Документ 466-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про фіксований сільськогосподарський податок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.112 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 5-6, ст.39) такі зміни:
1) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
"Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до
їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року,
відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України,
в таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5; для багаторічних насаджень - 0,3";
2) частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
"Для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських
зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого
сільськогосподарського податку з одного гектара
сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх
грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року,
відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України,
в таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3; для багаторічних насаджень - 0,1".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Дія
цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли з 1 січня
1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 березня 1999 року
N 466-XIVвгору