Про використання векселів при розрахунках за газ
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.1996494-р
Документ 494-96-р, поточна редакція — Прийняття від 06.08.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 1996 р. N 494-р
Київ
Про використання векселів при
розрахунках за газ

З метою погашення заборгованості за природний газ, спожитий
бюджетними установами і організаціями, та по дотаціях на
відшкодування різниці в цінах за природний газ, що споживається
населенням:
1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити в 1996 році оформлення векселями заборгованості по
фінансуванню видатків, пов'язаних з оплатою природного газу, що
споживається бюджетними установами і організаціями, а також по
дотаціях на відшкодування різниці в цінах за природний газ, що
поставляється населенню, в межах передбачених асигнувань.
2. Установити, що векселі, оформлені згідно з пунктом 1 цього
розпорядження, приймаються державними податковими інспекціями в
рахунок сплати недоїмки по податках, інших обов'язкових платежах
до бюджету з наступним інформуванням відповідних місцевих
фінансових органів.
3. Мінфіну разом з Державною акціонерною холдинговою
компанією "Укргаз" у двотижневий термін розробити і затвердити
порядок видачі, обліку та погашення векселів, оформлених згідно з
цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 37вгору