоддю в Мінфін,
Україні" Мінсоцзахист,
Мінекономіки,
Мінюст
Відділ з питань
освіти, культури
та охорони
здоров'я
Закон України Мінюст, МВС, Головатий С.П. квітень
"Про скарги і СБУ разом з 1997 р.
звернення Верховним Судом,
громадян" Генеральною
прокуратурою,
іншими
заінтересованими
міністерствами
і відомствами
Загальний відділ
Закон України Мінюст, МВС, Головатий С.П. вересень
"Про виконавче Мінфін, 1996 р.
провадження" Мінекономіки,
Мінпраці, СБУ,
Міноборони,
Держмитком,
Держкомзем,
МЗЕЗторг, Мінюст
Держжитло-
комунгосп,
Головдержслужба
разом з
Верховним та
Вищим
арбітражним
судами,
Генеральною
прокуратурою
Відділ з питань
правоохронних
органів та
боротьби зі
злочинністю
Закон України Держкомміграції, Курас І.Ф. травень
"Про корінні Мінюст, МЗС, 1997 р.
народи" Міносвіти, Євтух В.Б.
Мінкультури,
МВС, Мінфін,
Держкомрелігій
Відділ з питань
освіти, культури
та охорони
здоров'я
Закон України Держнаглядоохоро- Ткачук С.П. вересень
"Про соціальне нпраці, 1996 р.
страхування від Мінпраці, МОЗ,
нещасних Мінекономіки,
випадків на Мінфін, Мінюст
виробництві разом з
та професійних Федерацією
захворювань" профспілок
України та
Фондом
соціального
страхування
Відділ з
питань
техногенної
безпеки та
соціального
захисту
населення
Закон України Держнаглядохорон- Ткачук С.П. червень
"Про безпечність праці, Мінпром, 1997 р.
промислової Мінмашпром,
продукції" Мінекобезпеки,
Мінюст, МОЗ,
Мінсільгосппрод
Відділ з питань
техногенної
безпеки та
соціального
захисту
населення
Закон України Мінтранс, Данькевич І.П. липень
"Про перевезення Мінпром, 1997 р.
небезпечних Міноборони,
вантажів" Мінмашпром,
Держкоматом,
Держнагляд-
охоронпраці,
Мінекобезпеки,
МВС, МОЗ,
Мінюст,
Міністерство
з питань
надзвичайних
ситуацій
Відділ з питань
транспорту і
зв'язку
Закон України Держнагляд- Ткачук С.П. листопад
"Про охорону охоронпраці, 1997 р.
праці" (зміни Мінпраці,МОЗ,
і доповнення) Мінекобезпеки,
Мінекономіки,
Мінфін, Мінюст
Відділ з питань
техногенної
безпеки та
соціального
захисту
населення
Закон України МЗЕЗторг, Осика С.Г. жовтень
"Про зовнішньо- Мінекономіки, 1996 р.
економічну Мінфін, МЗС,
діяльність" Мінюст, Мінстат,
(нова редакція) Держмитком,
Антимонопольний
комітет,
Національний
банк
Відділ з питань
зовнішніх
зв'язків

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору