Документ 484/94, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання посилення боротьби з корупцією
та іншими злочинами в сфері економіки

Виходячи з необхідності оперативного, повного, всебічного та
об'єктивного розслідування особливо складних справ про злочини,
пов'язані з фактами корупції в органах державної влади,
організованої злочинної діяльності у сфері економіки та з метою
забезпечення при цьому оперативного проведення невідкладних
слідчих дій, викриття усіх причетних до вчинення злочинів осіб,
залучення до проведення слідчих дій висококваліфікованих
спеціалістів та експертів, усунення впливу сторонніх осіб на хід
слідства, гарантування конституційних прав і свобод громадян у
разі застосування до них запобіжних заходів, у тому числі
запобіжного затримання, та відповідно до пункту 1 статті 114-5
Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу Генеральної Прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України
щодо створення ними в установленому законодавством порядку
спільних слідчо-оперативних груп з розслідування особливо складних
злочинів проти особи, у сфері економіки, зокрема в
кредитно-фінансовій та банківській системах, у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі, на транспорті, а також
вчинених посадовими особами у складі організованих груп злочинців.
2. Кабінету Міністрів України невідкладно здійснювати за
заявками Генерального прокурора України матеріально-технічне та
фінансове забезпечення з резервного фонду Уряду діяльності
спільних слідчо-оперативних груп.
3. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю постійно здійснювати координацію
діяльності органів, які беруть участь у боротьбі з корупцією та
іншими злочинами в сфері економіки, та надавати їм всебічну
підтримку і сприяння.
4. Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки
України забезпечувати зазначені групи слідчими та оперативними
працівниками, а також усім необхідним для їх роботи, в тому числі
приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, охороною тощо.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 27 серпня 1994 року
N 484/94вгору