Документ 481/2006, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2013, підстава - 602/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо відродження
традиційного народного мистецтва та
народних художніх промислів в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 602/2013 ( 602/2013 ) від 31.10.2013 }

З метою відродження традиційного народного мистецтва та
народних художніх промислів, підвищення ефективності державного
управління у сфері збереження традиційних осередків народних
художніх промислів, створення сприятливих умов для творчості
народних майстрів та на підтримку ініціативи Національної ради з
питань культури і духовності п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям здійснити заходи щодо відродження
національних мистецьких осередків та центрів народних художніх
промислів, зокрема у містах Богуславі, Косові, селищах Опішні,
Петриківці, Решетилівці, селах Глинянах, Діхтярях, Клембівці,
Яворові, інших населених пунктах, забезпечивши розвиток
традиційного народного мистецтва, створення навчально-показових
майстерень, місцевих музеїв, дитячих колегіумів, шкіл народної
майстерності, творчих майстерень народних майстрів, сприяння
розміщенню у будівлях державної і комунальної власності крамниць з
продажу українських сувенірів, виробів народних художніх
промислів, народного мистецтва тощо.
2. Заснувати щорічні гранти Президента України молодим
майстрам народного мистецтва для створення і реалізації ними
творчих проектів.
У зв'язку з цим частину першу статті 2 Указу Президента
України від 20 жовтня 1998 року N 1152 ( 1152/98 ) "Про державну
підтримку культури і мистецтва в Україні" (зі змінами, внесеними
Указом від 19 серпня 2002 року N 721 ( 721/2002 ) після слів "а
також молодим письменникам" доповнити словами "і майстрам
народного мистецтва".

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 602/2013 ( 602/2013 ) від 31.10.2013 }

4. Кабінету Міністрів України:
а) разом із Київською міською державною адміністрацією
вирішити в установленому порядку питання щодо створення у м. Києві
Всеукраїнського науково-інформаційного центру з питань розвитку
традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів;
б) за участю Івано-Франківської обласної державної
адміністрації опрацювати питання щодо створення в області
туристично-мистецького комплексу "Маєток Святого Миколая", у
складі якого передбачити створення Будинку творчості народних
майстрів Національної спілки майстрів народного мистецтва України;
в) забезпечити розроблення і впровадження в установленому
порядку ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного
забезпечення, стимулювання розвитку народних художніх промислів, а
також вжити заходів щодо відновлення традиційних ринків збуту
виробів цієї галузі;
г) заснувати з 2007 року видання книжкової серії "Скарби
українського народного мистецтва";
д) під час розроблення проектів законів про Державний бюджет
України на 2007 рік та наступні роки передбачати в необхідному
обсязі видатки на реалізацію заходів, передбачених цим Указом.
5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури
і туризму України забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо
вдосконалення підготовки фахівців з народних художніх промислів, у
тому числі розвитку мережі професійно-технічних і вищих навчальних
закладів, в яких вона здійснюється.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 червня 2006 року
N 481/2006вгору