Документ 410_036, чинний, поточна редакція — Затвердження від 06.08.2014, підстава - 316-2014-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 17.09.2014. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються офіційними та службовими паспортами

{Угоду затверджено Постановою КМ № 316 від 06.08.2014}

Дата підписання:

23.09.2013

Дата затвердження Україною:

06.08.2014

Дата набрання чинності для України:

17.09.2014

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Корея (далі - Сторони),

маючи намір розвивати та зміцнювати дружні відносини між двома державами,

керуючись бажанням спростити режим в'їзду і виїзду з території їхніх держав громадян іншої з держав, які користуються офіційними та/або службовими паспортами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни держави кожної Сторони, які користуються дійсними офіційними та/або службовими паспортами, в'їжджають, перебувають та прямують транзитом територією держави іншої Сторони без віз з урахуванням законодавства відповідної держави.

Стаття 2

1. Особи, зазначені у статті 1 цієї Угоди перебувають на території іншої з держав протягом періоду, що не перевищує дев’яноста (90) днів з дати першого в’їзду.

2. Компетентні органи держави, що приймає, можуть продовжити строк перебування, згаданий у частині першій цієї статті, на підставі письмового звернення дипломатичного представництва або консульської установи держави, що направляє.

Стаття 3

1. Громадяни однієї держави, які користуються паспортами, зазначеними у статті 1 цієї Угоди і підлягають акредитації на території іншої з держав як члени дипломатичного представництва, консульської установи чи офіційного представництва їхньої держави, або міжнародної організації, а також члени їх родини (інший з подружжя та діти, які знаходяться на їх утриманні та проживають разом з ними) в'їжджають, виїжджають та прямують транзитом територією держави без віз протягом усього строку їх офіційного перебування.

2. Кожна зі Сторін повідомляє іншу Сторону про прибуття громадян, згаданих у частині першій цієї статті принаймні за п’ятнадцять (15) днів до їхнього першого в'їзду до території іншої з держав.

Стаття 4

Громадяни однієї з держав, які користуються паспортами, зазначеними у статті 1 цієї Угоди, в’їжджають, виїжджають та прямують транзитом територією іншої з держав через пункти пропуску міжнародного сполучення.

Стаття 5

Особи, на яких розповсюджується дія цієї Угоди, поважає закони та правила держави, що приймає, та дотримуються чинного законодавства іншої Сторони протягом строку їх перебування на її території.

Стаття 6

1. Кожна Сторона зберігає право відмовити у в’їзді або скоротити тривалість перебування чи припинити перебування на своїй території осіб, згаданих у статті 1 цієї Угоди, визнаних небажаними або які становлять загрозу громадському порядку, здоров’ю населення чи національній безпеці. Щодо такої відмови інша Сторона невідкладно повідомляється дипломатичними каналами.

2. Кожна Сторона може зупинити дію цієї Угоди повністю або частково з причин, пов’язаних з громадським порядком, захистом національної безпеки або охороною здоров'я населення. Щодо запровадження чи скасування таких заходів інша Сторона невідкладно повідомляється дипломатичними каналами. Зупинення дії цієї Угоди не впливає на правовий статус громадян однієї з держав, які перебувають на території іншої з держав згідно з положеннями цієї Угоди.

Стаття 7

1. Громадянин однієї з держав, який втратив паспорт під час перебування на території іншої з держав, невідкладно повідомляє про це компетентні органи іншої з держав, які у такому випадку видають документ, що посвідчує отримання заяви про втрату згаданого паспорта.

2. Дипломатичне представництво або консульська установа держави, що направляє, видає особі, зазначеній у частині першій цієї статті, дійсний документ для повернення до держави, що направляє.

Стаття 8

1. Сторони обмінюються дипломатичними каналами зразками паспортів, згаданих у статті 1 цієї Угоди, включаючи детальний опис таких паспортів, протягом тридцяти (30) днів після підписання цієї Угоди.

2. У разі, якщо будь-яка зі Сторін видає нові паспорти або вносить зміни до дійсних паспортів, зазначених у статті 1 до цієї Угоди, вона передає іншій Стороні зразки нових або змінених паспортів, включаючи детальний опис таких паспортів, за тридцять (30) днів до їх запровадження.

Стаття 9

Ця Угода може змінюватися за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі зміни набирають чинності відповідно до порядку, що встановлюється статтею 11 цієї Угоди.

Стаття 10

Будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішується шляхом проведення переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений строк та набирає чинності через тридцять (30) днів після дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яким Сторони підтверджують виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. У цьому випадку Угода припиняє дію через дев’яносто (90) днів після дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Засвідчуючи вищевикладене, особи, уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.

Вчинено в м. Нью-Йорк 23 вересня 2013 року в двох примірниках українською, корейською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку будь-яких розбіжностей у тлумаченні Угоди, перевагу має текст англійською мовою.

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(підпис)


ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

(підпис)вгору