Про призначення Голови Ради Міністрів Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 14.11.1990475-XII
Документ 475-XII, поточна редакція — Прийняття від 14.11.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення Голови Ради Міністрів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 48, ст. 634 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити Головою Ради Міністрів Української РСР Фокіна
Вітольда Павловича.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 листопада 1990 року
N 475-XIIвгору