Документ 4909-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2013. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.173)

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім абзаців третього - шостого пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання заходів Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки;

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів, визначених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки;

вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4909-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 7 червня 2012 року № 4909-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА 2013-2017 РОКИ

I. Мета Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

1. Метою Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки (далі - Програма) є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

II. Шляхи та способи розв'язання проблеми

1. Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

III. Заходи і завдання Програми

1. Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

1) інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

2) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

3) очищення територій від вибухонебезпечних предметів;

4) реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності;

5) гідрометеорологічне забезпечення;

6) матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту;

7) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.

2. Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:

1) протизсувного захисту територій;

2) берегоукріплення Азовського і Чорного морів та інших водних об'єктів;

3) протикарстового захисту територій;

4) ліквідації наслідків небезпечних екзогенних процесів внаслідок впливу гірничих робіт на території державного підприємства "Солотвинський солерудник" (смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області);

5) удосконалення системи контролю за греблями гідроспоруд;

6) вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка Донецької області);

7) поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ);

8) санації території та об'єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ);

9) ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області;

10) захисту територій і населених пунктів Сокальського району та Червоноградської міської ради Львівської області;

11) ліквідації негативних екологічних наслідків діяльності державного підприємства "Калійний завод "ВАТ "Оріана" (м. Калуш Івано-Франківської області);

12) приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан;

13) створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на 1276 хімічно небезпечних об'єктах;

14) приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, в екологічно безпечний стан;

15) надання піротехнічним підрозділам послуг щодо оренди складів вибухових речовин;

16) знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;

17) ліквідації колишніх шахтних пускових установок та приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території об'єктів військової інфраструктури;

18) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз зберігання компонентів ракетного палива;

19) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території баз, арсеналів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів;

20) приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території військових аеродромів;

21) удосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

22) розвитку наукових досліджень;

23) інфраструктурного забезпечення в галузі гідрометеорологічної діяльності;

24) технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних служб Міністерства надзвичайних ситуацій України;

25) технічного переоснащення державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС України";

26) технічного переоснащення авіаційних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України;

27) технічного переоснащення медичної служби Міністерства надзвичайних ситуацій України;

28) проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення;

29) удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства надзвичайних ситуацій України;

30) забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

31) створення оперативного матеріального резерву Міністерства надзвичайних ситуацій України для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги потерпілим.

IV. Державного замовника Програми наведено в додатку 1.

V. Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

VI. Очікувані результати, ефективність Програми

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

2) знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

3) удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

4) підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

5) здійснити матеріально-технічне переоснащення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних спеціалізованих аварійно-рятувальних служб Міністерства надзвичайних ситуацій України, підвищити ефективність їх функціонування.

2. Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

3. Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

VII. Обсяги та джерела фінансування Програми

1. Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 12251,304 млн гривень, з них за рахунок державного бюджету - 10356,04 млн гривень, місцевих бюджетів - 611,764 млн гривень, інших не заборонених законом джерел - 1283,5 млн гривень.

VIII. Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складення проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 368-р (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1360).

2. Програма затверджена Законом України від 7 червня 2012 року № 4909-VI.

3. Державний замовник - Міністерство надзвичайних ситуацій України.

4. Керівник Програми - Міністр надзвичайних ситуацій України.

5. Виконавці заходів Програми: Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство оборони України, Міністерство інфраструктури України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Національна комісія з радіаційного захисту населення України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

6. Строк виконання Програми: 2013-2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

10 356,04

1 850,02

1 947,05

2 048,17

2 183,35

2 327,45

Місцеві бюджети

611,764

45,752

91,676

113,047

180,737

180,552

Інші джерела

1 283,5

256,7

256,7

256,7

256,7

256,7

Усього

12 251,304

2 152,472

2 295,426

2 417,917

2 620,787

2 764,702
Додаток 2
до Програми

ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ
з виконання Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет тощо)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками, млн. гривень

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

I. Інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій

1. Протизсувний захист території:

Автономної Республіки Крим

кількість розроблених схем інженерного захисту

1

1

розроблення схем інженерного захисту території Автономної Республіки Крим від зсувних та абразійних процесів

МНС України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

0,48

0,48

площа протизсувних захисних споруд,

кв. метрів

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

проектування та будівництво протизсувних споруд для захисту каналізаційних очисних споруд у смт. Сімеїз

-“-

-“-

14,3

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних споруд у промисловій зоні на горі Дарсану в м. Ялті

МНС України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

5

1

1

1

1

1

-“-

100

8

8

32

20

32

проектування та будівництво протизсувних і берегоукріплювальних споруд на території Міжнародного дитячого центру "Артек"

-“-

-“-

62,5

5

5

20

12,5

20

-“-

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних споруд у селищах міського типу Коктебель, Щебетовка та с. Виноградне (м. Феодосія)

-“-

-“-

4,8

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

-“-

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних споруд для захисту схилу гори Мітридат в м. Керчі

-“-

-“-

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

-“-

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних і берегоукріплювальних споруд на території дитячого оздоровчого табору "Чайка" у м. Керчі

-“-

-“-

6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних і берегоукріплювальних споруд по вулицях Чорноморській і Дейкало у м. Керчі та на Аршинцевій косі (м. Керч)

МНС України
Рада міністрів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

33,8

6,72

6,76

6,76

6,76

6,8

-“-

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних споруд на території мікрорайону Мар'їно у м. Сімферополі

-“-

-“-

27,8

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

-“-

100

47

53
проектування та будівництво протизсувних споруд у с. Ізобільне

-“-

-“-

1,9

0,9

1
-“-

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво протизсувних і берегоукріплювальних споруд в смт. Миколаївка

-“-

-“-

6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

-“-

100

9

9

31

20

31

проведення протизсувних і протиабразійних робіт на узбережжі в

м. Судаку

-“-

-“-

45

4

4

14

9

14

-“-

100

20

20

20

20

20

проведення протизсувних робіт в районі дороги Судак - Новий Світ біля гори Сокіл

-“-

-“-

4,8

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

площа побудованого житла, тис. кв. метрів

0,55

0,55

будівництво (придбання) житла для відселення жителів аварійного дома №51 по вул. Сеченова в. м. Ялта

-“-

-“-

4,4

4,4

-“-

0,33

0,33

будівництво (придбання) житла для відселення жителів аварійного дома № 51 по вул. Ювілейна в. м. Алушта

-“-

-“-

2,6

2,6
Разом:


державний бюджет

222,38

38,44

31,1

55,1

42,6

55,14

Дніпропетровської області

площа побудованого житла,

тис. кв. метрів

13,6

3

4

6,6будівництво (придбання) житла або виплата компенсації для відселення жителів аварійних житлових будинків у районі Шамишиної балки у м. Дніпродзержинську

МНС України
Дніпропетровська облдержадміністрація

державний бюджет

63,2

14

18

31,2кількість будинків

3


3
демонтаж будинків № 3, 11 і 15 по вул. Онищенка в м. Дніпродзержинську

-“-

місцевий бюджет

1,5


1,5
площа території, на якій побудовані дренажі, гектарів

6,33


6,33
будівництво дренажів у м. Дніпродзержинську

-“-

державний бюджет

3,7


3,7
кількість будинків

52

3


демонтаж будинків по вулицях Онищенка, 5, 13 і 21, Скаліка, 19 і 44

-“-

-“-

8,83,9

4,9

-“-

місцевий бюджет

1,11,1протяжність інженерних мереж, кілометрів

3,5


1,75

1,75реконструкція інженерних мереж у м. Дніпродзержинську

-“-

державний бюджет

8,2


4,1

4,1кількість каналізаційних насосних станцій

21

1


реконструкція каналізаційних насосних станцій № 7 і 8 у м. Дніпродзержинську

-“-

-“-

105

5


місцевий бюджет

1,3


0,6

0,7


Разом:97,8

14

27,9

46

9,9

у тому числі


державний бюджет

93,9

14

25,8

44,2

9,9місцевий бюджет

3,9


2,1

1,8Закарпатської області

кількість житлових будинків

224

62

51

53

58


відселення жителів з будинків, розташованих у зоні активних зсувних процесів (придбання, будівництво та ремонт житлових приміщень)

МНС України
Закарпатська облдержадміністрація

державний бюджет

124,078

37,419

30,047

27,971

28,641


Івано-Франківської області

кількість житлових будинків

46

26

20
будівництво (придбання) житлових будинків

МНС України
Івано-Франківська облдержадміністрація

державний бюджет

9,585

5,418

4,167
кількість житлових будинків, споруд та об'єктів життєзабезпечення24

5

5

5

5

4

проведення робіт із запобігання руйнуванню будівель, споруд та об'єктів життєзабезпечення

-“-

-“-

40,489

8,42

8,42

8,42

8,418

6,811

протяжність протизсувних споруд, пог. кілометрів

0,32

0,32

проведення протизсувних робіт для захисту об'єктів інфраструктури с. Космач присілку Медвежий Косівського району

МНС України

державний бюджет

7

7
Разом


-“-

57,074

20,838

12,587

8,42

8,418

6,811

Київської області

кількість житлових будинків

11

3

2

2

2

2

проведення протизсувних робіт для захисту будівель по вулицях Жовтневій і Запорізькій у м. Ржищеві Київської області

МНС України
Київська облдержадміністрація

державний бюджет

4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Київська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,85

0,35

0,2

0,2

0,1

Разом:4,85

1,15

1

1

0,9

0,8

Миколаївської області

протяжність берегоукріплювальних споруд, пог. кілометрів

0,3


0,1

0,1

0,1


проведення протизсувних та берегоукріплювальних робіт на р. Південному Бузі в м. Первомайську

МНС України
Миколаївська облдержадміністрація

державний бюджет

0,99


0,33

0,33

0,33


площа території, гектарів

400

40

40

120

80

120

проведення робіт із захисту від зсувів та яружної ерозії в м. Очакові

-“-

-“-

25

2,5

2,5

7,5

5

7,5

площа території, гектарів

2,5

2,5

проведення протизсувних берегоукріплювальних робіт в с. Старогорожене Баштанського району

МНС України
Миколаївська облдержадміністрація

державний бюджет

0,68

0,68

протяжність захисних укріплень, пог. кілометрів

1,3


0,325

0,325

0,325

0,325

ліквідація наслідків зсуву берега Любинського водосховища (Снігурівський район) та його укріплення

-“-

-“-

4,14


1,035

1,035

1,035

1,035

кількість комплексів гідротехнічних споруд

1

1

будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів у м. Новій Одесі

-“-

-“-

2,542

2,542

протяжність захисних укріплень, пог. кілометрів

0,6

0,6

проведення робіт з берегоукріплення прибережної зони Бузького лиману між селами Лимани та Лупареве Жовтневого району

-“-

-“-

1,87

1,87

площа території, гектарів

4,15


4,15
ліквідація наслідків підтоплення та зсуву по вулицях Чкалова, Щорса, Автодорівській у м. Первомайську

МНС України
Миколаївська облдержадміністрація

державний бюджет

1,3


1,3
-“-

4

1,4

1,3

1,3ліквідація наслідків підтоплення та зсуву по вулицях 20 років Жовтня і Постишева у м. Первомайську

-“-

-“-

5,499

1,826

1,832

1,841-“-

895

447

448
відновлення роботи дренажної системи на території Шевченківської сільради Жовтневого району

-“-

-“-

10,74

5,37

5,37
-“-

110

55

55
відновлення роботи дренажної системи на території Миколаївської сільради Жовтневого району

-“-

-“-

1,32

0,66

0,66Разом:


державний бюджет

54,081

15,448

13,027

10,706

6,365

8,535

Харківської області

площа території, кв. метрів

2940

735

1470

735проведення протизсувних робіт у м. Куп'янську

МНС України
Харківська облдержадміністрація

державний бюджет

9,965

2,8

4,5

2,665обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

проведення комплексних інженерно-геодезичних вишукувальних робіт для корегування генерального плану м. Куп'янська

-“-

-“-

0,759

0,759

кількість споруд

1

1

будівництво протизсувних споруд в районі вулиць Леніна та Титова у м. Куп'янську

-“-

-“-

2,309

2,309

-“-

1

1

будівництво протизсувних споруд у смт. Кочетку Чугуївського району

-“-

-“-

2,6

2,6

кількість дренажів

5

3

1

1будівництво дренажів на правому березі р. Сіверського Донця в межах території м. Чугуєва

-“-

-“-

1,91

1,2

0,5

0,21


Разом:


