Документ 456-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2000 р. N 456
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження нормативів плати за користування
надрами для видобування мінеральних підземних вод
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 541 ( 541-2005-п ) від 04.07.2005
N 575 ( 575-2005-п ) від 14.07.2005
N 1299 ( 1299-2007-п ) від 08.11.2007
N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

Відповідно до статті 30 Кодексу України про надра
( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити нормативи плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод згідно з додатком 1 та
перелік родовищ мінеральних підземних вод за категоріями згідно з
додатком 2. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2005-п ) від 14.07.2005 )

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 264
( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

3. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
12 вересня 1997 р. N 1014, в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 19 січня 1998 р. N 42 ( 42-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 3, ст. 98), виключити позицію:
"Мінеральні підземні води куб. метрів 1,5".
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2000 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2000 р. N 456

За користування надрами для видобування мінеральних підземних
вод для промислового розливу норматив плати становить 12 гривень
за 1 куб. метр води.
НОРМАТИВИ ПЛАТИ
за користування надрами для видобування
мінеральних підземних вод лікувальними закладами
------------------------------------------------------------------ Група мінеральних |Обсяг видобування | Нормативи плати, підземних вод |(куб. метрів/добу) | гривень/куб. метр | |--------------------------- | | категорія родовища | |--------------------------- | | I | II | III ------------------------------------------------------------------ Лікувальні та понад 100 6 4,5 3
лікувально-столові
питні для від 100 до 50 5,25 3,93 2,62
внутрішнього
використання до 50 4,5 3,37 2,25
Лікувальні для незалежно від 3 2,25 1,5
зовнішнього обсягу видобування
використання
( Додаток 1 в редакції Постанов КМ N 541 ( 541-2005-п ) від
04.07.2005, N 575 ( 575-2005-п ) від 14.07.2005 )

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2000 р. N 456
ПЕРЕЛІК
родовищ мінеральних підземних вод за категоріями
------------------------------------------------------------------ Назва родовища | Регіон, область |Категорія | | родовища ------------------------------------------------------------------ Голубинське (Лужанське) Закарпатська I
Зайчиківське Хмельницька I
Збручанське -"- I
Келечинське Закарпатська I
Моршинське Львівська I
Новозбручанське Тернопільська I
Новополянське Закарпатська I
Полянське -"- I
Слов'яногірське Донецька I
Східницьке Львівська I
Трускавецьке (Нафтуся) -"- I
Шаянське Закарпатська I
Березівське Харківська II
Броварське Київська II
Волочиське Хмельницька II
Кирилівське Запорізька II
Куяльницьке Одеська II
Маківське Хмельницька II
Миргородське Полтавська II
Плосківське Закарпатська II
Мурованокуриловецьке Вінницька II
Сойминське Закарпатська II
Степанське Рівненська II
Феодосійське Автономна II
Республіка Крим
Всі інші родовища III
Примітка. Категорії родовищ:
I - родовища унікальних мінеральних підземних вод;
II - родовища рідкісних мінеральних підземних вод;
III - всі інші родовища мінеральних підземних вод.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1299
( 1299-2007-п ) від 08.11.2007 }
Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2000 р. N 456
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин
( 1014-97-п )
1. У пункті 4:
в абзаці третьому після словосполучення "підземних вод" слово
"мінеральних" виключити;
доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:
"для мінеральних підземних вод - виходячи з обсягів видобутих
мінеральних підземних вод (крім скидів без використання), квот
(лімітів) на видобуток мінеральних підземних вод та нормативів
плати, диференційованих за групами, обсягами видобування,
напрямами використання і категоріями родовищ".
2. Абзац третій пункту 6 викласти у такій редакції:
"Базові та диференційовані нормативи плати за користування
надрами для видобування корисних копалин можуть переглядатися у
разі зміни умов господарювання (оподаткування, кон'юнктура ринку,
інфляція) та в наслідок вичерпання запасів надр. Перегляд цих
нормативів та коефіцієнтів до базових нормативів плати
здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
екології та природних ресурсів, Мінекономіки та Мінфіну".
3. Абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. За наднормативні втрати корисних копалин під час їх
видобування, а також за обсяги видобування понад встановлені квоти
(ліміти) плата справляється в подвійному розмірі із застосуванням
базового, диференційованого нормативу*, а для мінеральних
підземних вод - із застосуванням середньозваженого
диференційованого нормативу".
4. Доповнити Порядок новими пунктами 13 і 14 такого змісту:
"13. На родовищах вуглекислих мінеральних підземних вод
(гідрокарбонатних) при визначенні обсягу води, що видобувається на
свердловинах, не обладнаних стаціонарними газовідцілювачами,
застосовується коефіцієнт 0,85.
14. Групи мінеральних підземних вод визначаються ДСТУ 878-93
"Води мінеральні питні" та вносяться до протоколів Державної
комісії по запасах корисних копалин і ліцензій, наданих на
користування надрами".
У зв'язку з цим пункти 13 - 19 вважати відповідно пунктами
15 - 21.
*Крім випадків, передбачених окремими рішеннями Кабінету
Міністрів України.вгору