Документ 478-IV, поточна редакція — Редакція від 17.11.2005, підстава - 3101-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 3101-IV ( 3101-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.77 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для перевірки законності
зміни рівня тарифів на житлово-комунальні
послуги у м. Одесі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.133 )

З метою перевірки законності та аналізу економічної
обгрунтованості зміни рівня тарифів на житлово-комунальні послуги
у м. Одесі, враховуючи особливе соціальне і економічне значення
проблеми, необхідність захисту прав громадян, відповідно до статті
89 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 8.4.4 Регламенту
Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для перевірки законності зміни рівня тарифів на житлово-комунальні
послуги у м. Одесі (далі - Комісія).
2. Затвердити склад Комісії (додається).
3. Головою Комісії обрати народного депутата України
Козаченка Олексія Олексійовича.
4. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити організацію діяльності Комісії і фінансування витрат
на відрядження членів Комісії та експертів, які будуть залучатися
до її роботи.
5. Комісії про результати своєї діяльності інформувати
Верховну Раду України та внести відповідні пропозиції.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 478-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради
України
від 6 лютого 2003 року
N 478-IV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
для перевірки законності зміни рівня тарифів
на житлово-комунальні послуги у м. Одесі

Козаченко - група "Народовладдя", голова Комісії
Олексій Олексійович
Аніщук - фракція Комуністичної партії України
Володимир Васильович
Асадчев - фракція "Наша Україна" Валерій Михайлович
Бастрига - фракція "Регіони України" Іван Михайлович
Дашутін - фракція політичних партій Григорій Петрович Промисловців і підприємців України та
"Трудова Україна"
Іоффе - фракція політичних партій Юлій Якович Промисловців і підприємців України та
"Трудова Україна"
Кармазін - фракція "Наша Україна" Юрій Анатолійович
Коваль - фракція "Наша Україна" В'ячеслав Станіславович
Насалик - позафракційний Ігор Степанович
Резнік - група "Демократичні ініціативи" Ігор Йосипович
Римарук - фракція "Регіони України" Олександр Іванович
Сухий - фракція Соціал-демократичної партії
Ярослав Михайлович України (об'єднаної)
Сятиня - фракція Аграрної партії України Михайло Лукович
Цкітішвілі - група "Народний вибір" Енвер Омарович
Цушко - фракція Соціалістичної партії України
Василь Петровичвгору