Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 18.05.2011475-р
Документ 475-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 травня 2011 р. N 475-р
Київ
Про затвердження плану першочергових заходів
з розвитку виробництва картоплі та овочів

Затвердити план першочергових заходів з розвитку виробництва
картоплі та овочів, що додається.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
облдержадміністраціям забезпечити виробництво у 2011 році картоплі
та овочів в орієнтовних обсягах згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 475-р
ПЛАН
першочергових заходів з розвитку
виробництва картоплі та овочів

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Відповідальні | Строк | | заходу | за виконання | виконання | |---------------------------+------------------------+-----------| |1. Розроблення регіональних|Рада міністрів | до кінця | |програм розвитку |Автономної Республіки | 2011 року | |овочівництва та переробної |Крим, обласні, | | |галузі на період до 2020 |Севастопольська міська | | |року, передбачивши в них |держадміністрації, | | |питання щодо необхідності, |Мінагрополітики, | | |зокрема, збільшення площі |Національна академія | | |під овочеві культури та |аграрних наук | | |валового збору овочів у | | | |відкритому і закритому | | | |ґрунті, підвищення | | | |врожайності, поглибленої | | | |переробки овочевої | | | |продукції | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |2. Забезпечення нарощування|Івано-Франківська, | постійно | |обсягів виробництва овочів |Донецька, Київська, | | |у перерахунку на одну особу|Луганська, Запорізька, | | |в обсязі не меншому, ніж |Львівська, Сумська, | | |науково обґрунтована норма |Житомирська, | | |споживання |Хмельницька, | | | |Дніпропетровська, | | | |Одеська, Миколаївська | | | |облдержадміністрації | | |---------------------------+------------------------+-----------| |3. Розроблення планів |Рада міністрів | -"- | |соціально-економічного |Автономної Республіки | | |розвитку з урахуванням |Крим, обласні, Київська,| | |стану розбудови мережі |Севастопольська міські | | |регіональних оптових ринків|держадміністрації, | | |відповідно до |Мінагрополітики, | | |законодавства, вжиття |Міністерство | | |заходів до спрощення |економічного розвитку і | | |доступу виробникам овочів |торгівлі | | |на продовольчі ринки | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |4. Проведення аналізу |Мінагрополітики, Рада | до | |інвестиційних проектів з |міністрів Автономної | 15 липня | |овочівництва та переробної |Республіки Крим, | 2011 року | |галузі і подання їх на |обласні, Севастопольська| | |розгляд Держінвестицій |міська держадміністрації| | |---------------------------+------------------------+-----------| |5. Проведення |Рада міністрів | до | |інвентаризації складських |Автономної Республіки | 1 липня | |приміщень, забезпечення |Крим, обласні, Київська,| 2011 року | |підготовки їх для |Севастопольська міські | | |зберігання і реалізації |держадміністрації, | | |картоплі та овочів |Мінагрополітики, | | | |Міністерство | | | |економічного розвитку і | | | |торгівлі | | |---------------------------+------------------------+-----------| |6. Сприяння: | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |впровадженню новітніх |Мінагрополітики, | постійно | |агротехнологій вирощування |Національна академія | | |і зберігання картоплі та |аграрних наук, Рада | | |овочів на інноваційній |міністрів Автономної | | |основі з метою підвищення |Республіки Крим, | | |рентабельності їх |обласні, Севастопольська| | |виробництва |міська держадміністрації| | |---------------------------+------------------------+-----------| |утворенню кооперативів з |Рада міністрів | -"- | |виробництва, заготівлі і |Автономної Республіки | | |зберігання овочів |Крим, обласні, | | | |Севастопольська міська | | | |держадміністрації, | | | |Мінагрополітики | | |---------------------------+------------------------+-----------| |залученню |Мінагрополітики, | -"- | |сільськогосподарськими |Мінфін | | |товаровиробниками кредитів,| | | |у тому числі на пільгових | | | |умовах, для виробництва | | | |овочів | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |залученню інвестицій у |Рада міністрів | -"- | |розвиток овочівництва, |Автономної Республіки | | |відновлення інфраструктури |Крим, обласні, Київська,| | |зберігання овочів та їх |Севастопольська міські | | |поглибленої переробки |держадміністрації, | | | |Мінагрополітики, | | | |Національна академія | | | |аграрних наук | | |---------------------------+------------------------+-----------| |7. Удосконалення системи |Національна академія | до кінця | |формування і використання |аграрних наук, | 2011 року | |сортових ресурсів картоплі |Мінагрополітики | | |та овочевих культур, | | | |забезпечення охорони прав | | | |на сорти, у тому числі із | | | |здійсненням ДНК-аналізу, | | | |вжиття заходів до | | | |збільшення кількості сортів| | | |і гібридів вітчизняної | | | |селекції | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |8. Забезпечення дотримання |Мінагрополітики, | постійно | |науково обґрунтованої |Національна академія | | |структури посівів овочевих |аграрних наук, Рада | | |культур у відкритому ґрунті|міністрів Автономної | | | |Республіки Крим, | | | |обласні, Севастопольська| | | |міська держадміністрації| | |---------------------------+------------------------+-----------| |9. Забезпечення розроблення|Агентство держмайна, | -"- | |та виробництва вітчизняної |Міністерство | | |техніки і обладнання для |економічного | | |овочівництва та переробної |розвитку і торгівлі | | |галузі, зокрема для | | | |зберігання і поглибленої | | | |переробки овочевої | | | |продукції | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |10. Удосконалення системи |Мінагрополітики, | -"- | |підготовки фахівців для |МОНмолодьспорт | | |овочівництва та переробної | | | |галузі | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |11. Забезпечення |Держводагентство | до | |безперебійної подачі води | | 1 жовтня | |для зрошення овочевих | | 2011 року | |культур відповідно до | | | |укладених договорів з метою| | | |мінімізації можливих | | | |негативних наслідків посухи| | | |---------------------------+------------------------+-----------| |12. Посилення контролю за |Держветфітослужба | постійно | |якістю картоплі та овочевої| | | |продукції, що ввозяться в | | | |Україну і реалізується на | | | |продовольчих ринках | | | |---------------------------+------------------------+-----------| |13. Забезпечення здійснення|Рада міністрів | -"- | |контролю за формуванням цін|Автономної Республіки | | |на продукцію овочівництва в|Крим, обласні, Київська,| | |ланцюгу від виробника до |Севастопольська міські | | |споживача |держадміністрації, | | | |Мінагрополітики, | | | |Міністерство | | | |економічного розвитку і | | | |торгівлі | | |---------------------------+------------------------+-----------| |14. Удосконалення системи |Мінагрополітики, | до | |статистичної звітності в |Держстат | кінця | |галузі овочівництва | | 2011 року | |---------------------------+------------------------+-----------| |15. Опрацювання питання |НКРЕ, | до | |щодо можливості здешевлення|Міненерговугілля, | 1 червня | |цін на природний газ для |НАК "Нафтогаз України" | 2011 року | |підприємств, які вирощують | | | |овочеві культури у | | | |закритому ґрунті, зокрема | | | |для тепличних комбінатів, | | | |та електроенергії для | | | |підприємств, які вирощують | | | |овочеві культури на | | | |зрошуваних землях | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 475-р
ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ
виробництва у 2011 році картоплі та овочів
тис. тонн -------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Картопля|Капуста| Буряк |Морква |Помідори|Цибуля| Інші | | адміністративно- | | |столовий|столова| | на |овочі | | територіальної | | | | | |ріпку | | | одиниці | | | | | | | | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| |Автономна Республіка | 405 | 80 | 37 | 40 | 106 | 44 | 123 | |Крим | | | | | | | | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| |Область: | | | | | | | | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Вінницька | 1600 | 55 | 35 | 36 | 38 | 48 | 108 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Волинська | 1000 | 75 | 49 | 81 | 6 | 20 | 29 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Дніпропетровська | 455 | 94 | 44 | 34 | 145 | 62 | 221 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Донецька | 520 | 67 | 30 | 30 | 89 | 51 | 183 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Житомирська | 1220 | 48 | 29 | 29 | 19 | 22 | 78 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Закарпатська | 550 | 74 | 16 | 11 | 48 | 22 | 79 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Запорізька | 305 | 28 | 17 | 12 | 70 | 42 | 141 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Івано-Франківська| 800 | 37 | 23 | 16 | 8 | 10 | 41 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Київська | 1500 | 85 | 58 | 57 | 104 | 42 | 134 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Кіровоградська | 450 | 27 | 19 | 16 | 36 | 33 | 104 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Луганська | 380 | 54 | 10 | 13 | 77 | 29 | 87 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Львівська | 1380 | 196 | 51 | 42 | 11 | 26 | 104 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Миколаївська | 200 | 27 | 23 | 19 | 160 | 40 | 101 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Одеська | 570 | 82 | 28 | 24 | 159 | 85 | 122 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Полтавська | 900 | 54 | 35 | 31 | 84 | 31 | 195 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Рівненська | 1120 | 73 | 36 | 35 | 13 | 20 | 48 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Сумська | 1050 | 27 | 10 | 9 | 34 | 14 | 86 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Тернопільська | 920 | 42 | 30 | 32 | 19 | 22 | 65 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Харківська | 550 | 104 | 40 | 28 | 97 | 45 | 176 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Херсонська | 270 | 95 | 28 | 37 | 419 | 146 | 155 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Хмельницька | 1150 | 44 | 42 | 42 | 9 | 21 | 62 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Черкаська | 830 | 34 | 28 | 28 | 62 | 40 | 113 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Чернівецька | 510 | 50 | 27 | 22 | 50 | 15 | 61 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Чернігівська | 1320 | 28 | 24 | 18 | 32 | 16 | 82 | |---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------| | Усього | 19955 | 1580 | 769 | 742 | 1895 | 946 | 2698 | --------------------------------------------------------------------------------вгору