Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 12.06.2013499-р
Документ 499-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 червня 2013 р. № 499-р
Київ

Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти

1. Затвердити перелік державних соціальних стандартів у сфері освіти згідно з додатком.

2. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 499-р

ПЕРЕЛІК
державних соціальних стандартів у сфері освіти

Найменування стандарту

Зміст

1. Базовий компонент дошкільної освіти

здобуття дітьми дошкільної освіти

2. Державний стандарт початкової загальної освіти

здобуття дітьми початкової загальної освіти

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

базовий навчальний план, загальна характеристика інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

4. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

вимоги до змісту освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та гарантії у набутті такої освіти

5. Державний стандарт професійно-технічної освіти

вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації випускників професійно-технічних навчальних закладів

6. Державний стандарт вищої освіти

вимоги до змісту вищої освіти, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки

7. Державний стандарт наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах загального типу

норматив наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах загального типу

8. Державний стандарт наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу

норматив наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу

9. Державний стандарт наповнюваності груп для дітей дошкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах

норматив наповнюваності груп для дітей дошкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах

10. Державний стандарт наповнюваності дошкільних груп у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

норматив наповнюваності дошкільних груп у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

11. Державний стандарт наповнюваності дошкільних груп у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах)

норматив наповнюваності дошкільних груп у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах)

12. Державний стандарт наповнюваності класів у загальноосвітніх навчальних закладах

норматив наповнюваності класів у загальноосвітніх навчальних закладах

13. Державний стандарт наповнюваності груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах

норматив наповнюваності груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах

14. Державний стандарт наповнюваності класів та виховних груп для дітей шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах

норматив наповнюваності класів та виховних груп для дітей шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах

15. Державний стандарт наповнюваності класів та виховних груп у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

норматив наповнюваності класів та виховних груп у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

16. Державний стандарт наповнюваності класів та виховних груп у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах)

норматив наповнюваності класів та виховних груп у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах)

17. Державний стандарт наповнюваності груп (класів) у школах соціальної реабілітації

норматив наповнюваності груп (класів) у школах соціальної реабілітації

18. Державний стандарт наповнюваності класів та виховних груп у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)

норматив наповнюваності класів та виховних груп у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)

19. Державний стандарт наповнюваності груп під час проведення факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах

норматив наповнюваності груп під час проведення факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах

20. Державний стандарт поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів

норматив поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів

21. Державний стандарт наповнюваності груп під час проведення занять з лікувальної фізкультури у загальноосвітніх навчальних закладах

норматив наповнюваності груп під час проведення занять з лікувальної фізкультури у загальноосвітніх навчальних закладах

22. Державний стандарт наповнюваності навчальних груп під час проведення занять з теоретичної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах

норматив наповнюваності груп під час проведення занять з теоретичної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах

23. Державний стандарт поділу груп на підгрупи під час вивчення загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах

норматив поділу груп на підгрупи під час вивчення загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах

24. Державний стандарт наповнюваності груп під час проведення виробничого навчання

норматив наповнюваності груп під час проведення виробничого навчання

25. Державний стандарт наповнюваності гуртків, груп та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів

норматив наповнюваності гуртків, груп та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів

26. Співвідношення чисельності студентів і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації

кількість студентів, що припадає на одного викладача

27. Державний стандарт наповнюваності груп під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять

норматив наповнюваності груп під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять

28. Державний стандарт безоплатного харчування окремих категорій учнів та студентів згідно із законодавством у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах

організація безоплатного харчування окремих категорій учнів та студентів згідно із законодавством у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах

29. Державний стандарт порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському, приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України

встановлення вартості пільгового проїзду студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів у міському, приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України

30. Державний стандарт надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах

забезпечення населення пільговими довгостроковими кредитами для здобуття освіти у вищих навчальних закладах

31. Державний стандарт забезпечення пільгових умов для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту відповідно до законодавства

забезпечення пільгових умов для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які потребують соціального захисту відповідно до законодавства

32. Державний стандарт харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладах

норми харчування у дитячих будинках, загальноосвітніх школах-інтернатах, інтернатах у складі загальноосвітніх навчальних закладів, а також у професійно-технічних навчальних закладах

33. Державний стандарт харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для дітей віком до одного року

норми харчування дітей віком до одного року в дошкільних навчальних закладах

34. Державний стандарт харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року

норми харчування дітей старше одного року в дошкільних навчальних закладах

35. Державний стандарт харчування у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах)

норми харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах

36. Державний стандарт харчування в училищах фізичної культури та олімпійського резерву

норми харчування вихованців в училищах фізичної культури та олімпійського резерву

37. Державний стандарт харчування в оздоровчих закладах для учнів (вихованців) навчальних закладів

норми харчування учнів (вихованців) в оздоровчих закладах

38. Державний стандарт харчування у загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування учнів

норми одноразового харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

39. Державний стандарт грошового забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа під час працевлаштування

розмір грошового забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа під час працевлаштування

40. Державний стандарт забезпечення предметами гардероба та текстильної білизни дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають (навчаються) у навчальних закладах усіх типів на повному державному утриманні

норми забезпечення предметами гардероба та текстильної білизни дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають (навчаються) у навчальних закладах усіх типів на повному державному утриманні

41. Державний стандарт забезпечення предметами гардероба та текстильної білизни вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів, які потребують соціальної підтримки

норми забезпечення предметами гардероба та текстильної білизни вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів, які потребують соціальної підтримки

42. Державний стандарт забезпечення предметами першої потреби вихованців дитячих будинків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають (навчаються) у школах-інтернатах

норми забезпечення предметами першої потреби вихованців дитячих будинків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у школах-інтернатах

43. Державний стандарт одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку
вгору