Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти
Указ Президента України від 24.07.2012455/2012
Документ 455/2012, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2012

Указ
Президента України

Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» постановляю:

Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам освіти:

БЕЗВЕРХНЬОМУ Андрію Ананійовичу - 1932 року народження, заслуженому працівникові професійно-технічної освіти Української РСР

БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ Василю Яковичу - 1928 року народження, докторові історичних наук, професорові

БУРМІСТЕНКОВУ Олександру Петровичу - 1942 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

ВОДОЛАЖСЬКОМУ Віталію Петровичу - 1940 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові, відмінникові освіти України

ВОЛОШКО Катерині Марківні - 1944 року народження, вчителеві

ВОРОБЙОВІЙ Сусанні Артемівні - 1928 року народження, кандидатові філологічних наук, доцентові

ГАЙДАЧУКУ Віталію Євгеновичу - 1938 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки

ГУТАРЕВИЧУ Юрію Феодосійовичу - 1940 року народження, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінникові освіти України

ДІКАНЬ Ларисі Василівні - 1940 року народження, кандидатові економічних наук, професорові, відмінникові освіти України

ДОРОНІНІЙ Майї Степанівні - 1942 року народження, докторові економічних наук, професорові

ЖУКОВІЙ Марині Фрідманівні - 1941 року народження, вчителеві

ЗАЇЦІ Олександру Степановичу - 1938 року народження, заслуженому працівникові народної освіти Української РСР

ЗАЛОЗІ Вільяму Олександровичу - 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові, відмінникові освіти України

ЗАХАРЧЕНКУ Ігорю Григоровичу - 1941 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України, відмінникові народної освіти

ЗАХАРЧЕНКУ Марку Васильовичу - 1938 року народження, кандидатові філософських наук, професорові, відмінникові освіти України

КАЛАКУРІ Ярославу Степановичу - 1937 року народження, докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої школи Української РСР

КАРКАЧУ Павлу Михайловичу - 1937 року народження, кандидатові юридичних наук, професорові, заслуженому юристові України, кавалерові орденів «Знак Пошани», «За заслуги» III ступеня

КАРПОВУ Юхиму Овдійовичу - 1933 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові вищої школи Української РСР

КИРИЛЮК Зінаїді Василівні - 1926 року народження, докторові філологічних наук, професорові

КІРПЕНКУ Павлу Федоровичу - 1936 року народження, кандидатові історичних наук, доцентові, відмінникові освіти України

КОВАЛЕНКУ Адаму Карповичу - 1929 року народження, відмінникові народної освіти

КОВБАСЕНКО Луїзі Іванівні - 1938 року народження, заслуженому працівникові народної освіти України

КОНДРАТЦЮ Василю Олександровичу - 1941 року народження, кандидатові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, кавалерові ордена «Знак Пошани»

КРАСУЛІ Василю Михайловичу - 1930 року народження, вчителеві

КУЛІНІЧУ Григорію Логвиновичу - 1938 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові, відмінникові освіти України

ЛУЗІК Ельвірі Василівні - 1941 року народження, докторові педагогічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України

МАЗУР Ярославі Архипівні - 1944 року народження, заслуженому вчителеві України

МАРУЩАКУ Миколі Йосиповичу - 1928 року народження, кандидатові історичних наук, доцентові

МАТЮШЕНКО Олені Григорівні - 1937 року народження, відмінникові освіти СРСР, відмінникові народної освіти

МЕЛЬНИКУ Леоніду Герасимовичу - 1929 року народження, докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

МІНГАЗУТДІНОВУ Аліку Фасхутдіновичу - 1938 року народження, кандидатові історичних наук, професорові, відмінникові освіти України

НЕВЕРОДСЬКОМУ Еммануїлу Петровичу - 1939 року народження, заслуженому працівникові народної освіти України, кавалерові ордена «Знак Пошани»

НОВІКОВІЙ Раїсі Іванівні - 1930 року народження, докторові медичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

ОВЧАРЕНКО Ріті Тимофіївні - 1941 року народження, викладачеві, відмінникові народної освіти

ОСНОВІ Анатолію Андрійовичу - 1936 року народження, заслуженому тренеру України, заслуженому працівникові фізичної культури Української РСР, відмінникові освіти СРСР, відмінникові народної освіти

ПІСТУНУ Миколі Даниловичу - 1933 року народження, докторові географічних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

ПІЧУГІНІЙ Тамарі Олексіївні - 1948 року народження, вихователю-методистові, відмінникові народної освіти

ПОНОМАРЕНКО Лідії Миколаївні - 1944 року народження, вчителеві

ПРОЦЮ Ярославу Івановичу - 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові, відмінникові освіти України

СЕМЕНЮКУ Едуарду Павловичу - 1935 року народження, докторові філософських наук, професорові

СІЛЬЧЕНКО Зінаїді Олександрівні - 1926 року народження, кандидатові історичних наук, доцентові, відмінникові освіти України

СІМАГІНІЙ Марії Яківні - 1933 року народження, вчителеві, відмінникові народної освіти

СІМАКУ Анатолію Даниловичу - 1938 року народження, відмінникові освіти СРСР, відмінникові народної освіти

ТЕБЕНЧУК Галині Михайлівні - 1925 року народження, докторові медичних наук, професорові, відмінникові охорони здоров'я

ТОДОСІЄНКУ Василю Мироновичу - 1935 року народження, викладачеві, відмінникові освіти України, кавалерові ордена Трудового Червоного Прапора

ТРЕМБІ Світлані Петрівні - 1940 року народження, вчителеві, відмінникові народної освіти

ФІЛІПЕНКО Валентині Матвіївні - 1930 року народження, заслуженому вчителеві Української РСР

ХОМЯКУ Олегу Миколайовичу - 1938 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України

ХОРУЖІЙ Нінелі Григорівні - 1941 року народження, заслуженому вчителеві Української РСР, кавалерові ордена «Знак Пошани»

ХРУСТАЛЬОВУ Олександру Федоровичу - 1931 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові, кавалерові ордена «Знак Пошани»

ЧЕРНЕЦЬКОМУ Василю Михайловичу - 1941 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові, відмінникові аграрної освіти та науки України

ЩЕРБАК Діані Григорівні - 1936 року народження, відмінникові народної освіти.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 липня 2012 року
№ 455/2012
вгору