Документ 5-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2012, підстава - 1013-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 січня 2005 р. N 5
Київ
Про затвердження максимальних розмірів страхових платежів
за договорами міжнародного обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 1013 ( 1013-2012-п ) від 05.11.2012 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1084 ( 1084-2007-п ) від 30.08.2007
N 1013 ( 1013-2012-п ) від 05.11.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити максимальні розміри страхових платежів, у межах
яких Моторне (транспортне) страхове бюро встановлює обов'язкові
для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за
договорами міжнародного обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, згідно з додатком. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1013 ( 1013-2012-п ) від
05.11.2012 }
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 539 ( 539-2004-п ) "Про
затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 17, ст. 1175).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 34

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2005 р. N 5
МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ
страхових платежів, у межах яких Моторне (транспортне)
страхове бюро встановлює обов'язкові для своїх повних
членів єдині розміри страхових платежів за договорами
міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів

(євро) ------------------------------------------------------------------- Транспортні засоби | За 15 діб |За 1 місяць| За кожний |За 1 рік | | | наступний | | | | місяць | ------------------------------------------------------------------- Легкові автомобілі
пасажиромісткістю до
9 чоловік з водієм
включно та автомобілі
загальною масою до
3500 кілограмів (7700
фунтів) 44,99 69,54 44,99 347,68
Автобуси 117,6 178,95 117,6 1380,49
Вантажні автомобілі 57,78 89,48 57,78 715,81
Причепи, напівпричепи 9,2 12,78 9,2 63,91
Мотоцикли 16,36 21,99 16,36 148,27
_____________________
Примітки: 1. Розрахунок розмірів страхових платежів за договорами
міжнародного обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів проводиться залежно від типу
транспортного засобу, строку дії договору страхування
та держави, на яку поширюється дія договору
страхування.
2. Розмір страхового платежу за договором міжнародного
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних
засобів обчислюється в гривнях виходячи з офіційного
обмінного курсу гривні до євро, встановленого
Національним банком на дату укладення такого договору
3. У разі укладення договору міжнародного обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності
власника наземного транспортного засобу, дія якого
поширюється на держави Східної Європи, які не є
членами Європейського Союзу, наведені в додатку
значення зменшуються на 50 відсотків.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1084
( 1084-2007-п ) від 30.08.2007, N 1013 ( 1013-2012-п ) від
05.11.2012 }вгору