Документ 398/2006, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про положення про стипендії
Президента України для переможців
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних предметів і Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої
академії наук України

З метою підтримки та заохочення інтелектуально і творчо
обдарованої учнівської молоді п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити:
Положення про стипендії Президента України для переможців
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів
(додається);
Положення про стипендії Президента України для переможців
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
членів Малої академії наук України (додається).
2. Міністерству освіти і науки України забезпечити
призначення і виплату стипендій починаючи з 1 вересня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 травня 2006 року
N 398/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 травня 2006 року N 398/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України
для переможців Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів

1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати
стипендій Президента України для переможців Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів
(далі - стипендії), заснованих Указом Президента України від
4 липня 2005 року N 1013 ( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні".
2. Стипендії призначаються учням загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів, які є переможцями
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів.
Стипендії призначаються Міністерством освіти і науки України
після підведення підсумків IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів строком на один рік.
Щороку призначається не більш як 150 стипендій у розмірі, що
визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна - більша за розміром.
3. Стипендію виплачує щомісяця Міністерство освіти і науки
України за місцем навчання стипендіата за рахунок коштів,
передбачених Міністерству в Державному бюджеті України на
відповідний рік.
У разі відрахування стипендіата за його бажанням з вищого
навчального закладу стипендія виплачується навчальним закладом до
закінчення строку, на який її призначено.
У разі працевлаштування стипендіата стипендія виплачується за
попереднім місцем навчання до закінчення строку, на який її
призначено.
4. Виплата стипендії припиняється за рішенням Міністерства
освіти і науки України за поданням органів управління освітою
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій або керівника
навчального закладу в разі порушення стипендіатом навчальної
дисципліни, виїзду за кордон на навчання (крім випадків, коли
навчання за кордоном здійснюється за направленням навчального
закладу), а також якщо стипендіат перебуває за межами України
більше ніж шість місяців.
5. У разі отримання стипендіатом державної допомоги,
призначеної відповідно до законодавства, розмір стипендії не
зменшується.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 травня 2006 року N 398/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для
переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Малої академії наук України

1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати
стипендій Президента України для переможців Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії наук України (далі - стипендії), заснованих Указом
Президента України від 4 липня 2005 року N 1013 ( 1013/2005 ) "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні".
2. Стипендії призначаються учням (слухачам, вихованцям)
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних
закладів, які є переможцями III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої
академії наук України.
Стипендії призначаються Міністерством освіти і науки України
після підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України строком на один рік.
Щороку призначається не більш як 120 стипендій у розмірі, що
визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна - більша за розміром.
3. Стипендію виплачує щомісяця Міністерство освіти і науки
України за місцем навчання стипендіата за рахунок коштів,
передбачених Міністерству в Державному бюджеті України на
відповідний рік.
У разі відрахування стипендіата за його бажанням з вищого
навчального закладу стипендія виплачується навчальним закладом до
закінчення строку, на який її призначено.
У разі працевлаштування стипендіата стипендія виплачується за
попереднім місцем навчання до закінчення строку, на який її
призначено.
4. Виплата стипендії припиняється за рішенням Міністерства
освіти і науки України за поданням органів управління освітою
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій або керівника
навчального закладу в разі порушення стипендіатом навчальної
дисципліни, виїзду за кордон на навчання (крім випадків, коли
навчання за кордоном здійснюється за направленням навчального
закладу), а також якщо стипендіат перебуває за межами України
більше ніж шість місяців.
5. У разі отримання стипендіатом державної допомоги,
призначеної відповідно до законодавства, розмір стипендії не
зменшується.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору