Документ 441-XIV, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 14.06.2001, підстава - v008p710-01

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України по перевірці фактів порушення прав
українських акціонерів відкритого акціонерного
товариства "Миколаївцемент"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 15, ст.94 )
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 8-рп/2001 ( v008p710-01 ) від 14.06.2001 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 8-рп/2001 ( v008p710-01 ) від 14.06.2001 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Висновки Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
по перевірці фактів порушення прав українських акціонерів
відкритого акціонерного товариства (ВАТ) "Миколаївцемент" взяти до
відома. Матеріали перевірки, проведеної Тимчасовою слідчою
комісією, направити Генеральній прокуратурі України. { Положення пункту 1 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 8-рп/2001 ( v008p710-01 ) від 14.06.2001 }
{ Положення абзацу першого пункту 2 втрачає чинність, як
таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 8-рп/2001 ( v008p710-01 ) від 14.06.2001 }
2. Доручити Генеральній прокуратурі України:
- здійснити перевірку та дати правову оцінку фактам,
викладеним у матеріалах Тимчасової слідчої комісії. У разі
встановлення порушень законодавства вжити усіх необхідних заходів
прокурорського реагування; { Положення абзацу другого пункту 2 визнано конституційними згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 8-рп/2001 ( v008p710-01 ) від
14.06.2001 }
- провести повну, всебічну і об'єктивну перевірку фактів
заподіяння державі збитків, порушення Конституції України та
законів України при проведенні комерційного конкурсу з продажу 28
відсотків акцій ВАТ "Миколаївцемент" компанії "Лафарж" та
зловживань службовим становищем посадових осіб Фонду державного
майна України та Кабінету Міністрів України; { Положення абзацу третього пункту 2 визнано конституційними
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 8-рп/2001 ( v008p710-01 )
від 14.06.2001 }
{ Положення абзацу четвертого пункту 2 втрачає чинність, як
таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 8-рп/2001 ( v008p710-01 ) від 14.06.2001 }
- перевірити законність судових рішень Вищого арбітражного
суду України по справах N 5/58 за позовом ВАТ "Миколаївцемент",
товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Хорда", довірчого
товариства "Градотраст" до Фонду державного майна України; N 7/18
за позовом Фонду державного майна України до ТОВ "Хорда"; N 7/19
за позовом Фонду державного майна України до акціонерного
товариства "Градобанк". У разі встановлення порушень законодавства
розглянути питання про принесення протесту на рішення Вищого
арбітражного суду України.
Про результати перевірки повідомити Верховну Раду України в
місячний термін. { Положення абзацу п'ятого пункту 2 визнано конституційними
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 8-рп/2001 ( v008p710-01 )
від 14.06.2001 }
3. Контроль за виконанням цієї Постанови, усуненням допущених
порушень законодавства покласти на Тимчасову слідчу комісію
Верховної Ради України по перевірці фактів порушення прав
українських акціонерів відкритого акціонерного товариства
"Миколаївцемент" та проінформувати Верховну Раду України в квітні
1999 року.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 18 лютого 1999 року
N 441-XIVвгору