державний бюджет

17,543

9,668

5

2,875Чернівецької області

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

10

10

30

20

30

проведення робіт з укріплення зсувонебезпечних ділянок у:
м. Чернівцях

МНС України
Чернівецька облдержадміністрація

державний бюджет

104,71

10,1

10,1

32,16

20,2

32,15

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

20

20

20

20

20

Вижницькому районі

-“-

-“-

39

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

-“-

100


25

25

25

25

Герцаївському районі

-“-

-“-

12


3

3

3

3

-“-

100


25

25

25

25

Глибоцькому районі

-“-

-“-

17


4,25

4,25

4,25

4,25

-“-

100

50

50
Кіцманському районі

-“-

-“-

21

10,5

10,5
-“-

100

34

33

33Новоселицькому районі

-“-

-“-

25

8,34

8,33

8,33-“-

100

20

20

20

20

20

Путильському районі

-“-

-“-

39

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

-“-

100

25

25

25

25


Сторожинецькому районі

-“-

-“-

14

3,5

3,5

3,5

3,5


-“-

100

20

20

20

20

20

Хотинському районі

-“-

-“-

13

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6
Разом:284,71

50,64

57,88

69,44

49,15

57,6
у тому числі


державний бюджет

4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8


місцевий бюджет

0,85

0,35

0,2

0,2

0,1


м. Севастополя

площа зсувонебезпечної території, кв. метрів

10 30010 300проведення протизсувних робіт по вул. Подольцева

МНС України
Севастопольська міськдержадміністрація

державний бюджет

14,414,4Разом за завданням 1869,916

180,603

178,541

235,912

145,974

128,886

у тому числі


державний бюджет

858,166

173,253

176,241

233,912

145,874

128,886


місцевий бюджет

4,75

0,35

2,3

2

0,1


2. Берегоукріплення Азовського, Чорного морів та інших водних об'єктів:

в Автономній Республіці Крим

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

10

2

2

2

2

2

реконструкція і капітальний ремонт споруд берегового захисту Великої Ялти

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

13,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

-“-

24

2,4

2,4

7,2

4,8

7,2

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд у

м. Євпаторії

-“-

-“-

40

4

4

12

8

12

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд на території м. Сак

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

18,5

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

-“-

1,4

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд в с. Героївське

-“-

-“-

20,5

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

-“-

0,84

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

реконструкція берегоукріплювальних споруд у рекреаційній зоні

с. Піщане

-“-

-“-

10,5

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

протяжність берегів, кілометрів

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

проведення робіт з інженерного захисту берегів у районі озера Мойнаки (м. Євпаторія)

-“-

-“-

13,9

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

20

20

20

20

20

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд на Набережній десантників і території спортивної бази "Динамо" в м. Феодосії, селищах міського типу Коктебелі і Орджонікідзе

-“-

-“-

15,5

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1
Разом:


державний бюджет

132,4

22,48

22,48

30,48

26,48

30,48

у Донецькій області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

1,05

0,16

0,16

0,73будівництво берегоукріплювальних споруд на Азовському узбережжі у с. Безіменне Новоазовського району

МНС України
Донецька облдержадміністрація

державний бюджет

33,4

5

5

23,4-“-

3,50

0,35

0,35

1,05

0,7

1,05

будівництво берегоукріплювальних споруд на Азовському узбережжі у смт. Сєдове Новоазовського району

-“-

-“-

68,48

6,85

6,85

20,55

13,7

20,53

-“-

2,25

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

будівництво берегоукріплювальних споруд на Азовському узбережжі у с. Обрив Новоазовського району

-“-

-“-

36,52

7,3

7,3

7,3

7,3

7,32
Разом:


державний бюджет

138,4

19,15

19,15

51,25

21

27,85

у Запорізькій області

протяжність захисних споруд, кілометрів

7,2

3,2

4
будівництво захисних споруд у межах оздоровчої зони на Азовському узбережжі у м. Приморську

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

7,201

3,098

4,103
протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

0,38

0,01

0,158

0,01

0,157

0,045

виконання комплексу першочергових берегоукріплювальних робіт у с. Новопетрівка Бердянського району

Запорізька облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,789

0,355

0,434
МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

2,96

0,08

1,2

0,08

1,2

0,4

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

25,8

2,5

2,5

7,5

5

8,3

проведення берегоукріплювальних робіт на території курорту державного значення "Курорт-Бердянськ"  (4,8 кілометра) та східного берега Бердянської коси (21 кілометр)

Запорізька облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,69

0,02

0,315

0,02

0,31

0,025МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

40

4

4

12

8

12

-“-

4,2

1,8

1,2

1,2проведення берегоукріплювальних робіт в районі с. Степанівка Перша на території Приазовського району

-“-

-“-

3,5

1,5

1

1


Разом:55,14

9,053

11,052

13,1

9,51

12,425
у тому числі


державний бюджет

53,661

8,678

10,303

13,08

9,2

12,4


місцевий бюджет

1,479

0,375

0,749

0,02

0,31

0,025

у Київській області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

2,3


0,6

0,5

0,6

0,6

будівництво берегоукріплювальних споруд на правому березі Київського водосховища для захисту житлових будинків у с. Ясногородка Вишгородського району

МНС України
Київська облдержадміністрація

державний бюджет

6,6


1,8

1,5

1,7

1,6

-“-

0,4


0,25

0,15будівництво берегоукріплювальних споруд на берегах Київського водосховища для захисту житлових будинків у с. Старі Петрівці Вишгородського району

-“-

-“-

2,2


1,2

1


Разом:


державний бюджет

8,8


3

2,5

1,7

1,6

у Миколаївській області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

6


1,5

1,5

1,5

1,5

проведення берегоукріплювальних робіт на території госпітального пляжу по вул. К. Хетагурова в м. Очакові

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

6,2


1,55

1,55

1,55

1,55

-“-

0,4


0,1

0,1

0,1

0,1

проведення берегоукріплювальних робіт на території баз відпочинку "Фрегат" і "Золотий пляж" в Очаківському районі

-“-

-“-

8


2

2

2

2

-“-

3,3

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

завершення робіт з укріплення пляжної смуги в рекреаційній зоні Лагерної коси в Очаківському районі

-“-

-“-

6,4

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

-“-

3,181,06

1,06

1,06

укріплення пляжної смуги та берегових схилів узбережжя Чорного моря в межах території Чорноморської сільради Очаківського району

-“-

-“-

1,380,46

0,46

0,46

-“-

2,8

0,26

0,26

0,86

0,56

0,86

проведення берегоукріплювальних робіт у прибережній смузі в с. Рибаківка Очаківського району

