Документ 49/98-ВР, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порушення законодавства України щодо
обставин закриття газети "Правда Украины"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 21, ст.113 )
Наказом N 7 від 28 січня 1998 року Міністром інформації
України заборонено випуск газети "Правда Украины" за публікацію
критичних матеріалів щодо діяльності виконавчої влади. Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено
за рішенням засновника (співзасновника) або суду. Закон не надає
права припиняти випуск газети Міністерству інформації України або
будь-якому іншому органу та визнавати недійсними свідоцтва про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Дії
газети "Правда Украины" не підпадають під жодне з положень статті
41 про відповідальність за порушення законодавства про друковані
засоби масової інформації.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на порушення
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
України частини другої статті 19, а також статті 34 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), якою гарантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
2. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінету
Міністрів України терміново здійснити заходи щодо відновлення з 4
лютого 1998 року випуску газети "Правда Украины".
3. Запропонувати Президенту України розглянути питання про
звільнення Кулика З.В. з посади Міністра інформації України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 лютого 1998 року
N 49/98-ВРвгору