Документ 450-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.01.2019, підстава - 1160-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. № 450
Київ

Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015, № 288 від 26.04.2017; в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 315 від 06.08.2014
№ 478 від 23.09.2014
№ 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015
№ 656 від 26.11.2014
№ 203 від 15.04.2015
№ 313 від 20.05.2015
№ 1116 від 16.12.2015
№ 288 від 26.04.2017
№ 1160 від 27.12.2018}

Відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015, № 288 від 26.04.2017; в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня 1995 р. № 175 “Про грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) житла”.

3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури і Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 478 від 23.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1116 від 16.12.2015}

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 450

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 315 від 06.08.2014; в редакції Постанови КМ № 478 від 23.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015, № 288 від 26.04.2017; в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

1. Цей Порядок визначає розмір та механізм виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень (далі - грошова компенсація) військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, у тому числі особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, та зазначеним у цьому пункті особам, які відряджені до МОН, ДКА.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

2. Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку (далі - військовослужбовці), грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі, який не перевищує:

у м. Києві - двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

в інших населених пунктах - одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

3. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міноборони, МВС, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку та Держспецтрансслужбі, Управлінню державної охорони, а також МОН, ДКА на відповідний рік.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 315 від 06.08.2014, № 621 від 12.11.2014 - зміна набирає чинності 01.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 26.11.2014, № 313 від 20.05.2015, № 1116 від 16.12.2015, № 288 від 26.04.2017, № 1160 від 27.12.2018}

4. Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця:

особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 27.12.2018}

курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

5. Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім’ї;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку, в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження. Перелік таких населених пунктів визначається Міноборони, МВС, МОН, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Держспецзв’язку, ДКА та Управлінням державної охорони;

{Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 478 від 23.09.2014, № 203 від 15.04.2015}

штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту, - протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1160 від 27.12.2018}

7. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1116 від 16.12.2015}

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1160 від 27.12.2018}

встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1160 від 27.12.2018}вгору