Про Голову Ради Міністрів Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 23.10.1990403-XII
Документ 403-XII, поточна редакція — Прийняття від 23.10.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про Голову Ради Міністрів Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 45, ст. 605 )

Розглянувши заяву тов. Масола В.А. про складення ним
повноважень Голови Ради Міністрів Української РСР, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Задовольнити заяву тов. Масола Віталія Андрійовича і
увільнити його від обов'язків Голови Ради Міністрів Української
РСР.
2. До призначення Голови Ради Міністрів Української РСР
покласти виконання його обов'язків на Заступника Голови Ради
Міністрів Української РСР, Голову Державного комітету Української
РСР по економіці тов. Фокіна Вітольда Павловича.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 жовтня 1990 року
N 403-XIIвгору