Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Декларація, Перелік від 21.06.2017438
Документ 438-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2018, підстава - 352-2018-п

Призначені органи повинні брати участь у роботі секторальної групи (секторальних груп) призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами або компонентами безпеки для ліфтів

91. Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами або компонентами безпеки для ліфтів здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

92. Заходи до усунення формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог, визначених у пунктах 62-67 цього Технічного регламенту;

не нанесено знака відповідності технічним регламентам;

ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на етапі контролю за виробництвом, нанесено з порушенням вимог, визначених у пунктах 62-67 цього Технічного регламенту, або не нанесено;

не складено декларації про відповідність;

декларацію про відповідність складено з порушенням;

органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації, передбаченої в пункті 3 або 14 додатка 4 і додатках 7, 8 і 11, або вона є не в повному обсязі чи відсутня;

найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) та контактна поштова адреса монтажника, виробника чи імпортера не вказані відповідно до пунктів 20, 29 або 37 цього Технічного регламенту;

інформація, що дає змогу ідентифікувати ліфт або компонент безпеки для ліфтів, не зазначена відповідно до пункту 19 або 28 цього Технічного регламенту;

ліфт або компонент безпеки для ліфтів не має супровідних документів, зазначених у пункті 21 або 30 цього Технічного регламенту, чи такі документи не відповідають застосовним вимогам.

Таблиця відповідності

93. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та цього Технічного регламенту наведена в додатку 13.Додаток 1
до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ
щодо охорони здоров’я та безпеки

Попередні зауваження

1. Зобов’язання, пов’язані із суттєвими вимогами щодо охорони здоров’я та безпеки, застосовуються в разі, коли відповідний ризик існує для ліфта або компонента безпеки для ліфтів під час їх використання за призначенням, передбаченого монтажником або виробником.

2. Суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, установлені цим додатком, є обов’язковими. У разі неможливості виконання таких вимог ліфт або компонент безпеки для ліфтів повинен проектуватися і споруджуватися максимально наближеним до встановлених вимог.

3. Виробник і монтажник зобов’язані провести оцінку ризику з метою визначення всіх ризиків, що стосуються їх продукції, щоб розробити її та спорудити з урахуванням результатів оцінки.

Загальна інформація

4. За наявності ризиків, що не визначені цим додатком, застосовуються загальні основні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, встановлені в додатку 1 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), зокрема у пункті 2.

Пристрій перевезення

5. Пристроєм перевезення в кожному ліфті повинна бути кабіна, яка забезпечує площу та міцність, що відповідають максимальній кількості людей і номінальній вантажопідіймальності ліфта, визначеній монтажником.

У разі коли ліфт призначений для перевезення людей і його розміри це дозволяють, кабіна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб її конструкційні особливості не створювали перешкод або перешкоджали доступу і використання її особами з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями) та давали змогу проводити будь-яке регулювання, необхідне для полегшення користування кабіною.

Засоби для підвішування та підтримання

6. Засоби для підвішування та/або підтримування кабіни, їх закріплення і будь-які їх кінцеві елементи повинні бути вибрані та розроблені так, щоб забезпечити відповідний рівень загальної безпеки та звести до мінімуму ризик падіння кабіни, з урахуванням умов використання, застосовуваних матеріалів і умов виготовлення.

Якщо для підвішування кабіни використовуються канати або ланцюги, повинно бути не менше ніж два незалежних канати або ланцюги із власною системою закріпленням. Такі канати та ланцюги не повинні мати з’єднань або місць зрощування, крім випадків, коли це необхідно для закріплення або формування петлі.

Контроль за завантаженням (у тому числі перевищенням швидкості)

7. Ліфти повинні бути розроблені, виготовлені та встановлені таким чином, щоб запобігти нормальному запуску в разі перевищення розрахункової вантажопідіймальності.

8. Ліфти повинні бути оснащені обмежувачем швидкості.

Зазначені вимоги не поширюються на ліфти, в яких конструкція системи приводу унеможливлює перевищення швидкості.

9. Швидкісні ліфти повинні бути обладнані пристроєм поточного контролю швидкості та обмеження швидкості.

10. Конструкція ліфтів, що приводяться в рух канатотяговими шківами, повинна забезпечувати стійкість тягових канатів на шківі.

Механізми

11. Усі пасажирські ліфти повинні мати індивідуальні механізми. Ця вимога не поширюється на ліфти, в яких противагою є інша кабіна.

12. Монтажник повинен забезпечити доступ до механізмів ліфта та його відповідних пристроїв тільки у разі їх технічного обслуговування та ремонту, а також у надзвичайних ситуаціях.

Засоби для керування

13. Засоби для керування ліфтами, призначеними для використання без супроводження особами з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями), повинні бути належним чином розроблені та розташовані.

14. Функціонування засобів для керування повинне бути чітко відображене на індикаторах.

15.  Групи ліфтів можуть оснащуватися окремими або спільними електричними колами виклику.

16. Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб:

унеможливити помилкове підключення до електричних кіл, що не пов’язані безпосередньо з ліфтом;

електричне живлення могло вмикатися та вимикатися під навантаженням;

рух ліфта залежав від електричних пристроїв безпеки в окремому електричному колі безпеки;

пошкодження електричного обладнання не спричиняло небезпечної ситуації.

Ризики для людей поза межами кабіни

17. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб простір, в якому рухається кабіна, був доступний тільки для технічного обслуговування та ремонту або у надзвичайних ситуаціях. Нормальне використання ліфта повинно припинитися до потрапляння людини у цей простір.

18. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб унеможливити ризик затиснення під час перебування кабіни в одному з крайніх положень.

Зазначена мета досягається за рахунок передбачення в конструкції вільного або безпечного простору за межами крайніх положень.

У разі коли таку вимогу виконати неможливо, зокрема, в існуючих будинках, можуть передбачатися інші відповідні способи запобігання зазначеному ризику.

19. Поверхові площадки на вході та виході з кабіни повинні бути обладнані дверима шахти з механічною міцністю відповідно до передбачених умов використання.

Під час нормального використання блокувальний пристрій повинен унеможливлювати:

початок руху кабіни у разі навмисного чи ненавмисного приведення її у рух, якщо не всі двері шахти зачинені та замкнені;

відчинення дверей шахти під час руху кабіни і в разі, коли вона ще не досягла необхідної поверхової площадки.

Усі рухи біля поверхової площадки з відчиненими дверима допускаються в зазначених зонах за умови контролю за швидкістю вирівнювання.

Ризики для людей усередині кабіни

20. Кабіни ліфтів повинні бути повністю закриті стінами на всю висоту, обладнані суцільною підлогою і стелею, крім вентиляційних отворів, і мати двері на всю висоту. Двері повинні бути розроблені та встановлені так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля поверхової площадки, зазначеного  в пункті 19 цього додатка.

Двері кабіни повинні залишатися зачиненими і замкненими, якщо ліфт зупиняється між двома поверхами, де виникає ризик падіння між кабіною і стінкою шахтою або в разі, коли шахта відсутня.

21. Ліфт повинен мати пристрої, які в разі вимкнення електричного живлення або пошкодження складових частин ліфта унеможливлюють вільне падіння або неконтрольований рух кабіни.

Пристрій, що унеможливлює вільне падіння кабіни, повинен бути незалежним від засобів підвішування кабіни.

Зазначений пристрій повинен бути здатним зупинити кабіну з номінальним навантаженням і на максимальній швидкості, передбачених монтажником. Будь-яке зупинення, спричинене таким пристроєм, не повинне призводити до шкідливих для осіб, які перебувають усередині кабіни, уповільнень незалежно від умов завантаження.

22. Буфери повинні встановлюватися між дном шахти і підлогою кабіни.

У цьому випадку вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, повинен вимірюватися за максимального стиснення буферів.

Зазначена вимога не поширюється на ліфти, в яких кабіна не може увійти у вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, з причин, обумовлених конструкцією приводної системи.

23. Ліфт повинен бути розроблений та споруджений так, щоб унеможливлювалося приведення його в рух у разі, коли пристрій, зазначений у пункті 21 цього додатка, перебуває в неробочому стані.

Інші ризики

24. Двері шахти і кабіни окремо або разом, якщо вони споряджені приводом, повинні бути обладнані пристроєм, що запобігає ризику затиснення в процесі їх руху.

25. Двері шахти, у тому числі із заскленими частинами, що використовуються для протипожежного захисту будівлі, повинні бути вогнестійкими, що забезпечується їх цілісністю та особливостями щодо ізоляції (запобігання поширенню вогню) і теплопередачі (теплового випромінювання).

26. Противаги повинні встановлюватися таким чином, щоб уникнути будь-якого ризику зіткнення з кабіною чи падіння їх на кабіну.

27. Ліфти повинні бути обладнані засобами, які дають змогу звільнити і евакуювати людей, які застрягли в кабіні.

28. Кабіни повинні бути обладнані засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постійного зв’язку з аварійною службою.

29. Ліфти повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб у разі перевищення максимальної температури механізму, заданої монтажником, вони могли завершити рух і не виконувати нові команди.

30. Кабіни повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб забезпечити достатню вентиляцію для пасажирів навіть у разі тривалої зупинки.

31. Кабіна повинна бути належним чином освітлена під час користування ліфтом або у разі, коли двері відчинені, а також у кабіні повинно бути аварійне освітлення.

32. Засоби зв’язку, зазначені в пункті 28 цього додатка, і аварійне освітлення, зазначене в пункті 31 цього додатка, повинні проектуватися і виготовлятися так, щоб функціонувати навіть за відсутності основного джерела електроживлення. Час їх автономної роботи повинен бути досить тривалим, щоб забезпечити нормальну роботу під час звільнення пасажирів.

33. Електричні кола керування ліфтами, які можуть використовуватися в разі виникнення пожежі, повинні бути розроблені і виготовлені так, щоб було унеможливлене зупинення ліфта на певних поверхах і була можливість для забезпечення пріоритету керування ліфтом аварійними службами.

Маркування

34. Крім мінімального обсягу інформації, необхідного для будь-якого обладнання відповідно до пункту 53 додатка 1 до Технічного регламенту безпеки машин, кожна кабіна повинна мати легко видиму табличку, на якій чітко зазначається номінальна вантажопідіймальність у кілограмах і максимально можлива кількість пасажирів, які можуть перевозитися одночасно.

35. Якщо ліфт розроблений так, що пасажири можуть без сторонньої допомоги звільнитися з кабіни, яка застрягла, у кабіні на видному місці повинні бути розміщені відповідні чіткі інструкції.

Інструкції

36. До компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 4, повинні додаватися інструкції (настанови) щодо експлуатації з метою уможливлення ефективно та безпечно здійснювати:

монтаж;

підключення;

регулювання;

технічне обслуговування.

37. До кожного ліфта повинні додаватися інструкції, які повинні містити:

інструкції з планами та схемами, необхідними для нормального використання, пов’язані з технічним обслуговуванням, оглядом, ремонтом, проведенням періодичних перевірок і зазначених у пункті 27 цього додатка робіт з вивільнення та евакуації людей, які застрягли в кабіні;

реєстраційний журнал, у якому повинні фіксуватися виконані ремонтні роботи і в разі потреби проведенні періодичні перевірки.Додаток 2
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

1. Декларація про відповідність компонентів безпеки для ліфтів повинна містити таку інформацію:

1) найменування та адресу виробника;

2) найменування та адресу уповноваженого представника (в разі потреби;

3) опис компонента безпеки для ліфтів, докладну інформацію про тип або серію та серійний номер (за наявності). Якщо необхідно для ідентифікації компонента безпеки для ліфтів, може додаватися зображення;

4) дані про функцію безпеки компонента безпеки для ліфтів, якщо вона не відображена в описі;

5) рік виготовлення компонента безпеки для ліфтів;

6) положення, яким відповідає компонент безпеки для ліфтів;

7) відомості про те, що компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент);

8) посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані (в разі потреби);

9)  найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив експертизу типу компонентів безпеки для ліфтів, зазначену в пунктах 1-11 додатка 4 і в додатку 6 до Технічного регламенту, а також посилання на сертифікат експертизи типу, виданий призначеним органом (у разі потреби);

10) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який встановив відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9 до Технічного регламенту (в разі потреби);

11) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив перевірку системи управління якістю, впровадженої виробником згідно з процедурою оцінки відповідності, зазначеної у додатку 6 або 7 до Технічного регламенту (в разі потреби);

12) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої підписати декларацію від імені виробника або його уповноваженого представника;

13) місце і дату підписання;

14) підпис.

2. Декларація про відповідність ліфтів повинна містити таку інформацію:

1) найменування та адресу монтажника;

2) найменування та адресу уповноваженого представника (в разі потреби);

3) опис ліфта, докладну інформацію про тип або серію, серійний номер і адресу, за якою ліфт установлений;

4) рік монтажу ліфта;

5) положення, яким відповідає ліфт;

6) відомості про те, що ліфт відповідає вимогам Технічного регламенту;

7) посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані (в разі потреби);

8) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив експертизу типу ліфтів, зазначену в пунктах 12-23 додатка 4 до Технічного регламенту, та посилання на сертифікат експертизи типу, виданий призначеним органом (у разі потреби);

9) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив перевірку одиниці продукції для ліфтів відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту (в разі потреби);

10) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив кінцеву перевірку для ліфтів відповідно до додатка 5 до Технічного регламенту (в разі потреби);

11) найменування, адресу та ідентифікаційний номер уповноваженого органу, що проводив перевірку системи управління якістю, яку використовує монтажник, згідно з процедурою оцінки відповідності, зазначеною в додатках 10, 11 або 12 до Технічного регламенту (в разі потреби);

12) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої підписати декларацію від імені монтажника чи його уповноваженого представника;

13) місце і дату підписання;

14) підпис.Додаток 3
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
компонентів безпеки для ліфтів

1. Пристрої для замикання дверей шахти ліфта.

2. Пристрої для запобігання падінню, зазначені у пункті 21 додатка 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки до ліфтів, для унеможливлення падіння кабіни чи неконтрольованого руху.

3. Пристрої для обмеження перевищення швидкості.

4. Буфери:

1) акумулювання енергії:

нелінійні;

із амортизацією зворотного руху (із буферним поверненням);

2) розсіювання енергії.

5. Захисні пристрої, що встановлені на циліндрах силових гідравлічних систем, для запобігання падінню пристрою перевезення.

6. Електричні пристрої безпеки у вигляді електричних кіл безпеки, що містять електронні компоненти.Додаток 4
до Технічного регламенту

ЕКСПЕРТИЗА
типу для ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів
(модуль В)

Експертиза типу компонентів безпеки для ліфтів

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган досліджує технічний проект компонента безпеки для ліфтів і перевіряє та засвідчує, що технічний проект компонента безпеки для ліфтів відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і дасть змогу ліфту, в якому він належним чином вмонтований, задовольнити зазначені вимоги.

2. Заявка на експертизу типу подається виробником або його уповноваженим представником за його вибором тільки одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу, а також місце виготовлення компонентів безпеки для ліфтів;

письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

технічну документацію;

типовий зразок компонента безпеки для ліфтів або докладну інформацію про місце його дослідження. Призначений орган може цілком обґрунтовано звернутися з проханням надати для випробувань додаткові зразки;

підтвердні документи для доведення адекватності рішення технічного проекту.

Підтвердні документи повинні містити посилання на всі документи, у тому числі інші відповідні технічні специфікації, що використані, насамперед у разі, коли не застосовані повністю відповідні національні стандарти, які включено до переліку національних стандартів. У разі потреби підтвердні документи повинні містити результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями акредитованою випробувальною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність іншою випробувальною лабораторією.

3. Технічна документація повинна надавати можливість оцінити відповідність компонента безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, та містити результати аналізу і оцінки ризиків. У технічній документації зазначаються вимоги, які застосовуються, та питання розроблення, виготовлення і функціонування компонента безпеки для ліфтів.

Технічна документація повинна містити:

опис компонента безпеки для ліфтів, у тому числі сфери його застосування (зокрема, можливі обмеження щодо швидкості, навантаження і потужності), і умови використання (зокрема, у вибухонебезпечних середовищах і вплив на інші пристрої);

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування компонента безпеки для ліфтів;

перелік національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у пункті 1 цього додатка, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

результати проектних розрахунків, виконаних виробником або для нього;

протоколи випробувань;

копію інструкції щодо експлуатації компонента безпеки для ліфтів;

заходи, вжиті на стадії виготовлення, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених компонентів безпеки для ліфтів наданому на дослідження компоненту безпеки для ліфтів.

4. Призначений орган:

вивчає технічну документацію та підтвердні докази адекватності технічного проекту компонента безпеки для ліфтів;

узгоджує із заявником місце проведення досліджень і випробувань;

перевіряє типовий зразок щодо відповідності технічній документації, а також ідентифікує елементи, що розроблені згідно із застосовними положеннями відповідних національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, та елементи, що розроблені відповідно до інших технічних специфікацій;

у разі, коли виробник застосував рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включені до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення для перевірки правильності застосування таких рішень;

у разі, коли застосовані рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб упевнитися, що прийняті виробником рішення про застосування інших відповідних технічних специфікацій сприяють відповідності компонента безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

Призначений орган повинен скласти звіт про оцінювання, в якому наводяться результати досліджень, перевірок і випробувань. Без шкоди для своїх обов’язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника.

5. У разі коли типовий зразок компонента безпеки для ліфтів відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу, в якому зазначаються найменування та адреса виробника, висновки експертизи типу, умови чинності сертифіката та дані, необхідні для ідентифікації схваленого типу.

Сертифікат експертизи типу може мати один або кілька додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених компонентів безпеки для ліфтів дослідженому типу зразка та здійснювати контроль під час експлуатації.

У разі коли типовий зразок компонента безпеки для ліфтів не відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, призначений орган повинен відмовити у видачі сертифіката експертизи типу та повідомити про це заявнику з наданням відповідного обґрунтування своєї відмови.

Призначений орган повинен зберігати копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією та звітом про оцінювання протягом 15 років з дня оформлення сертифіката.

6. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку науки і техніки, які свідчать про те, що схвалений тип більше не може відповідати умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, і повинен визначити потребу в подальшому дослідженні таких змін. У цьому випадку призначений орган повинен повідомити про це виробнику.

7. Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі зміни конструкції схваленого типу, що можуть вплинути на відповідність компонента безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, або на умови чинності такого сертифіката.

Призначений орган досліджує зміни конструкції та інформує заявника про залишення сертифіката експертизи типу чинним або про необхідність проведення додаткових досліджень, перевірок або випробувань. У разі потреби призначений орган видає доповнення до первинного сертифіката експертизи типу або звертається з проханням подати заявку на отримання нового сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік відмов у видачі сертифікатів та будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та будь-яких доповнень до них, які він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

9. Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та звіту про оцінювання з результатами досліджень, перевірок і випробувань, проведених призначеним органом.

10. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення компонента безпеки для ліфтів в обіг.

11. Уповноважений представник виробника може подати заяву, зазначену в пункті 2 цього додатка, і виконувати обов’язки, визначені у пунктах 7 і 10 цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у дорученні.

Експертиза типу ліфтів

12. Експертиза типу ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган досліджує технічний проект типового зразка ліфта чи ліфта, для якого не передбачене доповнення чи варіант, а також перевіряє та засвідчує, що технічний проект типового зразка ліфта чи ліфта відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, що застосовуються до нього.

Експертиза типу ліфта включає в себе дослідження типового зразка завершеного ліфта.

13. Заявка на проведення експертизи типу подається монтажником або його уповноваженим представником за його вибором одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

технічну документацію;

відомості про місце можливого проведення дослідження зразка ліфта. Зразок ліфта, наданий для дослідження, повинен містити ввідні (сполучні) частини і мати здатність обслуговувати не менш як три рівні (верхній, середній і нижній);

підтвердні документи для доведення адекватності рішення технічного проекту. Підтвердні документи повинні містити посилання на всі документи, у тому числі інші відповідні технічні специфікації, що використані, насамперед у разі, коли не застосовані повністю відповідні національні стандарти, які включено до переліку національних стандартів. У разі потреби підтвердні документи повинні містити результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями акредитованою випробувальною лабораторією монтажника або від його імені та під його відповідальність іншою випробувальною лабораторією.

14. Технічна документація повинна надавати можливість оцінити відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Технічна документація повинна містити:

опис типового зразка ліфта, в якому повинні бути чітко зазначені всі дозволені варіанти типового зразка ліфта;

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;

перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки;

перелік національних стандартів, які включено до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

копію декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;

результати проектних розрахунків, проведених монтажником або для нього;

протоколи випробувань;

копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту;

заходи, вжиті на стадії монтажу, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

15. Призначений орган:

вивчає технічну документацію та підтвердні докази адекватності технічного проекту типового зразка ліфта чи ліфта, для якого не передбачене доповнення чи варіант;

узгоджує з монтажником місце проведення досліджень і випробувань;

досліджує зразок ліфта, щоб упевнитися, що він виготовлений відповідно до технічної документації, а також ідентифікує елементи, що розроблені згідно із застосовними положеннями відповідних національних стандартів, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, та елементи, що розроблені відповідно до інших технічних специфікацій;

у разі, коли монтажник застосував рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб перевірити правильність застосування таких рішень;

у разі, коли монтажником не застосовані рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб упевнитися, що прийняті монтажником рішення про застосування інших відповідних технічних специфікацій сприяють задоволенню відповідних суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

16. Призначений орган повинен скласти звіт про оцінювання, в якому зазначаються результати досліджень, перевірок і випробувань. Без шкоди для своїх обов’язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою монтажника.

17. У разі коли тип ліфта відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, що можуть бути застосовні до ліфта, призначений орган видає монтажнику сертифікат експертизи типу, в якому зазначаються найменування та адреса монтажника, висновки експертизи типу, умови чинності сертифіката та дані, необхідні для ідентифікації схваленого типу.

Сертифікат експертизи типу може мати один або кілька додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися інформація, необхідна для забезпечення проведення оцінки відповідності ліфтів схваленому типу під час кінцевої перевірки.

У разі коли тип ліфта не відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це монтажнику з відповідним обґрунтуванням.

Призначений орган повинен зберігати копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією та звітом про оцінювання протягом 15 років з дня оформлення цього сертифіката.

18. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку науки і техніки, які свідчать про те, що схвалений тип не може вже відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і повинен визначити потребу в подальшому дослідженні таких змін. У такому випадку призначений орган повинен повідомити про це монтажнику.

19. Монтажник повинен інформувати призначений орган про будь-які зміни конструкції схваленого типу, в тому числі зміни, не передбачені первинною технічною документацією, що можуть вплинути на відповідність ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, або на умови чинності сертифіката експертизи типу.

Призначений орган досліджує зміни конструкції та інформує монтажника про залишення сертифіката експертизи типу чинним або про необхідність проведення додаткових досліджень, перевірок або випробувань. У разі потреби призначений орган видає доповнення до первинного сертифіката експертизи типу або звертається з проханням подати заявку на отримання нового сертифіката експертизи типу.

20. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік відмов у видачі сертифікатів та будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та будь-яких доповнень до них, які він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

21. Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та звіту про оцінювання з результатами досліджень, перевірок і випробувань, проведених призначеним органом.

22. Монтажник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатки та доповнення до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг.

23. Уповноважений представник монтажника може подати заяву, зазначену в пункті 13 цього додатка, і виконувати обов’язки, визначені в пунктах 19 і 22 цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 5
до Технічного регламенту

КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА
ліфтів

Загальні вимоги

1. Кінцева перевірка є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган установлює та засвідчує, що ліфт, на який виданий сертифікат експертизи типу або який розроблений і виготовлений відповідно до схваленої системи управління якістю, відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент).

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення відповідності ліфта, який установлюється, застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, а також одній з таких умов:

ліфт відповідає схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу;

ліфт розроблений і виготовлений відповідно до системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проекту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандартам з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Кінцева перевірка

3. Призначений орган, обраний монтажником, проводить кінцеву перевірку ліфта, що буде введений в обіг, з метою перевірки відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

4. Заявку на кінцеву перевірку монтажник повинен подати за його вибором одному з призначених органів і надати призначеному органу такі документи:

план (установче креслення) завершеного ліфта;

плани та схеми, необхідні для кінцевої перевірки, зокрема схеми кіл керування;

копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

Призначений орган не може вимагати надання розгорнутих планів або точної інформації, що не є необхідними для проведення перевірки відповідності ліфта.

Необхідні дослідження та випробування, зазначені у відповідному національному стандарті з переліку національних стандартів, відповідність якому надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, або рівнозначні випробування повинні проводитися з метою перевірки відповідності застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

5. Дослідження повинні передбачати одну з таких дій:

дослідження документів, зазначених у пункті 4 цього додатка, для перевірки відповідності ліфта схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу відповідно до пунктів 12-23 цього додатка;

дослідження документів, зазначених у пункті 4 цього додатка, з метою перевірки відповідності ліфта ліфту, розробленому та виготовленому відповідно до схваленої системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проекту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандартам з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки.

6. Випробування ліфта повинні передбачати:

функціонування ліфта як порожнього, так і за максимального навантаження, з метою підтвердження правильного монтажу і функціонування пристроїв безпеки (кінцевих вимикачів, замикальних пристроїв тощо);

функціонування ліфта як за максимального навантаження, так і порожнього, з метою підтвердження належного функціонування пристроїв безпеки у разі вимкнення електричного живлення;

статичне випробування з навантаженням, що в 1,25 раза перевищує номінальну вантажопідйомність.

Номінальною вантажопідйомністю є навантаження, зазначене у пункті 34 додатка 1 до Технічного регламенту.

Після цих випробувань призначений орган повинен перевірити ліфт щодо наявності будь-яких деформацій або пошкоджень, які можуть негативно вплинути на його використання.

7. У разі коли тип ліфта відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого ідентифікаційного номера поруч із відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61-67 Технічного регламенту і видати сертифікат кінцевої перевірки, в якому зазначити проведені дослідження та випробування.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, зазначеному в пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.

Якщо призначений орган відмовляє у видачі сертифіката кінцевої перевірки, він повинен обґрунтувати причини відмови та зазначити необхідні коригувальні заходи, яких потрібно вжити. З повторним проханням провести кінцеву перевірку монтажник повинен звернутися до того самого призначеного органу.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

8. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 4 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта вказується ідентифікаційний номер такого органу.

9. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації та сертифіката кінцевої перевірки для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

10. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду можуть отримати копію сертифіката кінцевої перевірки на їх прохання.

Уповноважений представник

11. Обов’язки монтажника, зазначені у пунктах 4, 8 і 9 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 6
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів
(модуль Е)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю виробника, щоб переконатися, що компоненти безпеки для ліфтів виготовляються та контролюються відповідно до типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, а також задовольняють застосовні вимоги, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і уможливлюють ліфту, в якому вони належним чином вмонтовані, задовольнити ці вимоги.

Обов’язки виробника

2. Виробник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для остаточної перевірки та випробування компонентів безпеки для ліфтів відповідно до пунктів 3-7 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 8-11 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю щодо компонентів безпеки для ліфтів подається виробником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

3) адресу приміщення, де проводиться остаточна перевірка та випробування компонентів безпеки для ліфтів;

4) належну інформацію про компоненти безпеки для ліфтів, що будуть виготовлені;

5) документацію стосовно системи управління якістю;

6) технічну документацію схвалених компонентів безпеки для ліфтів і копію сертифіката експертизи типу.

4. Відповідно до системи управління якістю кожний компонент безпеки для ліфтів повинен пройти перевірку та необхідні випробування, зазначені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, або повинні бути проведені рівнозначні випробування для того, щоб переконатися, що компонент безпеки для ліфтів відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.вгору