-“-

-“-

45,2

3,7

3,7

14,24

9,32

14,24

-“-

10

2

2

2

2

2

проведення берегоукріплювальних робіт у прибережній смузі в межах території Коблевської сільради Березанського району

-“-

-“-

23,915

4,783

4,783

4,783

4,783

4,783
Разом:


державний бюджет

91,095

9,763

13,313

24,313

19,393

24,313

в Одеській області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

3,2

0,544

0,736

0,736

0,672

0,512

проведення протизсувних і берегоукріплювальних робіт в с. Шабо Білгород-Дністровського району

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

58,67

9,67

13,5

13,5

13

9

-“-

0,136

0,081

0,055
проведення протизсувних і берегоукріплювальних робіт в с. Мізікевича, Овідіопольського району

-“-

-“-

5,36

3,22

2,14
протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

1,686

1,011

0,675
проведення берегоукріплювальних робіт на схилі Дністровського лиману в межах території смт. Овідіополя по вулицях Береговій та Набережній

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

20,9

12,54

8,36
-“-

1,536

0,307

0,307

0,922проведення проти зсув-них робіт в районі вул. Приморської і дев'ятого мікрорайону м. Іллічівська

-“-

-“-

25

5

5

15-“-

0,248

0,132

0,082

0,034проведення протизсувних і берегоукріплювальних робіт в смт. Чорноморському Комінтернівського району

-“-

-“-

29,99

16

9,99

4


Разом:


державний бюджет

139,92

46,43

38,99

32,5

13

9

у Полтавській області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

43,7

4,28

4,28

12,78

8,55

13,81

берегоукріплення берегової смуги Кременчуцького водосховища в межах території Полтавської області

МНС України

Мінрегіон України

державний бюджет

173,912

17,5

17,5

52

34

52,912

у Рівненській області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

0,4


0,1

0,1

0,1

0,1

укріплення лівого берега р. Стиру в межах території смт. Зарічне

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

0,455

0,091

0,091

0,091

0,091

0,091Рівненська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,195

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

0,25


0,05

0,07

0,07

0,06

укріплення берега р. Горині в районі м. Острога

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

1,12

0,224

0,224

0,224

0,224

0,224Рівненська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,44

0,088

0,088

0,088

0,088

0,088

-“-

0,12


0,04

0,04

0,04


укріплення берега р. Горині для захисту смт. Оржів Рівненського району

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

0,33


0,11

0,11

0,11

Разом:2,54

0,442

0,552

0,552

0,552

0,442
у тому числі


державний бюджет

1,905

0,135

0,425

0,425

0,425

0,315


місцевий бюджет0,635

0,127

0,127

0,127

0,127

0,127

у Сумській області

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

проведення берегоукріплювальних та ремонтних робіт греблі у с. Хотминівка Глухівського району на р. Есмань

МНС України

Сумська облдержадміністрація

державний бюджет

0,25

0,25

-“-

100


100
проведення берегоукріплювальних та ремонтних робіт греблі у с. Годунівка Глухівського району на р. Есмань

-“-

-“-

0,15

0,15

-“-

100


100
проведення берегоукріплювальних та ремонтних робіт греблі у с. Некрасове Глухівського району на р. Есмань

-“-

-“-

1,00

1,00
Разом:


державний бюджет

1,4

1,4

у Херсонській області

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

25

5

2

7

6

5

проведення берегоукріплювальних робіт у зоні Дніпро-Бузького лиману в межах території сіл Станіслав і Широка Балка Білозерського району

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-“-

8,8


2,2

2,2

2,2

2,2

будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території м. Берислава

-“-

-“-

8,96


2,24

2,24

2,24

2,24

-“-

4


1,33

1,33

1,34


створення та заліснення прибережних захисних смуг у зоні Каховського водосховища у межах території с. Зміївка Бериславського району

-“-

-“-

5,01


1,67

1,67

1,67


-“-

1

0,25

0,25

0,25

0,25


будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території с. Червоний Маяк Бериславського району

-“-

-“-

1,8

0,45

0,45

0,45

0,45


-“-

12


2

2

4

4

будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території с. Ушкалка Верхньорогачицького району

-“-

-“-

4,2


0,7

0,7

1,4

1,4

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

4


1

1

2


будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водо-сховища в межах території с. Бережанка Верхньорогачицького району

МНС України

Мінрегіон України

державний бюджет

1,6


0,4

0,4

0,8


-“-

0,4

0,1


0,1

0,2


будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території смт.Велика Лепетиха

-“-

-“-

4,8

1,2


1,2

2,4


-“-

1,395

0,7

0,695
будівництво берегоукріплювальних споруд у зо-ні Каховського водосховища в межах с. Мала Лепетиха Великолепетиського району

-“-

-“-

1,29

0,65

0,64
кількість, одиниць

12

3

3

2

2

2

будівництво хвильорізів у с.Залізний Порт Голопристанського району

-“-

-“-

20,9

5,2

5,2

3,5

3,5

3,5

-“-

11

3

2

2

2

2

будівництво хвильорізів у с. Більшовик Голопристанського району

-“-

-“-

19,7

5,3

3,6

3,6

3,6

3,6

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

3

1

1

1проведення робіт з укріплення берега лиману в с. Геройське Голопристанського району

-“-

-“-

1,05

0,35

0,35

0,35-“-

1,286

0,28

0,28

0,242

0,242

0,242

будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території с. Каїри Горностаївського району

-“-

-“-

8,519

1,93

1,93

1,553

1,553

1,553

-“-

0,330,11

0,11

0,11

будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території с. Заводівка Горностаївського району

-“-

-“-

2,5620,854

0,854

0,854

-“-

2,4

0,55

0,55

1,3будівництво берегоукріплювальних споруд у межах території м. Генічеська

-“-

-“-

23,37

3,8

3,8

15,77протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

будівництво берегоукріплювальних споруд у межах території с. Хорли Каланчацького району

МНС України

Мінрегіон України

державний бюджет

3,9

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

-“-

5

1

1

1

1

1

будівництво берегоукріплювальних споруд у межах території с. Приморське Каланчацького району

-“-

-“-

1,1

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

-“-

1,13

0,226

0,226

0,226

0,226

0,226

будівництво берегоукріплювальних споруд у межах території смт. Любимівка Каховського району

-“-

-“-

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-“-

0,2

0,05

0,05

0,1будівництво берегоукріплювальних споруд у межах території с. Василівка Каховського району

