Документ 402-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.69 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину шосту статті 3 Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31,
ст. 193; 2000 р., N 21, ст. 157; 2001 р., N 30, ст. 143)
після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"зошити".
У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий
вважати відповідно абзацами двадцять сьомим і двадцять восьмим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 402-IVвгору