Документ 424-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню ситуації, що склалася в інформаційному просторі України та щодо перебування в слідчому ізоляторі
колишнього головного редактора газети "Правда Украины"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 15, ст.91 )

З метою вивчення ситуації, що склалася в інформаційному
просторі України після прийняття Указу Президента України
N 1033/98 "Про вдосконалення державного управління інформаційною
сферою" та постанов Кабінету Міністрів України на його виконання,
а також дій, спрямованих на переслідування журналістів і
опозиційних засобів масової інформації, зокрема утримання в
слідчому ізоляторі колишнього головного редактора газети "Правда
Украины" Олександра Горобця, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити відповідно до статей 85 і 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та глави 8.4 Регламенту Верховної Ради України
( 129б/94-ВР ) Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України по
вивченню ситуації, що склалася в інформаційному просторі України
та щодо перебування в слідчому ізоляторі колишнього головного
редактора газети "Правда Украины".
2. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії (додається).
3. Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з
організованою злочинністю і корупцією взяти участь у вивченні
питань, зазначених у пункті 1 цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 4 лютого 1999 року
N 424-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 4 лютого 1999 року
N 424-XIV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
по вивченню ситуації, що склалася в інформаційному
просторі України та щодо перебування в слідчому
ізоляторі колишнього головного редактора
газети "Правда Украины"

Баулін Павло Борисович
Білоус Артур Олександрович
Гаврилов Ігор Олександрович
Довганчин Григорій Васильович
Кірімов Іван Захарович
Кремень Василь Григорович
Кулик Олександр Васильович
Лимар Наталія Олексіївна
Потімков Сергій Юрійович
Правденко Сергій Макарович
Шевченко Віталій Федоровичвгору