-“-

-“-

1,45

0,36

0,36

0,73-“-

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

проведення робіт з берегоукріплення берегової смуги Каховського водосховища у межах території м. Каховки

-“-

-“-

5

1

1

1

1

1

-“-

3,7

0,74

0,74

0,74

0,74

0,74

будівництво берегоукріплювальних споруд у зоні Каховського водосховища в межах території смт. Нововоронцовка

-“-

-“-

23,25

4,65

4,65

4,65

4,65

4,65

-“-

1,87

0,36

0,36

1,15проведення робіт з берегоукріплення берегової смуги Чорного моря у межах території смт. Лазурне Скадовського району

-“-

-“-

22,093

4,5

4,5

13,093


Разом:


державний бюджет

170,054

32,29

34,39

54,66

27,017

21,697

у Черкаській області

протяжність берегоукріплень, пог. кілометрів

2

1

1
укріплення берега р. Тясмин у межах сіл Березняки, Велика Яблунівка, Залевки, Голов'ятино, Малий Бузуків, Гуляйгородок Смілянського району

МНС України

Мінрегіон України

державний бюджет

15

7,5

7,5
протяжність берегоукріплень, пог. кілометрів

0,16

0,08

0,08
укріплення берега річки Підлісної в селі Юрчиха Кам'янського району

МНС України

Мінрегіон України

державний бюджет

0,8

0,4

0,4Разом:


державний бюджет

15,8

7,9

7,9
у м. Севастополі

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів

80

40

40
будівництво берегоукріплювальних споруд на узбережжі Чорного моря

МНС України

Севастопольська міськдержадміністрація

державний бюджет

59,8

29,9

29,9
Разом за завданням 2989,261

196,308

198,227

261,355

152,652

180,719

у тому числі


державний бюджет

987,147

195,806

197,351

261,208

152,215

180,567місцевий бюджет

2,114

0,502

0,876

0,147

0,437

0,152

3. Протикарстовий захист території:

Івано-Франківської області

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

50

50
будівництво загальноосвітньої середньої школи на 100 учнів у с. Юнашків Рогатинського району на заміну зруйнованої внаслідок активізації карстових процесів

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

8

4

4
Рівненської області

площа ділянок,

кв. кілометрів

1738

347,6

347,6

347,6

347,6

347,6

проведення робіт з інженерно-геологічного обстеження ділянок в зоні спостереження Рівненської АЕС щодо наявності карстових процесів

-“-

-“-

0,695

0,139

0,139

0,139

0,139

0,139

Тернопільської області

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

завершення проектних робіт, необхідних для здійснення протикарстових заходів, запобігання руйнуванню історичної забудови центральної частини м. Збаража, що входить до складу Національного заповідника "Замки Тернопілля"

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

1,9

1,9Тернопільська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,3

0,3

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


17

25

29

29

проведення будівельних робіт для усунення причин просідання і ліквідації аварійного стану будинків і споруд центральної частини м. Збаража

МНС УкраїниМінрегіон України

державний бюджет

22,3


3,8

5,7

6,4

6,4Тернопільська облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,5


0,4

0,6

0,7

0,8

-“-

100


22

25

26

27

проведення протиаварійних і ремонтно-реставраційних робіт на особливо цінних пам'ятках архітектури

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

7,5


1

1,5

2,2

2,8Тернопільська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1


0,1

0,2

0,3

0,4

-“-

100


22

25

26

27

здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на збереження об'єктів ландшафтної архітектури

МНС України
Мінрегіон України

державний бюджет

4,5


1

1

1,2

1,3
Тернопільська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,50,1

0,2

0,2
Разом:40,5

2,2

6,3

9,1

11

11,9
у тому числі


державний бюджет

36,2

1,9

5,8

8,2

9,8

10,5


місцевий бюджет

4,3

0,3

0,5

0,9

1,2

1,4

Разом за завданням 349,195

6,339

10,439

9,239

11,139

12,039

у тому числі


державний бюджет

44,895

6,039

9,939

8,339

9,939

10,639місцевий бюджет

4,3

0,3

0,5

0,9

1,2

1,4

4. Ліквідація наслідків небезпечних екзогенних процесів на державному підприємстві "Солотвинський солерудник" у Закарпатській області

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

50

50
ліквідація державного підприємства "Солотвинський солерудник"

МНС України

Мінагрополітики України

державний бюджет

140

70

70
обсяг виконаних робіт, відсотків

100

19

39

42будівництво житлового масиву з об'єктами соціальної сфери

МНС України

Закарпатська облдержадміністрація

державний бюджет

310

60

120

130обсяг виконаних робіт, відсотків

100

41

53

6будівництво шахти для розміщення підземних відділень алергологічних лікарень

МНС України

Закарпатська облдержадміністрація

державний бюджет

244,469

100

130

14,469Разом за завданням 4


державний бюджет

694,469

230

320

144,4695. Удосконалення системи контролю за греблями гідроспоруд

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

20

20

20

20

20

проведення на гідроелектростанціях Дніпровського та Дністровського каскадів реконструкції локальних систем оповіщення населення та персоналу

МНС України

Міненерговугілля України

державний бюджет

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Разом за завданням 5


державний бюджет

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Усього за заходом I2596,441

603,35

705,707

651,375

310,165

322,044

у тому числі


державний бюджет

2585,277

602,198

702,031

649,528

309,628

321,892місцевий бюджет

11,164

1,152

3,676

3,047

1,737

1,552

II. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом

6. Вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод"

обсяг вибухонебезпечних предметів, тонн

30

15

15
проведення робіт з очищення систем комунікацій та аварійних ємностей від залишків вибухонебезпечних продуктів

МНС України

Агентство держмайна України

державний бюджет

18

9

9
Разом за завданням 6


державний бюджет

18

9

9
7. Поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ)

кількість контейнерів з берилійвмісними відходами

111


утримання пункту тимчасового зберігання контейнерів з берилійвмісними відходами

МНС України

Київська міськдержадміністрація

державний бюджет

9,5

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Разом за завданням 7


державний бюджет

9,5

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

8. Санація території та об'єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ)

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

10

14

25

14

37

демонтаж конструкцій, їх транспортування, санація об'єктів і території ВАТ "Радикал"

МНС України

Київська міськдержадміністрація

державний бюджет

134

14

19

33

18

50

Разом за завданням 8


державний бюджет

134

14

19

33

18

50

9. Ліквідація екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

20

20

20

20

20

перенесення загальноосвітньої школи №7 за межі небезпечної зони, завершення будівництва школи в мікрорайоні, до якого проводиться відселення постраждалих жителів

МНС України

Міненерговугілля України

державний бюджет

29,3

5,9

5,9

5,9

5,9

5,7

-“-

100

20

20

20

20

20

перенесення корпусів Бориславської центральної міської лікарні за межі нафтового та озокеритового родовищ, завершення будівництва лікарні на 300 ліжок

-“-

-“-

32,1

6,4

6,4

6,4

6,4

6,5

кількість родовищ

1

1

консервація Бориславського озокеритового родовища, підготовка експертного висновку щодо стану озокеритової шахти та шляхів подальшого використання родовища

Львівська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,3

0,3

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

проведення обстеження території родовищ нафти та озокериту з метою встановлення меж території, з якої необхідно відселити жителів

-“-

-“-

0,3

0,3

протяжність доріг,

тис. кв. метрів

58

11

11

11

11

14

капітальний ремонт доріг, пошкоджених унаслідок руху важкої техніки підприємств публічного акціонерного товариства "Укрнафта" в м. Бориславі

публічне акціонерне товариство "Укрнафта"

кошти публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Разом за завданням 969,5

14,4

13,8

13,8

13,8

13,7

у тому числі


державний бюджет

61,4

12,3

12,3

12,3

12,3

12,2місцевий бюджет

0,6

0,6кошти публічного акціонерного товариства "Укрнафта"

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10. Захист територій і населених пунктів Сокальського району та Червоноградської міськради Львівської області:

захист території і населених пунктів Червоноградської міської ради від підтоплень, пов'язаних з функціонуванням та ліквідацією вугледобувних підприємств державного підприємства "Львіввугілля"

протяжність колектора,

пог. метрів

850
850


влаштування напірного каналізаційного колектора від очисних споруд смт. Гірник до р. Рати

МНС України

Міненерговугілля України

державний бюджет

2,6
2,6


протяжність під'їзних доріг, пог. метрів

310310будівництво під'їзних доріг до підвісного моста на р. Західному Бузі

-“-

-“-

0,20,2обсяг виконаних робіт, відсотків

100100реконструкція насосної станції та заміна випускної засувки лівобережної захисної дамби від р.Солокії по вул. Забузькій у м. Червонограді

-“-

-“-

0,10,1-“-

100100реконструкція насосної станції по вул. І. Франка у м. Червонограді

-“-

-“-

0,10,1протяжність розчищеної мережі водовідведення, пог. метрів

260260розчищення водовідвідної канави між вулицями Лемківською і Кристинопільською у м. Червонограді

-“-

-“-

0,10,1протяжність мережі водовідведення,

пог. метрів

8080будівництво мережі водовідведення по вул. Бічній Львівській у м. Червонограді

-“-

-“-

0,30,3-“-

150150будівництво мережі водовідведення з території садового товариства "Прогрес"

-“-

-“-

0,10,1протяжність захисної дамби, пог. метрів

1818укріплення захисної дамби на р. Солокії у районі насосної станції по вул. Бобинського у м. Червонограді

-“-

-“-

0,20,2протяжність захисної дамби, пог. метрів

2222укріплення захисної дамби на р. Солокії по вул. Крайній, 3, у м. Червонограді

МНС України

Міненерговугілля України

державний бюджет

0,10,1-“-

610
610


будівництво захисної дамби для запобігання підтопленню паводковими водами р. Солокії житлового кварталу індивідуальної забудови "Солокія" у м. Червонограді

-“-

-“-

3
3


протяжність доріг, пог. метрів

1 500

1500

підсипання доріг, підтоплених р. Західним Бугом, на ділянці до свердловин Межирічанського водозабору

-“-

-“-

0,1

0,1

протяжність доріг, пог. метрів/
протяжність водопровідної мережі, пог. метрів

1 200/
1 200

1 200/
1 200

підсипання доріг, перекладення підтоплених р. Західним Бугом водопровідних систем (від Бендюзького водозабору до м. Червонограда)

-“-

-“-

0,5

0,5

протяжність мережі водовідведення,

пог. метрів

28

28

будівництво насосної станції та мережі водовідведення з вулиць Короленка і Річної у м. Червонограді

-“-

-“-

0,1

0,1

протяжність водопровідної мережі, пог. метрів

500

500

реконструкція підтоплених водопровідних мереж від р. Західного Бугу до станції другого підйому Соснівського водозабору

-“-

-“-

0,1

0,1

протяжність мережі водовідведення,

пог. метрів

32

32

улаштування мережі водовідведення з району індивідуальної забудови по вулицях І. Франка, Луговій, Шашкевича і Привокзальному провулку у м. Соснівці

-“-

-“-

0,1

0,1

протяжність русла,

пог. метрів


5050розчищення русла р. Солокії

-“-

-“-

0,10,1протяжність дамби,

пог. метрів

620
620


будівництво дамби на правому березі р. Солокії у м. Червонограді вздовж садових товариств "Сяйво" та "Березняки"

МНС України

Міненерговугілля України

державний бюджет

3,5
3,5


-“-

80

80

будівництво дамби на лівому березі р. Західного Бугу в районі приватного підприємства "Гібляк" та садового товариства імені Космонавта Комарова

-“-

-“-

0,4

0,4

-“-

90

90

будівництво захисної дамби для запобігання підтопленню паводковими водами р. Солокії садових товариств "Ромашка", "Ветеран", "Темп", "Зоря", "Ватра"

-“-

-“-

0,4

0,4

захист територій і населених пунктів Сокальського району Львівської області від підтоплення, пов'язаного з дією природних факторів

протяжність каналу, пог. метрів

2 400

2 400

будівництво дренажного каналу для відведення стічних вод

-“-

-“-

0,8

0,8

-“-

1 600

1 600

будівництво дренажного каналу для відведення вод від присілка Вільшина с. Сілець до дренажного каналу породного відвалу

-“-

-“-

0,1

0,1

протяжність русла, пог. метрів

1 400


350

350

350

350

розчищення русла р. Рати в с. Межиріччя

-“-

-“-

16,4


4,1

4,1

4,1

4,1

кількість станцій

1

1

будівництво насосної станції дренажних вод у районі с. Добрячин

-“-

-“-

0,4

0,4

площа території, гектарів

3

1,6

1,4
упорядження території с. Добрячин

-“-

-“-

2,8

1

1,8
площа ділянок, гектарів

10

10

замив понижених ділянок біля породного відвалу шахти "Бендюзька"

-“-

-“-

0,8

0,8

площа земель, що підлягають рекультивації, гектарів

868


200

468

200


рекультивація земель чаші колишнього водосховища Сокальського заводу хімволокна на р. Західному Бузі в районі сіл Теляж та Ульвівок

-“-

-“-

14,8


3,7

7,5

3,6


протяжність русла, пог. метрів

2 300

2 300

рекультивація староріччя в районі с. Добрячин

МНС України

Міненерговугілля України

державний бюджет

0,4

0,4

кількість споруд

11реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Сокаля

-“-

-“-

10,9

2,1

4,4

4,4протяжність мережі водоводу, пог. метрів

4 300

4 300

реконструкція мережі водопостачання с. Добрячин Сокальського району

-“-

-“-

2

2

протяжність газопроводу, пог. метрів

6 700

1 3002 600

2 800

будівництво газопроводу

-“-

-“-

18,6

0,68,3

9,7

Разом за завданням 10


державний бюджет

80,1

8,2

14

17,3

25,1

15,5

11. Ліквідація негативних екологічних наслідків діяльності державного підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана" (м. Калуш)

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

34

33

33проведення комплексу робіт з консервації Домбровського кар'єру, зокрема рекультивації зовнішніх відвалів № 1 і 4 та хвостосховищ № 1 і 2

МНС України

Івано-Франківська облдержадміністрація

державний бюджет

151

51

50

50-“-

100

11

35

54утилізація відходів гексахлорбензолу на ТОВ "Оріана-Галев"

МНС України

державний бюджет

342

37,5

120

184,5Разом за завданням 11


державний бюджет

493

88,5

170

234,5у тому числі


державний бюджет

493

88,5

170

234,512. Приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан:

кількість проектів

11розроблення проекту заміни робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови шлюзу

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

0,3150,315Київського судноплавного шлюзу

обсяг виконаних робіт, відсотків

100
59

41

заміна робочих підйом-но-опускних воріт верхньої голови шлюзу

-“-

-“-

5
3

2

кількість проектів

1

1

розроблення проекту капітального ремонту контактно-розподільного пристрою 6 кВ

-“-

-“-

0,2

0,2

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


100
капітальний ремонт контактно-розподільного пристрою 6 кВ

-“-

-“-

2


2
-“-

100


100
заміна вантажопідйомного технологічного крана

-“-

-“-

1


1
обсяг виконаних робіт, відсотків

100

75

25
капітальний ремонт будівлі центрального пульта управління

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

4

3

1
-“-

100

100

заміна двостулкових ремонтних воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

3

3

-“-

100

100

заміна двостулкових ремонтних воріт верхньої голови шлюзу

-“-

-“-

3

3

-“-

100

100

капітальний ремонт системи осушення судноплавної камери

-“-

-“-

2

2

-“-

100

20

20

20

20

20

капітальний ремонт залізобетонних конструкцій судноплавної камери шлюзу

-“-

-“-

1,6

0,2

0,3

0,4

0,3

0,4

-“-

100

50

3020

капітальний ремонт виробничих і побутових приміщень шлюзу

-“-

-“-

0,6

0,3

0,20,1

-“-

100

75,5
24,5

капітальний ремонт швартових плавучих римів та їх напрямних шляхів

-“-

-“-

1,285

0,97
0,315

-“-

100


50

28

22


капітальний ремонт робочих затворів водопровідних галерей та їх напрямних шляхів

-“-

-“-

2,005


1

0,6

0,405


-“-

100

100

капітальний ремонт системи навігаційного облаштування

-“-

-“-

0,2

0,2

-“-

100

100

капітальний ремонт робочих двостулкових воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

2

2

-“-

10054,5

45,5


капітальний ремонт ремонтних затворів водопровідних галерей та їх напрямних шляхів

-“-

-“-

1,10,6

0,5


-“-

100

40

60
капітальний ремонт систем електропостачання та електроживлення шлюзу

-“-

-“-

0,7

0,3

0,4
-“-

100

54,1

45,9
капітальний ремонт системи керування технологічними процесами

-“-

-“-

0,555

0,3

0,255
-“-

100


100
капітальний ремонт системи пожежогасіння вздовж камери шлюзу

-“-

-“-

0,3


0,3
обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

капітальний ремонт огорожі шлюзу

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

0,3

0,3

-“-

100

100

капітальний ремонт системи водопостачання шлюзу

-“-

-“-

0,3

0,3
Разом:


державний бюджет

31,46

14,07

6,455

1,915

4,205

4,815

Канівського судноплавного шлюзу

обсяг виконаних робіт, відсотків

100
80

20

капітальний ремонт робочих двостулкових воріт нижньої голови шлюзу

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

2,5
2

0,5

кількість проектів

1

1

розроблення проектів заміни робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови шлюзу

-“-

-“-

0,35

0,35

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


45

37,5

12,5

5

заміна робочих підйом-но-опускних робочих воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

8


3,6

3

1

0,4

-“-

100


100
капітальний ремонт системи осушення судноплавної камери шлюзу

-“-

-“-

1,8


1,8
-“-

100

100

капітальний ремонт технологічних гідроприводів нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

0,8

0,8

-“-

100

77,8

22,2
капітальний ремонт будівлі центрального пульта управління шлюзу

-“-

-“-

4,5

3,5

1
-“-

90

44,3

18,3

27,4капітальний ремонт робочих затворів водопровідних галерей

-“-

-“-

1,97

0,97

0,4

0,6-“-

100

20,6

27,5

27,5

24,4


капітальний ремонт ремонтних затворів водопровідних галерей

-“-

-“-

1,455

0,3

0,4

0,4

0,355


-“-

20


3,3

6,6

4,9

5,2

капітальний ремонт залізобетонних конструкцій судноплавної камери шлюзу

-“-

-“-

1,215


0,2

0,4

0,3

0,315

-“-

70


15,6

31,1

23,3


капітальний ремонт шпонок судноплавної камери шлюзу

-“-

-“-

0,9


0,2

0,4

0,3


-“-

70

70

капітальний ремонт гідроізоляційного покриття побутових і виробничих приміщень шлюзу

-“-

-“-

0,25

0,25

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


100
заміна технологічного вантажопідйомного крана

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

1


1
-“-

100100капітальний ремонт системи навігаційного облаштування

-“-

-“-

0,2150,215-“-

100

40

60
капітальний ремонт систем електропостачання та електроживлення шлюзу

-“-

-“-

0,605

0,25

0,355
кількість проектів

1


1
розроблення проекту заміни аварійно-ремонтних підйомно-опускних воріт верхньої голови шлюзу

-“-

-“-

0,3


0,3
обсяг виконаних робіт, відсотків

100


66,7

33,3заміна аварійно-ремонтних підйомно-опускних воріт верхньої голови шлюзу

-“-

-“-

6


4

2-“-

100

15

35

20


30

капітальний ремонт швартових плавучих римів та їх напрямних шляхів

-“-

-“-

2

0,3

0,7

0,4


0,6

-“-

100

40

60
капітальний ремонт виробничих і побутових приміщень шлюзу

-“-

-“-

0,5

0,2

0,3
-“-

100

41,7

58,3
капітальний ремонт системи керування технологічними процесами

-“-

-“-

0,6

0,25

0,35
кількість проектів

1
1


розроблення проекту капітального ремонту контактно-розподільного пристрою 6 кВ

-“-

-“-

0,2
0,2


обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

капітальний ремонт контактно-розподільного пристрою 6 кВ

-“-

-“-

2

2

-“-

100

40

60
капітальний ремонт системи освітлення території шлюзу

-“-

-“-

0,7

0,3

0,4
кількість проектів

1


1
розроблення проекту заміни двостулкових ремонтних воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

0,3


0,3
обсяг виконаних робіт, відсотків

10057,1

42,9


заміна двостулкових ремонтних воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

3,52

1,5


-“-

100

100

капітальний ремонт огорожі шлюзу

-“-

-“-

0,3

0,3

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


100
капітальний ремонт компресорної станції

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

0,8


0,8
-“-

100

100

капітальний ремонт загороджувального пристрою

-“-

-“-

0,5

0,5

-“-

100


100
капітальний ремонт системи пожежогасіння вздовж камери шлюзу

-“-

-“-

0,4


0,4Разом:


державний бюджет

43,66

7,77

16,505

9,415

5,655

4,315

Кременчуцького судноплавного шлюзу

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

80

10

10заміна робочих двостулкових воріт нижньої голови шлюзу

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

10

8

1

1-“-

100

100

капітальний ремонт робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови шлюзу

-“-

-“-

2

2

-“-

100

50

50
капітальний ремонт систем електропостачання та електроживлення шлюзу

-“-

-“-

0,5

0,25

0,25
-“-

100

100

заміна вантажопідйомного технологічного крана

-“-

-“-

0,8

0,8

-“-

100

100

капітальний ремонт козлових кранів

-“-

-“-

0,25

0,25

-“-

100
100


капітальний ремонт системи осушення судноплавної камери шлюзу

-“-

-“-

2
2


-“-

100

49,5

50,5
капітальний ремонт системи керування технологічними процесами

-“-

-“-

0,505

0,25

0,255
-“-

100


100
капітальний ремонт системи навігаційного обладнання

-“-

-“-

0,3


0,3
кількість проектів

1

1

розроблення проекту капітального ремонту контактно-розподільного пристрою 6 кВ

-“-

-“-

0,15

0,15

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


100
капітальний ремонт контактно-розподільного пристрою 6 кВ

-“-

-“-

2


2
-“-

100


60

40заміна ремонтних двостулкових воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

3


2

1обсяг виконаних робіт, відсотків

100


36,4

27,2


36,4

капітальний ремонт робочих затворів водопровідних галерей

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

2,2


0,8

0,6


0,8

-“-

100


30

30


40

капітальний ремонт ремонтних затворів водопровідних галерей

-“-

-“-

2


0,6

0,6


0,8

-“-

100100капітальний ремонт водолазного бота "Малахіт"

-“-

-“-

0,50,5-“-

100

100

капітальний ремонт поворотного мосту

-“-

-“-

1

1

-“-

100


100
капітальний ремонт компресорної станції

-“-

-“-

0,6


0,6
-“-

100

40

20

40

20


капітальний ремонт швартових плавучих римів та їх напрямних шляхів

-“-

-“-

2,37

0,87

0,4

0,7

0,4


-“-

100

10

20

20

20

30

капітальний ремонт плит - оболонок судноплавної камери шлюзу

-“-

-“-

1,37

0,15

0,3

0,3

0,305

0,315

-“-

100


39,8

60,2капітальний ремонт зворотної засипки та покриття території шлюзу

-“-

-“-

2,515


1

1,515-“-

100

50

50
капітальний ремонт системи гідроізоляції покрівлі стоянів верхньої та нижньої голів шлюзу

-“-

-“-

0,35

0,15

0,2
-“-

100

100

капітальний ремонт опорно-ходових частин двостулкових робочих воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

0,2

0,2

-“-

100

100

капітальний ремонт технологічних гідроприводів воріт і затворів

-“-

-“-

0,7

0,7

-“-

100

100

капітальний ремонт побутових приміщень шлюзу

-“-

-“-

0,2

0,2

-“-

100

100

капітальний ремонт огорожі шлюзу

-“-

-“-

0,2

0,2

-“-

100

100

капітальний ремонт сміттєзатримних ґрат

-“-

-“-

0,35

0,35

-“-

100

100

капітальний ремонт шандорного загородження

-“-

-“-

0,3

0,3

-“-

100


100
капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення шлюзу

-“-

-“-

0,3


0,3
обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

капітальний ремонт будівлі центрального пульта управління шлюзу

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

0,7

0,7

-“-

100


100
капітальний ремонт системи пожежогасіння вздовж камери шлюзу

-“-

-“-

0,3


0,3Разом:


державний бюджет

37,66

12,02

10,305

6,215

2,705

6,415

Дніпродзержинського судноплавного шлюзу

обсяг виконаних робіт, відсотків

100

100

капітальний ремонт аварійно-робочих воріт верхньої голови шлюзу

МНС України

Мінінфраструктури України

державний бюджет

2

2

кількість проектів

1

1

розроблення проекту заміни робочих двостулкових воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

0,35

0,35

обсяг виконаних робіт, відсотків

100


70

20

10


заміна робочих двостулкових воріт нижньої голови шлюзу

-“-

-“-

10


7

2

1


-“-

100100капітальний ремонт технологічних гідроприводів шлюзу

-“-

-“-

0,60,6