Документ 501/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.01.1998, підстава - 46/98

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 46/98 від 26.01.98 )
Про Раду з питань збереження національної
культурної спадщини

З метою збереження, активізації пошуку та виявлення
духовно-культурних скарбів України п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Раду з питань збереження
національної культурної спадщини (далі - Рада).
2. Призначити Віце-прем'єр-міністра України КУРАСА Івана
Федоровича головою Ради.
3. Затвердити персональний склад Ради (додається).
4. І.Курасу подати у місячний строк проект Положення про Раду
з питань збереження національної культурної спадщини.
5. Покласти на Кабінет Міністрів України матеріально-технічне
та організаційне забезпечення діяльності Ради.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 червня 1997 року
N 501/97
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 червня 1997 року N 501/97
СКЛАД
Ради з питань збереження національної
культурної спадщини
КУРАС - Віце-прем'єр-міністр України, Іван Федорович голова Ради
ПАЛАМАРЧУК - голова благодійного Ігор Тарасович культурологічного фонду
"Український Ренесанс",
заступник голови Ради
ФЕДОРУК - голова Національної комісії з Олександр Касянович питань повернення в Україну
культурних цінностей, заступник
голови Ради
КОВАЛЬ - завідувач сектора культури Анатолій Дмитрович Відділу освіти, культури та
охорони здоров'я Кабінету
Міністрів України, секретар Ради
БЕЗГІН - завідувач відділу культурного Олексій Ігорович розвитку Управління гуманітарної
політики Адміністрації
Президента України
ВЕРЕМЄЄВА - директор Музею видатних діячів Ірина Луківна української культури
ВОЗНИЦЬКИЙ - директор Львівської картинної Борис Григорович галереї, віце-президент
Всесвітньої Ради музеїв
ГОРБАЧОВ - професор Київського державного Дмитро Омельянович інституту театрального мистецтва
ім.І.К.Карпенка-Карого
ГОРБАЧОВА - заступник директора Ірина Омелянівна Національного художнього музею
України
ДЕРКАЧ - Голова Державної митної служби Леонід Васильович України
КОЛЕСНИКОВ - голова правління Державного Анатолій Андрійович спеціалізованого комерційного
ощадного банку України
КРАВЧЕНКО - Міністр внутрішніх справ України Юрій Федорович
МАТВІЄНКО - голова правління Українського Володимир Павлович акціонерного комерційного
промислово-інвестиційного банку
ОМЕЛЬЧЕНКО - голова Київської міської Олександр Олександрович державної адміністрації
ОСИКА - Міністр зовнішніх економічних Сергій Григорович зв'язків і торгівлі України
ОСТАПЕНКО - Міністр культури і мистецтв Дмитро Іванович України
РАДЧЕНКО - Голова Служби безпеки України Володимир Іванович
РУДЬКО - Керівник Управління гуманітарної Микола Олександрович політики Адміністрації
Президента України
ЧЕБИКІН - ректор Української академії Андрій Володимирович мистецтва, президент Академії
мистецтв України
ЧЕПЕЛИК - голова Спілки художників України Володимир Андрійович
ШПЕК - Голова Національного агентства Роман Васильович України з реконструкції та
розвитку
ЮЩЕНКО - Голова Правління Національного Віктор Андрійович банку України.

Глава Адміністрації Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору