Документ 503-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 березня 2000 р. N 503
Київ
Про утворення Українського державного
концерну садівництва, виноградарства
та виноробної промисловості

З метою забезпечення подальшого розвитку садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Міністерства аграрної політики про
утворення Українського державного концерну садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості (концерн
"Укрсадвинпром") як єдиного виробничо-господарського комплексу, що
об'єднуватиме підприємства, установи, організації, які провадять
діяльність, пов'язану із розсадництвом, садівництвом та
виноградарством, виготовленням виноробної продукції,
консервуванням плодів, ягід і винограду, науковим та сервісним
обслуговуванням цієї сфери діяльності, а також ті, що мають
спільні економічні та соціальні інтереси.
2. Взяти до відома, що концерн "Укрсадвинпром" утворюється з
метою виконання таких основних завдань:
сприяння реформуванню аграрного сектору економіки для
задоволення суспільних потреб у плодах, ягодах, винограді,
виноробній та консервованій продукції;
участь у здійсненні заходів щодо державної підтримки розвитку
колективного садівництва та виноградарства;
створення умов для підвищення ефективності використання
землі, майна, коштів, сировинних та інших ресурсів;
вироблення і реалізація єдиних технічних підходів у сфері
садівництва, розсадництва, виноградарства та виноробної
промисловості, спрямованих на досягнення світових рівнів
технології виробництва та якості продукції;
сприяння цільовому використанню коштів для розвитку
виноградарства, садівництва і розсадництва у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
координація роботи об'єднань, підприємств та організацій, що
займаються вирощуванням саджанців, плодів, ягід, винограду,
виготовленням виноробної та консервованої продукції;
налагодження взаємовигідних зв'язків між вітчизняними і
зарубіжними виробниками;
проведення маркетингу існуючого ринку плодів, ягід, винограду
та продуктів їх переробки, освоєння нових ринків збуту;
оптимізація галузевої і міжгалузевої кооперації у сфері
садівництва, виноградарства, розсадництва та виноробної
промисловості.
3. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити проведення організаційних
заходів щодо утворення концерну "Укрсадвинпром", а також створення
належних умов для виконання його статутних завдань.
4. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки,
Міністерству юстиції, Фонду державного майна в місячний термін
розглянути питання та в разі потреби подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо можливого делегування окремих повноважень
концерну "Укрсадвинпром" з управління майном державних
підприємств, які входитимуть до його складу, а також передачі
повноважень з управління державними корпоративними правами
господарських товариств, які входитимуть до складу цього концерну.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22вгору