Документ 473/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2001, підстава - 1071/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
Про Комісію з питань відтворення видатних
пам'яток історії та культури при Президентові України

1. На зміну статті 3 Указу Президента України від
9 грудня 1995 року N 1138 ( 1138/95 ) "Про заходи щодо відтворення
видатних пам'яток історії та культури" затвердити новий
персональний склад Комісії з питань відтворення видатних пам'яток
історії та культури при Президентові України (додається).
2. Покласти організаційне та технічне забезпечення діяльності
цієї Комісії на Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 травня 1999 року
N 473/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 травня 1999 року N 473/99
СКЛАД
Комісії з питань відтворення видатних пам'яток
історії та культури при Президентові України

ТРОНЬКО - голова правління Всеукраїнської
Петро Тимофійович спілки краєзнавців, голова Комісії
ГУСАКОВ - Голова Державного комітету
Володимир Миколайович будівництва, архітектури та
житлової політики України,
заступник голови Комісії
ПРИБЄГА - голова Київської організації
Леонід Володимирович Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури,
проректор по науковій роботі
Академії образотворчого мистецтва і
архітектури, заступник голови
Комісії
БОГУЦЬКИЙ - Керівник Управління з гуманітарних
Юрій Петрович питань Адміністрації Президента
України, секретар Комісії

АСЄЄВ - завідувач кафедри Академії
Юрій Сергійович образотворчого мистецтва і
архітектури
АЧКАСОВА - директор Національного заповідника
Валентина Никифорівна "Софія Київська"
ДЕМЧИШИН - завідувач відділу Інституту
Михайло Гордійович геології НАН України
ДРАЧ - голова Ради Товариства зв'язків з
Іван Федорович українцями за межами України
(за згодою)
КУРАС - віце-президент Національної
Іван Федорович академії наук України
ЛИТВИН - Перший помічник Президента України
Володимир Михайлович
МАГІТИЧ - директор Інституту
Іван Романович "Укрзахідпроектреставрація"
МАТВІЄНКО - заступник Глави Адміністрації
Валерій Якович Президента України - Керівник
Головного управління з аналізу та
прогнозування внутрішньополітичних
питань
ОСТАПЕНКО - Міністр культури і мистецтв
Дмитро Іванович України
СИЛИН - член Спілки архітекторів України
Олександр Панасович (за згодою)
СМОЛІЙ - Віце-прем'єр-міністр України
Валерій Андрійович
ТАБАЧНИК - народний депутат України
Дмитро Володимирович (за згодою)
ТИМЧИК - заступник голови Київської міської
Анатолій Іванович державної адміністрації
ТОЛОЧКО - голова Українського товариства
Петро Петрович охорони пам'яток історії та
культури, народний депутат України
(за згодою)
ФЕДОРУК - голова Національної комісії з
Олександр Касьянович питань повернення в Україну
культурних цінностей
ЮЩЕНКО - Голова Національного банку України
Віктор Андрійович (за згодою).

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору