Документ 442-79-п, поточна редакція — Редакція від 13.04.2000, підстава - 647-2000-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 6 вересня 1979 р. N 442
Київ
Про доповнення списку пам'яток містобудування
і архітектури Української РСР, що перебувають
під охороною держави
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ
N 647 ( 647-2000-п ) від 13.04.2000 )

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Держбуду УРСР і Міністерства культури
УРСР про доповнення затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 24 серпня 1963 р. N 970 ( 970-63-п ) (ЗП УРСР, 1963 р., N 8,
ст. 76) списку пам'яток містобудування і архітектури Української
РСР, що перебувають під охороною держави (доповнення до списку
додається
).
2. Держбуду УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
продовжити роботу по виявленню, вивченню та обліку пам'яток
містобудування і архітектури.
3. Держбуту УРСР, Державному комітету УРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі за участю Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури видати в 1980-1981
роках ілюстрований довідник пам'яток містобудування і архітектури
Української РСР, що перебувають під охороною держави.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 24
Затверджено
постановою Ради Міністрів УРСР
від 6 вересня 1979 р. N 442
ДОПОВНЕННЯ ДО СПИСКУ
пам'яток архітектури Української РСР,
що перебувають під охороною держави
---------------------------------------------------------------------------- Охо- | N | Адреса | Найменування |Дата спорудження |Група рон- |пам'-| | пам'ятки |пам'ятки |пам'- ний N|ятки | | | |ятни- пам'-|в ко-| | | |ків ятки |мпле-| | | |щодо |ксі | | | |їх | | | | |вико- | | | | |рис- | | | | |тан- | | | | |ня ---------------------------------------------------------------------------- м. КИЇВ
1 Державний архітектур-
но-історичний заповід-
ник "Софійський музей"
10 вул. Володимирська, 24 Консисторія 1722 р.-XIX ст. в 11 -"- Пристінні
келії початок XIX ст. в 4 Києво-Печерський дер-
жавний історико-куль-
турний заповідник
36 вул. Січневого повс- Благовіщенсь-
тання, 21 ка церква 1905 р. в 37 -"- 25
Братський кінець XVIII-
корпус на початок XIX ст. в Ближніх пече-
рах (корпус
N 44)
38 -"- Господарсь- перша половина
кий будинок на XIX ст. в Дальніх пече-
рах (корпус
N 50)
39 -"- Келії гостин- 1829-1830 рр. в ного двору
(корпус N 55)
10 Видубецький монастир
5 вул. Видубецька, 1 Будинок нас-
тоятеля XVIII ст. в 6 -"- Братський
корпус початок XIX ст. в
15 Братський монастир
4 Червона площа, 2 Поварня з
келіями 1652-1826 рр. в 5 -"- Новин акаде-
мічний корпус 1822-1846 рр. в 6 -"- Братські келії 1822-1879 рр. в 7 -"- Корпус настоя- 1780-середина
теля XIX ст. в 8 -"- Просфірня 1780-середина
XIX ст. в
18 Флорівський монастир
7 вул. Георгія Лівера, 5 Корпус N 5 початок XIX ст. в 8 -"- Корпус N 6 початок XIX ст. в 9 -"- Корпус N 7 початок XIX ст. в 10 -"- Корпус N 8 початок XIX ст. в 11 -"- Корпус N 9 почіток XIX ст. в 12 -"- Корпус N 10 початок XIX ст. в 13 -"- Корпус N 16 початок XIX ст. в
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
75 м. Луцьк Замок
5 вул. Крупської Жилий будинок
"шляхетський" 1789 р. в 6 -"- Жилий будинок
"єпископський" 1814 р. в
Ківерцівський район
119 2 с. Жидичин Дзвіниця Ми-
колаївської
церкви XVIII ст. в 3 -"- Будинок митро-
полита 1723 р. в
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Слов'янська міська
Рада
154 м. Слов'яногірськ Святогорський
монастир XVII-XIX ст.
2 -"- Успенський середина
собор XIX ст. в 3 -"- Готель 1900 р. в 4 -"- Будинок нас-
тоятеля 1900 р. в 5 -"- Келії 1887 р. в 6 -"- Підземний хід XVII ст. а 7 -"- Павільйони
прочан (верх-
ній і нижній) кінець XIX ст. в 8 -"- Башти (західна
і східна) кінець XIX ст. в 9 -"- Трапезна церк-
ва з дзвіницею 1890 р. в
КІРОВОГРАДСЬКА ОБДАСТЬ
252 5 м. Кіровоград Земляні укріп-
лення Єлизаве-
тинської фор-
теці 1754 р. а
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
318 2 м. Львів, вул. Вірмен- Будинок вір-
ська, 7/9 менського
архієпископа XVII-XIX ст. в 3 -"- Пам'ятна ко-
лона XVII ст. в 326 47 площа Ринок, 1 Ратуша XIX ст. в 341 2 площа Возз'єднання, Дзвіниця Бер-
3-а нардинського XVII ст. в костьолу
3 -"- Ротонда над XVIII ст. в криницею
4 -"- Пам'ятна ко-
лона XVII ст. в 364 2 вул. Б. Хмельницького, Келії монас- XVII-XIX ст. в 34 тиря
3 -"- Башта-брама XVII-XIX ст. в
Нестеровський район
м. Нестеров
394 5-11 -"-, площа 1-го Жилі будинки XVII-XVIII ст. в Травня N 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Лубенський район Мгарський
монастир
593 4 с. Мгар Будинок нас-
тоятеля 1786 р. в 5 -"- Готель XIX ст. в 6 -"- Тепла церква XIX ст. в
м. КИЇВ
865 вул. Січневого пов- Жилий будинок
стання, 6 XVIII-XIX ст. в 866 вул. Січневого пов- Губернаторсь- XVIII-XIX ст. в стання, 29 кий будинок
Київська фортеця
867 А. Києво-Печерська
цитадель
1 Земляні ук- XVIII ст. а ріплення ци-
таделі з
бастіонами
2 вул. Новонаводницька Тунель у валах XVIII ст. а фортеці
3 вул. Січневого пов- Оборонна стіна
стання, 25 навколо Даль- 1841-1848 рр.
ніх і Ближніх
печер
Б. Васильківське
укріплення
4 Вали і рови 1832-1839 рр. а укріплення
5 вул. Щорса, 34 Башта N 3 1838-1839 рр. в (Прозорівська)
6 -"- 38 Башта N 1 1831-1837 рр. в
(Редюіт)
7 -"- 44 Башта N 2 1833-1844 рр. в
В. Госпітальне
укріпелення
8 Вали і рови 1842-1849 рр. а укріплення
9 вул. Госпітальна, 16 Північна 1839-1842 рр. в напівбашта
10 -"- 18 Північні во-
рота з капо- 1843-1844 рр. в ніром
11 -"- 18 Військовий
госпіталь 1836-1844 рр. в з лазнею
12 -"- 24-а Косий капонір 1844-1846 рр. в 13 -"- Капонір I-го
полігона 1843-1844 рр. в 14 -"- Капонір II-го
полігона 1843-1844 рр. в 15 -"- Капонір III-го
полігона 1844 р. в
Г. Будівлі фортеці
16 вул. Московська, 8 Виробничі
майстерні 1850-1851 рр. в 17 -"- Башта N 6 1846-1851 рр. в 18 -"- Казарма дан-
дармського
полку 1844-1847 рр. в 19 -"- 45 Казарми вій-
ськових кан- 1835-1839 рр. в тоністів
20 вул. Московська, 47 Башта N 4 і
стіни 1838-1839 рр. в 21 Паркова дорога Верхня напів-
кругла під- 1853-1855 рр. а пірна стіна
22 -"- Нижня напів-
кругла під- 1856 р. а пірна стіна
23 Печерський спуск, 16 Башта N 5 1833-1646 рр. в 24 вул. Січневого пов- Миколаївські
стання, 1 ворота з 1846-1850 рр. в прилеглими
будівлями
868 вул. Московська, 42 Введенська середина
община XIX ст. в 869 вул. Тімірязєва, 1 Троїцька 70-і роки
церква Іонів- XIX ст. в ського монас-
тиря
870 вул. Георгія Лівера, 7 Жилий будинок XVIII-початок
XIX ст. в 871 вул. Братська, 2 Зерносховище 1760-1770 рр. в 872 Червона площа, 4 Гостинний двір 1809-1829 рр. в 873 вул. Зелінського, 4 Старий контра-
ктовий буди- 1800 р. в нок
874 -"- 8 Жилий будинок кінець XVIII-
початок XX ст. в 875 -"- 11 Жилий будинок початок XIX ст. в 876 вул. Набережно-Миколь- Жилий будинок XVIII-XIX ст. в ська, 9
877 вул. Почайнинська, 2 Келії Іллін-
ської церкви XVII ст. в 878 вул. Челюскінців, 17 Олександрів-
ський костьол 1817-1842 рр. в 879 вул. Хорева, 5 Жилий будинок перша половина
XIX ст. в 880 -"- 6 Жилий будинок початок XIX ст. в 881 вул. Героїв Трипілля, Жилий будинок 1830-і роки в 1/2
882 вул. Жданова, 20 Жилий будинок 1830-і роки а 883 -"- 27-а Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 884 -"- 27-б Жилий будинок XVIII-XIX ст. в 885 бульвар Шевченка, 12 Будинок Дер- 1859-1960 рр. б жавного музею
Т.Г. Шевченка
886 вул. Костянтинівська, Училище 1820-і роки в 9/6
887 Андріївський спуск, 15 Жилий будинок XIX ст. в 888 вул. Чкалова, 33 Жилий будинок перва половина
XIX ст.
889 вул. Воровського, 27 Жилий будинок кінець XIX-
початок XX ст. в 890 Провулок Обсерватор- Обсеоваторія 1841-1845 рр. в ний, 3
891 вул. Володимирська, 3 Жилий будинок 1820-і роки в 892 -"- 33 Будинок Губер-
нської земсь- 1915-1928 рр. в кої управи
893 -"- 54 Пансіон благо-
родних дівиць 1851 р. в 894 -"- 55 Будинок Акаде- 1914-1927 рр. в мії наук УРСР
895 -"- 57 Педагогічний 1911-1913 рр. б музей
896 -"- 64 Адмінбудинок середина XIX в ст.
897 вул. Репіна, 4 Жіноча Ольгин-
ська гімназія XIX ст. в 898 Хрещатик, 32 Російський
банк для зов- 1913 р. в нішньої тор-
гівлі
899 Бесарабська площа, 2 Критий ринок 1910 р. в 900 вул. Круглоуніверси-
тетська, 12 Жилий будинок початок XX ст. в 901 Крутий спуск, 4 Жилий будинок середина XIX в ст.
902 вул. Червоноармійсь- Костьол та
ка, 75 будинок причту 1899-1909 рр. в 903 вул. Кірова, 6 Будинок музею 1897-1900 рр., б древностей і добудова
мистецтв 1968-1971 рр.
904 вул. Жовтневої револю- Інститут бла- 1832 р. б ції, 5 городних ді-
виць
905 -"- 9 Будинок Дер- 1902-1934 рр. в жавного банку
906 вул. Орджонікідзе, 10 Жилий будинок 1903 р. в 907 вул. Енгельса, 16 Жилий будинок 1830-і роки в 908 вул. Чекістів, 1/15 Жилий будинок 1911-1913 рр. в 909 -"- 5 Кловський па- 1753-1755 рр. в лац
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
910 м. Біла Церква Ансамбль спо- XIX ст. в руд пошти
911 -"- Костьол та бу- 1812 ст. в динок причту
912 м. Васильків Адмінбудинок 1817 р. в 913 м. Переяслав-Хмель- Земляні укріп- XI-XVIII ст. а ницький лення дитинця
і міста
914 м. Переяслав-Хмель- Борисоглібська 1806 р. в ницький церква в Баба-
чисі
915 м. Фастів Костьол 1910 р. в
Білоцерківський район
916 с. Шкарівка Святодухівська 1756-1840 в церква (дер.)
917 с. Сухоліси Церква (дер.) XVIII ст. в
Богуславський район
918 с. Бородані Церква (дер.) 1800 р. в 919 с. Вільховець Успенська XVIII ст. в церква (дер.)
920 с. Розкопанці Іванківська 1884 р. в церква (дер.)
921 с. Чайки Миколаївська 1758 р. в церква (дер.)
Бориспільський район
922 с. Сулимівка Покровська 1622 р. в церква
Васильківський район
923 с. Липовий Скиток Онуфріївська 1706 р. в церква (дер.)
Володарський район
924 с. Пархомівка Покровська 1907 р. в церква
925 с. Руде Село Комплекс спо- XIX ст. в руд садиби
926 -"- Церква XVIII ст. в
Кагарлицький район
927 смт Ржищів Троїцька XIX ст. в церква
928 с. Демівщина Покровська
церква (дер.) початок XIX ст. в 929 с. Слобода Церква Ганни 1852 р. в
Киево-Святошинський
район
930 Шосе Київ-Житомир Поштова стан- середина в ція на 15 км XIX ст.
931 -"- Поштова стан- середина
ція на 32 км XIX ст. в (Гурівщина)
932 -"- Поштова стан- середина
ція на 53 км XIX ст. в
Миронівський район
933 с. Шандра Михайлівська 1821 р. в церква
934 с. Росава Миколаївська 1752 р. в церква
935 с. Тулинці Богородицька 1779 р. в церква
Обухівський район
936 с. Креничі Покровська
церква (дер.) 1761 р. в 937 с. Нещерів Преображенська 1794 р. в церква
938 с. Підгірці Миколаївська
церква та 1742 р. в дзвіниця
(дер.)
Рокитнянський район
939 с. Бушеве Троїцька 1750 р. в церква (дер.)
940 с. Житні гори Йосипівська 1756 р. в церква (дер.)
941 с. Острів Михайлівська
церква та 1740 р. в дзвіниця
(дер.)
942 с. Ромашки Покровська
церква 1643 р. в 943 с. Синява Миколаївська 1730 р. в церква (дер.)
Сквирський район
944 с. Шамраївка Спиридонівська
церква 1841 р. в
Ставищенський район
945 с. Антонівка Церква Різдва 1777 р. в (дер.)
946 с. Сухий Яр Покровська 1708 р. в
церква (дер.)
Таращанський район
947 с. Дубівка Миколаївська
церква 1748 р. в 948 с. Мала Березянка Покровська 1746 р. в церква (дер.)
Тетіївський район
949 м. Тетіїв Капличка початок XIX ст. в 950 с. П'ятигори Успенська XVIII ст. в церква
951 с. Росішки Церква (дер.) 1905 р. в 952 с. Скибинці Церква та
дзвіниця XVIII ст. в 953 с. Софіпіль Церква (дер.) XVIII-XIX ст. в
Фастівський район
954 смт Кожанка Покровська
церква 1758 р. в 955 с. Півні Іонівська
церква 1824 р. в 956 с. Томашівка Садиба 1910 р. в
Чорнобильський район
957 с. Товстий Ліс Воскресенська
церква 1778 р. в
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
958 м. Вінниця Садиба у
П'ятничанах
1 -"- Палац кінець XVIII в ст.
2 -"- Флігель палацу кінець XVIII в ст.
3 -"- Павільйон кінець XVIII б (руїна) ст.
959 м. Могилів-Подільський Георгіївська 1809-1819 рр. в
церква та
дзвіниця
Барський район
960 м. Бар Фортеця XVI ст. б
Вінницький район
961 смт Вороновиця Церква (дер.) 1751 р. в
Гайсинський район
962 с. Тишківська Слобода Собор Гранів- 1867 р. б ського монас-
тиря
Жмеринський район
963 с. Чернятин Палац кінець XVIII в ст.
Іллінецький район Садиба
964 1 смт Дашів Палац 1887 р. в 2 -"- Стайні 1887 р. в
Козятинський район
965 с. Поличинці Церква 1661 р. в
Липовецький район
966 с. Стара Прилука Палац початок XX ст. в 967 с. Нова Прилука Церква початок XIX ст. в
Могилів-Подільський
район
968 с. Лядова Печерний мо- IX-XIX ст. б настир
969 с. Немія Миколаївська 1775 р. в церква та
дзвіниця
(дер.)
970 с. Озаринці Замок XVII ст. б 971 с. Серебринці Палац кінець XVIII в ст.
972 с. Чернівці Церква-ротонда початок XIX ст. в
Мурованокуриловецький
район
973 смт Муровані Курилівці Садиба
1 -"- Палац 1805 р. в 2 -"- Арсенал 1805 р. в 3 -"- Флігель 1805 р. в 4 -"- Замкові мури XVI ст. а 5 -"- Міст XIX ст. в 974 с. Котюжани Садиба
1 -"- Палац початок XX ст. в 2 -"- Міст початок XX ст. в 975 -"- Миколаївська 1701 р. в церква (дер.) друга половина
та дзвіниця XIX ст.
(мур.)
Немирівський район
976 смт Немирів Колишня Неми-
рівська гім-
назія
1 -"- Чоловічий
корпус 1815 р. в 2 -"- Жіночий корпус 1815 р. в 977 -"- Електростанція друга половина в та млин XIX ст.
Піщанський район
978 с. Чорномин Палац перша половина в XIX ст.
Погребищенський район
979 с. Андрушівка Палац кінець XVIII в ст.
980 с. Круподеринці Садибний буди- середина в нок XIX ст.
981 -"- Мавзолей-церк- 1910 р. в ва
982 с. Спичинці Палац XIX ст. в 983 с. Старостинці Церква середина в
Томашпільський район
984 с. Антопіль Садиба
1 -"- Палац кінець XVIII в ст.
2 -"- Господарський друга половина в будинок XIX ст.
3 -"- Брама XIX ст. в 985 с. Комаргород Палац перша половина в XIX ст.
986 -"- Костьол 1770 р. в 987 с. Марківка Успенська 1767 р. в церква (дер.)
Тиврівський район
988 с. Селище Чарленківський XVIII ст. б замок
Тростянецький район
989 с. Верхівка Садиба
1 -"- Палац друга половина в XIX ст.
2 -"- Стайні друга половина
XIX ст.
3 -"- Брама друга половина в XIX ст.
Тульчинський район
990 м. Тульчин,
вул. Червоноармійська, Жилий будинок друга половина в 14 XVIII ст.
991 вул. Червоноармійська, Жилий будинок друга половина в 16 XVIII ст.
992 -"- Костьол кінець XIII ст. в 993 с. Печера Церква Різдва 1762 р. в (дер.) та
дзвіниця XIX ст.
(мур.)
Хмільницький район
994 м. Хмільник Садиба
1 -"- Палац 1916 р. в 2 -"- Башта замку XVII ст. в 3 -"- Міст 1916 р. в 995 -"- Костьол 1728 р. в 996 с. Уланів Вознесенська
церква 1777 р. в
Шаргородський район
997 смт Шаргород Жилий будинок кінець XVII-
в замку початок XVIII в ст.
998 -"- Мури та башта XVI-XVII ст. а замку
999 с. Жданове Костьол 1627 р. в 1000 -"- Заїзд XIX ст. в 1001 с. Лозова Покровська
церква та 1700-1702 рр. в дзвіниця
(дер.) 1002 -"- Миколаївська
церква та 1752 р. в дзвіниця
(дер.)
Ямпільський район
1003 с. Буша Давньослов'ян- IX ст. б ський печерний
храм з "Бушин-
ським рельє-
фом" 1004 -"- Башта фортеці XVII ст. б
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. Луцьк 1005 вул. Крупської, 16 Монастир бри- 1624 р. в гіток 1006 -"- 19 Монастир шарі- XV-XVII ст. в ток 1007 -"- 23 Будинок Пузин XV ст. в 1008 вул. Пугачова Синагога 1629 р. в 1009 вул. Пушкіна, 2 Жилий будинок XVI-XVIII ст. в 1010 Старе місто Оборонна стіна
та башта XV ст. в 1011 м. Володмир-Волинсь- Миколаївська
кий, вул. Комсомоль- церква
ська, 1-а 1780 р. в 1012 -"- вул. Крупської Костьол 1766 р. в єзуїтів 1013 -"- вул. Прикордонна Земляні вали XIII-XVI ст. в замку
Володимир-Волинський
район
1014 с. Новосілки Петропавлівсь- 1783 р. в ка церква 1015 с. Хмелів Михайлівська 1770 р. в церква
Горохівський район
1016 с. Брани Покровська
церква (дер.) 1725 р. в 1017 с. Смолява Михайлівська 1783 р. в церква (дер.)
Іваничівський район
1018 с. Колона Здвиженська
церква (дер.) 1779 р. в 1019 с. Милятин Парасківська 1778 р. в церква 1020 с. Старий Порицьк Успенська 1784 р. в церква (дер.)
Камінь-Каширський
район
1021 м. Камінь-Каширський Іллінська
церква (дер.) 1700 р. в 1022 с. Видерта Церква Різдва 1737 р. в (дер.) 1023 с. Запруддя Успенська 1795 р. в церква (дер.) 1024 с. Осівці Парасківська 1777 р. в церква (дер.) 1025 с. Хотешів Михайлівська
церква 1790 р. в
Ківерцівський район
1026 смт Олика В'їзна (Луць- XVII ст. а ка) брама
міських укріп-
лень
Ковельський район
1027 смт Голоби Садибний буди- XVIII ст. в нок та в'їзна
брама 1028 -"- Георгіївська 1783 р. в церква (мур.) XVIII ст.
та дзвіниця
(дер.) 1029 с. Гішин Дмитрівська 1562 р. в церква (дер.)
Локачинський район
1030 с. Великий Окорськ Миколаївська XVIII ст. в церква 1031 с. Затурці Костьол 1642 р. в
Луцький район
1032 с. Воротнів Церква Різдва 1785 р. в 1033 с. Коршів Здвиженська 1771-1777 рр. в церква 1034 с. Смолигів Миколаївська 1743 р. в церква (дер.)
та дзвіниця 1035 с. Усичі Церква Луки XVIII ст. в (дер.)
Любешівський район
1036 смт Любешів Келії монасти- 1664 р. в ря піарів 1037 -"- В'їзна брама XVIII ст. а садиби 1038 с. Бірки Іосафівська 1769 р. в церква (дер.) 1039 с. Велика Глуша Успенська 1779 р. в церква (дер.)
Любомльський район
1040 м. Любомль, Палац XVIII ст. в вул. 1-го Травня 1041 смт Головне Церква XIX ст. в 1042 с. Піща Казанська 1801 р. в церква 1043 с. Світязь Церква (дер.) XIX ст. в
Ратнівський район
1044 с. Замшани Михайлівська 1809 р. в церква (дер.) 1045 с. Заліси Церкву Парас- 1794 р. в кеви (дер.) 1046 с. Здомишель Церква Різдва 1784 р. в (дер.) 1047 с. Краска Церква (дер.) XVIII ст. в 1048 с. Самари Церква (дер.) XVIII ст. в
Рожищенський район
1049 с. Вишеньки Костьол (дер.) 1771 р. в 1050 с. Городині Покровська
церква (дер.) 1762 р. в 1051 с. Доросині Церква (дер.) XVII-XVIII ст. в 1052 с. Копачівка Поштова стан- XIX ст. в ція 1053 с. Рудка-Козинська Троїцька церк- 1786 р. в ва (дер.)
Старовижівський район
1054 смт Стара Вижівка Церква (дер.) XVIII ст. в 1055 с. Мильці Онуфріївська 1723 р. в церква
Турійський район
1056 с. Обенижі Здвиженська 1821 р. в церква та
дзвіниця
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА
ОБЛАСТЬ
Біловодський район
1057 с. Данилівка Комплекс спо- XVIII ст. в руд Деркульсь-
кого кінного
заводу 1058 с. Новолимарівка Комплекс спо- 1818 р. в руд Новолима-
рівського кін-
ного заводу
Слов'яносербський
район
1059 с. Весела Гора Садибний буди- XVIII-XIX ст. в нок
Станично-Луганський
район
1060 с. Старий Айдар Михайлівська 1787 р. в церква
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ
м. Дніпропетровськ
1061 Парк ім. Т.Г. Шевченка Палац 1790 р. в відбудовано в
1952 р. 1062 площа Жовтнева, 2 Перша чоловіча 1805-1861 рр. в класична гім-
назія 1063 -"- 14 Земська лікар- 1847 р. в ня 1064 проспект К. Маркса, 16 Будинок музею 1905 р. б 1065 -"- 19 Будинок гірни- 1915-1924 рр. в чого інституту
ім. Артема 1066 -"- 36 Хімічний кор- 1870 р. в пус універси-
тету 1067 -"- 47 Будинок місь- 1901 р. в кої управи 1068 -"- 66 Будинок готелю 1912 р. в 1069 -"- 97 Будинок театру 1907 р. в 1070 проспект Калініна Брянська (Ми- 1915 р. в колаївська)
церква 1071 проспект Кірова, 2 Будинок першо- 1909 р., добу- в го комерційно- дова 1936 р.
го училища 1072 вул. Короленка, 2 Будинок готелю 1912 р. в 1073 вул. Леніна, 3 Будинок клубу 1870 р. в 1074 -"- 5 Будинок театру 1870 р. в 1075 -"- 6 Будинок гро- 1911 р. в мадського зіб-
рання 1076 -"- 14 Губернаторсь- 1830 р. в кий будинок 1077 вул. Ленінградська Аудиторія нау- XIX ст. в кового това-
риства
1078 Ленінський район Миколаївська 1810 р. в церква в Кода-
ках 1079 Самарський район Миколаївська 1856 р. в церква
м. Дніпродзержинськ
1080 вул. Кірова Миколаївський
собор 1894 р. в 1081 м. Новомосковськ Миколаївська 1786 р.
церква Самар-
ського монас-
тиря та монас-
тирські келії 1082 м. Новомосковськ Дзвіниця XIX ст. в Троїцького со-
бору (дер.)
Дніпропетровський
район
1083 с. Старі Кодаки Кодацька фор- 1636 р. а теця
Царичанський район
1084 смт. Петриківка Церква Різдва 1812 р. в 1085 с. Рудка Укріплення Ук- 1731 р. в раїнської
лінії
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1086 м. Дружківка Іванівська 1898-1900 рр. в церква
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
1087 м. Житомир
вул. К. Лібкнехта, 14 Преображенсь- 1874 р. в кий собор 1088 вул. Комарова, 5 Магістрат XVIII ст. в 1089 -"- 12-а Кафедральний 1746 р. в костьол та
дзвіниця 1090 вул. Леніна, 4 Семінарський 1838 р. в костьол 1091 вул. Черняховського, Келії єзуїтсь- 1724 р. в 12 кого монастиря 1092 вул. К. Лібкнехта, 72 Комплекс спо-
руд поштової
станції
1 -"- Будинок пошто- середина в вої станції та XIX ст.
огорожа
2 -"- Готель середина XIX в ст.
3 -"- Стайні середина XIX в ст.
4 -"- Ямські служби середина XIX в ст. 1093 м. Бердичів Костьол Варва- середина XIX в ри ст.
Андрушівський район
1094 м. Андрушівка Палац друга половина
XIX ст. в 1095 с. Івниця Садиба
1 Господарський початок XX ст.
будинок і бра- друга половина в ма XIX ст.
2 Башти огорожі друга половина
XVIII ст. в 1096 с.Стара Котельня Костьол друга половина
XVIII ст. в
Житомирський район
1097 с. Кодня Різдвобогоро- 1641 р. в дицька церква
та дзвіниця 1098 с. Ліщин Садибний буди- перша половина в нок XIX ст. 1099 -"- Троїцький кос- 1805 р. в тьол з дзвіни-
цею 1100 с. Тригір'я Церква та ке- XVIII-XIX ст. в лії Тригірсь-
кого Троїцько-
го монастиря
Коростишівський район
1101 с. Озера Михайлівська 1775 р. в церква та
дзвіниця
(дер.)
Любарський район
1102 смт Любар Будинок школи XVIII ст. в Василіанського
монастиря 1103 с. Нова Чортория Садиба
1 -"- Палац XVIII-друга по- в ловина XIX ст.
2 -"- Брама друга половина в XIX ст.
3 -"- Паровий млин кінець XIX ст. в
Олевський район
1104 с. Жубровичі Церква (дер.) XVII ст. в
Чуднівський район
1105 с. Турчинівка Садиба
1 -"- Палац друга половина в XIX ст.
2 -"- Господарський друга половина в корпус XIX ст. 1106 с. Тютюнники Садибний буди- парша половина в нок XIX ст.
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1107 м. Ужгород, вул. Амбар та вин- 1781 р. в Свердлова, 2 ний льох
Берегівський район
1108 м. Берегове, Ансамбль спо- 1629 р. ввгору